Forfatter Emne: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker  (Læst 236868 gange)

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #120 Dato: 27 Jan 2018 - 15:10 »
Nytilkomne e-titler.

Af Ringsteds Saga. ;Christensen, J. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28629

Bilag til Betænkning afg. af det i Henhold til Lov af 7. Marts 1928 nedsatte Udvalg
angaaende Forholdet mellem Staten og Folkekirken.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20649

Danske slægtsbøger 1986-2001 : en bibliografi /;Bach, Michael,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4750

Det arbejdende folks kulturhistorie. bd. 1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28650

Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn : Andel Del. ;Carlsen, Franziska.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28632

Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn : Første Del. ;Carlsen, Franziska.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4939

En dansk Landmandsgerning : Et Hundredaarsminde for Forstander Albert Philip
la Cour, Næsgaard, født 9/12 1841 : Fortalt paa Grundlag af la Cours landøkonomiske
Optegnelser i Tiden fra 1862 til hans Død 1906. ;Madsen, J. Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28625

Etatsraad, Borgemester Nicolai Christian Carøe og hans Slægt. ;Carøe, Kristian.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13324

Familien Langs Stamtavle. ;Josefsen, Georg,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3628

Fredericia 1650-1760 : Studier og Omrids. ;Matthiessen, Hugo.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28680

Historie - Jyske Samlinger 1985, 16.rk. 1.bd. Jyske samlinger historie;Gejl, Ib.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28631

Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772 : Aktstykker og Oplysninger
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16058

Ledøje Kirke før og nu : samt personhistoriske Optegnelser om Gejstligheden og
Lærerstanden i Ledøje-Smørum Pastorat.;Jørgensen, J. P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5396

Meddelelse om Rektorerne paa Herlufsholm fra Skolens Stiftelse 1565 til 1878;Wad, Gustav Ludvig.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3912

Pastor J. Chr. Clausens Mindebog. ;Frydendahl, H. C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=748

Personalhistorisk Tidsskrift 1949, 12. rk., 4. bd.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28621

Prins Christian V.'s breve, Bind 2 ;Christian
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17276

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek

« Senest redigeret: 27 Jan 2018 - 15:20 af Kirsten Andersen [149] »
Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #121 Dato: 03 Feb 2018 - 16:03 »

Nytilkomne e-titler.

Chronologisk Register over de kongelige Forordninger og aabne Breve, samt andre
trykte Anordninger, som fra Aar 1670 ere udkomne, tilligemed et nøiagtigt Udtog
af de endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne
i Danmark og Norge ... / 5. del 1766-1774.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17380

Efterretninger om Rudkiøbing Kiøbstæds nuværende Tilstand med Hensyn til min
Embedsforvaltning sammesteds. ;Jørgensen, Steffen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28798

Fyns guvernements arkiv 1815-1848
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6421

Gilleleie-præsten Hans Lauritsens Efterkommere ;Eriksen, Mikkel Eide
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28682

Historiske og genealogiske Optegnelser fra Randrup Gods, specielt Vinkel Sogn. ;Andersen,Rasmus.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28686

Kongelige Rescripter og Resolutioner, Love og Expeditioner, Geistligheden i Danmark
vedkommende - Fjerde Bind 1852 og 1853. Ny Rækk.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16457

Kongelige Rescripter og Resolutioner, Love og Expeditioner, Geistligheden i Danmark
vedkommende - Sjette Bind 1856. Ny Række.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17476

Nordslesvigske præstearkiver  I  Tørninglen provsti
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16370

Oluf Christensen og Sønner : En Købmandsfamilie i Ålborg omkring År 1800. ;Christensen,William.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5257

Optegnelser om fynske Bondeslægter. ;Skovbo, Martin.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28684

Roar & Grethe ...fra Blåmunkevej. ;Dalby, Kurt.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28689

Roskilde Stender Tidnede / A / 1838.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16902

Slægterne paa Brydegaard og Øbakkegaard i Ledøje Sogn samt Ryttergaarden Nr. 3
af Pederstrup, Ballerup Sogn : ;Jørgensen, J. P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5397

Slægtsforskeren 2017-4 : Medlemsblad for DIS-Danmark og SSF
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28688

Sogneregister til lollandske og falsterske godsskifter mm. (Sydhavsøernes Nørlit)
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15780

Tidende for Forhandlingerne ved Provindsialstænderne for Sjellands, Fyens og
Lollands-Falsters Stifter samt for Færøerne i 1838 - Nr. 1-62.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28690

Topografie over Wordingborg Amt i Sjælland : første Hefte : Topografphie over
Ewerdrup Sogn i Sjælland. ;Wedel, L. M.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4111

Underdanigst pro memoria! Indberetninger til amtmænd på Sjælland med Møn,
Lolland-Falster, Bornholm 1720-1860 : registratur og sagregister.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2284

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek

Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #122 Dato: 10 Feb 2018 - 12:43 »

Nytilkomne e-titler.

25 år som pensionist : et tilbageblik 1977-2001 ;Jørgensen, Harald,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4560

Alle skrives i mandtal : folketællinger og deres brug. ;Ole Degn.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4671

Asta & Jensenius ...en syerske og en maler. ;Dalby, Kurt.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5824

Beskrivelse over Middelfart Kiøbstæd, med et Anhang om nogle Midler saavel til
denne Kiøbstæds som andre smaae Kiøbstæders Forbedring i Danmark. ;Bluhme, Johan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28808

Efterretninger om Faaborg Kjøbstæd. Et Bidrag til Fædrelandets
Statistik. ;Jørgensen, Stephan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28806

Er du i familie med bryggerne? : slægterne bag bryggerne J.C. og
Carl Jacobsen på Carlsberg
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6751

Fortid og Nutid 1994 1.hf. : Juni, Side 1-96;Bundsgaard, Inge.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28831

Fortid og Nutid 1994 2.hf. : Juni, Dide 97-224;Bundsgaard, Inge.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28827

Godsarkiver / Universitetets og Kommunitetets Gods
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11750

Godsarkiver: De Augustenborgske og Gråstenske godser. Foreløbige arkivregistratur
udg. af Landsarkivet for de sønderjyske landsdele.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15456

Johannes Ravnskjærs aner i Vilstrup sogn og deres efterkommere 1598-1844.;Ravnskjær,Anne.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28950

Kongens told : toldarkiver og deres brug ;Ole Degn.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4679

Kortlægning og historiske studier / Et værktøj?  ;Bredsdorff, Peter.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4503

Menighedsrådene og deres arkiver ;Margit Mogensen
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2646

Min Slægtebog udgivet af Holger Petersen. ;Hauch-Fausbøl, Th.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2555

N. Rasmussen Søkilde : hans Liv og hans Indsats som Bonde, Frugtavler,
Husflidsmand og Historiker. ;Frydendahl, H. C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28799

Odense Byes Historie. ;Engelstoft, C. T.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28805

Registre til Hof- og Slotskirkens Kirkebøger 1686-1892 ;Grundtvig, Stener.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28801

Samling af de i Henhold til Lov om Landcommunernes Styrelse m. V. af 6. Juli 1867
§ 54 jfr. § 45 affattede og af Indenrigsministeren stadfæstede Vedtægter for
Amtsraadskredsene i Kongeriget. Trykt ved Indenrigsministeriets Foranstaltning.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24345

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Første Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28802

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Tredie Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28807

Sognet omkring Helligkilden. Mogenstrup. ;Borries, Philipp.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28804

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie : første Del. ;Christensen, J.V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5214

Uddrag af Fyenbo Landstings ældste Skjøde- og Pantebøger. ;Søkilde, N. Rasmussen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23016

Ved Kammerherreinde Elisabeth Cederfeld de Simonsens Jordefærd den
15de September 1883. ;Cederfeld de Simonsen, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28949

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #123 Dato: 17 Feb 2018 - 13:07 »


Nytilkomne e-titler.

Aaløkkegaard : Nogle Blade af Aaløkkens Historie gennem seks Aarhundreder. ;Rasmussen,Gustav.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28986

Anklagemyndighed og politi på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-72
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9023

Befolkningsforhold på Lyø i det 18. og første halvdel af det 19. århundrede;Windfeld Hansen, Peter.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28966

Beskrivelse over Ærø : et historisk, topographisk Forsøg ;Hübertz, Jens Rasmussen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28975

Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie ;Lomholt, M. J.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27963

Bidrag til Odense Byes ældre Historie i chronologisk Orden Første Bind.;Simonsen, Vedel.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28959

Bidrag til Odense Byes ældre Historie i chronologisk Orden Andet Bind. Simonsen, Vedel.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28960

Bidrag til Odense Byes ældre Historie i chronologisk Orden Tredie Bind.;Simonsen, Vedel.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28961

Bogen om Nyborg. ;Petersen, Ernst.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28973

Brand, vand, mug og grimme dyr ;Møller Pedersen, Arne.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10269

Claus Jensen Møller slægten i Det sydfynske Øhav ;Rasmussen, Bjarne
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28984

Convention for det borgerlige frigivende Liig-Societet, eller Begravelses-Selskab
(af 31 Jan. 1794, confirmeret 14 Marts 1794) : Saaledes som samme er vedtagen og
besluttet i generalforsamlingen 31. Maj 1826..
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11378

Dansk Polarfart 1915-2015 ;Rasmussen, Bjarne
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28982

Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28133

Det sjællandske landsarkivs nybygning ;Jørgensen, Harald,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4741

Efterretninger om Faaborg Kjøbstad, uddragne af Byens og andre fyenske Archiver ;Jørgensen, Søren,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28967

En Slægtsbog om Familien Tutein i Danmark. ;Tutein, Lise Julie.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3073

Fra Klinte og Grindløse Sogne. ;Jensen, P. E.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28962

Fra Kyst til Kyst : Overfartstedet Sønderjylland-Fyn gennem Tiderne ;Rosted,Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28955

Frørup Sogns Historie. ;Rasmussen, Hans.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28974

Fynsk herregårdsliv : grevskabet Gyldensteen og dets bestyrelse 1750-1770 ;Dombernowsky,Lotte.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28963

Fynske standure - og deres mestre o. 1700 - o. 1850 / Del 1 ;Pedersen, L.P.,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28951

Fynske standure - og deres mestre o. 1700 - o. 1850 / Del 2 ;Pedersen, L.P.,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28952

Gamle og nye minder om Brahetrolleborg og omegn ;Søkilde, Niels Rasmussen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7962

Hillerslev og Østerhæsinge Sogne med Arreskov og Gjelskov i ældre og nyere Tid ;Søkilde, Niels Rasmussen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5995

Historikeren Vedel Simonsen : En literærhistorisk-biografisk Skildring. ;Andersen,Anton.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28988

Historisk Samfund for Præstø Amt : Register til årbøgerne 1912-2002. ;Koch, Carsten.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28977

Historiske fortællinger om Skeby og Otterup sogne : og til dels deres nærmeste omegn, især i ældre tid ;Lose, E. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28957

Historiske og statistiske Oplysninger om Øen Thurø ;Michelsen, T. M.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28972

Holstenshus og Nakkebølle med tilliggende Sogne og Øer ;Søkilde, Niels Rasmussen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7961

Hoveriet på Egeskovgård : gårdmandshoveriet indtil hoveriafløsningen i det 19. årh. ;Jansen, Lotte,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28969

Kerteminde. 1413 - 7. Decbr. - 1913. ;Krag, Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28954

Kgl. bygningsinspektoratsarkiver - afleveret til Landsarkivet for Sjælland m.m. med
et tillæg omfattende enkelte slotsforvalterarkiver 1856-ca.1956.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8997

Landbrugets Kaar i Baag Herred : Mindeblade paa Baag Herreds Landboforenings 75-aarige Fødselsdag ;Rosted, Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28956

Landstings- og kommissionsdomstolsarkiver
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9025

Legatstifterinden Vilhelmine Severine Christensens Slægt gennem cirka 175 Aar. ;Jessen, L.P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3068

Maribo Byråds forhandlinger 1. april 1963 til 31. marts 1964.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16098

Maribo Byråds forhandlinger 1. april 1966 til 31. marts 1967.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16100

Maribo Byråds forhandlinger 1. april 1969 til 31. marts 1970.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20974

Mænd og Kvinders Navne i Danmark gennem Tiderne. ;Steenstrup, Johannes.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29045

Mit Livs Begivenheder : 1790-1814. ;Dahlerup, Hans Birch.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28976

Mit Livs Begivenheder : 1815-1848. ;Dahlerup, Hans Birch.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28978

Mit Livs Begivenheder : Blokaden af Venedig 1849. ;Dahlerup, Hans Birch.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28979

Mit Livs Begivenheder : Nyskabelsen af den østerrigske Marine 1850-1852. Dahlerup, Hans Birch.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28981

Noget liidet angaaende Svendborg og særdeles Vor Frue Sogn og Kirke samlet 1771 ;Næraae, Lauritz Pedersen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28970

Odense Byes Historie 2den Udgave ;Engelstoft, C. T.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20846

Odense Byes Sognehistorie efter Reformationen. ;Engelstoft, C. T.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28958

Register over tidsskrifter - Landsarkivet for Sjælland.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13658

Rudkøbings Fortid i populær Skildring ;Gunnarsen, Ad. B.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28965

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Femte Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29043

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Fjerde Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28990

Sjællands landstings panteprotokoller 1632-1761 : registre fremstillet ved EDB.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8994

Slægten Meinertsens Stamtavle. ;Meinertsen, H. P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8766

Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen. ;Harbo, Jens Peter.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2442

Strynø Kalv ;Rasmussen, Bjarne
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28985

Studier i fynske vider og vedtægter 1500-1800 ;Jacobsen, Hans Henrik,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28953

Styrmanden fra Strynø ;Rasmussen, Bjarne
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28983

Svendborg Bys Historie ;Olsen, Johannes.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28971

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. III. ;Christensen, J. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29012

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie. IV. ;Christensen, J. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29044

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (V). ;Christensen, J. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29046

Topographie af Gjelsted og Rørup Sogne ;Krag, M.G.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28964

Topographie over Vium Præstekald. ;Blicher, Niels.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28989

Trolleborgegnen og dens Beboere igjennem 250 Aar : fra 1646 til vore Dage ;Søkilde, Niels Rasmussen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28968

Vanløse - Et historisk Rids, udg. af Vanløse Grundejerforening paa 25-Aarsdagen for dens Stiftelse. ;Nystrøm, Eiler.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2431

Vesterskjerninge - Ulbølle og Omegn ;Böttiger, L.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4922

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #124 Dato: 24 Feb 2018 - 21:59 »

Nytilkomne e-titler.

Bille-Ættens Historie. Første Del. ;Mollerup, W.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29051

Bille-Ættens Historie. Anden Del. ;Mollerup, W.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29052

Danmarks Boghandlere 1906-1918 : en personalhistorisk Håndbog ;Dolleris,Andreas.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5119

Dansk Gramatik ;Høyer, S.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29053

Danske Forfatterinder i det 19. Hundredaar : Biografier og Karakteristiker. ;Andersen,Anton.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29110

De ældre nordslesvigske byarkiver
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16336

En gammel Ingeniørs Erindringer. ;Casse, Frits.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5007

En geographisk-historisk og oeconomisk, physisk-antiqvarisk Beskrivelse over
Bringstrup og Sigersted Sogne ved Ringsted, med en tragisk Fortælning over
disse Sognes første Beboere og Folkeslægt, i Henseende til deres Liv, Skiebne
og sørgelige Tildragelser. ;Beyer, Seyer Mahling.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6499

Fra Holbæk Amt : topografisk-historiske Skildringer. ;Clausen, H. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5439

Hvem forsker hvad 1972.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14573

Hvem forsker hvad 1973.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14574

Hvem forsker hvad 1974.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14572

Hvem forsker hvad 1975.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14571

Hvem forsker hvad efterår 1978.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14567

Hvem forsker hvad 1987.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14579

Hvem forsker hvad 1988.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14581

Hvem forsker hvad 1991.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14515

Hvem forsker hvad 1995.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14519

Hvem forsker hvad 1996.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14517

Hvem forsker hvad 1998.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14529

Hvem forsker hvad 2003.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14536

Hvem forsker hvad 2004.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14538

Hvem forsker hvad 2005.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14539

Hvem forsker hvad 2006.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14525

Jeg gav aldrig op. ;Christophersen, Gerda.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29047

Kirkebogsregistrering / 1. udg. ;Bjerregaard, Niels.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4181

Kirkebogsregistrering  / 3. udg. ;Bjerregaard, Niels.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6652

Københavns gamle Kirker. ;Hermansen, Victor.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1179

Livserindringer : En jævn Kvindes Oplevelser gennem 70 Aar. ;Christensen, Anne.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29111

Mark og skilling, kroner og øre : pengeenheder, priser og lønninger i Danmark
i 350 år (1640-1989) ;Thestrup, Poul.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17934

Personalhistoriske studier : vejledende og orienterende artikler
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14966

Roskilde stifts kirkebøger / IV
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9903

Sagregister til Ministerialtidende A for Kongeriget Danmark for årene 1871-1910.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15985

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Sjette Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29048

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Syvende Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29050

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Ottende Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29109

Skalk 1972 nr.4 : Nyt om gammelt.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29096

Skattevedtægt for Præstø Amtsraadskreds - Lov Nr. 28 af 18. Februar 1937
vedrørende personlig Skat til Kommunen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15317

Skifteprotokoller i andre arkivfonds end retsbetjentarkiver og private godsarkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16453

Skiftevæsen efter 1919. Afleveringer indtil april 1994 fra Københavns Byret og
dommere udenforKøbenhavn.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16458

Skoler og skolegang i Århus 1930-1970
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29054

Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede : I Fremstilling. ;Larsen,Svend.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9328

Studier over det fynske Rådsaristokrati i det 17de Århundrede : II Bilag og registre. Larsen,Svend.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29055

Tjenestemænd i Frederiksberg kommune 1857-1957 ;Boisen Schmidt, J.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7568

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #125 Dato: 03 Mar 2018 - 13:05 »

Nytilkomne e-titler.

"Da de begravede Eriksen" : et supplement. Særtryk af hist. meddelelser om
København, Årbog 1966. S: 181-189;Stjernqvist, Henry.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8274

Af min Reisedagbog 1818 : Udgivet i Hundredaaret derefter. ;Clausen, H.N.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29189

Collegial-Tidende for Danmark / 31. Aargang ;Monrad, D. G.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9776

Den falske Caroline Mathilde : historisk Skildring fra Christian VII's Tid ;Vigand.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29113

Det Kongelig Oktroierede Sø-Assurance-Kompagni 1726-1926 et Bidrag til dansk
Søforsikrings Historie. ;Thorsen, Chr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15988

Efterretninger om Weile Kiøbstæd samlede af Archiv- og andre paalidelige
Documenter., Gaarmann, Georg Friderich.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29134

En Borger i Odense [Jacob Gottfried Becker] i det syttende Aarhundrede. ;Becker, J. G.Burman.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29119

Hardsyssels Aarbog 1907
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29121

Hardsyssels Aarbog 1908
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29122

Hardsyssels Aarbog 1909
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29123

Hardsyssels Aarbog 1910
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29124

Hardsyssels Aarbog 1911
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29125

Hardsyssels Aarbog 1912
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29126

Hardsyssels Aarbog 1913
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29127

Hardsyssels Aarbog 1914
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29128

Hardsyssels Aarbog 1915
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29129

Hardsyssels Aarbog 1916
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29130

Hardsyssels Aarbog 1917
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29131

Hardsyssels Aarbog 1918
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29132

Hardsyssels Aarbog 1919
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29133

Jean Jacob Claessen : blade af Helsingørs erhvervslivs historie. ;Klem,Knud.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8600

Kildeskriftselskabet i 100 [hundrede] år, 1877-1977 ;Selskabet til Udgivelse af
Kilder til Dansk Historie.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18090

Personalhistorisk Tidsskrift 1983:1
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22031

Revalideringsloven 1960-70 : status og sigte : rapport fra konference på
kursusejendommen "Bakkerne" i Holte 10.-15. maj 1970
;http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2359

S. Jørgensen, Kistrup : hans Liv og hans Indsats som Skolemand og Historiker. ;Frydendahl, H.C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29190

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Niende Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29112

Samlinger til Fyens Historie og Topographie : Tiende Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29115

Silkeborg 1846 - 1996, Historie - Natur - Kultur ;Andersen, Troels - Arent, Hanne -
Birk, Peter - Larsen, Keld Dalsgaard - Hansen, Per Hofman
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29188

Sognepræst Knud Christensen : Født 1. Januar 1836 - Død 29. September 1908 :
Mindeblade ;Christensen, Angelika.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29114

Taler ved Stiftamtmand og Kammerherre, Ridder og Dannebrogsmand, Hans Vilh. Cederfeld
de Simonsens Bisættelse i St. Knuds Kirke i Odense den 13 Mai 1836. ;Ortved, S. R.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29117

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (VI). ;Christensen, J. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29116

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (VII). ;Christensen, J. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29118

Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie (VIII). ;Christensen, J. V.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29120

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #126 Dato: 10 Mar 2018 - 11:28 »

Nytilkomne e-titler.

Betænkning. Afgivet af det under 15. oktober 1968 nedsatte udvalg til revision
af samarbejdsudvalgsvirksomheden inden for statens styrelser m.v..
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10434

Bidrag til Holbæks Historie. ;Friis, F. R.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=635

Bidrag til Korsør Bys Historie. ;Friis, F. R.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=637

Bidrag til Slagelse Bys Historie. ;Heilmann, J.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29191

Bidrag til Slagelse Bys Historie. ;Friis, F. R.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=639

Dansk biografisk Lexikon : Brandt-Clavus, III. Bind : Tillige omfattende Norge
for Tidsrummet 1537-1814.;Bricka, C. F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29221

Egeskov : Billeder og Tekst ;Frydendahl, H. C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29200

Hardsyssels Aarbog 1920
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29201

Hardsyssels Aarbog 1921
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29202

Hardsyssels Aarbog 1922
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29203

Hardsyssels Aarbog 1923
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29204

Hardsyssels Aarbog 1924
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29205

Hardsyssels Aarbog 1925
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29206

Hardsyssels Aarbog 1926
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29207

Hardsyssels Aarbog 1927
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29208

Hardsyssels Aarbog 1928
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29209

Hardsyssels Aarbog 1929
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29210

Hardsyssels Aarbog 1930
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29211

Hardsyssels Aarbog 1931
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29212

Hardsyssels Aarbog 1932
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29213

Hardsyssels Aarbog 1933
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29214

Hardsyssels Aarbog 1934
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29215

Hardsyssels Aarbog 1935
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29216

Hardsyssels Aarbog 1936
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29217

Hardsyssels Aarbog 1937
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29218

Hardsyssels Aarbog 1938
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29219

Historiske Optegnelser om Ledøje-Smørum Sogne fra Oldtiden til den nyere Tid. ;Jørgensen, J.P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29292

Hvem forsker hvad 1993.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14521

Mit Livs Begivenheder. ;Hjort, Frederik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1337

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #127 Dato: 17 Mar 2018 - 12:53 »

Nytilkomne e-titler.

Bidrag til Antvorskovs Historie. ;Friis, F. R.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=631

Bidrag til Asminderød og Grønholt Sognes Fattigvæsens Historie i Tidsrummet 1738-1867.
(For en stor Del efter utrykte Kilder).  ;Seeger, Valdemar.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7810

Bidrag til Egeslevmagle Sogns Historie. ;Spange, Th. J.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29306

Bidrag til Taarnborg Sogns Historie. ;Winther, Torkild.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29293

Biographiske Efterretninger om Geistligheden og Lærerstanden i Oddens Pastorat
eller Præsternes, Degnenes og Skolelærernes Personalhistorie i Oddens Sogn i
Sjælland siden Reformationen, tilligemed en statistisk-topographisk
Beskrivelse af Oddens Sogn. ;Nielsen, C. F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=358

Dansk krigshistorie i det tyvende århundrede 1900-1980 litteraturfortegnelse ;Liebe, Poul Ib.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9468

Det i Frederiksborg Amt liggende Vigsø Sogns Historie. ;Carstensen, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4959

Enskilt eller privat - elektroniskt eller manuellt? Rapport från nordiskt
privatarkivseminarium Helsingfors 26. - 28. november 2007.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17033

Hardsyssels Aarbog 1940
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29310

Hardsyssels Aarbog 1941
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29311

Hardsyssels Aarbog 1942
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29312

Hardsyssels Aarbog 1943
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29313

Hardsyssels Aarbog 1944
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29314

Hardsyssels Aarbog 1945
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29315

Hardsyssels Aarbog 1946
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29317

Hardsyssels Aarbog 1947
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29318

Hardsyssels Aarbog 1948
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29319

Hardsyssels Aarbog 1949
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29320

Hardsyssels Aarbog 1950
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29321

Hardsyssels Aarbog 1952
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29323

Hardsyssels Aarbog 1953
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29324

Hardsyssels Aarbog 1954
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29325

Hardsyssels Aarbog 1955
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29326

Hardsyssels Aarbog 1956
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29327

Hardsyssels Aarbog 1957
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29328

Hardsyssels Aarbog 1958
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29329

Hardsyssels Aarbog 1959
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29330

Historisk-topographiske Efterretninger om Arts-Herred. ;Algreen-Ussing,Frederik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3795

Historiske Optegnelser fra Rørby Sogn. ;Ernstsen, H. P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29331

Historiske Optegnelser om Veile Kjøbstad samt Veiviser og Adressebog for 1869. ;Christensen,Jac.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29316

Hvem forsker hvad 1992.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14523

Hvem forsker hvad 1994.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14520

Københavnske dokumenter og breve : arkivudstillingen ved 800-års jubilæet
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24679

Løve Herreds Historie. ;Nedergaard, P. C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29333

Lyngby-bogen - 1963. 6. bind, hefte 1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25544

Lyngby-bogen - 1978.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25548

Meddelelser om Hyllested Sogn. ;Jacobsen, A.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29295

Mindeskrift i Anledning af Ærøskøbing Haandværkerforenings 50-Aarige Bestaaen. ;Rixen,Aug.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29332

Oversigt over Rigsdagens Virksomhed fra 1900-01 - Oktober 1920 : tilligemed
et Sagregister ;Kretz,Fr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25065

Personalhistorisk Tidsskrift 1996:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13109

Reersø Land. ;Gravlund, Thorkild.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1605

Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #128 Dato: 24 Mar 2018 - 14:16 »

Nytilkomne e-titler.

Bidrag til en sjællandsk Familie Stampes Historie. ;Hjort, F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1318

Bidrag til Løve Herreds Historie og Beskrivelse. ;Nørreslet, L.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29376

Degnen Lyder Høyers Beskrivelse af Grevinge Sogn : Haandskrift fra Aar 1750.
Petersen-Blidstrup, Ferd.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29375

Efterretninger om Kallundborg. ;Algreen-Ussing, Frederik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3794

Fjordmark eller Østrupgaards Inddæmning. Et Stykke nordfynsk Kulturhistorie. ;Nordahl-Petersen,A.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29379

"Friskolelærer Hansen-Brøndsted. En Levnedstegning. Træk af ""Hjemly"" og Gravvænge
Friskolers Historie. ";Pedersen, Ejnar.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29381

Haandbog over den ikke naturaliserede Adel. ;Hauch-Fausbøll, Th.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2551

Hardsyssels Aarbog 1960
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29404

Hardsyssels Aarbog 1961
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29405

Hardsyssels Aarbog 1962
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29406

Hardsyssels Aarbog 1963
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29407

Hardsyssels Aarbog 1964
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29408

Hardsyssels Aarbog 1965
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29409

Hardsyssels Aarbog 1966
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29410

Hardsyssels Aarbog 1967
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29411

Hardsyssels Årbog 1968
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29412

Hardsyssels Årbog 1969
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29413

Hardsyssels Årbog 1970
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29414

Hardsyssels Årbog 1971
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29415

Hardsyssels Årbog 1972
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29416

Hardsyssels Årbog 1973
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29417

Hardsyssels Årbog 1974
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29418

Hardsyssels Årbog 1975
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29419

Hardsyssels Årbog 1976
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29420

Hardsyssels Årbog 1977
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29421

Hardsyssels Årbog 1978
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29422

Hardsyssels Årbog 1979
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29423

Hjørlunde Sogns Historie. ;Carstensen, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4960

Hørsholms Historie, fra 1305 til 1875. ;Christensen, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29377

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Døde
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29425

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte A
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29426

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte B
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29427

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte C-D
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29428

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte E-F
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29429

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte G
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29430

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte H
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29431

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte I-J
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29432

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte K
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29433

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte L
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29434

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte M
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29435

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte N-O
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29436

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte P-Q
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29437

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte R
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29438

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte S
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29439

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte T, U, Y, Z, Ø
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29440

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Fødte V, W
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29441

Julins kirkebogsuddrag for københavnske kirker, Viede
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29424

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for
Aaret 1854 + Sted-Fortegnelse Anhang IV.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20270

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1860.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20276

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1861.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20277

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1864 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10540

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1865 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10541

Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender für das Schalt-Jahr 1812.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19918

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1977, Bind 26 hefte 1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25772

Optegnelser om Johan Friederich Ludolph Stützer og hans Slægt. ;Struer, H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8196

Optegnelser om Sognepræst John Rørbye's og Martha Simonsdatter Wedseltoft's Slægt. ;Struer,H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8197

Prokurator Niels Westerby : 1788-1849 : Et Familieskrift. ;Westerby,Kristian.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7445

Rasmus Rask i Hundredaaret efter hans Hovedværk. ;Jespersen, Otto.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29403

Stamtavle over Haarslevgrenen af Familien Balslev. ;Balslev, Lars Chr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29378


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #129 Dato: 31 Mar 2018 - 11:22 »


Nytilkomne e-titler. God Påske!


Den blinde Evangelist Jens Sørensen Dyrholm : Et Mindeskrift. ;Holm. Jak.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29446

En Menigmands Erindringer fra Krigsaarene 1848-50.  ;Hansen, Rasmus.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29443

Fortegnelse over danske Landbrugskandidater : deres Virksomhed og Adresser.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29445

Hardsyssels Årbog 1980
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29449

Hardsyssels Årbog 1981
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29450

Hardsyssels Årbog 1982
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29451

Hardsyssels Årbog 1983
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29452

Hardsyssels Årbog 1984
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29453

Hardsyssels Årbog 1985
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29454

Hardsyssels Årbog 1986
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29455

Hardsyssels Årbog 1987
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27814

Hardsyssels Årbog 1988
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29456

Hardsyssels Årbog 1989
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27815

Hardsyssels Årbog 1990
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27933

Hardsyssels Årbog 1991
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27934

Hardsyssels Årbog 1992
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27935

Hardsyssels Årbog 1993
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27936

Hardsyssels Årbog 1994
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29457

Hardsyssels Årbog 1995
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29458

Hardsyssels Årbog 1996
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29459

Hardsyssels Årbog 1997
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29460

Hardsyssels Årbog 1998
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29461

Hardsyssels Årbog 1999
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29462

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1858.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20274

Kongelig Dansk Hof-og Statscalender Statshaandbog for det danske Monarchie for Aaret 1863.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20279

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1866 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20280

På Rejse : Minder og Oplevelser. ;Eskesen, Morten.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29448

Stamtavle over Slægten Berg, Efterkommere af Thomas Henriksen i Fyn, præfectus
aulicus Holsatiae, født ca. Aar 1600.  ;Hedin, Niels.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=367

Taler ved Biskop, Dr. theol. Christian Thorning Engelstofts Jordefærd den
1ste Februar 1889.;Engelstoft, F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29444


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek

Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #130 Dato: 07 Apr 2018 - 14:59 »


Nytilkomne e-titler.


Af Kornumgaards Historie. ;Klitgaard, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29490

Antoniehus : inden for murene i en kvindeverden 1946-1977. ;Hermann, Pernille.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29479

Dyrlæge P. Jensens Hundredaarsbog. ;Frydendahl, H. C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=746

Efter Høst. ;Eskesen, Morten.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29477

Forsøg paa og Bidrag til Broagerlands Historie ;Korse, August
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29481

Geologisk fører over Holmsland og dens klit ;Andersen, S. A.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29480

Hardsyssels Årbog 2000
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29466

Hardsyssels Årbog 2001
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29467

Hardsyssels Årbog 2002
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29468

Hardsyssels Årbog 2003
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29469

Hardsyssels Årbog 2004
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29470

Hardsyssels Årbog 2005
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29471

Hardsyssels Årbog 2006
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29472

Hardsyssels Årbog 2007
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29473

Hardsyssels Årbog 2008
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29474

Hvad de lolland-falsterske kirkebøger fortæller om svenskernes indfald 1658-60.
Særtryk;Jørgensen, Svend.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6190

Hvetbo Herred : 1. Del. ;Klitgaard, Carl.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8623

Inventariebog for Edelgave Gods 1/9 1902
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29475

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1867 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10523

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1868 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10525

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1869 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10537

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1871 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10529

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1873 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10551

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1874 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10532

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1875 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10533

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1876 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10547

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1877 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10548

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1878 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10550

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1879 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10554

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1880 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10553

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1922 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18199

Krak´s Vejviser 1920, 1. Bind: Adressebog. Afdeling IV Personregister for Kjøbenhavn.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29476

Slægtens Saga : En Stambog for Efterkommere af Ægteparret Mogens Brix og
Karen Pedersdatter Lassen af Nørbjærggaard i Gjøttrup Sogn, V.-Hanherred. ;Klitgaard, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28628

Sokkelund herreds tingbøger 1621-22, 1625-28
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21634


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #131 Dato: 14 Apr 2018 - 20:37 »

Nytilkomne e-titler.

Christen Berg. ;Henrichsen, Erik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29491

En Slægts Historie gennem et Aarhundrede. ;Ewald, Theodor.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6122

Herlovianeren, dr. med H. T. Gartner. ;Adsersen, H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3742

Herredsbogen : Jylland. ;Gravlund, Thorkild.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29493

Herredsbogen : Sønderjylland og Øerne. ;Gravlund, Thorkild.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29495

Høiesteretstidende 1873.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20849

Højesteretstidende 1903.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20809

Hvetbo Herred : 2. Del. ;Klitgaard, Carl.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29492

Livserindringer : nedskrevne i Aarene 1878-80. ;Bauditz, Waldemar Gustav Otto.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29544

Notarius Publicus Rasmus Ærebos Autobiografi (1685-1744) ;Æreboe, Rasmus.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28518

Personalhistorisk Tidsskrift 1990:1
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21991

Slægterne bag Titan : en genealogisk oversigt.;Fabritius, Albert.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13403

Sokkelund herreds tingbøger 1632-34 Karen Marie Olsen og Carl Rise Hansen
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24826


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #132 Dato: 21 Apr 2018 - 12:40 »

Nytilkomne e-titler.

Aalborg Handelsstands Historie 1431-1913. I Anledning af 50-Aars-Dagen for
dens Overgang fra Købmandslav til fri Forening 27. Oktober 1863.;Klitgaard, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8620

aba - Årsskrift 1985 : Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17651

Asnæs sogn. En historisk skildring. ;Andersen, Lars.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29545

Den farmacevtiske Stat i Danmark 1915.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2203

Dørken, Havbo, Mulvad, Slægterne. ;Larsen, Jens Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29559

Erindringer : Barndom og Ungdom til 1883. ;Drachmann, Emmy.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29547

Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og Omegn 1788-1988 ;Devantier Henriksen, Anders.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29198

Herredsbogen : Sjælland. ;Gravlund, Thorkild.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29558

Hvem forsker hvad. 1969, 1970, 1971
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1870 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10539

Københavnske fajancer fra 1700-tallet : Københavns Bymuseum
15. marts - 15. april 1974 ;Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3777

Løjtnant Voldbyes breve fra 1864
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1510

Magister Jacob Jacobsen Wolf : rektor i Oslo 1584-1594 : hans 4 hustruer og
nærmeste efterslekt ;Finne-Grønn, S. H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6814

Nibe Bys Historie indtil 1728. ;Klitgaard, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29561

Nogle Meddelelser om Kjøbmand i Blokhus Carl Bang Klitgaard og Hustru
Christiane Brix samt om de med dem beslægtede Familier Baltzersen, Behmann,
Klitgaard m.fl. ;Klitgaard, C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29560

Oplysninger om Familien Westengaard ;Westengård, Otto.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7442

Opofrelse for det Almindelige, som et varigt Æreminde for de Goddædige,
forestillet i en Afmindelses og Taksigelses Tale over
Sal. Frøken Juliane Helene Justine von Ernst, holden paa Odense latinske Skole
den 19de Julii 1784. ;Tauber, Johan Henrik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29548

"Over Øresund : en vejledning for slægtsforskere ; Över Öresund : en
handledning för släktsforskare. "
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15545

Personalhistorisk Tidsskrift 1990:2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13099

Personalhistorisk Tidsskrift 1991:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13100

Registre til Sokkelund herreds tingbøger 1630-37
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21663

Skast Herreds tingbøger 1636-1640.-- Registre..
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1630

Skt. Jakobs sogn - Register til Vielsesprotokol 1878-1891.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21783

Sokkelund herreds tingbøger 1634-36 Karen Marie Olsen og Carl Rise Hansen
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24824


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #133 Dato: 28 Apr 2018 - 12:06 »

Nytilkomne e-titler.

Afskeds-Ord til Sct. Knuds Kirke og Menighed. ;Damgaard, A. K.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29665

Chorographisk og Oeconomisk Beskrivelse over Randers Kiøbsted i Nørre
Jylland. ;Stadfeldt, Snæbiørn Asgeyrsen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29666

Danske Jubel-Lærere eller Historisk Berætning om de Lærere, som, efter
Reformationen i Dannemark og Norge, i offentlige Embeder ved Skole, Academie,
og Kirken have tient i 50 Aar og derover. ;Treschow, Gerhard.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2764

Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede : Samtidige Levnetsbeskrivelser
uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener : Første Samling. ;Bricka, C.F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1177

Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhundrede : Samtidige Levnetsbeskrivelser
uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener : Anden Samling. ;Bricka, C.F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29668

Fynske Forbrydere og Forbryderbander.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29664

Juridisk og statsvidenskabelig Stat. ;Jensen, Otto.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29729

Mindeskrift i Anledning af Kancelliraad Jacob Deichmanns og Hustru Bolette
Cathrine Kraft Deichmanns født Gyldendals Legats Femogtyveaarige Jubilæum.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13492

Mindeskrift over de i 1864 faldne Officerer med 106 Portrætter. ;Hansen, Axel F.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2209

Personalhistorisk Tidsskrift 1991:2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13101

To Slægter Fabricius fra Ærø. ;Fabricius, Axel Chr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6137


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #134 Dato: 05 Maj 2018 - 11:03 »

Nytilkomne e-titler.

"Betænkning afgivet af den til at undersøge Forholdene paa Kystsanatoriet
""Bakkely"" paa Refsnæs beskikkede Kommission. "
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13796

Danmarks Adels Aarbog 1925.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29366

Dansk købmandsstand : faglig biografisk håndbog for den frie købmandsstand ;Hemmer Hansen, I. P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=909

Dansk Politistat : Danmarks Politi, Fængselsvæsen, Grænsegendarmeri og Sognefogder / bind 1
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1188

Dansk Politistat : Danmarks Politi, Fængselsvæsen, Grænsegendarmeri og Sognefogder / bind 2
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25276

Danske Ingeniører fra Teknika
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2652

Det Kongelige Døvstumme-Institut i Skoleaarene 1865/66 og 1866/67, en Indberetning
til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 10de Februar 1868 ;Trap, I.P.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28487

Elektricitetens Historie og dens Mænd. Bind 3.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29732

En antiquarisk og statistisk Topographie oder Egitzlefmagle Sogn og
Vester-Flahtreberg Herreds Pastorater med toe gamle store Herregaarde
Borrebye og Basnæs i Sielland ;Beyer, Seyer Mahling.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6435

Fynske Byer og deres Mænd.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29745

Jyske Byer og deres Mænd : I. Bind
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29837

Jyske Byer og deres Mænd : III. Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29838

Jyske Byer og deres Mænd : XI. Bind
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29746

Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn : Festskrift i Anledning af
Foreningens 150 Års Jubilæum. ;Andersen, Ernst,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3973

Mademoiselle Delfosses' eller Ridder Baltazards Memoirer.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29744

Minder og Udsigter fra 40 Aars Skoleliv. ;Eskesen, Morten.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29743

Personalhistorisk Tidsskrift 1992:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13102

Pund og alen : Danske mål- og vægtenheder fra 1683-reformen til i dag. ;Thestrup,Poul.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10419

Register til Garnison Sogns Vielser 1799-1921, Bind 2, Hertvig-Mossin
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29733

Register til Garnison Sogns Vielser 1799-1921, Bind 3 Del 1, Most-Petersen
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29734

Register til Garnison Sogns Vielser 1799-1921, Bind 3 Del 2, Petersen-Ø
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29735

Sagregistre til Sokkelund herreds tingbog, 1621-22 og 1624-37 /
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6382

Sjællandske Byer og deres Mænd.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29836

Til Minde om Morten Christian Hempel Dreyer : Udgiver og Redaktør af Fyens Stiftstidende. ;Dreyer, J. Chr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29736

Træk af livet på Fejø i svundne tider ;Stenfeldt, Niels.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29731

Ved Thora Aurelia Davidsens Baare. ;Jacobsen, Lis.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29730


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Lis B. Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8.432
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #135 Dato: 05 Maj 2018 - 13:49 »
Hej Kirsten og Dis Bibliotek

Spændende men alle de nye scanninger
Tak for det store arbejde
Lis B. Jensen
* * * * * * * *
Ses i Legacy Forum: http://legacydansk.com og
http://Svoo.dk

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.236
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #136 Dato: 05 Maj 2018 - 18:18 »
Hørt! Vi er sikkert mange der abonnerer på tråden og ser frem til ugens nye bøger :)

mvh
Mikkel
Forsker i: Gilleleje, samt Lindberg/Humble (SE/DK), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper i Sverige:
https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986.0.html

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #137 Dato: 12 Maj 2018 - 11:47 »

Nytilkomne e-titler.

Aasum Herreds tingbog. Register 1640-1648
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21632

Borger-Vennen : Meddelelser i Anledning af det forenede Understøttelses-Selskabs
hundredaarige Bestaaen : 1788 - 1888 ;Ritzau, E. N.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7428

Det kongelige Garnisonsbibliotek gennem 200 år ;Pedersen, Frank,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3343

Dødsfald i Danmark i året 1968.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29289

Fortegnelse over forbeholdte navne.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3882

Haslev Seminarium 1905-1930 ;Rasmussen, N.H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1583

Jyske Byer og deres Mænd : II. Bind
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29849

Jyske Byer og deres Mænd : IIII. Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29839

Jyske Byer og deres Mænd : V. Bind
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29840

Jyske Byer og deres Mænd : VI. Bind
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29841

Jyske Byer og deres Mænd : VII. Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29842

Jyske Byer og deres Mænd : VIII. Bind
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29847

Jyske Byer og deres Mænd : IX. Bind.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29848

Kong Frederik den Femtes Ungdom og Tronbestigelse : et historisk Omrids ;Thorsøe, Alex.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1015

Københavns hospitalsvæsen 1863-1963 ;Jensen, Sigurd.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4895

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1787 - 1801 - 1834 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11289

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1840 - 1845 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11290

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1850 og 1855 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11293

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1860 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11294

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1870 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11295

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1880 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11297

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1916 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29844

Mikrokortkatalog. Folketællingerne 1921 - Statens Arkiver.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29843

Personalhistorisk Tidsskrift 1992:2
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21731

Personalhistorisk Tidsskrift 1993:1
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13103

"Stamtavlen Melchior ; omarbejdet og fortsat af Josef Fischer i Aaret 1920";Heckscher, Albert.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6928


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #138 Dato: 19 Maj 2018 - 11:38 »

Nytilkomne e-titler.

Danske Herregaardes Ejere : I. Hovedsæderne i Grevskaberne. ;Berner Schilden Holsten, H.H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29852

Danske Herregaardes Ejere : II. Hovedsæderne i Baronierne. ;Berner Schilden Holsten, H.H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29853

Danske Herregaardes Ejere : III. Hovedsæderne i Stamhusene og Fideikommisgodserne.;Berner Schilden Holsten, H.H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29854

"En gammel Gaard i Nyborg [""Korsbrødregaarden""]. ";Neergaard, Carl.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29921

Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Første Bind. ;Wad, Gustav Ludvig.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3910

Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Andet Bind. ;Wad, Gustav Ludvig.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23337

Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Tredie Bind. ;Wad, Gustav Ludvig.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23338

Fra Fyens Fortid : Samlinger og Studier : Fjerde Bind. ;Wad, Gustav Ludvig.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23339

Guldsmedeslægten fra Fredericia ;Harreschou, Paul.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29850

Løgismose i det syttende og attende Aarhundrede : Bidrag til Datidens Kulturhistorie. ;Jensen,A.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29922

Personalhistorisk Tidsskrift 1993:2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13104

Personalhistorisk Tidsskrift 1994:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13105

Personalhistorisk Tidsskrift 1995:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13107

Slægtsbog 1860-1905 ;Nielsen, Ebbe
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29851

Sofus Høgsbros Slægt : efter Oplysninger, samlede af ham selv, bearbejdede og udgivne af hans Børn ;Milthers, Vilhelm.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8838


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #139 Dato: 26 Maj 2018 - 11:22 »

Nytilkomne e-titler.

Den danske lægestand 1957-1964 - 14. udgave.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29923

Mindeblade om Dr. med. H. P. B. Barfod´s 70 Aars Fødselsdag.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5075

Personalhistorisk Tidsskrift 1994:2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13106

Personalhistorisk Tidsskrift 1995:2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13108

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. I Bind. 1866-67.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23270

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. II Bind. 1868-69. 
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23271

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. III Bind. 1870-1. 
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23273

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. V Bind. 1874-75. 
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23283

Sokkelund herreds tingbøger 1628-30, 1. hefte
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21683

Sokkelund herreds tingbøger 1636-37
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10631

Stamtavle over Familien Balslev. ;Balslev, Benjamin.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29924


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #140 Dato: 02 Jun 2018 - 11:10 »

Nytilkomne e-titler.

Aasum Herreds tingbog 1640-1643
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17427

Aasum Herreds tingbog 1643-1645
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17426

Aasum Herreds tingbog 1645-1648
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21629

Arkivvejviser / 1998
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11544

Carolineskolen : 1810, 28. Oktober, 1910.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24899

Djursland og Mols : 2. del.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=26964

Erhverv, der forsvinder - og hva' så?
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6739

Frederiksborg Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab/;Sarauw, G.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30009

Herlufsholm birks tingbog 1616-19
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3217

Herlufsholm birks tingbog 1630-33
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10634

Hvem forsker hvad 1977.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14570

Hvem forsker hvad 1986.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14577

Hvem forsker hvad 1989.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14544

Hvem forsker hvad 1990.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14542

Hvem forsker hvad 1997.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14526

Hvem forsker hvad 1999.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14530

Hvem forsker hvad 2000.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14531

Hvem forsker hvad 2001.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14535

Hvem forsker hvad 2002.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14534

Hvem forsker hvad 2007.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25844

Hvem forsker hvad 2008.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25845

Hvem forsker hvad 2009.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25847

Hvem forsker hvad 2010.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25848

Hvem forsker hvad forår 1978.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14568

I rigsarkivets tjeneste : nogle erindringsblade fra årene 1934-62 ;Jørgensen,Harald
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4909

Kildeoversigten : en oversigt over afskrevne slægts- og lokalhistoriske kilder (folketællinger, kirkebøger, tingbøger, matrikler m.v.)
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4937

Lensbesidderen som amtmand : studier i administration af fynske grevskaber og baronier 1671-1849 ;Dombernowsky, Lotte.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24051

Præsteindberetninger om fæstegods m. v. i Vendelbo Stift 1568 og 1599
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7418

Sagregistre til Aasum Herreds Tingbog 1640-1648
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6315

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi : Systematisk Indholdsfortegnelse samt Fællesregister : 1-10 Bind. ;Wulff, D. H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23293

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. I. Bind. 1886-88.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25419

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. II. Bind. 1889-90.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29972

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. VI Bind. 1876-77.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23284

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. VII. Bind. 1878-79. 
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23285

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. VIII. Bind. 1880-81.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23279

Silkeborg lens jordebog 1586 ;Rasmussen, Poul.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1627

Skast Herreds tingbog 1638
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22471

Skast Herreds tingbog 1639
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22472

Småskrifter tilegnede Professor, Dr. phil. Åge Friis på Halvfjerdsårsdagen 16. Aug. 1940
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4810

Sorø Husholdningsskole - jubilæumsskrift - 100 år : 1895 - 3. maj - 1995
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8357

Til Knud Fabricius 13. August 1945
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=813

Vejle Amts Aarbog / 1944 - andet halvbind
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27526

Viborg landstings skøde- og pantebog 1624-1637 /
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1955

Vielsesregister for Holmens Sogn, 1813-1891, bd. 1 / A-Han
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29976

Vielsesregister for Holmens Sogn, 1813-1891, bd. 2 / Har-Møller
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29975

Vielsesregister for Holmens Sogn, 1813-1891, bd. 3 / Møller-Ø
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29974


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #141 Dato: 09 Jun 2018 - 15:57 »

Nytilkomne e-titler.

Aarhuus Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab /;Bredsdorff, Jakob Hornemann
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30018

Borgerlige Hjem i Helsingør for 300 Aar siden ;Olrik, Jørgen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3181

Claus Berg og hans Altertavle. ;Høyen, N.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30016

Danmarks Adels Aarbog 1997-1999
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6632

Danmarks Adels Aarbog 2006-08
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30013

Danmarks Adels Aarbog 2009-11
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30015

Den danske Metodistkirkes historie
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4762

Familien Vett og von Vett efter Familiens Optegnelser. ;Vett, Carl Christian.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7722

Festprogram til Brylluppet i Arninge den 8de septb. 1854, hørsommeligst fræmbåret for
det hæderlige Brudepar. [Rygtitel: Slægten Barfod]. ;Barfod, Povl Frederik
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30010

Kjøbenhavns Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab /;Hage, Joh. Phil.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30012

Landbohistorisk tidsskrift - 2010:2
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18396

Meddelelser om Faaborg Kjøbstad fra ældre og nyere Tid. ;Schrøder, Aug.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30123

Nogle Optegnelser om Raadmand i Assens Jørgen Bangs (d. 1579) Efterkommere. ;Hanssen, I.W.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30014

Om Christian Barnekovs Død i Træfningen paa Skällinge Hede Aar 1612. ;Paludan-Müller,C.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30122

Personalhistorisk Tidsskrift 1997:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13111

Personalhistorisk Tidsskrift 1997:2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13112

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. IX. Bind. 1882-83.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23281

Samlinger til jydsk Historie og Topografi. X. Bind. 1884-85.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23282

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. III. Bind. 1891-93. 
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30017

Sparekassen for Vordingborg og Omegn : 8. januar 1855 -1930. ;Salicath
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29

Svendborgs Historie : Et ufuldendt Udkast fra Borgmester Schrums efterladte Papirer. ;Briksø, Sejer.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30121


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek

Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #142 Dato: 16 Jun 2018 - 12:16 »

Nytilkomne e-titler.

Danmarks Adels Aarbog 1920. Syvogtredivte Aargang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29359

Danmarks Adels Aarbog 1921. Otteogtredivte Aargang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29358

Danmarks Adels Aarbog 1922. Niogtredivte Aargang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29357

Danmarks Adels Aarbog 1923. Fyrretyvende Aargang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29356

Danmarks Adels Aarbog 1930. Syvogfyrretyvende Aargang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29362

Det Kongelige Blaagaard-Jonstrupske Skolelærerseminarium i hundrede Aar (1790-1890) :
et Levnedsløb og et Livsbillede ;Tidemand, O. W.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1444

Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1858, 2. Aargang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20845

Legatfamilien Aagaard fra Juelstrup Præstegaard. ;Grohshennig, Max.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1678

Minder om Frøken Alfriede Schmidt. ;Hansen, Christiane.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30124

Personalhistorisk Tidsskrift 1998:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13113

Personalhistorisk Tidsskrift 1999:2
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29512

Stamtavle over Jens Mortensen Gyldendal's Efterkommere på Foranstaltning af Bestyrelsen
for Cancelliaad Jacob Deichmanns og Hustrus Legat. ;Grandjean, Poul Bredo.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1543


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek

Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #143 Dato: 23 Jun 2018 - 11:09 »


Nytilkomne e-titler.

Anespor - Asta Thora Bech, gift Ørnberg ;Wibrand, Jan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30199

Anespor - Christian Ørnberg ;Wibrand, Jan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30200

Anespor - Herdis Bodil Marie Wibrand født Eriksen ;Wibrand, Jan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30197

Anespor - Johan Andreas Wibrand ;Wibrand, Jan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30198

Dagbogsblade fra 1864 : optegnelser af menig Frederik Hansen, Nybøl ;Hansen,Frederik.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7009

Elbogen. Malmö fornminnesförenings tidskrift. 1993
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16018

Historie 2002, 1
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17515

Historie 2002, 2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17516

Historie 2003, 1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17517

Historie 2004, 1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17519

Historie 2004, 2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17520

Hvem forsker hvad 1984.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14559

Lumby sogns befolkning 1.7.1787 - 1.2.1845 ;Rasmussen, Steen,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30150

Lumby sogns befolkning frem til 1787 ;Rasmussen, Steen,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30149

Oplevelser ved Grænsen i Mindeåret og Mærkeåret 1914 / fortalt og samlet af en Grænsebo. ;La Cour Pedersen, Kr.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=24326

Personalhistorisk Tidsskrift 1981:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21162

Slægten - Forum for Slægtshistorie. Nr. 51. Januar 2015
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29943

Slægtsbog for Anine Caroline Hansen og  hendes hollandske aner ;Wibrand, Jan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30195

Slægtsbog for Ellen Ingeborg Hornum & Hornum-slægten fra Hvornum sogn i Randers amt ;Wibrand, Jan.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30196


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #144 Dato: 30 Jun 2018 - 12:21 »


Nytilkomne e-titler.

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1948.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23811

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1950.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23812

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1952.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23813

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1954.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23815

Anciennitetsliste over lærerpersonalet ved Københavns kommuneskoler 1. januar 1956.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23817

Det store i det små.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23397

Kongelig Dansk Hof-og Statskalender 1920 : Statshåndbog for Kongeriget Danmark.
(incl. Tillæg Indeholdende Oplysninger om De Sønderjyske Landsdele)
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20320

Købstædernes almindelige Brandforsikring : Brandforsikringens Udvikling og
Repræsentantskabets Virksomhed i Aarene 1871 - 1920
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2177

Køng Kirke / Brikker til et mønster om Køng Kirke og dens præster 1536 – 2012, Vol. 1  ;Riis, Jens Møller
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30211

Køng Kirke / Brikker til et mønster om Køng Kirke og dens præster 1536 – 2012, Vol. 2  ;Riis, Jens Møller
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30212

Nogle Oplysninger om den Slægt Lange hvortil jeg hører. ;Lange, John Arthur.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9188

Personalhistorisk Tidsskrift 1981:2.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25702

Personalhistorisk Tidsskrift 1982:1.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13098

Personalhistorisk Tidsskrift 1982:2
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22039

Post- og Telegrafreglement I Organisations- og Personelforhold (Bilag). Udsendt i april 1972.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14821

Samling af de for Universitetets Legater gjældende Bestemmelser
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=23690

Skaarup Sogns Historie. Udgivet af en kreds af Skaarupborgere.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30210

Slægten Grøn-Müller-Klein : Biografiske Skitser. ;Grøn, Mathilde Blixenkrone.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16887


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek


Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #145 Dato: 07 Jul 2018 - 12:28 »Nytilkomne e-titler.

Om og af Sognepræst A. C. L. Grove-Rasmussen.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30290

Personalhistorisk Tidsskrift 1983:2
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22027

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 2. Række. IV. Bind. 1893-95.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30214

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. I. Bind. 1896-98.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30215

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. II. Bind. 1899-1900.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30216

Smaating og Leilighedsdigte fra Aarene 1799 til 1835. ;Barfoed, Thomas.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30213


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek

Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #146 Dato: 14 Jul 2018 - 11:58 »
Nytilkomne e-titler.

"Beretning om ""De forenede Skolers"" Drift og Status siden Skolernes Sammenslutning og indtil
Udgangen af Regnskabsaaret 1910-11 meddelt af Ministeriet for Kirke- Og Undervisningsvæsenet."
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29721

Dronning Christines Hofholdningsregnskaber. ;Christensen, William.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30296

Erindringer fra en lang Levetid : Nedskrevne i Vinteren 1901-1902. ;Pedersen,H.,
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30294

Familien Lind : En Stamtavle over Slægten. ;Lind, Gustav.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30292

Gråstens ældre historie. ;Jørgensen, A. D.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30467

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1975
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30304

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1976
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30305

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1977
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30320

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1978-79
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30306

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1979-80
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30300

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1980-81
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30311

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1982
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30301

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1983
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30302

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1984
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30303

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1985
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30307

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1986
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30308

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1987
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30309

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1988
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30310

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1994
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30321

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1995
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30312

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1996
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30313

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1997
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30314

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2012
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30322

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2013
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30315

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2014
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30316

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2015
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30318

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2016
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30317

Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 2017
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30319

Husmoderen 1974. 57. årgang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29802

Jeg arbejder med - JAM : dansk slægtsforskerfortegnelse, hæfte 17 - 1996.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14628

Købmænd, Rådmænd, Toldere, Fogeder - og de sammenfiltrede slægter ;Rasmussen,Bjarne
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30299

Livserindringer 1813-1857. ;Arnesen-Kall, Benedicte.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4584

Nordiske Bøndergaarde i det XVIde, XVIIde og XVIIIde Aarhundrede. 1. Bind. Slesvig + Tillæg til første bind.;Mejborg, R.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30291

Oldenburgische Familienkunde 2016.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25958

På herrens mark : stavnsbundet eller fri  
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=29303

Personalhistorisk Tidsskrift 1984:1
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22023

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. III. Bind. 1901-1903.  
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30293

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. IV. Bind. 1904-05.  
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30295

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. V. Bind. 1906-08.  
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30297

Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3. Række. VI. Bind. 1908-10.  
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30298


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek

« Senest redigeret: 18 Jul 2018 - 19:42 af Kathrine Tobiasen [454] »
Venlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Kirsten Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 185
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #147 Dato: 21 Jul 2018 - 11:48 »

Nytilkomne e-titler.

1805 - 2. April - 1905 : H. C. Andersen : Fra hans Fødeby. ;Brix, Hans.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30481

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1912
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30492

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 1913
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30480

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 1914
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30483

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1915
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30502

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1916
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30503

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1917
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30504

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1919
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30484

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt, 1920
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30485

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1921
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30486

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1922
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30487

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1923
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30488

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1924
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30489

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1925
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30491

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1926
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30501

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1927
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30493

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1928
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30494

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1929
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30495

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1930
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30496

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1931
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30497

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1932
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30498

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1933
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30499

Aarbog for Historisk Samfund for Præstø amt, 1934
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30500

Arven efter Martha Wærn : pigeopdragelse i 1800- og 1900-tallets Wærnske Institut ;Wingender, Nete Balslev.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4992

Den gamle Adels Forfald. Studier over de danske Adelsslægters Uddøen i det 16. og 17. Aarhundrede. ;Bang, Gustav.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5000

Efterretninger om Familien Baden. ;Burman Becker, J. G.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5491

Et gammelt Haandskrift om den fra Anders Rasmussen, Bonde i Byen Balslev i Fyen, stammende Balslevske
Slægt, samt Levnetsbeskrivelser af Professor Luja i Odense, Magister Jens Balslev i Tommerup og
Consistorialraad Rasmus Balslev i Haarslev, meddelte efter vedkommendes egenhændige Optegnelser.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30586

Fortid og Nutid 1985. 32.bd. 3.hf.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28548

Fortid og Nutid 1985. 32.bd. 4.hf.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28549

Fra H. C. Andersens Barndoms- og Ungdomsliv. ;Bøgh, Nicolaj.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30490

H. C. Andersens sidste Leveaar : hans Dagbøger 1868-75. ;Collin, Jonas.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4049

Høiesteretstidende - Udgave af Høisterets Protocolsecretærer - Høiesteretsaaret 1859, 3. Aargang.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20844

Hvem forsker hvad 1983.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14557

Hvem forsker hvad 1985.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14561

Kirurg og Parykmager i Århus Ole Hansen Ravn og hans Efterkommere med Udeladelse
af Kvindernes Descendenter. Familien Friis-Petersens Ahnebog. ;Friis-Petersen, H.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=716

Landsdommer Dockor Juris Gustav Ludvig Baden's vigtigste Levnetsomstændigheder. ;Baden, Gustav Ludvig.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4756

Minder fra mine Forældres Hus. ;Abrahams, Arthur.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30469

Natalie Zahle til Minde : 1827 - 1852 - 1927.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17397

Odense Bys Bog om H. C. Andersen. ;Breum. Sophie.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30585

Personalhistorisk Tidsskrift 1985:1
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22014

Rigsarkivet informerer - nr. 1 - 1995. Folketællinger 1769-1940.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30389

Søren Hempels politiske Dagbøger 1835- 1840. Med Biografi og Noter af Hakon Müller. ;Hempel, Søren.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=918

Taler holdne ved Indvielsen af Kammerherre Jens Benzons og Hustrues Begravelsesplads i
St. Knuds Kirkehauge d 27 Juni 1836 og ved Kammerherre Jens Benzons Bisættelse i
St. Knuds Kirke d. 30 December 1839. ;Ortwed, S. R.
http://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30482


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes BibliotekVenlig hilsen
Kirsten Andersen
3650 Ølstykke
Medlem af Danske Slægtsforskere
(DIS-Danmark) siden 1993

Lars Skovvang Larsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.076
  • www.aneopslag.dk
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #148 Dato: 22 Jul 2018 - 09:58 »
Hej Kirsten.

Tak for det store arbejde, som du og andre gør.

Med min forkærlighed for Præstø Amt kastede jeg mig straks over årbøgerne for Historisk Samfund Præstø Amt - og har fundet et par fejl:

Download af 1922 giver årbogen 1921 (som også ligger korrekt under 1921). Billedet af forsiden viser 1922.
Download af 1923 giver årbogen 1922. Billedet af forsiden viser 1923.
Årbogen 1923 ligger ikke til download.

Jeg har selv de fleste af årbøgerne; men har heller ikke årbogen 1918, der heller ikke fremgår af jeres liste. Den er åbenbart svær at få fat i.

Venlig hilsen
Lars
Venlig hilsen
Lars Skovvang Larsen, Faxe
www.aneopslag.dk

Per Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 137
  • www.familiesogning.dk
Sv: Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker
« Svar #149 Dato: 22 Jul 2018 - 12:47 »
Hej Lars,
Mange tak for at spotte disse fejl - dejligt at nogle bruger det arbejde, vi udfører. Det var heldigvis et par tastefejl og er rettet nu.
Vi er ikke færdige med at lægge bøgerne ud, så det skulle gerne ende med at blive komplet. Også 1918 er på vej - der var et par sider, der skulle scannes om, så den måtte lige vente lidt.
Med venlig hilsen,
Per