Forfatter Emne: Hvad de dog skrev ...  (Læst 59179 gange)

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #150 Dato: 05 Jul 2017 - 15:05 »
Hej!

Hvad mon han ville derinde? :o

Citér
Sognepræst Holm, Horslunde 21/6 [1902] udber sig Amtets Bistand til at hans Forpagters Tjenestekarl, der har banet sig Adgang til Præstegaardens Pigekammer, maa blive draget til Ansvar herfor.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=142781#142781,37389005

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #151 Dato: 20 Jul 2017 - 11:55 »
Hej!

En dåb 27. april 1777 i Terslev sogn, Sorø amt (min fremhævning):

Citér
Dom: Cantate
Anders Nielsens Datter fra Sophiendahl Karen
[Syersken] Ane Christensdatter bar hende: Faddere Jochum
[Plamboch], Dorthe Hans datter, og Peder Hansens Hustrue i
Boienache Huus.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=157431#157431,26410606

Mon der var lavt til loftet? :D

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Jens Kristian Noe

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 150
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #152 Dato: 20 Jul 2017 - 23:53 »
Hej Mikkel.
Fjaltring 25. 7. 1757 blev Nielsen Jespersen Kierside jordet i kirkegaarden, som døde d. 18, efter han havde levet i denne Jammerdal i 88 år. (opsl 38J V.H. Jens K. Noe.
jenskristian.noe@gmail.com

adresse  7500 Holstebro

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #153 Dato: 26 Jul 2017 - 09:36 »
Tak for indlæg, Jens!

En kvinde i min slægt var tændstikæskefabriksarbejderske. Lidt af en mundfuld! :)

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #154 Dato: 06 Sep 2017 - 17:29 »
Hej!

Et lejermål fundet i Kronborg rytterdistrikts jordebogsregnskaber:

Citér
Pigen Lene Jens Datter af Gilleleye med Hans Larsen af Weibye, da tienende i Søborg. Begges første Leiermaal, begaaet af Hende i ugift Stand. Men af Ham som gift Mand. Dog med den Undskyldning for ham: at hans Hustrue har imod hans Villie stedse opholdt sig i Helsingøer, og han, som ynkelig fattig og foragtet, uden Huus og Hielp, har maattet tiene som Karl hos Fremmede.

Søborg den 19 Januarii 1788

Den stakkel, han har jo ikke kunnet gøre andet

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Marianne Kiel Hein

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 551
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #155 Dato: 07 Sep 2017 - 07:55 »
Tøhø ;)

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #156 Dato: 29 Sep 2017 - 16:35 »
Hej :)

Her er lidt af hvad Erasmus af Rotterdam havde at sige i sin bog De civilitate morum puerilium fra 1530. Den blev udgivet på dansk som Om Høfviskhed i Børneseeder (=Børnesæder) i 1646.

Citér
Snøtten skal icke henge en i Næsen / huilcket hører de Omflædige til: Huilcken Last er lagt den verdslige vise Mand Socrati til Spot. At snyde sig paa Hattten eller klæderne / staar Tølpersk oc Bondactigt / paa Armen eller Albuen / hører Fiskeblødere oc Høckersker til / det staar icke heller meget finere / at det skeer med Haanden / dersom du strax stryger (smører) Snotten paa Klæderne. At snyde sig paa Tørreklædet staar fiinlig / oc det med et lit fravendt Legeme / om (maa vel skee) æreactige Folck ere tilstede.


At lade Øyene vancke (løbe omkring i Hofvedet) hid oc did / hør de Affsindige til.


I Gestebud skal mand være lystig oc glad / foruden nogen Stiffhed eller Motvillighefd. Set dig icke til Bords / du hafver jo tilforne toet dig / oc skaarit dine Nægle aff / paa det der skal icke henge noget Skarn / (omflatigt) ved dem / oc du derudoffver skal kaldis en Omflaat.

Oc skalt du tilforne hemmelig lade dit Vand / eller oc dersom fornødenhed udkræfver / saaledis (det) skalt du oc giøre dit Behoff / oc dersom (maa vel skee) du hafver bundet dig for hart / (for tet) er det raadeligt / at du løser Beltet eller Remmene op om dig / huilcket kand icke saa lemelig skee / naar mand sideder ved Bordet.

Naar du tørrer dine Hænder / da affleg tillige / huad Sorg oc Bedrøfvelse du haffver i dit Hierte.

Thi udi Giestebud skal mand huercken selff være bedrøffvet / ey heller bedrøfve andre.


At sidde oc gungre hid oc did paa en Stoel / oc sidde nu paa den eene / nu paa den anden Lend / lader sig ansee / lige som mand tijt oc offte lode Vejret gaa / som staar i Liffvet / eller vilde giffve det løs.


Somme / førend de neppeligen haffve sat sig vel / da gribe de strax Maden med Hænderne / det hører Wiffve til / eller dennem som æde Kiødet bort aff Potten / som icke endnu er offret / effter Ordsprocket.

Du skalt icke tage først til Maden som er ofset paa Bordet / icke alleeniste for den Aarsag Skyld / at det er et Tegn til en som er graadig / men (endocsaa) fordi der er undertiden Fare hos / om en tager til sig nogit siudendis heet uforsøgt / oc enten maa spytte det ud igien / eller oc dersom hand sluger det i sig / (lader det gaa ned) skambrænder hand Moderløsen : En værd baade at lee oc ynckis offver.


At gnafve Benene med Tænderne / hører Hunde til (er Hundeactigt/) at rense (pille) dem med en Kniff / staar høfvisk.


Hvad der skeer eller sigis / skal mand tilskriffve Vinen (eller Øllet) at du ey skalt faa at høre det: Jeg hader den (Gildesbroder/Selskabsbroder) som tæncker altig effter huad som udi Ølßmaal er skeedt.


De hade deris Børn / huilcke / naar de endnu ere smaa / lade dennem sidde stedße offver Aftens Maaltider / som vare langt ud paa Natten.


Udi Sofvekammeret berømmis (lofvis) Taugßhed oc Bluferdighed / Raab oc Sualder staar sandelig usømmelig oc megit mere udi Sengen end ellers.

Enten du føer dig aff / eller staar op / da kom blufærdighed ihu / oc tag dig vare at du ey blotter (barer) noget for andres (andre Folckis) Øyne / huilcket gode Seeder oc Naturen vil hafve tiltecket.

Dersom du haffver en tilfellis Seng med din Stalbroder / skalt du ligge smuck stille oc rolig / ey heller / (i det du kaster dig hid oc did med Kroppen) skalt du enten blotte dig selff (giøre dig nøgen) eller være din Stalbroder besuærlig / saaledts at du draget Teppet (Sengklædet) aff ham.


Naar du vilt (kløge) bryde dig / da gack til side / (hen for dig selff: ) At spye er icke slemt udi sig selff / men at haffve foraarsaget det med umettelighed eller Ofverflødighed udi Mad oc Dricke / det staar slemt.Den er egentlig ikke så tosset hvis man ser bort fra den temmelig nedladne omtale af almuen (meget kaldes "bondagtigt" osv.).

Kan ses online her: kun adgang fra Danmark

mvh
Mikkel
« Senest redigeret: 29 Sep 2017 - 16:42 af Mikkel Eide Eriksen [1174] »
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Lis B. Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8.392
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #157 Dato: 04 Okt 2017 - 18:48 »
Hej

Fandt lige dette
Ved komfirmander 1787 – fandt jeg Hans Jensen Glars konfimeret i sit 19’de år.
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=206803&side=103&height=949
Her  angives han formeners at være hermafrodit

Dette er familien:
Husstand: Præstø, Baarse, Ørslev, 1801, 51.fam., Vester Ørslöf, husmand
Kildenavn, Køn, Alder, Civilstand, Nr. ægteskab, Stilling i husstanden, Kildeerhverv, 

Ole Sörensen, M, 38, Gift, 1, husbonde, indsidder og daglejer,
Dorthe Jens Datter, K, 39, Gift, 1, hans kone,
Jens Olsen, M, 7, Ugift, deres søn,
Hans Jensen Glar, M, 33, Ugift, konens broder, almisselem,

Husstand: Præstø, Baarse, Ørslev, 1787, 22, Vestre Örslöf, husfolk
Kildenavn, Køn, Alder, Civilstand, Nr. ægteskab, Stilling i husstanden, Kildeerhverv, 

Anna Ols Datter, K, 50, Enke(mand), 1, afg.Jens Christensens enke, almisselem, husfolk, 22, Vestre Örslöf, 260
Hans Jensen, M, 19, Ugift, hendes søn, almisselem og monstreus, husfolk, 22, Vestre Örslöf, 261
Lis B. Jensen
* * * * * * * *
Ses i Legacy Forum: http://legacydansk.com og
http://Svoo.dk

Lars Skovvang Larsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.029
  • www.aneopslag.dk
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #158 Dato: 04 Okt 2017 - 20:10 »
Hej Lis

Du kunne da godt have skrevet hvad præsten faktisk skriver:

"Efter denne i Kirken holden Confirmation med ovenmeldte 8 Børn, blev i følge Cancelliets Skrivelse hjemme i Huset confirmeret Hans Jensen Glar, paa 19de Aar, som formenes at være en Hermaphrodit."

Hans åbenbart tydelige afvigelse har åbenbart været for meget til, at man ville have ham indenfor i Ørslev kirke på denne festdag.

I folketællingen 1801 er der yderligere en anmærkning på latin på ham: "Scutrius genesis".

mvh
Lars
Venlig hilsen
Lars Skovvang Larsen, Faxe
www.aneopslag.dk

Lis B. Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8.392
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #159 Dato: 04 Okt 2017 - 20:11 »
Hej Lars

Ja - det kunne jeg - men det valgte jeg så ikke.
Dejligt du ville sætte det ind.
Lis B. Jensen
* * * * * * * *
Ses i Legacy Forum: http://legacydansk.com og
http://Svoo.dk

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #160 Dato: 04 Okt 2017 - 22:45 »
Tak for indlægget, Lis!

Det er nok "neutrius genesis" = "af intetkønnet fødsel" (eller "hverken mand eller kvinde") ved FT 1801.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=27320#27320,2918328

Iøvrigt ikke særlig sødt at kalde ham/hende "monstreus" i FT 1787. Det har nok ikke været nemt!

mvh
Mikkel
« Senest redigeret: 04 Okt 2017 - 22:51 af Mikkel Eide Eriksen [1174] »
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Lis B. Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8.392
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #161 Dato: 05 Okt 2017 - 02:19 »
Hej Mikkel

ja- det har du nok ret i. Jeg tog bare det der er indtastet. Tak for henvisningen.
Lis B. Jensen
* * * * * * * *
Ses i Legacy Forum: http://legacydansk.com og
http://Svoo.dk

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #162 Dato: 05 Okt 2017 - 07:37 »
Hej Lis

Bare rolig, jeg kunne heller ikke tro at du ville kalde nogen "monstrøs" ;)

Rettelsen af det latinske var til Lars' tydning.

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Lars Skovvang Larsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.029
  • www.aneopslag.dk
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #163 Dato: 05 Okt 2017 - 08:24 »
Det allermest påfaldende synes jeg er kirkens indstilling til staklen. Han(/hun) skulle jo konfirmeres; men man har ikke villet se ham i kirken.
Det har måske været svært at finde ud af om Hans - 18 år gammel med buler i både bukser og trøje skulle stå sammen med drengene eller pigerne.

Som nyfødt har man - qva mandsnavnet Hans - åbenbart ikke været i tvivl om kønnet; tappen må have været der.
Der er ingen bemærkning om noget "mistænkeligt" ved dåben nytårsdag 1769.

Lars
Venlig hilsen
Lars Skovvang Larsen, Faxe
www.aneopslag.dk

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #164 Dato: 05 Okt 2017 - 08:31 »
Hej Lars

Ja, det lyder da sandsynligt.

Hans nævnes muligvis i Frederiksborg Amts Avis i 1933:
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/%22Hans%20Jensen%20Glar%22

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #165 Dato: 06 Okt 2017 - 08:37 »
Rettelse fra en latinkyndig bekendt: "neutrius generis" = "af hverken det ene eller det andet køn"

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Inge Nissen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.934
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #166 Dato: 06 Okt 2017 - 09:52 »
Hej Lars

Ja, det lyder da sandsynligt.

Hans nævnes muligvis i Frederiksborg Amts Avis i 1933:
http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/search/%22Hans%20Jensen%20Glar%22

mvh
Mikkel

det er ikke ham, der omtales i avisen, men en gårdejer, der hedder Hans Jensen og har en gård der hedder Glarborggaard i Haagendrup.
de ord søgningen fanger er
Hans Jensen, Glar-
borggaard

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #167 Dato: 06 Okt 2017 - 11:03 »
Aha – tak for oplysningen, Inge :)

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #168 Dato: 20 Okt 2017 - 15:20 »
Hej!

Lidt sørgmodigt:

Degnen i Tårnby har tegnet triste ansigter i feltet for dødfødte børns alder i en periode i slutningen af 1850erne. Eksempler:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=157999#157999,26527825 nr. 17
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=158000#158000,26527831 nr. 37+38

Og lidt navnestof:

Johan Henrich Knackwurst i Sjællandske Registre 1736–38:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=272871#272871,52046645

Knækpølse ville nok ikke blive taget lige så seriøst...
Farfalla Hedevig Marguerithe Jørgensen født 1910 i Brønshøj:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=148693#148693,24573144

Farfalla er italiensk for sommerfugl, men en del danskere vil nok associere til den efter formen navngivne pasta (jeg gjorde i hvert fald).
Olivio Emransius Beatus Lundberg i Politiets Registerblade:
http://www.politietsregisterblade.dk/component/sfup/?controller=politregisterblade&task=viewRegisterblad&id=1559192

Det er bare et flot navn.

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Inge Nissen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.934
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #169 Dato: 20 Okt 2017 - 17:38 »
Man savner somme tider en like-knap

Brug af emojis længe før de blev opfundet
😕🙁☹️😟

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #170 Dato: 22 Okt 2017 - 00:54 »
Man savner somme tider en like-knap

Brug af emojis længe før de blev opfundet
😕🙁☹️😟

100% enig :) – men jeg synes næsten det bedste ved det er at han tegnede for sin egen skyld. Han havde jo nok ikke regnet med scaninger og internet....

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #171 Dato: 28 Okt 2017 - 13:45 »
Hej :)

Kom i tanke om dette fine gamle skoleskema fra 1797:


https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,75215.0.html

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Inge Nissen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.934
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #172 Dato: 29 Okt 2017 - 07:13 »
Forstandsøvelse - lyder spændende - hvordan mon det foregik?

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #173 Dato: 29 Okt 2017 - 08:19 »
Ja jeg er også interesseret... men der er jo kun åbenbart 1 gang om ugen, så det er tydeligvis ikke så vigtigt som matematik og stavning...
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Inger Toudal

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 14.031

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #175 Dato: 29 Okt 2017 - 10:09 »
Ahaa det smager lidt henad det vi kaldte Orientering i min skoletid i slutfirserne.

Tak Inger :)

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #176 Dato: 10 Nov 2017 - 15:47 »
Hej :)

Stødte just på dette i en separationssag fra 1920erne; fra mandens partsindlæg:

Citér
min Hustru har alle Tiden vist sig som en Forlystelsesy [-syg?], lige fra sit 14 Aar har hun staaet i Forhold til Manfokl [sic!], hun har i sin ung Alder været tilbageholt af Politiet inde i Tivorli grund paa daarlig Opførsel. hun søger det aller daarligste bekentskab den Dag i Dag, som særlig kan nevnes en Fru Nicelasen som man turde sige er løsagtig. min Hustru er fulkommen forfallet til Tobak.

Han lægger skisme ikke fingre imellem! Og han har sandelig skrevet "Manfokl" – det er ikke hver dag man ser tastefejl i håndskrevne papirer! ;)

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #177 Dato: 17 Nov 2017 - 17:03 »
Hej!

Dåben kun medtaget for kontekst, det var præstens bemærkning og understregning ved begravelsen jeg studsede ved:

Citér
1786 Dom Cantate [14. maj] døbt Ane Jensdatters Drenge-Barn [fra Schelstrup] kaldet Jens
baaren af Huusmands Peter Hansens Kone Karen ibid: Fad-
derne vare Gaardmand Jørgen Hansen i Schelstrup og Karl Chri-
sten Henrichsen ibid. og Hans Mogens Kone ibid: Barne Fader
Jørgen Nielsen tienende hos Gaarmand Niels Cornelius i An-
derstrup – anmeldt paa behørig Stæd dags dato.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=151807#151807,25246475

d 21 May 1786 begravet Ane Jensdatters
Barn gamel 12 dage, som var et uægte
barn fra uægte børn.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=151807#151807,25246423

Fra Hunseby sogns kirkebog (Lolland).

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Lars Skovvang Larsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.029
  • www.aneopslag.dk
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #178 Dato: 18 Nov 2017 - 22:00 »
I august 1831 fik husmand Hans Clausens kone Maren Rasmusdatter i Ugledige, Allerslev sogn, Præstø amt et barn, som manden åbenbart ikke ville vedkende sig:

I navnerubrikken: "Dette Tristens Barn var saa lykkelig at døe 18 October uden Daab."
Forældre: "Nedkom i Ugledie Hmd Hans Clausens Kone Maren Rasmus Datter med foranfødte Barn til hvilket hendes Mand benægtede sig at være Fader ifølge hans tilstillede skriftlige Erklæring af 23 August."

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=147938#147938,24426204

Jo værre det er, jo lykkelige er det at dø - må moralen vel være.

Hans Clausen og Maren Rasmusdatter havde i forvejen 5 børn og fik efter det triste mellemspil yderligere 2 børn, så Hans Clausen må have taget konen til nåde.

Lars

[vedhæfting slettet af admin]
« Senest redigeret: 18 Nov 2017 - 22:02 af Lars Skovvang Larsen [2473] »
Venlig hilsen
Lars Skovvang Larsen, Faxe
www.aneopslag.dk

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.000
Sv: Hvad præsten dog skriver...
« Svar #179 Dato: 19 Nov 2017 - 00:32 »
Tak for indlægget, Lars :)

Av for den!

Hvordan var det egentlig med døbte kontra udøbte børn hvis de døde?

Jeg mener at have læst at selve dåben var det allervigtigste... Hvis barnet fx. blev født om vinteren eller var svageligt ser man jo gerne hjemmedåb i samme døgn. Så kunne de altid blive fremstillet i kirken og få dåben confirmeret senere.

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com