Forfatter Emne: Hvad de dog skrev ...  (Læst 58898 gange)

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #240 Dato: 13 Nov 2018 - 07:44 »
Hej Eva

Ja, det er da artige sager at have så mange fine navne! :D

Tak for indlæg!

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #241 Dato: 16 Nov 2018 - 14:51 »
Hej!

Sikke en fest de havde i Smidstrup, Blistrup sogn i 1712:

Citér
Fest. Ascens: døbt Jep Larß daatter Maren, Peder Rasm: Kone af
[Es]bønder(up): bar hende, Faddere, Jørgen Larß i Smidst: Mette
[..ser] ibd, Ane Jensdaatter af Høielt.
NB Dette var et ulyksaligt Gilde for Peder Hanß
[og] Jürgen Larß, dend ene bleff schaaren paa ansikted
dend anden paa pungen.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=203241#203241,38546741

Det lyder ikke så rart :o

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 12.424
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #242 Dato: 22 Nov 2018 - 17:46 »
Løsgående svin på kirkegården:

1680 ... at Ingen Suin her effterdagß Maa komme paa Kirchegaarden som kand giøre schade menß slett optagis och
Gifuiß til de Fattige, som er U-kroget, och effter Birchemendenis Begiering saa aduariß alle i Birchet at enhuer schall
Hegne och Kroge deriß Suin som kand ver forsuarligt, eller och derfor at lide efter Kongl. Maytt Forordning.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=267500#267500,50450330 h.s.

U-kroget - at de ikke havde krog/ring i næsen

mvh Ole

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #243 Dato: 23 Nov 2018 - 11:59 »
Tak for indlæg, Ole! Ja, det er ikke videre æstetisk med løstgående svin på kirkegården. Lad os håbe at de fattige fik en god flæskesteg :)

Her er hvad sognepræst Wederkinck havde at sige til lægdsmand Anders Hansen da han havde gennemgået Rågelejes nye sognelister efter extrasessionen (forarbejdet til sørullerne):

Citér
I den 2den Sogne-Liste har jeg tilføyet dem Fødsels-Datum, som vare fødte her i Sognet. Af den Disconvenientz [ɔ: Uoverensstemmelse], som findes overalt i mellem Ansigelser af Alderen, og Kirkebogens paalidelige Optegnelser, seer man: hvor lidet man kan fidere paa [ɔ: stole paa] Bondens Beregnelser, og hvor vigtig det er for det Almindelige: at Optegnelserne i Kirkebogen staar med nøyagtigst Accuratesse.

(promemoria dateret Blistrup 3. maj 1802)

Det kan han jo have såre ret i!

mvh
Mikkel
« Senest redigeret: 23 Nov 2018 - 12:08 af Mikkel Eide Eriksen [1174] »
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 12.424
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #244 Dato: 25 Nov 2018 - 22:47 »
Løb ind i denne
Skarpretterens taxt 1698 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=267505#267505,50450698 v.s.

For it Hoved med It Sværd att afhugge - - - - -                     10 Rd
                    med en Øxe                                                        3 Rd
For en Haand eller finger att afhugge                                    4 Rd
Et Hoved eller en Haand at sette paa Steile for hver 2 Rd     4 Rd
For att henge                                                                       10 Rd
For en igen af Gallien att nedtage                                          4 Rd
For en Heel Krop at ligge paa Steile og Hiul
      og Pæle att nedgrafve og sette                                        7 Rd
For en att slaae Arme og Been i støcker paa
      og legge paa Steile                                                         14 Rd
For en Krop att nedgrafve i Jorden                                         3 Rd
For en død Krop att udføre af Byen                                        2 Rd
For en att Partere og legge paa Steile                                  12 Rd
For hver Knib med Gloende tænger                                         2 Rd
For it Brændemærke                                                                4 Rd
For Kagstrygning                                                                     5 Rd
For att pitsches af Byen                                                           7 Rd
For att wise af Byen eller Herredet                                          4 Rd
For at brænde en Krop                                                           10 Rd
For att brænde Pasquiller og andet deslige                             3 Rd
For att slaae Nafne paa Gallien                                               2 Rd
Pæle, Steiler, Søm, Sluffer med tilhørende Heste, Taul, Stocker
og andre deslige Instrumenter forskaffer Skarpretteren sig self,
imod den sædvanlig Aarlig Løn, de Afliude? af Kiøbstædernis
Indbyggere, sambt aff Bønderne og Husmendene paa Landet.
   Effter Hans Kongl Maytt Allernaadigste Ordre og Befaling.

mvh Ole

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #245 Dato: 27 Nov 2018 - 18:48 »
Puha, Ordnung muss sein...

Tak for indlægget!

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #246 Dato: 30 Nov 2018 - 20:49 »
Hej!

Fra Fortegnelse over Skiverne i Helsingørs Kong. Priv. Skydeselskab 1767-1930 samt en Liste over Fuglekongerne (J.M. Welsch, 1932), s. 40:

Citér
Paa Generalforsamlingen den 28. Juni 1813 vedtog de tilstedeværende Interessenter, at de "fandt det for i Aar upassende at foretage Papegøieskydning paa Grund af nuværende overdrevne høje Priser paa Alting".

Ikke en ubekendt følelse (men i dette tilfælde vel pga. statsbankerotten).

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 12.424
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #247 Dato: 06 Dec 2018 - 14:59 »
Og her har vi jo nok forklaringen på, hvorfor fundstedet for Guldhornene hedder Gallehus:

Tingdag 24. okt. 1725  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=267511#267511,50451525

Og som Galgen ved Gallehuß meestendeelß er ved Blest udi dend seeneste Store Storm som øyensiun udwißer, saa will der giøres slig anstaldt, att dend enten kand worde opreist af Nye, eller og om det will lade sig giøre, saaledes som forsuarlig kand were, worde Repareret, paa det Lettsindige Mennisker icke schal fatte de Tancker eller sige - Naar Galgen er ødelagt hafver Tyfuen fri forlof til at stiele.

Der har galgen nok haft sin plads 'siden Arilds tid'.

mvh Ole

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #248 Dato: 07 Dec 2018 - 16:25 »
Nej, det kan vi jo ikke have at de går og siger! Der er guldkorn i de tingbøger... Tak igen, Ole :D

Jeg har hygget mig lidt med at afskrive kancellikatten Mis(s)e Murres instruks. Her af §1:

Citér
[...] om Vinteren naar hand kand formeene noget for ham i Kielderen at være at bestille, haver hand kun Alleniste tree Miav at fra sig gifve, da et af Cancellie Buddene skal være tiltenkt Dørren til Forstuen strax at oplukke, at hand kand udkomme.

https://drive.google.com/open?id=1EFzs5g14dsN8aFTUvMmJ-A973oGNpGBJ

Det hele er værd at læse ;D

mvh
Mikkel

PS: Rigsarkivet har også for år tilbage lavet en lille video med lidt flere sjove detaljer:
https://www.youtube.com/watch?v=3Uf3Fr6m8gY
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Anne Messmann

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 984
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #249 Dato: 09 Dec 2018 - 16:45 »
Herlig Mis(s)e Murre historie, Mikkel :D - mange tak for den!

mvh, Anne
Med venlig hilsen
Anne Messmann
www.annemessmann.dk

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #250 Dato: 14 Dec 2018 - 16:37 »
Selv tak! :)

Benny Andersen blev gift med Bøje Madsen Eksesen i 1947:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=178708#178708,30314706

Hun var født 1916 i Melby: https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=180181#180181,30556353

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #251 Dato: 21 Dec 2018 - 23:05 »
Hej!

Endnu en navnesag, denne gang 10. august 1777 Kirke Hvalsø (min fremhævning)

Citér
Den 11 Søndag Efft. Trinit[.]
blev Hans Pedersens li[d-]
en Datter døbt og Kalde[t]
Skarlotte Sophie M[a-]
dam Hansen i B:Kro
holdt hender over daa[b..]
       Fadderne var
Høy Ælle og Velbarne He[r-]
rer Her Konferensraad
Broband og Her Jørg[en]
sen og Her Paa Svare
Holmen og Her Herga[...]
Paa Tolløse gaar og Her[...]
Hergaar Paa Svenst[r]
                           up

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=152683#152683,25423281

Mon hun græd meget? :o

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #252 Dato: 29 Dec 2018 - 12:24 »
Hej :)

Stødte på dette kreativt udklippede fæstebrev under Kronborg amtstue (klik for stor):Den øverste del er klæbet på. Det kunne godt lidt ligne en hjelm med "næsebeskytter", måske fastelavnsudklædning?

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

John Damm Sørensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.885
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #253 Dato: 29 Dec 2018 - 21:21 »
Hej!

Endnu et navn med lidt ramasjang i: Indiana Rigmor (Sørensen) — mon hun kom ud på eventyr? 8)

Politiets mandtaller, Badstuestræde 9, maj 1907 (under tyendet):
https://www.kbharkiv.dk/kildeviser/#!?collection=2&item=3922325

mvh
Mikkel
Ja, hvad de dog skriver. Pigen er i virkeligheden døbt Indiana Agnete Elvina Sørensen født 4. oktober 1880 og ikke som anført 1882.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17122060#160829,27028084
https://www.kbharkiv.dk/sog-i-arkivet/sog-i-indtastede-kilder#/post/17-208883

I øvrigt giver søgning på navnet Indiana i Politiets Registerblade en del hits.

Hilsen
John

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #254 Dato: 29 Dec 2018 - 23:52 »
Hej John

Fantastisk at du fandt hende! Der er vist nogen der har sjusket med navnene, når hun er døbt Indiana Agnete Elvina og ikke Indiana Rigmor  :D

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #255 Dato: 11 Jan 2019 - 17:49 »
Hej :)

Fra navnekartoteket til Københavns skattemandtal 1743:Citér
[Leinbergern]

Brødre; Snedkersvende og til Kongens
Plaisir [ɔ: Fornøjelse]

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=183170#183170,31080075

Nogle raske svende der må ha' kunnet lidt af hvert! :-X

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Lars Skovvang Larsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.029
  • www.aneopslag.dk
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #256 Dato: 07 Mar 2019 - 08:40 »
En krigshistorie fra vinteren 1658.

Det følgende må være en klar anklage mod svenskerne - så klart som præsten har turdet skrive det.
Vester Egede sogn, Dom. Oculi - den 14. marts - 1658:

"Peder Engelsøn i Rønnede beklager sig och lader liuse tilbandtz Først gang offver Nogle slemme tiuffve, som nu i Vgen, Der Rytterne laa i deris By, bortstaal en ferdings Vogn Fra Hannem, som hand haffde sat i Bagmosen, och de haffde Bort ført Hannem paa : en slæde."

De slemme tyve, der endda bortførte Peder Engelsen i Rønnede, kan vel kun være rytterne, der i den uge lå i (lejr) i byen?
Peder Engelsen må trods alt være undsluppet de slemme tyve.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158589#158589,26641735
Venlig hilsen
Lars Skovvang Larsen, Faxe
www.aneopslag.dk

Lars Skovvang Larsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.029
  • www.aneopslag.dk
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #257 Dato: 07 Mar 2019 - 11:45 »
. . . fortsættelse:

Den 28. marts 1658 (dom judica) hvor der bl.a. blev lyst for 3. gang for Peder Engelsens stjålne vogn, er der endnu en krigsrelateret indføring i Vester Egede kirkebog, folie 163b:

"Jens Kiøge i Rynnede lader och liuse til bandtz 1. gang for en Kaaber gryde som blef staalen fra Hannem, siden Krigsfolchet vaar i dereis by."

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158589#158589,26641736

Under Palmesøndag - d. 4. april:

"(Tachsigelse for Fred)"

"Att giøre Kierchens bøn for den Vogn som bleff stollen fra Peder Engelsøn i Rynnede."
« Senest redigeret: 07 Mar 2019 - 11:57 af Lars Skovvang Larsen [2473] »
Venlig hilsen
Lars Skovvang Larsen, Faxe
www.aneopslag.dk

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #258 Dato: 08 Mar 2019 - 08:05 »
Tak for indlæggene, Lars!

Det har ikke været rart at være under svenskens åg...

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #259 Dato: 22 Mar 2019 - 14:49 »
Hej :)

Her lidt fra Toksværd sogn:

Citér
1736 (vielse)
Rasmus Persens Datter i Giødstrup viet til een Mand i [Tvede?]
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=157629#157629,26449577

Det er ikke en synderlig detaljeret kirkebog som daværende pastor Christian Jacobsen Lindemann her fører, men det får han rettet op på:

Citér
1741 (konfirmation)
Niels Ibsen 21 aar tiene [Christian?] i
Rafnsb: ligeleedes kand kun læse lit
i bøger, er [endsaa..?] og kand [temmelig]
Christendommens hovedstycker men er
stupid uagtsom og skiødesløs og u-
betænksom
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=157629#157629,26449757

Iøvrigt skriver han konsekvent Hieppe istedet for Jeppe, det tror jeg ikke jeg har set før. De næste er efter hans embedstid:

Citér
1762 (begravelse)
Dom: Esto mihi bl: Christian Nielß af
Toxverg, Huusmand og Væver, begraven,
hd bl: funden død p: Mk, da hd p. Veyen                 * hd bl = forkortelse for hand blef = "han blev"
fra Brandelef kom ud i Sneeføy, hvoraf
hd bl: vildfarende, udmattet og tilsidst
[..]kel: omkommet, er og effter Ambt-
mandens fuldmægtiges Sr Haderups tilla-
delse /: da hd d: 14 Febr var til Bryllup
paa Raadegaard :/ optagen, hiemført og
jordet.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=157629#157629,26449728

Citér
17 juni 1800: Maria Rasmus Datter i Toxverd Gl: 27 Aar
Dræbt ved et uforsigtig Skud af en Karl.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=157630#157630,26449880

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Susanne Østergaard Christensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 407
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #260 Dato: 24 Mar 2019 - 07:52 »
Faldt lige over dette lange navn i dødsattesterne:

Paulus Peter Christian Eduard Hüting Stolling Wolzach Thygesen Jensen.


Det kan jo give enhver skrivekrampe at skulle skrive dette, endsige at få plads til det.
Kan lige se det navn i dag på et navneskilt. Skiltet ville jo fylde hele vejen hen over brystet.  :)

Hilsen
Sanne
Med venlig hilsen

Susanne Østergaard Christensen

Christian Grøndberg

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 584
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #261 Dato: 25 Mar 2019 - 09:32 »
...Kan lige se det navn i dag på et navneskilt. Skiltet ville jo fylde hele vejen hen over brystet...

Måske i form af den "korte" udgave: "P.P.C.E.H.S.W.T. Jensen".

Med venlig hilsen
Christian

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #262 Dato: 28 Apr 2019 - 18:32 »
Hej!

Tak for indlæg :D

Her er et godt råd fra biskop Nicolai Edinger Balle (1744–1816), som i 1786 fortalte provst Scrøder at
Citér
Fornærmelser af ringe og uværdige Personer ikke paa bedre maade kunne overvindes end ved at see dem an med en kold og ligegÿldig Taushed, ligesom man aldrig havde mærket dem.

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Anne Messmann

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 984
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #263 Dato: 28 Apr 2019 - 19:27 »
Ja - et dagsaktuelt råd ;)
Hilsen, Anne
Med venlig hilsen
Anne Messmann
www.annemessmann.dk

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #264 Dato: 28 Apr 2019 - 21:28 »
Jeg vil ligefrem sige at det er eviggyldigt :)

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #265 Dato: 17 Maj 2019 - 21:09 »
Hej!

I Misse Murres ånd (se indlæg #248 på denne side), er her en anden kat der har gået sin gang i skrivekamrene. Dette står skrevet på en halvfærdig side i et middelalderligt manuskript:

Latin:
Citér
Hic non defectus est, sed cattus minxit desuper nocte quadam. Confundatur pessimus cattus qui minxit super librum istum in nocte Daventrie, et consimiliter omnes alii propter illum. Et cavendum valde ne permittantur libri aperti per noctem ubi cattie venire possunt.

Dansk (min oversættelse af det engelske; rettelser modtages gerne):
Citér
Her mangler intet, men en kat tissede på dette en bestemt nat. Forbandet være den skabede kat der urinerede over denne bog en nat i Deventer, og forsagede at mange andre [katte] gjorde ligeså. Og var dig vel ikke at lade oplukkede bøger ligge om natten hvor katte har adgang.

Fra:
https://medievalfragments.wordpress.com/2013/02/22/paws-pee-and-mice-cats-among-medieval-manuscripts/

På linket ses også poteaftrykkene af en kat der har trådt i blækken og vandret over et andet manuskript, mm.

mvh
Mikkel
« Senest redigeret: 17 Maj 2019 - 21:14 af Mikkel Eide Eriksen [1174] »
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #266 Dato: 25 Maj 2019 - 15:06 »
Hej!

I Bredstrup sogn kirkebog under fødte kvindekøn 1817 ses ved Petrine Fengers dåb denne anmærkning:

Citér
Ifølge Cancellieskrivelse af 18 Juni 1844 bliver Petrine Fenger et Mandfolk, og maa bære Navnet Peder Emil Fenger.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=160524#160524,26980205

Læs mere om Peder her:
http://www.thranesen.dk/et-rigtigt-mandfolk/

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

John Thomsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 398
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #267 Dato: 10 Jun 2019 - 12:18 »
I en kirkebog fra Nordborg-egnen stødte jeg en gang ind i "side-bemærkningen" ved en Jessen-drengs dåb: "Vulge Moldt".

Nu står "Vulge" for latin, "født", så der ligger vist en hentydning til, at knægten var kølstrakt - af landsbyens smed!

Han, eller rettere hans omgivelser, bevarede udtrykket, så han lejlighedsvis blev kaldt Jens Peter Moldt, hvilket gjorde ham stiktosset.

Venligst
John Drage

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.983
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #268 Dato: 10 Jun 2019 - 14:02 »
Hej John

Jeg er ikke helt med, hvad betyder "Moldt", var det smedens navn?

mvh
Mikkel
Forsker pt. i Lindberg (Sverige/Kbh), Svane (Mors), Behringer (Alsace/Kbh/Bergen), Bortvig/Fleischer (Lolland/Falster). Desuden Gilleleje & Rågeleje generelt.

Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com

Anne Messmann

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 984
Sv: Hvad de dog skrev ...
« Svar #269 Dato: 10 Jun 2019 - 14:18 »
Jeg er heller ikke med, hverken mht. "Moldt" eller "kølstrakt".

Har kigget efter ordet kølstrakt i alle muligheder på Ordnet.dk. Det findes ikke.
Ved alm. googling, se jeg at det er et maritimt udtryk (hvad jeg dog godt kunne regne ud ;)) - men nogen forklaring på betydning, har jeg ikke fundet...
Vh, Anne
Med venlig hilsen
Anne Messmann
www.annemessmann.dk