For alle (alle kan læse, kun medlemmer kan skrive) > Projekter

Slægtsforskernes Bibliotek - nye e-værker

<< < (97/104) > >>

Mikkel Eide Eriksen:
Stor tak for de sidste bind af Ramsings Københavnske Ejendomme! De er guld værd :D

mvh
Mikkel

Kirsten Andersen:

Nytilkomne e-titler.

Aalborgmalere i 500 år. ;Grantzau, Sylvest.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1571

Andelssamarbejdet i Danmark ;Bjørn, Claus,
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6667

Betænkning om bevaringen af den danske herregård afgivet af det af Miljøministeren den 7. maj 1984 nedsatte Herregårdsudvalg
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20042

"Brede Klædefabrik ; I.C. Modeweg & Søn A/S 1810-1956 : den danske klædeindustri i international belysning ";Tønsberg, Jeppe.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3146

Dansk Provinspresse : Provins-Journalistforeningen 1900 - 1925
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3662

Danske Gartnerivirksomheder - Bind 1 - skildringer af vore Dages Gartnerivirksomheder, deres Indehavere og Ledere samt disses Medarbejdere
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36754

Danske Gartnerivirksomheder - Bind 2 - skildringer af vore Dages Gartnerivirksomheder, deres Indehavere og Ledere samt disses Medarbejdere
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36755

Danske Gartnerivirksomheder - Bind 3 - skildringer af vore Dages Gartnerivirksomheder, deres Indehavere og Ledere samt disses Medarbejdere
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36756

De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1969
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59277

De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1970
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59278

De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1971
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59279

De reformerte i Danmark historiske Billeder. ;Janssen, Børge,
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2883

Dommerfuldmægtigene den 1. juli 1963 ;Tvevad, Jørgen
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34131

Dødsfald i Danmark i Aaret 1972
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59178

Familien Lauridsen : Fortællinger om Velling og Donsiggård samt Familiegrene og stamtræer ;Lauridsen, Martin Lauth
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=64130

Flensborg bys historie 1. bind.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31692

Fremstilling af Det Danske Skattevæsen under Kongerne Christian III og Frederik II. ;Jacobsen, Pt. Vilh.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2822

Gade-krøniken ;Gade Laursen, Anne Marie
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35903

Greve og Kildebrønde sognes historie ;Antoniewitz, Wilhelm von.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50213

Herregården - bygningskulturens dag 2004
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=58321

Hilsen fra søens folk : festskrift til Anders Monrad Møller, 2. maj 2002
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8175

Hvad finder jeg på landsarkivet i Aabenraa
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59522

Hvor blev mejeriet af? ;Hansen, Claus Bjarke
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=57447

Jordy Slægtsregister over slægten Jordy, Brødrene Daniel og Andreas Jordy´s kendte efterslægt ;Walther, Per
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53512

Kalø-Knebelvig Landboforening gennem 75 år
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=53432

Kancellisystemet / Vejledning nr. 2
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6885

Kongeriget Danmark, Tredje omarbejdede udgave, Fjerde bind. Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg og Randers amter ;Trap, J. P.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=25647

Landdistriktsredegørelse : Regeringens redegørelse til Folketinget december 2004
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=58118

Landsmænd : Tre livsbilleder ;Uhrskov, Anders
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=43984

Lauegaards-Familien og den deri indgiftede slægt - Major Hans Madsen Koefoed Lauegaard i Aaker sogn på Bornholm og hans hustru Maren Kirstine Sonnes efterkommere ;Koefoed Hansen, Inge
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39199

Lær slægtsforskning ;Alstrøm, Anna Louise
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=58221

Lærerstanden i Sydslesvig fra reformationen til 1864 : personalhistoriske undersøgelser ;Barløse, Børge L.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36451

Lokal landdistriktspolitik : en vejledning til kommuner og amter
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59146

Ludvig Trier 1859-1909
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18130

Musarum minister: studia in honorem Kari Tarkiainen : Kari Tarkiainen 60 vuotta 14.6.1998
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18137

Rentekammersystemet / Vejledning nr. 3
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6887

Salicath. ;Salicath, Ingrid.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40098

Slægtsgaarden 1942 - 1946, nr. 1-27 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12460

Slægtsgaarden 1972-1976, Nr. 176-205 : Tidsskrift for Slægtsgaardsforeningen.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31954

Slægtstavle med personoplysninger for Venge slægten.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45875

Stammfolge der Familie Rendtorff aus Hamburg ;Rendtorff, Julius
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45161

Stamtavle over Slægten Kjøng ;Vestergaard, C.J.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=50288


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek
https://slaegtsbibliotek.dk/

Kirsten Andersen:

Nytilkomne e-titler.

Båtsmän, ryttare & soldater : Släktforkaren och de militäre källorna
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=41331

"Bejstrup-linien Bog 8; Om Jens Pedersen Sønderstrup født 1851, Bejstrup, og hustru, deres forfædre og efterkommere ";Toldbod, Jørn E.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40463

Bogen om Christmas Møller
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=45681

"Bol og by : 1994:2; landbohistorisk tidsskrift. - Bondeprotest "
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31080

Bol og by : 1997:1 landbohistorisk tidsskrift.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31086

"Bol og by : 1998:1; landbohistorisk tidsskrift; Teknologispredning og landbrugsudvikling "
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31090

"Bol og by : 1998:2; landbohistorisk tidsskrift; Bondens mange næringer "
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31072

"Bol og by : 1999:1; landbohistorisk tidsskrift; Landbobørn "
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31073

Danske Landbrugskandidater - 1955
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36676

Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 1. bind. ;Lund, E. F. S.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47124

Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 2. bind. Rosenborg. ;Lund, E. F. S.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47126

Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 3. bind. Rosenborg. ;Lund, E. F. S.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47123

Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 4. bind. ;Lund, E. F. S.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47120

Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 5. bind. ;Lund, E. F. S.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47122

Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 6. bind. ;Lund, E. F. S.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47121

Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 7. bind. ;Lund, E. F. S.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47119

Danske malede Portrætter : En beskrivende Katalog. 8. bind. ;Lund, E. F. S.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47115

Danske statsautoriserede revisorer 1950
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34429

Danske Teknika og deres Dimittender gennem 50 Aar : Ingeniør- og Konstruktør-Sammenslutningen gennem 35 Aar
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36687

De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1950-59
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59268

De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1963-66
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59127

De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1967
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59129

De Danske Redningskorps Fællesforbunds Meddelelser 1968
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=59131

Den Danske Dyrlægeforening 1849-1949 - Danske Dyrlæger 1779-1947
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36673

Det indvundne Danmark
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8109

Det står skrevet II samt slægten Brochmanns herkomst i ny belysning ;Skou, J. P.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8045

En familie Schwalbe - efterkommere efter skomagermester i København August Schwalbe, c 1767-1844, og hustru Kirstine Marie Berthelsen, 1780-1857, viet 1802 på Frederiksberg. ;Walther, Per,
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40184

En gammel Hads Herreds Slægt 1550-1946. Bryggeriejer Peder Poulsen og Hustru Louise Christines Forfædre og Efterkommere ;Revenskov, Maja Hyldgaard
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39903

En slægt fra Svejstrup og Labing - Rasmus Justsens slægt ;Walther, Per
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39054

En slægt Skriver/Schriver ;Walther, Per
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=54987

Filmfortegnelser 1 - Registre over udvandrede 1868 - 1940
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49592

Finlands ridderskaps och adels kalender för år 1971
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34610

Flensborg bys historie 2. bind.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35665

Gejstlig Stat 1894: Sluttet den 15de Maj 1894. ;Damkier, Oskar.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15072

Gentofte fra Søholm til Ermelunden III ;Gotfredsen, L.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49311

Gentofte fra Tuborg til Bellevue II ;Gotfredsen, L.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49310

Gladsaxe årbog 2000-2001
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38163

Glossarium Juridicum Danico-Norvegicum : der er: Alle gamle danske og norske Glosers rette Forklaring som findes i Skaanske, Sielandske, Judske oc Norske Lowbøger ... Nu anden gang efter Lowerne, saa oc Regis Christ. 4. Recess reviderit ... Til Nytte og Gaffn sammenskrefven aff Christen Osterssón Weylle.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3264

Glostrups historie ;Rasmussen, Hans-Henrik
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49131

Henrik Scharling, et Mindeskrift ;Scharling, Carl Immanuel
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=44087

Herregårdene og Samfundet
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8474

Historisk Samfund for Aarhus Stift, Personregister og Indholdsoversigt 1908-1937
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=58219

I alle de riger og lande - Beskrivelse af Anders Fogh Rasmussens anetavle tilbage til 1820
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=40772

Kirkens bygning og brug : studier tilegnet Elna Møller
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18133

Landboforeninger i 200 år, bind 1. Landboforeningernes forløbere og bondebruget.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9828

Landboforeninger i 200 år, bind 2. Landmanden og hans rådgivere.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=519

Lars Friis' Ahnetavle. ;Friis, Niels.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38470

Legatfamilien Steenshorn samt nogle oplysninger om den christianssandske familie Fordahl ;Finne-Grønn, S. H.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6810

MIV 16 : Museerne i Viborg amt 1991
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61899

Över gränser - festskrift till Birgitta Odén
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18153

Østjysk hjemstavn, 67. årgang
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34100

Østjysk hjemstavn. Indholdsfortegnelse til 56. - 65-årgang 1991-2000
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34091

Siden Saxo 1991 Nr 1 8 årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32024

Siden Saxo 1991 Nr 2 8 årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=32025

Siden Saxo 1993 Nr 1 10 årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14914

Siden Saxo 1994 Nr 1 11. årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14920

Siden Saxo 1994 Nr 4 11 årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14924

Siden Saxo 1995 Nr 1 12 årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14925

Siden Saxo 1996 Nr 1 13. årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19747

Siden Saxo 1998 Nr 2 15 årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42976

Siden Saxo 1998 Nr 3 15. årgang : Magasin for dansk historie.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=42977

Slægtsgaarden 1952-02, nr. 58 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31871

Slægtsgaarden 1952-04, nr. 59 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63364

Slægtsgaarden 1952-10, nr. 61 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31874

Slægtsgaarden 1952-12, nr. 62 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63375

Slægtsgaarden 1953-02, nr. 63 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63379

Slægtsgaarden 1953-04, nr. 64 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31875

Slægtsgaarden 1953-06, nr. 65 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63395

Slægtsgaarden 1953-08, nr. 66 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63398

Slægtsgaarden 1953-10, nr. 67 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=31877

Slægtsgaarden 1953-12, nr. 68 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63606

Slægtsgaarden 1954-02, nr. 69 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63607

Slægtsgaarden 1954-04, nr. 70 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63610

Slægtsgaarden 1954-06, nr. 71 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63611

Slægtsgaarden 1954-08, nr. 72 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63612

Slægtsgaarden 1954-10, nr. 73 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63631

Slægtsgaarden 1954-12, nr. 74 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63633

Slægtsgaarden 1955-02, nr. 75 : Medlemsblad for Foreningen til Bevarelse af danske Slægtsgaarde.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=63636

Slektstavle over familien Klem med tilføiede biografiske oplysninger ;Klem, Evy
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=39167

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1979 55. årgang
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22668

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 1 - januar 1983.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22675

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 10 - oktober 1979 55. årgang
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22674

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 11/12 - november/december 1983.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22685

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1979 55. årgang
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22669

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1983.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22676

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 2 - februar 1986.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22686

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 3 - marts 1983.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22680

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1983.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22682

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 5 - maj 1998
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22652

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1979 55. årgang
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22671

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1983.
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22683

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 6 - juni 1998
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22653

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7 - juli 1979 55. årgang
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22672

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 7/8 - juli/august 1998
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22654

Sønderjysk månedsskrift - Nr. 8 - august 1979 55. årgang
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22673

Våre sorenskrivere - Bind 2 - 1814-1927 - sorenskriverinstitusjonen og sorenskrivere i Norge - et bidrag til den norske dommerstands historie ;Olafsen, Arnet
http://bibliotek.slaegt.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36733


Kirsten Andersen
Slægtsforskernes Bibliotek
https://slaegtsbibliotek.dk/


Per Andersen:
Kære Morten Nielsen,
Så har vi fået indsat den manglende side i "Identifikation af anonyme våbenskjolde".
Med venlig hilsen,
Per

Morten Nielsen:
Tusind tak.

Venlig hilsen
Morten Nielsen

Navigering

[0] Emneindeks

[#] Næste side

[*] Forrige side

Skift til fuld version