For alle (alle kan læse, kun medlemmer kan skrive) > Projekter

Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker

<< < (98/104) > >>

Kirsten Andersen:

Nytilkomne e-titler.

Dansk farmaceutisk stat 1964
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36249

Den gamle majorinde fra færgegården : optegnelser ;Rosen, Franzisca v.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48020

Den Sjællandske Bondestands Sparekasse gennem 75 Aar ;Christensen, Otto,
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5208

Efterladte Optegnelser af Generalfiskal Peter Uldall, Dronning Caroline Mathildes Defensor. ;Uldall, Peter.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=48017

En slægt Welsch - En slægt Egeberg ;Walther, Per,
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37460

Grenopdelt Slægtsbog om Efterkommere efter Peter Hansen Aarøe ;Larsen, Hans-Walther
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37466

"Hammer Bakker - Linien, Bog 3; Om Jacob Kristensen født 1850, Tvis og hustru, deres forfædre og efterkommere  ";Toldbod, Jørn E.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54069

Hans Peter Carlsen og Anne Margrethe Sørensens kendte efterslægt ;Walther, Per,
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38098

Historiske Efterretninger om Adelsfamilien Bölle ;Friis, F. R.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38090

Hjælp. Meddelelser fra Falck 1975.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59142

Hjælp. Meddelelser fra Falck 1976.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59144

Hjælp. Meddelelser fra Falck 1977.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59145

Holme + lidt mere om Jordy ;Walther, Per
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38875

Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i Juni og Juli 1876 [heri Udvalgte Breve af L. Smith].
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45354

Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i Juni og Juli 1877 [heri Udvalgte Breve af L. Smith].
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45353

Jernalderen - Årbog 1961
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50559

Kirkelig Haandbog, 1959.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34687

Københavns Universitets arkiv 1479 - ca. 1910
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6791

Mester Jacob Madsens Visitatsbog / Hefte 2
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42783

Oberst Jac. Thode Ræders Barndoms- og Ungdomserindringer.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42354

Okser på vandring : produktion og eksport af stude fra Danmark i midten af 1600-tallet ;Frandsen, Karl-Erik,
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260

Postvæsenet i Danmark som Statsinstitution indtil Christian VII's Død (1711-1808) ;Olsen, Fr.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3204

Postvæsenet i Danmark under Frederik VI og Christian VIII (1808-1848) ;Olsen, Fr.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3205

Siden Saxo 1999 Nr 2 16 årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42980

Siden Saxo 1999 Nr 3 16 årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42979

Siden Saxo 2001 Nr. 1 Jan kvt. 18. årgang. Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43000

Siden Saxo 2002 Nr. 2 April kvt. 19. årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43003

Slægten Bisserup - Hans Johansens efterslægt
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37724

Slægtsbog om efterkommere efter Johanne Andersdatter, Tvingsbjerggård, Barløse sogn ;Larsen, Hans-Walther
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35768

Slægtsgaarden 1955-04, nr. 76 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63640

Slægtsgaarden 1955-06, nr. 77 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63642

Slægtsgaarden 1955-08, nr. 78 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63645

Slægtsgaarden 1955-10, nr. 79 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63646

Slægtsgaarden 1955-12, nr. 80 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63648

Slægtsgaarden 1956-02, nr. 81 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63652

Slægtsgaarden 1956-04, nr. 82 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63654

Slægtsgaarden 1956-06, nr. 83 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63657

Slægtsgaarden 1956-08, nr. 84 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63660

Slægtsgaarden 1956-10, nr. 85 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63661

Slægtsgaarden 1956-12, nr. 86 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63666

Slægtsgaarden 1957-02, nr. 87 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63781

Slægtsgaarden 1957-04, nr. 88 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63783

Slægtsgaarden 1957-06, nr. 89 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63786

Slægtsgaarden 1957-08, nr. 90 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63790

Søllerød i billeder - gamle fotografier fra Søllerød kommune
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35981

Søren Kierkegaards Tipoldefader, Handelsmand Jens Andersen, og hans Slægt paa Astrupgaard ;Abildtrup, Jens
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41290

Stamtavle over efterslægten efter Hans Peter Carlsen og Anne Margrethe Sørensen - 2 slægter Carlsen i Skælskør ;Walther, Per,
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38100

Udvalgte breve af L. Smith ;Bang, J.H.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64765

Ved et vejkryds. Tarm bank, dens by og egn. 1911-1961. ;Frifelt, Salomon J.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59406

Vildmosearbejdet ;Kristensen, M. K.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=60290


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek
https://slaegtsbibliotek.dk/


Kirsten Andersen:

Nytilkomne e-titler.

Aarbøger for Aarhus Stift, 23. Bind, 1930
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47872

Aarbøger for Aarhus Stift, 50. Bind + Århus Stifts Årbøger 51. og 52. Bind. 1957-1959.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41127

Afhandlinger til dansk Bog- og Bibliotekshistorie. ;Petersen, Carl S.,
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3443

Andelsslagterierne i Danmark 1887-1937
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35826

Anetavle for forbundsformand Poul Erik Skov Christensen (født 1952) ;Nielsen, Svend Aage
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65010

Anetavle for forfatteren Kim Blæsbjerg (født 1974) ;Nielsen, Svend Aage
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65009

Anetavle for overkirurg, dr.med. Erik Halkier (1924-2009) ;Nielsen, Svend Aage
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65008

Århus Stifts Årbøger, 68. Bind. 1976-79.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41137

Århus Stifts Årbøger, 70. Bind. 1981-1982.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41446

Århus Stifts Årbøger, 73. Bind. 1986-1987.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41135

Århus Stifts Årbøger, 74. Bind. 1988-1989.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41138

Bendix Koppel - barndom og baggrund i Bayern ;Jacobsen, Carsten
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40859

Danmarks Kultur ved Aar 1900 som Slutning paa et Hundredaars Udvikling
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3015

Danmarks Præstehistorie 1884-1911 / Første Bind ;Grohshennig, Max.,
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33727

Danske statsautoriserede revisorer  - Tillæg I - Beskikkelser 1983 og 1984
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34445

Danske statsautoriserede revisorer  - Tillæg II - Beskikkelser 1985 og 1986
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34446

Danske statsautoriserede revisorer 1956
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34426

Den danske Regering og Rigsdag 1903-1934 ;Rosenkrantz, Palle,
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36744

"Djursland - Linien, Bog 2; Om Martinus Kristian Petterson født 1866 i Søby ved Hornslet og hustru, deres forfædre og efterkommere.  ";Toldbod, Jørn E.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54066

Familien Lauth Fortællinger om udvandringen fra Hessen til bosættelsen på Alheden og En opdatering af Slægtsbogen med yngre generationer ;Lauridsen, Martin Lauth
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65129

Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1989
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34617

Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1998
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34618

Fjernt fra Danmark, 2. Om slægten Engelsen : breve fra Chr. Engelsens ophold i Rusland til broderen Otto Waldemar Engelsen 1885-1906 ;Engelsen, Chr.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41721

Flensburger Originale ;Philippsen, Paul.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30594

Folkestyrets mænd
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34070

Folketællinger på mikrokort - kortnummeroversigt direkte fra sogn til kortnummer.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18177

"Foreningen af jydske Landboforeninger igennem 100 år; 1872-1972 ";Andersen, M
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59401

Fortællinger af 4. Bataillons Krigshistorie 1614-1914 ;Johansen, Jens.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=28663

Fortegnelse over Danmarks Dommerfuldmægtige den 1. juni 1951 ;Falk-Jensen, Arild
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34135

Grønvald Nielsen 1857-1957 ;Nørgaard, Kristen
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45968

Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1983
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37166

Historisk Aarbog fra Randers Amt - 1984
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37164

Jeg arbejder med JAM - Dansk Slægtsforskerfortegnelse, hæfte 12 - 1991
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=46579

Landboforeninger i 200 år, bind 3
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9829

Landboforeninger i 200 år, bind 4
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9831

"Maanedslieutenanter i Søe-etaten 1801-1814; Særnummer af Tidsskrift for Søvæsen. 132. Aargang ";Teisen, J,
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49081

Munkholm-linien - slægtsbog ;Toldbod, Jørn E.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40461

Nibe-Gjøl-Linien - om Jens Christian Toldbod, født 1844 og hustru, deres forfædre og efterkommere ;Toldbod, Jørn E.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40464

Østjysk hjemstavn, 63. årgang, 1998
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34097

Østjysk hjemstavn, 66. årgang, 2001
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34099

Retsassessorer og fuldmægtige ved by- og herredsretterne uden for København, sommeren 1966 ;Tvevad, Jørgen
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34145

Scandinavians ;Lönnroth
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18121

Slægter Schwalbe i Danmark ;Walther, Per,
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40185

Slægtsforskning og guldalderens dæknavne ;Larsen, Svend Erik Georg
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33969

Slægtsgaarden 1957-10, nr. 91 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63791

Slægtsgaarden 1957-12, nr. 92 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63796

Slægtsgaarden 1958-02, nr. 93 : Medlemsblad for Foreningen til
Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63800

Slægtsgaarden 1958-04, nr. 94 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63801

Slægtsgaarden 1958-06, nr. 95 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63803

Slægtsgaarden 1958-08, nr. 96 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63805

Slægtsgaarden 1958-10, nr. 97 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63806

Slægtsgaarden 1958-12, nr. 98 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63807

Slægtsgaarden 1959-02, nr. 99 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63811

Slægtsgaarden 1959-04, nr. 100 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63832

Slægtsgaarden 1979-02, Nr. 218 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54086

Slægtsgaarden 1981-09, Nr. 233 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64844

Slægtsgaarden 1981-11, Nr. 234 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64845

Slægtsgaarden 1982-01, Nr. 235 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64846

Slægtsgaarden 1982-03, Nr. 236 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64847

Slægtsgaarden 1982-05, Nr. 237 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64848

Slægtsgaarden 1982-07, Nr. 238 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64849

Slægtsgaarden 1982-09, Nr. 239 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64850

Slægtsgaarden 1982-11, Nr. 240 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64852

Slægtsgaarden 1983-01, Nr. 241 : Medlemsblad for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64851

Slægtsregister over slægten Godskesen ;Walther, Per
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=55038

Søofficersskolen gennem 250 Aar : 1701-1951 ;Steensen, R. Steen.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8471

Stamtavle over Erik Hansen Svarer´s efterslægt ;Walther, Per
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52874

Stamtavler over slægter i Danmark med navnet Walther - Slægten fra Danzig, Christian Ernst Walthers slægt. Rettelser og tilføjelser. Ikke ajourført. ;Walther, Per.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=52475

Stamtavler over slægter i Danmark med navnet Walther. Bd. 2.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40565

Stege inden for volden ;Friis, Bendt.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47663

Svarer - Svarer/Svarrer - Svarrer ;Walther, Per,
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40307

Våben i klitterne : noter om det tyske invasionsforsvar i Danmark 1940-45 ;Hendriksen, Knud.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=923

Vor Regering og Rigsdag : Politiske Biografier og Portrætter ;Fog-Petersen, Gunnar
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34411


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek
https://slaegtsbibliotek.dk/

Kirsten Andersen:

Nytilkomne e-titler.

Aarbøger for Aarhus Stift, 48. + 49. Bind, 1955 + 1956
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34218

Årbøger for Århus Stift, 53. + 54. Bind, 1960 + 1961
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41116

Århus Stifts Årbøger, 59. Bind, 1966
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65486

Århus Stifts Årbøger, 60. Bind, 1967
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65487

Århus Stifts Årbøger, 61. Bind, 1968
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65488

Århus Stifts Årbøger, 66. Bind, 1974.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41132

Århus Stifts Årbøger, 67. Bind, 1975-76
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41133

Århusgård og Åkær Lens jordebog 1544
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1637

Betler eller almisselem : studier i offentlig fattigforsorg i Sjællands stifts landsogne 1708-1802 ;Dahl Hansen, Bente.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5723

"Bol og by : 1999:2; landbohistorisk tidsskrift; Landbohistorie ved år 2000 "
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?
biblionumber=31074

"Bol og by : 2000:1; landbohistorisk tidsskrift; Kulturlandskab og bevaring "
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31076

"Bol og by : 2000:2; landbohistorisk tidsskrift; Jordfordeling og dynamik "
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59128

"Bol og by : 2001:1; landbohistorisk tidsskrift; Skåne - kulturlandskab og landbohistorie "
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31568

Danske Værter 1934 : ledende og kendte Hotelværter og Restauratører i Danmark ;Weile, Roberto
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34972

Den danske kvindes historie fra Holbergs tid til vor 1701-1917, Bind 1-2 : Samt afhandlingerne Kvindens Stilling i Danmark i Renæssancens og Reformationens Tidsaldre (1913) og Nogle Strejflys over Christian IV's Tidsalder, særligt med Hensyn til Kvindens Stilling (1930). ;Steenstrup, Johannes.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47500

Den danske Landinspektørforening 1950-1975 - medlemsbiografier i anledning af Den danske Landinspektørforenings 100 års jubilæum 30. august 1975
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36483

Den danske Landinspektørforening 1975-2000 - Medlemsbiografier.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36484

Den Friborgske Familie-Historie fra 1639 til 1835 ;Friborg, Jens Christopher.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40773

Familien på Kgs. Nytorv. ;Kanneworff, Birgitte.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33745

Hjælp. Meddelelser fra Falck 1972.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59135

Hjælp. Meddelelser fra Falck 1973.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59138

Hjælp. Meddelelser fra Falck 1974.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59141

Hjælp. Meddelelser fra Falck 1980.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59153

Jelling Seminarium 1841-1941 : kort Beretning i Anledning af Seminariets Jubilæum og personalhistoriske Meddelelser om Seminariets Dimittender.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27108

Juridisk og statsvidenskabelig Stat ;Falk-Jensen, Arild
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41279

Lidt mer om familien i Hjørring ;Kampmann, C.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40850

Nogle Meddelelser fra Københavns Stadsarkiv (Raadstuearkivet) 1817-1942.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5674

Nordslesvigske Herredsfogder ;Smith, J.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50237

Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins herausgegeben von der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte - Achter Band - Aus der Geschichte des Haderslebener Johanneums.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18936

Selma Nielsens viser / et repertoire af folkelige sange fra det 19. århundredes slutning : for 1 stemme.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=7333

Siden Saxo 1998 Nr 4 15 årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42978

Siden Saxo 2000 Nr 3 Juli kvt 17 årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42981

Siden Saxo 2000 Nr 4 Okt kvt 17 årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65327

Siden Saxo 2002 Nr. 3 Juli kvt. 19. årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43006

Siden Saxo 2002 Nr. 4 Okt kvt. 19. årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43008

Slægtsbog om efterkommere efter Rasmus Clausen, Rørmosegård, Søllested Sogn : med tillæg af diverse anetavler for tilgiftede ;Larsen, Hans-Walther,
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38148

Slægtsgaarden 1942-10, nr. 1 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=62721

Slægtsgaarden 1943-02 nr. 4 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=62726

Slægtsgaarden 1943-09, nr. 7 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=62732

Slægtsgaarden 1944-11, nr. 14 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=62761

Slægtsgaarden 1945-01, nr. 15 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=62766

Slægtsgaarden 1959-07, nr. 101 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63834

Slægtsgaarden 1959-08, nr. 102 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforerening
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63841

Slægtsgaarden 1959-10, nr. 103 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31878

Slægtsgaarden 1959-12, nr. 104 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63843

Slægtsgaarden 1960-02, nr. 105 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63847

Slægtsgaarden 1960-04, nr. 106 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63850

Slægtsgaarden 1960-06, nr. 107 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63851

Slægtsgaarden 1960-08, nr. 108 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63853

Slægtsgaarden 1960-10, nr. 109 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63856

Slægtsgaarden 1960-12, nr. 110 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63860

Slægtsgaarden 1961-02, nr. 111 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63864

Slægtsgaarden 1961-04, nr. 112 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64032

Slægtsgaarden 1961-06, nr. 113 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63881

Slægtsgaarden 1961-08, nr. 114 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64030

Slægtsgaarden 1961-10, nr. 115 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64033

Slægtsgaarden 1979-1982, nr. 221-241 : Tidsskrift for Dansk Slægtsgaardsforening. 
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12465

Slægtstavler over familierne Abel, Asmus, Asmussen, Grum, Grum-Schwensen, Hagerup, Otterstrøm, Rauch, Schwensen, Voldby, Wahl, Wæver ;Wahl Asmussen, Eyvind.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37459

Slægtstavlesamlingen 1932 : Omfattende kortfattede Slægtsbiografier over nulevende kendte Personers fædrene Slægt i ret Linie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=33740

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1986.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35300

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1988.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32565

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1983.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22684

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1988.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32574

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1993
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22606

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1998
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32648

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11 - november 1998
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32650

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1988.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32576

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1994
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32601

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 12 - december 1998
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32651

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1984.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35308

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1988.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32566

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3/4 - marts/april 1984.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=65130

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1988.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32568

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1997
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32616

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 4 - april 1998
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32619

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1988.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32569

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1984.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35310

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1993
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22603

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1995
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22619

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6/7 - juni/juli 1988.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32570

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1983.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35296

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1985.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32763

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1988.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32571

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8/9 - august/september 1983
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35298

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1988.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32572

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 9 - september 1998
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32647

Viborg landstings skøde- og pantebøger. Registre 1651,1653-1657
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31221


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek
https://slaegtsbibliotek.dk/


Kathrine Tobiasen:
Hej Per

Den sidste titel – Viborg Landstings skøde- og pantebøger – melder "Not found", når man klikker på linket på biblioteket.

Per Andersen:
Beklager - den er rettet nu.
Med venlig hilsen,
Per

Navigering

[0] Emneindeks

[#] Næste side

[*] Forrige side

Skift til fuld version