Forfatter Emne: Afgørelse på større skifte i Stubbekøbing.  (Læst 1907 gange)

Alice Fogt Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 238
Afgørelse på større skifte i Stubbekøbing.
« Dato: 05 Maj 2014 - 04:26 »
Jeg vil igen være glad for hjælp til at tyde afgørelsen på skifte i Stubbekøbing.

Maribo Amt. Byfoged. Stubbekøbing byfoged. 1765-1814. Opslag 267.

Anno 1786 den 21 Marti blef fore gaaende X
tinget? X tillÿsning forre taget X af Kongelig
Maÿestets Bÿefoget, og Bÿskriver Jörgen Scheel, og 2de X
X vidner Navenlig Jeppe X og Hans X
begge Borgere her af Byen, X X X borger?
Hans Fogttes, afgangne Hustru Anna Haagens
datter, i overværelse af dend afdødes Sön Jacob
Pedersen Höfding. Som paa Egne, og Hans broders Erich
Pedersen Höfdings?  Vegnen var mødt hver da blef
X som fölger, T X X X, om naagen
X i X X, hvor da meldte sig X. Wiborg
at have tilgode X X X af datto? 11. Juni 1782 dend
Summa
og X uden 1 X X X X 11. Juni 1786
X X X for X X
Gived?, X X af regning
X fordrede? Sallig? forstanderen? Sören Bladt X
X obligateion? Datto 11. i Deb. 1785

Næste side

X X Enkemanden Hans Fogt
X til X X at være skyldig. X
Mente? at X X faa X udlagt til Hans
Begravelse, som Hans afdøde Hustru ongefer
X X Nemlig
Følger nu Skiftes X
/1 X Lÿsningen ved Byetinget
/2 X X til Bÿefogden
/3 X X
/4 X Ditto
/5 for Skifte? brevet at Confimere og
X skrive paa 5 X
/6 X X og X
X med Summa
Naar X fiere Hundrede og
Tredive Rigsdaler 1 M 4 s X X
X for min X er
     Bliver at X
Hvor af Enkemanden Hans Fogt til
kommendet halve som er
          Igien at arve
der af Jacob Pedersen Höfding
og Erich Pedersen Höfding

udgiör X X Arv

Men uagtet begge hans Stefsønner, ikke efter rette
X forhold? X, X til X X X,
andført?, er saa dog Declarerede Enkemanden
Hans fogt af sin X, X X X bort
X, at Jacob Pedersen Höfding skulde Nÿde? 34 rd3 m?
og Hans anden Stefsön Erich Pedersen Höfding,
for X hand X X og X
Med X Declaration Jacob Pedersen Höfding paa
egne og Broders veinen, med X X
X, og blef X: Paa X af Enke
manden Hans Fogt til Jacob Pedersen Höfding i mod.

Ny side

Hans afkald? X X ham til X og fiere og tredeve
rigsdaler tre mark, Hans anden Stefsön Erich Pedersen Höfding
X fÿeretÿve rigsdaler. Blef X X X af Ham X
i Ditlöf Staal, til X X, at X til
Mÿndtlingens? X, X X Enkemanden
Hans Fogt, som X dette Skifte i Dag Sluttet? at holde
Skifte? for X, for alt hvad af dette Skifte Dependerer
X, og X, hvor X faa den Declaration,
X X varen til op hold?, X, med
alle som X faa X i X, og kierlighed Sluttet
dette Skifte Dattum Stubbekiöbing X

Jørgen Scheel, Hans Fogt, Jacob Pedersen Höfding
Som X Vidner, Jeppe X, Hans X
Saa X X dette Skifte X udstædt? og X, og paa
Samme? X X X X. SaaX.

Anno 1786 den 23de Marti er mig X af Skifte
X Hr. ? Bÿefoged Scheel X X X paa
X Arv, til den afdödes Søn Erich Pedersen Höfding
40 rd. Hvilke? fÿere Rigsdaler, skal blive, ud
Satt til 11de Juni, X X til X Arvings
X, og X. Stubbekiöbing, X

                                 Detlof Staal
                                 Overformÿnfer i Stubbekiöbing

X X X Jacob Pedersen
Höfding bosiddende her i Stubbekiöbing, at have
af min Steffader Hans Fogt en X og X
betalt X Arv, mig X min Sal. Moder Anna Haagens
datter, i fölge, X i Dag Sluttet Skifte er tilfalder
og er lagt X Summa 34 Rd. 3 M. for hvilke? Fiere og
Tredive Rigsdaler, Tre Mark, X med uden videre
Pretensioner Quiterer, og X med fuldkommen X
med X. X X X X, og Protocolleres
naar X uden min X. Stubbekiöbing d 21de
Marti 1786, Jacob Pedersen Höfding.

X X Stubbekiöbing Bÿetings X, Tiersdagen
d. 28 Martÿi 1786. Testerer Jørgen Scheel.

Med tak for den store hjælp.

Venlig hilsen Alice Fogt Andersen.

Alice Fogt Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 238
Sv: Afgørelse på større skifte i Stubbekøbing.
« Svar #1 Dato: 06 Maj 2014 - 06:11 »
x

Alice Fogt Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 238
Sv: Afgørelse på større skifte i Stubbekøbing.
« Svar #2 Dato: 13 Maj 2014 - 21:05 »
Jeg vil stadig være meget glad for hjælp til dette skifte.

Med venlig hilsen Alice.

Alice Fogt Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 238
Sv: Afgørelse på større skifte i Stubbekøbing.
« Svar #3 Dato: 23 Maj 2014 - 06:29 »
Er der ingen der har lyst til at hjælpe med at udfylde X`er i denne afgørelse på skifte?
Jeg ved det er et større arbejde, men vil være usigelig glad for hjælpen.

Med venlig hilsen Alice Fogt Andersen.

Alice Fogt Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 238
Sv: Afgørelse på større skifte i Stubbekøbing.
« Svar #4 Dato: 27 Maj 2014 - 07:45 »
X

Alice Fogt Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 238
Sv: Afgørelse på større skifte i Stubbekøbing.
« Svar #5 Dato: 01 Jun 2014 - 07:38 »
.

Alice Fogt Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 238
Sv: Afgørelse på større skifte i Stubbekøbing.
« Svar #6 Dato: 07 Jun 2014 - 06:41 »
Er der virkelig ingen der har mod på at hjælpe med dette større skifte.
Jørgen Thue Pedersen har været meget behjælpelig med 1. del, og jeg vil så gerne have resten tydet.

Med venlig hilsen Alice Fogt Andersen.

John Hauerberg

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 6.534
Sv: Afgørelse på større skifte i Stubbekøbing.
« Svar #7 Dato: 07 Jun 2014 - 09:35 »
Hej

Mit bud:

Anno 1786 dend 21 Martyi blef efter fore gaaende ved bye
tinget Skeede tillÿsning forre taget Skiftes holdelse af Kongelig
Maÿestets Bÿefoget, og Bÿskriver Jörgen Scheel, og 2de Retten?
Rettens vidner Navenlig Jeppe Persen, og Hans Liidse
begge Borgere her af Byen, udi Stærboet (Stervboet), efter borger
Hans Fogttes, afgangenne Hustru Anna Haagens
daatter, i oververelse af dend afdødes Sön Jacob
Pedersen Höfding. Som paa Egne, og Hans broders Erich
Pedersen Höfdings Vegnene var mødt hvor da blef
forretet som fölger, 1 blef paa raabt, om naagen
her i Stærboet hafte at forderre de da vilde, der
med frem komme, hvor da meldte sig Hr. Wiborg
at have tilgode efter Pandt Obilgasion af datto 11. Juni 1782 dend
Summa
og des uden 1 Aarl Rentte forfalden 11. Juni 1786
Een videre forderede for Aparto Skyldig
Gield, efter skeede af Regning
2 fordrede Fattig forstanderen Sören Bladt efter
Pandt obligateion Datto 11. Deb. 1785

Hviderede? Erklærede Enkemanden Hans Fogt
ikke til naagen merre at være skyldig, men for-
Mente at nyde ligge saa meget udlagt til Hans
Begravelse, som Hans afdøde Hustru ongefer
hafte kost Nemlig
Følger nu Skiftes Bekostning
/1 ting Lÿsningen ved Byetinget
/2 Skifte Sallarium til Bÿefogden
/3 Stembellet Papiger
/4 Slett Ditto
/5 for Skifte brevet at Consipere og
Rend skrive paa 5 Arck
/6 Rettens vidner, og byens tienere
Boes besvær dend Summa
Naar nu samme fiere Hundrede og
Tredive Rixdaler 1 M 4 s fra drages
Boens formue som er
     Bliver et overskud af
Hvor af Enchemanden Hans Fogt til
kommer dett halve som er
          Igien at arve
der af Jacob Pedersen Höfding
og Erich Pedersen Höfding
udgiör dend bemelt Arv

Men uagtet begge hans Stifsønner, ikke efter dette
over melt forhold, kunde tilkomme merre end,
andført, er saa dog Declarerede Enkemanden
Hans fogt af sin Anddeel, til dem at vilde bort
skienke, at Jacob Pedersen Höfding skulde Nÿde 34 rd 3 m
og hans anden Stifsön Erich Pedersen Höfding,
formedelst hand var døv og dum
Med hvilken Declaration Jacob Pedersen Höfding paa
egne og Broders veienne, med tack sigelse paa-
skiønende, og blef strax: Paa Stædet af Enke
manden Hans Fogt til Jacob Pedersen Höfding i mod.

Hans afkald betalt, de ham til lagte fiere og Tredeve
rixdaler tre mark, Hans anden Stifsön Erich Pedersen Höfding
Anddeel fÿeretÿve rixdaler. Blef og strax X af Ham X
for samme at til stelle oberformynderen velbyrdige Hr Hoff
agent Detlöf Staal, til paa Indtale?, at udsette til
Mÿntlingens beste, I øverigt forsickrede Enkemanden
Hans Fogt, som ønskede dette Skifte i Dag Sluttet at holde
Skifteforvalteren, for alt hvad af dette Skifte Dependerer
anger, og Skadesløs, hvor efter saa den Declaration,
indet kunde varre til op hold, Skifteforvalteren, med
alles samtøcke saa ledes i Eenighed, og kierlighed Sluttet
dette Skifte Dattum Stubbekiöbing ut supra
Jørgen Scheel, Hans Fogt, Jacob Pedersen Höfding
Som Rettens Vidner, Jeppe Persen, Hans Liidse
Saa ledes er dette Skifte Brev udstædt og levert, og paa
Samme af oberformynderen paateignet. Saa lydendes

Anno 1786 den 23de Marti er mig levert af Skifte
forvalteren Hr.Bÿefoged Scheel dend her udi paa
lagte Arv, til den afdödes Søn Erich Pedersen Höfding
med 40 rd. Hvilke fÿeretyve Risdaler, skal blive, ud
Satt til 11de Juni, And Stundenne til bemelte Arvings
Tarv, og beste. Stubbekiöbing, ut supra
                                 Detlof Staal
                                 Oberformynder i Stubbekiöbing

C7 Sex Skilling
?
1786
Kiendes ieg underskrevenne Jacob Pedersen
Höfding bosiddende her i Stubbekiöbing, at have
af min Stiffader Hans Fogt erholdet og ud
betalt dend Arv, mig efter min Sal. Moder Anna Haagens
datter, i fölge, dett i Dag Sluttet Skifte er tilfalden
og tillagt dend Summa 34 Rd. 3 M. for hvilke Fiere og
Trideve Rixdaler, Tre Marck, her med uden videre
Pretensioner Quiterer, og her med fuldkommen Afkald
med deeles. Der til tinge kand læses, og Protocolleres
naar behages uden min Eendkaldelse Stubbekiöbing d 21de
Marti 1786, Jacob Pedersen Höfding.

Læst inden Stubbekiöbing Bÿetings Ret, Tiersdagen
d. 28 Martÿi 1786. Testerer Jørgen Scheel.

Vh
John

Alice Fogt Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 238
Sv: Afgørelse på større skifte i Stubbekøbing.
« Svar #8 Dato: 08 Jun 2014 - 10:46 »
Kære John.

Du skal have tak for hjælpen.
Jeg har også sendt en privat besked.

M.v.h. Alice Fogt Andersen.