Forfatter Emne: Hvem var Jacob Lerche's far ?  (Læst 7420 gange)

Sonnich Brinch Morgenstern

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 92
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #30 Dato: 23 Nov 2022 - 22:46 »
Et par kommentarer:
Bjørn Sommer:
Ang. Ingeborg Lauridsdatter - jeg kommer til at tænke på ham Dines Lauridsen Lerche, der 27/4 1675 blev udnævnt til toldbetjent i Ringkøbing og senere, 31/12 1695 (hvor han var tolder i Nyborg) blev udnævnt til borgmester sammesteds. Kan han være en bror...? Jeg har ikke umiddelbart kunnet finde hans forældre...?
Janne Tylvad:
Dit link med info om Hans Henschen må være en fejl fra forfatterens side, idet man i kancelliets udnævnelser kun finder de infor, som Bjørn Sommer skriver lige herover. Dit links info omhandler en samtidig Gottfried Henschen, der er at finde i samme arkiv med netop disse info påhæftet.
Vedr. Reginas mand, Søren Poulsen Lemming har jeg fundet hans udnævnelse til stillingerne som vejer, måler, vrager og havnefoged i Nyborg, der fandt sted 4/12 1706, på vegne af afdøde Conrad Giesenbihr, der havde haft hvervene fra sin udnævnelse 26/10 1689. Giesenbihr blev begravet i Nyborg 28/5 1706:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17142310#182644,31007724
Giesenbihr havde i øvrigt været skriver i 1683, hvor Samsø blev opmålt og var sandsynligvis født i Holland.

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 504
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #31 Dato: 24 Nov 2022 - 08:17 »

"HANS JACOBSEN LERCHE i Nyborg (begr. 12/4 1694 i Nyborg). – Gift med INGER JENSDATTER. –
17/2 1654 (32), 13/8 1654 (35), 19/1 1655 (36), 16/3 1656 (39), 19/3 1656 (40), 19/10 1656 (41), 19/4 1657 (42), 19/7 1657 (44). 31/3 1659 (49), 16/11 1662 (59), 7/2 1664 (64), 7/4 1664 (65).

INGER JENSDATTER, Gift med Hans Jacobsen Lerche i Nyborg (begr. 12/4 1694 i Nyborg).
2/11 1755 (39), 11/1 1657 (42), 8/2 1657 (42), 14/2 1658 (45)."
- - -

HANS JACOBSEN LERCHE i Nyborg (begr. 12/4 1694 i Nyborg) blev 1653 gift med INGER JENSDATTER (f. ca. 1612 i Ribe, død 13/2 1660 i Nyborg, 48 år), som var enke efter Rådmand NIELS BOESEN i Nyborg (ca. 1590- 5/2 1653. Epitafium i Nyborg Kirke. – Skifte 17/2 1653 Nyborg Byfoged, opslag 2. - Erik Brejl, nr. 1531).
https://www.brejl.dk/nyborg.html  -

Hun var datter af JENS PEDERSEN TRELLUND i Ribe og hustru MARINE CHRISTENSDATTER (f. i Ribe 15.., lev. 1637 i Ribe), som var datter af CHRISTEN SØRENSEN BUNDTMAGER i Ribe (Født ca. 1509, død 9/10 1611, 102 år. Skifte 2/12 1611) og hustru KAREN (CATHARINA) ANDERSDATTER (15..-15.. – død o. 1570- senest 1578) og kom i lighed med flere af sine søskende til Nyborg.
(Bjørn Sommer i "slægt og Stavn" 1982:1-2 og 1983:1: "Sønderjyder i Nyborg").

INGER JENSDATTER var NIELS BOESENS tredje kone.
- -
 Rådmand Niels Boesen og hustru Inger Jensdatter skænkede 1649 alterstagerne til Nyborg Kirke. 
”Danmarks Kirker, Svendborg Amt, Nyborg Vor Frue Kirke”, s. 970, fig. 107. -
http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Svendborg_0835-1236.pdf
- -
HANS JACOBSEN LERCHE var stedfar til Niels Boesens børn af tredje ægteskab:

a) ZACHARIAS BOESEN. – Nævnt i Svendborg 1667. – 1682 på Sandholt på Fyn. -

b) JOHANNES BOESEN (døbt 30/5 1647 i Nyborg Frue Kirke. Faddere: Velbyrdige Frue Anna Brockenhuus til Glorup, Mester Hans Lauritzen, Sognepræst til Svinding, Rasmus Hansen, sitzhaftig på Løgtved, Anna Niels Jensens, Dorthe Anders Madsens. - Havde lært Bogbinderhåndværk. –

c) JOHANNE NIELSDATTER BOESEN (død før 1682). –

d) MARTHE NIELSDATTER BOESEN i Nyborg (død før 15/12 1682). – 14/3 1682 var hun enke efter HANS JUSTESEN. -

- -


INGER JENSDATTER lod i 1653 "med samt hans K. Børn" opsætte og bekoste Niels Boesens epitafium i Nyborg Frue Kirke.
http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Svendborg_0835-1236.pdf

Epitafieteksten lyder:

”HER NEDEN VNEDR HVILER S/ I HERREN ERLIG OC WELFORSTAN/DIG MAND NIELS BOSØN FORDVM RAADMAND HER I NYBORG SOM GVD BORTKALLE/DE DEN 5 FEBRUAR AAR  1653 I HANS ALDERS 62 /AAR OC 2 MON: SAMPT OC HANS TRENDE ER/LIGE ECHTES HVSTRVER NEMBLIG ANNE/ NIELSDATTER SOM I HERREN ER HENSOF/ AAR 1622 DEN 26 APRIL I HINDIS ALDERS 40 AAR DER DE HAFDE LEFVE TILSAMMEN I 6½/ AAR OC HERREN DENNEM I DERIS ECHTESKAB HAFVER/ WELSIGNET  MED 5 BØRN.  DEN SITZEL/ HERMANDSDATTER SOM OC S I HERREN ER HENSOF/ AAR 1634 DEN 21 SEPTEMB: HINDIS ALDERS 35/ AAR DER DE HAFDE LEFV: TILSAMMEN I 11 AAR/ OC 2½ MON OC GVD DENNEM I DERIS ECHTESKAB/ MED 6 BØRN HAFDE WELSIGNET.  DEN 3  INGER JENSDATTER: SOM S I HERREN HENSOF AAR/ 1660 DEN 13 FEBRUAR I HENDIS ALDERS 48 Aar/ OC LEFVEDE DE TILSAMMEN 11 AAR OC 5 MON/ I DERES ECHTESKAB HAFVER GVD DENNEM/ MED 6 BØRN WELSIGNET OC LEFDE HVN EF/TER DENNE SIN S HUSBONDS DØD 7 AAR/ GVD GIFVE DENNEM ALLE MED GVDS/ WDVALDE EN GLÆDELIG OC ÆREFULD/OPSTANDELSE AMEN”. – Tekst neden under: ”GVD TIL ÆRE HANS HUS TIL PRYDEL/SE DES AFDØDE TIL AMINDELSE OC EF/TERLATE WENNER TIL WELBEFALD HAF/VER DEN S MANDS EFTERLAE HVSTRV ERLIG/ OC GVDFRYCTIG QUINDE INGER JENSD MED/ SAMPT HANS K: BØRN DETTE EPITHAIUM/ LADET OPSETTE OC BEKOSTE/ ANNO 1653”.

- -
 14/3 1682 stod der arv i Jens Hansen Grubbes bo i Nyborg til Niels Boesens børn af tredje ægteskab. -
Det kan ikke umiddelbart ses, hvorfor arven står hos ham. -

Skipper JENS HANSEN GRUBBE i Nyborg (begr. 5/4 1681 i Vor Frue Kirkegård, Sønden for Kirken, næst ved hans Salig hustru. Alle Klocker. - Skifte 14/3 1682 Nyborg Byfoged. – Erik Brejl, nr. 1555) var i 1682 enkemand.

Han havde været gift med KAREN (begr. 28/7 1679 i Nyborg), hvis mor hed ANNE (begr. 11/11 1668) og efterlod sig to levende sønner:

JENS HANSEN GRUBBES og KARENs børn var:

a) HANS JENSEN GRUBBE (døbt 23/3 1660). Faddere: Pernille Jens Madsens, Karen Wandal, Laurids Jørgensen Tolder, Poul Corneliussen, Tønne Madsen, Else Tygesdatter. –  Nævnt 1682.

b) ANNE MARIE JENSDATTER GRUBBE (døbt 1/1 1662, død før 1682 (57). –

c) MAREN JENSDATTER GRUBBE (døbt 2/8 1663, død før 1682). Karen Wandal bar barnet. Faddere: Kaptajn Wichmand, Søren Thomsen, Hans With, Maricke Carsten Kochis, Maren Nielsdatter(62). –

d) INGEBORG JENSDATTER GRUBBE (døbt 6/11 1665, død før 1682). Elsebeth Claus Rasches bar barnet. Faddere: Poul Nielsen, Cornelius Rasch, Ellen Magister Hans Mules, Maren Thomasdatter (70). -

e) ANDERS JENSEN GRUBBE. - Nævnt 1682. -

- - -
At INGER JENSDATTERs dødsdato og alder nævnes på epitafiet over NIELS BOESEN; mens hendes andet ægteskab med HANS JACOBSEN LERCHE ikke omtales er et fænomen, der også kendes fra flere andre epitafier:

KAREN CHRISTENSDATTER, der i 1650 kom i ægteskab med Sognepræst Hr. OTTO THOMSEN LYNGAAE i Haslund og Ølst, omtaler ikke på det af hende opsatte epitafium over hende og manden, at Hr. Otto havde været gift før.

Det havde han imidlertid. For i dette ægteskab var i 1646 født en datter, ANNE OTTOSDATTER HASLUND, gift med præsten Hr. PEDER NIELSEN GALTHEN. -

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.


Janne Tylvad

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 143
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #32 Dato: 25 Nov 2022 - 10:40 »
Endnu en Jacob Lerche i København:
Jacob Lerche captajn (senere major) og Bente Andersdtr (E) vies 1704, 14.marts, Vor Frue – i huset
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158932#158932,26708675
Hun var enke efter Isach Jacobsen brygger på Købmagergade.
Denne Jacob Lerche var søn af Bjørn Knudsen rådmand i Nyborg og Sidsel Jacobsdtr Lerche, Se skifte af 1680:
https://www.brejl.dk/nyborg.html
Se også Wads sedler:
https://sedler.dis-danmark.dk/wad/vis_sedler.php?page_id=15&id_nr=54435&sort=e&vis=2&navn=Lerche+Jacob
Skifte af 1739 efter en datter af Bente Andersdatters 1. ægteskab Marie Isachsdtr Lerche, i Odense:
https://www.brejl.dk/odense.html
Mvh
Janne T

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 504
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #33 Dato: 26 Nov 2022 - 02:39 »
I Nyborg Kirke (Brandts udtog) 6/10 1689 (Opslag 101):
"Capit: LERCHE af Kongens Skib ELEPHANTEN". -
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21776414#417491,76748693

Den originale indførsel i Nyborg Kirkebog (Opslag 155) kan til sammenligning ses her:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=470476#470476,84374975


Christian Konstmann Autzen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.439
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #34 Dato: 30 Nov 2022 - 14:38 »
Alle er vel enige om, at Jacob Lerche, ejer af Kragerupgård, var søn af præsten i Oure Rasmus Pedersen.

At et præstepar navngiver en søn med et navn - her således "Jacob Lerche" - må vel betyde, at dette navn kommer fra egen familiekreds, enten faderens eller moderens familie. At det skulle komme fra en helt anden familie, altså som et navn fra en kendt person, som forældrene gerne ville sættes i relation til, kunne da være en mulighed, men et præste-forældrepar har vel ikke nødig at gå uden for egen familie for at finde et navn til et af deres børn.

Da jeg i min egen slægtsforskning kom tilbage til Jacob Lerche og hans hustru Kirsten Andersdatter Römer søgte jeg på nettet efter oplysninger, og her faldt jeg over Thestrup Bjørn, som er rimelig kendt på Forum. Han oplyser om Jacob Lerche:

Jeg har, at Jacob Lerche (født ca. 1656, begr. i selve Finderup kirke 1721) er søn af præst i Oure Rasmus Pedersen og hustru Ingeborg Jacobsdatter Lerche, født ca. 1631 (jeg har hende som datter af rådmand og tolder i Nyborg, Jacob Madsen Lerche, død 1659 og Karen Nielsdatter, død 1660)).

Herudover har jeg dette stående om Jacob Lerche:

Jacob var postforvalter - og ejede Kragerup gods ved Høng. 9 børn.

Nævnes som postforvalter ved Kbh danske brevpostkontor 1702 og overgik som postmester i statens tjeneste, men afskediges 3 maj 1715. Han døde 19/4-1721, vistnok i Finderup præstegård, hvorfra enkens og begge svigersønners fragåelse af arv og gæld er dateret 22 apr.  (Kbh amts skifteprot.). Han købte 1705 Kragerupgård, Løve Hr., for 22000 Rd.. Den blev solgt til hustruens halvbroder Anders Lauersen Fogh for 25000 Rd.. Jacob Lerche havde iflg. skiftet 9 børn. Kirsten er den ældste.

Iflg. "P&Ts historie" af Helge Israelsen fra 1991-93, Bd 1 og 2:
Jacob Lerche var postmester fra senest 1695 i Kbh og muligvis allerede fra 1684. 15 apr 1695 fik han skøde på et hus i Snaregade (nu nr. 12), som fungerede som "posthus". JL solgte huset i 1705, hvor han købte herregården, Kragerup (Holbæk amt). JL og J. Poppe signerede en af de ældste postmester kontrakter i juni 1706. JL blev senere betegnet som postforvalter, en velbetalt stilling 400 Rd per år plus 800 Rd som kontorholdstillæg. I 1713 blev JL sat ud af spillet p.gr.a. kassemangel, hvilket formodentlig er årsagen til hans opsigelse. JL efterlod sig et lidt mangelfuldt arkiv, der bl.a. består af hans kontrakter og instruktioner, der siden er indbundet i første bind af generalpostamtets resolutionsprotokoller.


Desværre anfører den tidligere generaldirektør for P&T Helge Israelsen ikke, hvem Jacob Lerche var søn af; det kunne vel være oplyst i ansøgningsskrivelsen til postforvalterstillingen.

Desværre, så har Brejl ikke et skifte efter hverken præsten Rasmus Pedersen eller dennes hustru Ingeborg i Oure eller Jacob Madsen Lerche i Nyborg. Jacob Madsen Lerche ejede flere ejendomme i Nyborg, og der burde vel være opført nogle på et tidspunkt som salg efter hans død - hvor så mulige arvinger kunne være nævnt.

Jacob Lerche og Kirsten Andersdatter Römer's børn er vel født i København (måske Helligånd sogn - men her begynder fødte på AO først i 1713); ingen ses født på Kragerupgård i Ørslev sogn.

Jacob Lerche's slægt ses her:  https://www.geni.com/people/Jacob-Lerche/6000000009092458514

Korrektheden, eller mangel af samme, af denne hjemmeside skal jeg ikke kunne sige noget om.

Finderup sogn, Wiberg, hvor Jacob Lerche dør, hos datteren og svigersønnen:

10. 4/1 el. 3/2 1715. Christian Christopher Frantsen Reenberg, f. Aalbg. 11/8 87; (Bdr. t. Claus F. R. i St. Bjergby-M. og t. Anna Christine F. R. ~ M. C. H. Hessel i Simested-H.-H.); F. F. Clausen R., Dr. med. (Bdr. t. P. C. Reenberg t. Aalbg. Bud. K., t. Margrethe C. R. ~ H. J. Hjermiin i Hjerm-G.-V., t. Cathrine C. R. ~ C. M. Lerche Oure-V., t. Mette C. R. ~ P. J. Mørk, r. Cap. t. Aalbg. Frue K., t. M. C. Reenberg t. Kbh. Frue K. og Farbdr. t. Mette C. J. Reenberg ~ P. H. Curtz i Darum-B., t. Claus P. R. i V. Aaby-Aa. og t. Christian P. R., ø. Cap t. Kbh. Nic. K. og t. Mette K. P. R. ~ J. Mørk, r. Cap i Holbæk-M.); M. Bente Marie Christophersdtr. de Hemmer; St. pr. 05, Bacc. 06; Alumnus p. Borchs Coll. 11/10 10 – 11/2 12; Pr. 39; ~ Ørslev 27/11 15 Kirstine Jacobsdtr. Lerche fra Kragerupgd., f. c. 96, † Egebjerg 5/5 77; (Sstr. t. Christiane L. ~ H. K. P. Lagesen i Viby-T. og Moster t. A. C. Clausen ~ P. G. V. Beyer i Glumsø-B.); F. J. L., Postforv. i Kbh.; M. Kirsten Romer (Faster t. Johanne Marie R. ~ J. J. Hyphoff i Nykjøb.-R.); 1 S.; Sønnen Frants C. R., Skp., o. 30/9 1744; [† 3/9 1757; W. 3/976; N. 486].

KUM II, s. 301, 309 (»Christian. Christophorus Reenberg«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 97; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 42; Københavns byting nr. 713; T-N s. 278-279.


Mange hilsener
Christian
Min slægt: Autzen, Konstmann, Nansen, Hegelund, Sønberg, Matzen, Schmidt, Kruse, Wolf. Min hustru's slægt: Mærsk, Fogh, Møller, Hark, Lund, Aaskou, Blom, Dethlefsen, Beyer, Troels Winther.

Inge Busck Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 555
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #35 Dato: 30 Nov 2022 - 20:08 »
Hej Christian.
Min tip, forpagter og brændevinsbrænder Niels Smidt Zeuthen Engberg (1779-1836) var ud af en gammel præsteslægt. Se lige hvor mange forskellige efternavne, hans søskende er døbt med. Ofte anvendes deres egentlige efternavn Engberg slet ikke i kirkebøger m.v.

https://www.geni.com/people/Niels-Engberg/6000000007313512260

Venligst Inge
« Senest redigeret: 30 Nov 2022 - 20:12 af Inge Busck Andersen »

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 504
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #36 Dato: 03 Dec 2022 - 23:21 »
"Alle er vel enige om, at Jacob Lerche, ejer af Kragerupgård, var søn af præsten i Oure Rasmus Pedersen".
- - -
Også jeg er i denne tråd blevet ført frem til, at Postforvalter JACOB LERCHE var præstesøn fra Oure, Gudme Herred, Svendborg Amt, og søn af en præst Hr. RASMUS i Oure og hustru INGEBORG. -

Banebrydende for mig var her Janne Tylvads fremlæggelse af Skipper Gudmand Jacobsens og hustru Anne Rasmusdatters søns dåb i 1694, hvor barnets mormor INGEBORG Sal. Hr. Rasmus Jacobsens i Oure bar barnet; mens fadderne derudover var morbroderen JACOB LERCHE, samt dennes snarligt tilkommende hustru, KIRSTEN ANDERSDATTER ROMER, og hendes mor og stedfar.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158931#158931,26708525 -

Mærkeligt nok omtales denne Hr RASMUS i Oure dog i kilden fra 1694 med patronymet "JACOBSEN", hvilket måske dog kan opfattes som en københavnsk tilbageslutning om, at JACOB RASMUSSEN LERCHE nok var opkaldt efter en "farfar" JACOB MADSEN LERCHE i Nyborg - og ikke efter en "morfar" JACOB MADSEN LERCHE i Nyborg.

Wibergnet omtaler en Hr. RASMUS PEDERSEN i Oure; men oplyser intet om dennes ægteskab.

https://wiberg-net.dk/880-Oure.htm -

Som kilder vedr. Oure og Vejstrup Sogne henviser Wibergnet bl. a. til:
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991. -

- -

Kan det mon være hos Biskop Hans Mikkelsen, der findes oplysning om INGEBORG JACOBSDATTER LERCHES fødselsår 1631 i Nyborg?

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.

grethe jensen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 505
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #37 Dato: 04 Dec 2022 - 17:45 »
Rønlev har en del artikler, hvor diverse Lerher er omtal med diskussion om rigtigheden af afstamning; se
https://www.ronlev.dk/sog.html?q=lerche&Search=
Mvh GJ

Sonnich Brinch Morgenstern

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 92
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #38 Dato: 04 Dec 2022 - 20:48 »
Jeg har nu købt Biskop Hans Mikkelsens Dagbøger og så snart bogen ankommer med posten, søger jeg efter konkrete info

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 504
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #39 Dato: 04 Dec 2022 - 22:39 »
Tusind tak!

Janne Tylvad

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 143
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #40 Dato: 09 Dec 2022 - 09:32 »
Hvad blev der af Anne Rasmusdtr Lerche, søster til Jacob Lerche?
I et tidligere indlæg i tråden nævnte jeg, at Karen Gudmandsdtr (en formodet datter af Anne Rasmusdtr) blev gift med Nicolaj Nielsen Bruun skibsbygger (før 1712).
De fik børnene Gudmand og Kirsten (pigen opkaldt efter hans tidligere hustru).
Det undrede mig, at en samlet kreds af personer blev ved med at dukke op ved barnedåb:
- Karen Gudmandstr
- Nicolaj Nielsen Bruun
- Bertel Jacobsen Møller mester-rebslager + hustru Anne NN
- Jacob Lerche,
- Rådmand Fogs døtre

Fik tidligt en mistanke om, at Anne Bertel Jacobsens kunne være identisk med Anne Rasmusdtr Lerche, der blev enke efter skipper Gudmand Jacobsen - før 1700.
Desværre var Anne altid uden patronym, indtil hendes død i St Færgestræde, 27. nov 1727. Her er ovenikøbet tilføjet Lerche:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151588#151588,25194860

Jeg stødte først på Anne Bertel Jacobsen fra ca 1712 – måske har hun været gift med en anden i de mellemliggende år.
Ingen børn af ægteskabet med Bertel Jacobsen Møller.

Mvh
Janne

Inge Busck Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 555
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #41 Dato: 09 Dec 2022 - 12:46 »
Hej Janne.
Bertel Jacobsen Møller boede i 1724 i Lille Færgestræde i København
https://books.google.dk/books?id=95wvAQAAMAAJ&pg=RA3-PA389&lpg=RA3-PA389&dq=%22bertel+Jacobsen+møller%22&source=bl&ots=C6WZnhM1al&sig=ACfU3U3EGKCn3i4hSMA1LcEx9FWKBKEk7w&hl=da&sa=X&ved=2ahUKEwjx9OHUvOz7AhVCMewKHTrDC2AQ6AF6BAgSEAI#v=onepage&q=%22bertel%20Jacobsen%20møller%22&f=false
Rebslager Bertel Jacobsen Møller ejede i 1756 en del af ejendommen Plougs Gård på Højbro Plads, matrikel 47, Øster Kvarter i København.
https://www.kobenhavnshistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=168:oester&catid=22:matrikel
1713 udlåner han sammen med Frederik Legardt 1600 RD til Jacob Lerche med pant i Kragerupgård
https://forum.slaegt.dk/index.php?topic=7456.65;wap2

Det er nok ikke de mest hjælpsomme brikker til opklaringen, men måske de kan vise nye veje hen :).

Venligst Inge
« Senest redigeret: 09 Dec 2022 - 12:56 af Inge Busck Andersen »

Inge Busck Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 555
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #42 Dato: 09 Dec 2022 - 14:03 »
Bertel Jacobsen Møller købte huset i Lille Færgestræde december 1703 (Københavns Ejendomme)
https://slaegtsbibliotek.dk/927796.pdf
« Senest redigeret: 09 Dec 2022 - 14:05 af Inge Busck Andersen »

Janne Tylvad

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 143
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #43 Dato: 09 Dec 2022 - 14:38 »
Den har jeg set Inge, men tak alligevel!
Janne

Karin Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.456
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #44 Dato: 12 Dec 2022 - 16:55 »
Hej  :)

I forhold til Jannes indlæg svar #27

Jeg kan ikke rigtig gennemskue hvor gammel Mester Berthel Jacobsen Rebslager måtte være i 1716, så det kan være et komplet vildskud jeg har, men der findes en Berthel Jacobsen der er gift med en Anne Nielsdatter, de får i 1654 begravet en søn Niels på 2½ år i Holmens sogn.
AO: Kbh. A., Sokkelund H., Holmens sogn. 1653-1697. Opsl. 29. Beg. 1654.
(PS. Opslagsnummeret kan være et levn fra gamle dage - fra før AO ændrede på opslagsnumrene)

Redigeret ind. Denne Berthel kunne så være:

Adr. And.Svær.G. MVG. (Mikkel Vibesgade)
Døbt Bertel, Søn af Jacob Bertelsen Plitzkarl i Proviantgaarden.
AO: Kbh. A., Sokkelund H., Holmens sogn. 1617F-1639F. Opsl. 186. (Ny). Dåb. 1633. Nr. 25

Venligst  :)

Karin
« Senest redigeret: 12 Dec 2022 - 17:15 af Karin Andersen »
Rhode-listen. ca. 650 personer findes under "Slægtshistorier" https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,118658.0.html

Janne Tylvad

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 143
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #45 Dato: 12 Dec 2022 - 20:06 »
Tak for info Karin - Jeg bevæger mig jo kun marginalt i forhold til denne tråd, men fandt det interessant at gå lidt nærmere ind i Anne Rasmusdtr Lerche. Og jeg tror, at rebslager Bertel Jacobsen kun er interessant i forhold til hende. Men jeg har følg. info om ham:
Hans forældre var Jacob Jacobsen rebslager og Margrethe Bertelsdtr Maschen (dtr af Bertel Maschen tømmerskriver).
De blev viet 4. april 1677, Holmens:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151568#151568,25189419
Bertel var deres førstefødte, døbt 3. jan 1678, Vor Frelser:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158814#158814,26682318
Han blev traditionen tro også rebslager.
Han blev begravet i en alder af 79 år 27. febr 1755, Holmens:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151590#151590,25195649
Alle datoer synes at passe på ham.

Mangler nu bl.a. at finde ud af, hvad der blev af Anne Rasmusdtr Lerche, efter at hun blev enke efter skipper Gudmand Jacobsen (i tidsrummet 1697-1700) - og indtil 1712, hvor hun dukker op som Bertel Jacobsens hustru i St Færgestræde.

Janne
Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 504
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #46 Dato: 13 Dec 2022 - 19:19 »
Lad os lige endnu engang se på Janne Tylvads fund vedr. GUDMAND JACOBSEN, gift med ANNE RASMUSDATTER (LERCHE):

"1694 Vor Frue
Gudmand Jacobsen skipper på Vestergade gm Anne Rasmusdtr: Rasmus opsl 260
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158931#158931,26708525
På fadderlisten ses følg:
Laurids Nielsen Fog brygger på Vestergade+hustru Kirstine (Leegaard)
Morten Mouridsen isl købmand på Gl Torv (nok en relation til Laurids Nielsen Fog fra hans 1. ægteskab på Samsø)
Jacob Lerche sekretær hos gehejmeråd Moth
Ingeborg sl Rasmus Jacobsens sgpr til Oure Menighed (en fejl? for Rasmus Pedersen)
Kirsten Andersdtr (Romer) hos sin stedfar Laurids Nielsen Fog ut supra

1697 Vor Frue
Knud Jonasen skipper i Skt Peders Stræde gm Ellen Jørgensdtr (Lerche): Jørgen opslag 287
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158931#158931,26708552
På fadderlisten ses bl.a.
Gudmand Jacobsen skipper på Vestergade – jvf dåb ovenfor.
Laurids Jørgensen Lerche ungkarl barnets morbror
Regine Hansdtr (Hensky/Henschen) hos Jacob Lerche fuldmægtig hos Mathias Moth gehejmeråd i Snaregade.
- - -
Udskriften fra 1697 har følgende tekst:
D. 27 (September) KNUD SØRENSEN Skipper i Sanct Pedersstræde (og) ELLEN JØRGENSDATTER E(n) S(øn) k(aldet) JØRGEN.
F(addere): GUDMAND JACOBSEN Skipper i Store Kongensgade, FREDERICH (???) Skipper ved Sct. Nicolai Kirke, LAURITZ JØRGENSEN LERCHE Ungkarl Barnets Svier-broder, ANNE KIRSTINE Frederich Holtens Procoratoris i Studiestræde bar Barnet, PERNILLE Christen Rasmussen Skippers i Sancte Pedersstræde holdt det over dåben, E. P. REGINA HANSDATTER Værende hos Jacob Lerche hos W(elbårne) Hr. Geheimeråd Mathias Moth i Snaregade. -

- -

Af teksten kan udledes,
1. At Skipper GUDMAND JACOBSEN og hustru ANNE RASMUSDATTER LERCHE i 1694 boede i VESTERGADE; men i 1697 var flyttet til STORE KONGENSGADE, Sankt Annæ Vester Kvarter, København. - Han kan ikke knyttes til Lille Færgestræde. -
2. At Skipper KNUD SØRENSEN i Sankt Pedersstræde var gift med en ELLEN JØRGENSDATTER, vel søster til ungkarl LAURITZ JØRGENSEN LERCHE, barnets "Svier-broder".
3. At REGINA HANSDATTER (HENSKY) efter sin fars død havde ophold i 1697 hos Jacob Lerche i Snaregade, Snarens Kvarter i København.

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 504
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #47 Dato: 27 Dec 2022 - 05:37 »
31/7 1694 Horsens Byting:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=298662#298662,61394002 -

LAURIDS NIELSEN FOGH, Borger og Indvåner i København har sag for Horsens Byting imod Borger i Horsens JØRGEN HANSEN om skibet TROEN. -

https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,155540.90.html -

Janne Tylvad

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 143
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #48 Dato: 28 Dec 2022 - 10:32 »
Hej,
Først til Inge Busck (indlæg af 9. dec) vedr link til den gamle Leegaard-tråd:
Jeg var lidt for hurtig med at svare. Havde ganske vist tidligere læst Leegaard-tråden, men ikke haft brug for Bertel Jacobsen Møller og hans forbindelse til Jacob Lerche. TAK!

Opdatering vedr Anne Rasmusdtr Lerche:

Dåben herunder krævede et nærmere eftersyn.
Zacharias Zachariassen rebslagers barn, 5. juli 1702, Vor Frue
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158931#158931,26708599

Kirkebogsføreren er ny, generelt noget upræcis, også i sin stavning, men det ligger fast, at der er punktum mellem hver fadder, mens komma indikerer efterfølgende, supplerende info.
Følgende faddere er interessante:
Jacob Jacobsen skipper på Nicolaj Kirkegård (en endnu ikke klarlagt relation til Bertel Jacobsens far)
Johan Jacobsen rebslager i Ll Færgestræde  (farbror til Bertel Jacobsen rebslager)
Mlle Anne Lerches, Ms Lerkes søster, rebslagers kone ved Nicolaj Kirke

Hvis vi ser bort fra, at Mlle er misvisende, kan det vel udledes, at Anne Lerche allerede i 1702 er gift med en rebslager, sandsynligvis Bertel Jacobsen. Nok vielse i Skt Nicolaj.
Han erhverver først ejendommen i Ll Færgestræde i 1703.

Hertil kommer følgende:

1705, 30 okt, øverst til venstre, Holmens
Jens Eriksens barn Karen
Anne Bertel Jacobsen rebslagers i Færgestræde
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151550#151550,25183541

1706, 13. juni, øverst til højre, Holmens
Hans Sivertsend barn Gudmand
Bertel Jacobsen rebslager i Færgestræde og Karen Gudmandsdtr blandt fadderne
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151550#151550,25183572

1708, 17 febr, til højre, Holmens
Rasmus Thorsens barn Thor
Anne Bertel Jacobsen rebslagers
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=151550#151550,25183681

1717, 23. juli, Vor Frue
Gunder Nielsens barn Inger Margrethe
Anne Bertel Jacobsens kongens rebslager i Ll Færgestræde
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158933#158933,26709167

Endelig nyt om Regine Hansdtr 1701:
Hun er nu hos assessor Christian (Cornelisen?) Lerche, Vor Frue.
David Willumsen overskærers barns dåb 14. april
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158931#158931,26708583

Mvh Janne T


Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 504
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #49 Dato: 29 Dec 2022 - 01:23 »


 Fadderne til DAVID WILLUMSEN OVERSKÆRERS og hustru METTE JENSDATTERS søn i Studiestræde, WILLUM DAVIDSEN (døbt 14/4 1701 i København Vor Frue Kirke), var Hr. Borgmester Andreas Jacobsen, Peder Fielderup Islandsk Købmand i Skindergaden, Berent Petersen Mahler i Fiolstræde; W(elbyrdige)b Hr. Assessoris CHRISTIAN LERCHES Frue bar Barnet oc holt det offuer Daaben E(dle) J(omfru) REGINA HANSDATTER værende hos Hr. Assessor Lerche ut supra. -
- - -
https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I3032&tree=2

Via ovenstående link til Finn Holbeks hjemmeside om CHRISTIAN  CORNELIUSSEN LERCHE (f. 2/7 1667 i København, død 20/2 1720 på Nielstrup i Hørsholm Sogn, Københavns Amt) kan det ses at han var gift første gang 29/5 1692 med MARIE AMALIE GUDE (f. 24/10 1674 i Slesvig, død 27/8 1707), som altså bar David Willumsens´Overskærers søn til dåben; mens myndlingen REGINA HANSDATTER holdt ham over dåben. -

Det er interessant på denne hjemmeside at mærke sig, at Assessor Christian Lerches forældre var CORNELIUS PEDERSEN LERCHE (f. 31/10 1615 i Nyborg, død 3/1 1781 på Nielstrup i Våbensted, Musse Herred, Maribo Amt) og hustru (Gift 23/6 1665) SIDSEL JACOBSDATTER GRUBBE (f. 6/4 1648 på Røgle, død 2/5 1716 på Østrupgård i Østrup, Lunde Herred, Odense Amt), som var datter af JACOB KNUDSEN GRUBBE til Røgle ved Ängelholm i Skåne og hustru HILLEBORG CLAUSDATTER DAA. -
JACOB KNUDSEN GRUBBE var søn af  KNUD GRUBBE til Røgle og hustru SIDSEL HANSDATTER SPARRE (død 4/1 1613). -

Jeg minder lige om et afsnit tidligere i tråden:

 14/3 1682 stod der arv i Jens Hansen Grubbes bo i Nyborg til Niels Boesens børn af tredje ægteskab. -
Det kan ikke umiddelbart ses, hvorfor arven står hos ham. -

Skipper JENS HANSEN GRUBBE i Nyborg (begr. 5/4 1681 i Vor Frue Kirkegård, Sønden for Kirken, næst ved hans Salig hustru. Alle Klocker. - Skifte 14/3 1682 Nyborg Byfoged. – Erik Brejl, nr. 1555) var i 1682 enkemand.

Han havde været gift med KAREN (begr. 28/7 1679 i Nyborg), hvis mor hed ANNE (begr. 11/11 1668) og efterlod sig to levende sønner:

JENS HANSEN GRUBBES og KARENs børn var:

a) HANS JENSEN GRUBBE (døbt 23/3 1660). Faddere: Pernille Jens Madsens, Karen Wandal, Laurids Jørgensen Tolder, Poul Corneliussen, Tønne Madsen, Else Tygesdatter. –  Nævnt 1682.

b) ANNE MARIE JENSDATTER GRUBBE (døbt 1/1 1662, død før 1682 (57). –

c) MAREN JENSDATTER GRUBBE (døbt 2/8 1663, død før 1682). Karen Wandal bar barnet. Faddere: Kaptajn Wichmand, Søren Thomsen, Hans With, Maricke Carsten Kochis, Maren Nielsdatter(62). –

d) INGEBORG JENSDATTER GRUBBE (døbt 6/11 1665, død før 1682). Elsebeth Claus Rasches bar barnet. Faddere: Poul Nielsen, Cornelius Rasch, Ellen Magister Hans Mules, Maren Thomasdatter (70). -

e) ANDERS JENSEN GRUBBE. - Nævnt 1682. -
- - -
Kan JENS HANSEN GRUBBE i Nyborg være nevø af CORNELIUS PEDERSEN LERCHES svigerfar, Jacob Knudsen Grubbe?

Der indestod arv efter NIELS BOESEN i Nyborg i Jens Hansen Grubbes bo; mens HANS JACOBSEN LERCHE i Nyborg var den, der blev gift med enken. -

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 504
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #50 Dato: 29 Dec 2022 - 08:34 »
JACOB MADSEN LERCHE i Nyborg er IKKE NÆVNT i "Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-41" ved Anne Riising og Mogens Seidelin, udg. Odense 1991.
Biskoppens originale dagbøger (der nu alle er gået tabt) var skrevet på latin; men er bevaret i danske oversættelser. -

Heri nævnes:

Borgmester MADS LERCHE i Nyborg (død 1608).  6/3 1626 (Sønnen Hans Madsen Lerche).

Borgmester PEDER NIELSEN i Nyborg (1583-1638). 6/3 1626, 23/3 1626, 27/6 1626, 16/1 1627, 3/5 1628, 8/12 1628 (En søn), 10/11 1632 (En datter), 19/12 1634, 24/3 1635 og 25/7 1637.

KNUD MADSEN LERCHE (1593-1666). - Blev Magister og Sognepræst i Nysted 1618-66, Provst i Musse Herred 1623-66. - 31/1 1626, 4/2 1626, 21/6 1627, 29/6 1628, 13/1 1630, 15/7 1631, 27/6 1632, 14/11 1632, 13/7 1633, 15/7 1633, 27/6 1634, 11/7 1637, 12/5 1639, 27/6 1639, 25/10 1640, 3/3 1641, 4/3 1641 og 6/9 1641.

HANS MADSEN LERCHE (f. ca. 1601). - Innatrikuleret i Wittenberg 1623. - 6/3 1626, 27/6 1626, 10/10 1626, 7/4 1628, 3/5 1628, 8/12 1628.

JOHANNE MADSDATTER LERCHE, - Gift med Rådmand HANS JENSEN DRUCKEN i Maribo (død 1638/39). - 10/11 1632, 27/6 1639 og 7/7 1641.

MADS PEDERSEN LERCHE (f. ca. 1608, død 1667 i Hillested). - blev Sognepræst i Hillested, Fuglse Herred, Maribo Amt, 20/7 1642-1667. - 27/11 1639 ?, 15/2 1640, 20/5 1641 ?

MADS PEDERSEN LERCHE (1610-1660). - Blev Sognepræst i Nyborg 1639-60. - 7/9 1631, 27/11 1639 ?, 20/12 1639 (Ordineret), 25/10 1640 (gift med Elisabeth Andersdatter Scheffer), 9/2 1641, 6/3 1641, 10/3 1641, 15/3 1641, 30/4 1641 (kaldes "Sognepræst"), og 1/9 1641 (kaldes "Provst"), 


Sonnich Brinch Morgenstern

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 92
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #51 Dato: 31 Dec 2022 - 02:24 »
Jeg har også netop købt og gennemlæst biskop Hans Mikkelsens dagbøger uden at finde de helt brugbare detaljer, jeg havde håbet på.
(Og havde jeg kigget bag i bogen først, ville jeg have opdaget det store register over alle personer og stednavne, men det gjorde jeg ikke, ha...)
Ang. Oure er tidspunktet lige akkurat for tidligt til at omhandle Rasmus Pedersen, men Wiberg påstår også, at han formodentlig kun forblev kapellan. Om Oure nævnes ellers kun, at børnene var velunderviste i katekismusen.
Jeg er meget imponeret over Janne Tylvads fund - især Regine har min store interesse, så her blev der læst grundigt med.
Denne assessor, hun boede hos, var jo hendes mormors halvfætter.

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 504
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #52 Dato: 31 Dec 2022 - 04:03 »
Det er jo fantastiskt, at vi endnu i Dag kan gennemlæse Odense-biskoppen Hans Mikkelsens dagbøger, eftersom originalerne nu ikke længere er bevaret. -

Som frynsegode for mig selv fandt jeg også deri oplysninger om Sognepræsten Hr. MALTE SONESEN i Øster Skjerninge, som ifølge en gældspost til en af hans sønner, bevaret i skiftet efter Rådmand Søren Thomsen Kolding i Nyborg 1670, var bror til dennes svigermor, ANNE SONESDATTER i Nyborg. -

- -
Men fra hvilken kilde stammer så oplysningen om  den datter, JACOB MADSEN LERCHE i Nyborg skal være blevet far til, netop i 1631?

Janne Tylvad

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 143
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #53 Dato: 31 Dec 2022 - 12:46 »

Sidste nyt, en Johan Hinschen, Vor Frue:
Peder Christophersen i Stadens Arresthus hans barn Ulvig døbes, 14. maj 1703
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=158931#158931,26708630

(Oluf Leth klokker var gm Bodil Thomasdtr Bonnix).

Måske kunne det være en idé at kontakte Arkivværket vedr Regines fædrene ophav.
Undertiden glemmer jeg selv, at info skal søges i Norge.

Mere følger når jeg støder på noget relevant.

Godt Nytår!
Janne

Sonnich Brinch Morgenstern

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 92
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #54 Dato: 01 Jan 2023 - 18:14 »
Hans Henschen døde i 1685, så det er nok ikke ham, der er Johan Hinschen i 1703.
Men Regine var glad for at stå fadder (hun ses mange gange som sådan i Nyborg), så mon ikke hun kan findes ved flere børns dåb i København...?
Dokumentationen for at Ingeborg er Jacob Madsen Lerches datter har jeg fra et gammelt slægtstræ, men hvor forfatteren af dette træ har det fra, ved jeg ikke...

Janne Tylvad

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 143
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #55 Dato: 01 Jan 2023 - 20:16 »
Hvor døde Hans Henschen?
Måske er det nævnt i tråden, men er der dokumentation?
Tænkte at den nævnte Johan Hinschen kunne være en slægtning.
Også hos geni.com findes Jacob Lerches slægtstræ - men uden kilder.

Janne

Sonnich Brinch Morgenstern

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 92
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #56 Dato: 02 Jan 2023 - 13:49 »
Jeg skal lige prøve at granske H.H.'s død og vender tilbage med info.
Desuden tænkte jeg, at jeg ville gennemgå denne David Willumsens børns dåb for at se, om Regine Hansdatter skulle dukke op udover i 1701. Jeg fandt andre af D.W.'s børn i 1698, 1700, 1702, 1705 og 1706, men ingen Regine, så hun har nok været med i kraft af hendes plads hos assessor Lerche.

Sonnich Brinch Morgenstern

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 92
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #57 Dato: 02 Jan 2023 - 13:53 »
Janne Tylvad.
På sa.dk under militære udnævnelser (mener jeg) fandt jeg info om Hans Henschen. Hans død er omtalt på følgende vis:
Død i december 1685 (Indkomne sager 152/1685)
Jeg er desværre langt fra København og jeg gætter på, at man skal troppe personligt op for at kunne tjekke disse 'indkomne sager'.

Sonnich Brinch Morgenstern

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 92
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #58 Dato: 15 Jan 2023 - 15:45 »
Regine Hansdatter, gift med Søren Poulsen i Nyborg, er for det meste kaldt Anne Regine i kirkebøgerne, hvor hun stod fadder temmelig ofte.
Jeg har ledt efter denne fødsel og må sige, at der kun er en enkelt i Nyborgs kirkebog, der kan passe - til gengæld gør det også meget præcist. Desværre betyder det også, at Regine ikke er en Lerche - umiddelbart.
Ifølge denne indførsel (bag i kirkebogen, under uægte børn) var hendes mor en Margrethe Madsdatter og den udlagte barnefader var soldaten Hans Hansen:

"Anno 1682.
D. 2 Febr var et u-ægte Pigebarn til Daaben blef kaldet Anne Regine.
Moderen Margrethe Madsdatter, Hans Hansen Soldat under Oberst
Frisenser(?) Regimente blev udlagt til Barnefader, Een Pige ved
nafn Kirsten Nielsdatter tienendes Oberst Frisenser(?) bar Barnet.
Fadderne vare Hans Nielsen, Hemming Laursen, Michel Clausen,
Daniel Jensen, Anne Madsdatter."

(Første indførsel i 1682, venstre side)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=180276&fbclid=IwAR3My-Gm8a636Xi_l7ijbojsbEujGIVCif4M80PPPMlsEgRGY978vl8_ROQ#180276,30575314

Hvis dette er den rigtige Anne Regine Hansdatter, så er hun jo ikke en Lerche...?
Hvad mener I...?

Sonnich Brinch Morgenstern

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 92
Sv: Hvem var Jacob Lerche's far ?
« Svar #59 Dato: 19 Jan 2023 - 11:09 »
Jeg er faldet over en Anne Jacobsdatter Lerche i Nyborg 9/12 1730, hvor hun står fadder ved skipper Peder Iversens søn, Hans' dåb:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=22685149#474772,84789409
Hvem er hun...? En datter til denne tråds 'hovedemne', Jacob (Rasmussen) Lerche 1656-1721...?