For alle > AneEfterlysning

Claus Vestesen, Anna Barbara Vestesdatter 1777 Give S, Nørvang H, Vejle A

<< < (3/4) > >>

Villy M. Sorensen:
Hej Aksel,

brødrene Søren og Veste Vestesen er født i Sillesthoved, Give.
Her fra min Steder og Folk i Give Sogn:

--- Citér ---1702 Veste Sørensen *1679c †1724 Sillesthoved, Give. ?Gift med Mette Madsdatter (formodet fordi Veste †1724 og hun gifter sig samme år af Sillesthoved, hun siges dog ikke at være enke)
Børn:
Thomas Vestesen *1720 †1790 (skifte) Filskov, Sønder Omme. Gift 1745 i Sønder Omme med Mette Andersdatter af Filskov *1723 Filskov †1803 Sønder Omme. Hun er datter af Anders Nielsen i Filskov.
Bosat Filskov, Sønder Omme. Første barn april 1756.
Søren Vestesen *1722 Sillesthoved †1759 Give By. 1756 i Give By, hvor han er gift med Maren Jespersdatter *1731 Uhe, Ringive †1811 Dørken, Thyregod datter af Jesper Christensen *1689c †1737 Uhe.
At han er gift med Maren Jespersdatter fremgår af en hartkornanalyse af Give By - nemlig Nørregaard med hartkorn 2 7 2 2.
Maren gifter sig 2. gang 1761 i Give med Ole Nielsen (senere kaldet Nørgaard) fra Skarrild og 3. gang 1782 i Give med Anders Olesen.
Veste Vestesen *1724 †1811 Stenbjerglund, Give. Gift 1748 i Ringive med en søster til broderen Sørens kone nemlig Kirsten Jespersdatter *1727 Uhe, Ringive datter af Jesper Christensen *1689c †1737 Uhe.
1756 barn begravet i Sillesthoved. Flytter så 1759 til Skærhoved, 1761 Give By, FT1787 gårdfæster i Give By, 1799 Stenbjerglund.
--- Afslutning på citat ---
Se:
http://www.nørvang-herred.dk/give/GiveStederOgFolk.htm#sil-1702

Faderen Veste Sørensen dør i 1724, så Claus kan ikke være søn af ham,
som jeg har skrevet i et indlæg ovenfor.

Veste Vestesen i Give:

--- Citér ---1760 Veste Vestesen *1724 Sillesthoved †1811 Stenbjerglund, søn af Veste Sørensen *1679c †1724 Sillesthoved, Give og ?Mette Madsdatter *1685cc †1733+.
Gift 1748 i Ringive med Kirsten Jespersdatter *1727 Uhe, Ringive †1801- Give By? datter af Jesper Christensen *1689c †1737 Uhe
Parret bor først i Sillesthoved, hvor de ses endnu 1756, derefter i Skærhoved og fra slutningen af 1760 i Give By. Kirsten Jespersdatter er søster til Maren Jespersdatter, der var gift med Vestes bror Søren Vestesen †1759.
Børn:
Margrethe Vestesdatter *1750c Sillesthoved gift 1795 i Give med Poul Jepsen af Hvejsel by. Ses FT 1801 som indsiddere i jordløst hus i Hvejsel By.
Et barn før ægteskab med Poul Jepsen af Harte:
Christian *1777 Give By †7 måneder gammel.
Anne Barbara Vestesdatter *1752c Sillesthoved, gift fem gange, første gang med Troels Christensen, se et andet sted nedenfor.
Jesper *1756 Sillesthoved †4 måneder gammel.
Søren *1759 Skærhoved.
Jesper *1761 Give By .
Anne Marie Vestesdatter *1764 Give By (formodet †1801- i Egtved for manden gift igen), gift 1791 i Give med Poul Michelsen af Egtved *1762c.
Veste Vestesen *1767 Give By. FT 1787 skrædderdreng, hjemme. Ses i lægsrullen 1789, hjemme. Han var 60¼ tommer høj eller 1,58 m altså ikke ret høj. Får et sted i Stenbjerglund, hvor han ses i FT 1801.
--- Afslutning på citat ---
Se:
http://www.nørvang-herred.dk/give/GiveStederOgFolk.htm#giveb-1760

For Veste Vestesen *1767 senere i Stenbjerglund, Give se:
http://www.nørvang-herred.dk/give/GiveStederOgFolk.htm#stenb-1798

Der er nogle af navn Veste i Ringive, som du har gjort opmærksom på
længere oppe i tråden.

Venlig Hilsen
Villy

Mona Skov Jensen:
Hej

Villy, jeg kan se, at du har ret når du læser, Veste Peder som Hyrde. Min tanke er, om han ikke hedder Pedersen, så præsten bare ikke har fået skrevet hele navnet.
 
Og til Aksel, hvis du på et tidspunkt finder ud af mere om Claus Vestesen i Skovbølling, må du meget gerne sende mig en mail, da han er en af mine aner, igennem hans datter Anne Mette.
Jeg har i mange år forgæves forsøgt, at finde mere om ham.

Min tanke er at hans mor hedder Johanne. Da første datter Anne Mette jo nok er opkaldt efter mormor
Anne Lasdatter. Burde anden datter Johanne jo være opkaldt efter farmor.

Navnet Johanne går også igen ved Veste Olsen og de Claus/Clausen der er i Ringive.
Min tanke har været, at Veste Olsen er gíft med en Clausdatter. Og at Claus er søn af dem.
Men hvor står det?
Der er et spring mellem 1730-1736 hvor Veste Olsen ingen børn får.
Claus skal være født mellem 1731-1735. Da han i FT 1787 er 52 år og i 1801 70 år.

Med venlig hilsen
Mona Skov Jensen

Villy M. Sorensen:
Hej Mona,

jeg formoder, du har ret, når du mener Hyrden hedder Veste Pedersen,
men det skulle man egentlig kunne se i andre indføjelser i kirkebogen,
om præsten bruger den skrivemåde.

Om Claus Vestesten som set i Give her tre indføjelser i Give kirkebog,
hvoraf to allerede er blevet vist i tråden, men der kommer et lidt andet
syn, når man holder dem sammen (Horsbøl citeret):

1777:

--- Citér ---1777 d. 27 Apr. 4 Søndag efter Paaske hafde Troels Christensen og Anna Barbara Vestesdatter i Giuve en søn til daaben Mads kaldet. Frembaaren af Mads Hags hustru. Faddere vare Veste Vestesen, Christen Birchebæch, Claus Vestesen og Jens Egskous kone fra
Giufve.
--- Afslutning på citat ---

1781 den 12. april:

--- Citér ---1781 d. 12 Apr. Eodem die hafde Troels Christensen og Barbara Vestesdatter i Giuve en datter til daaben Kirsten kaldet. Frembaaren af Niels Kalskous hustru i Store Kalskou i Ringgive sogn. Faddere vare Jens Christensen Skou, Las Madsen i Gifskou, Niels Kalskou og Vestes hustru i Giufve.
--- Afslutning på citat ---
Her er Claus Vestesen ikke fadder i evt. familie, mens han fire dage
senere i næste indførsel er fadder ved en anden familie

1781 den 16 april (4 dage senere):

--- Citér ---1781 d. 16 Apr. Samme dag hafde Christen Pedersen og Kirsten Madsdatter i Giuve en søn til daaben Peder kaldet. Frembaaren af Johanne Nielsdatter. Faddere vare Christen Madsen,
Claus Vestesen af Giuve og Søren Knudsen af Bøllund.
--- Afslutning på citat ---

Hvis Claus Vestesen havde været nogenlund nær familie til Barbara
Vestesdatter ville man forvente at han er fadder når han er i Give.
Men det er ikke tilfældet. Desuden, som jeg har nævnt ovenfor, optræder
de fleste personer i Give By meget ofte som faddere, det fornemmes
som om Claus Vestesen mangler en del af tiden på den måde.
   Jeg tenderer til den mening, at Claus Vestesen ikke eller meget fjernt er i familie
med Barbara Vestesdatter, for ellers ville han være fadder også i 1781,
hvor han jo påviseligt befinder sig i Give by. Dvs. han kunne i 1777
være fadder blot som nabo, som med mange Hansen og Pedersen.

Venlig Hilsen
Villy

Mona Skov Jensen:
Jeg kan i http://www.rmadsen.dk/kal/dk5b.htm#1777 se at de to datoer i 1781 er henholdsvis skærtorsdag og 2. påskedag.
Det er jo ikke sikkert at Claus Vestesen har opholdt sig hele påsken i Give.

Jeg har forsket lidt i de to Søren Vedstesen i henhodsvis Give by og Vorslunde.
Jeg ved godt, det måske ikke helt er i tråden.
Men det er for, at forsøge, at udrede slægtskabet.

Jeg tror, at den ene må være Veste Sørensens i Sillesthoved - Søren der er døbt 26. april 1722 i Give.
Den anden Veste Olesens - Søren i Uhe døbt den 1. august 1723 i Ringive.

Men hvem af dem er det så, der 1751 bliver gift med Maren Jespersdatter i Ringive, det tror jeg er ham fra Uhe.
Da der ved vielsen kun står Søren Vedstesen, og ingen sted betegnelse, det kunne tyde på at præsten har vidst hvem han var. Lige som der ingen sted betegnelse er på Maren. Hun er jo også fra sognet.
Farre Mølle er nævnt, men her kunne de jo begge have tjent.
De får en søn Claus 1757. Det viser også mod Ringive, hvor der er rigtig mange Claus.

Søren Vestesen dør i Give by og begraves 9. september 1759. 36 år 7 måneder 6 dage.
Her er problemet så, at den Søren der dør skulle så være født 3. februar 1723.
Det er der så ingen af de to Søren der er.

Søren Vedstesen i Vorslunde begraves 26. april 1798, 77 år gammel.
Det mener jeg må være ham, der er døbt samme dato i 1722 i Sillesthoved.

For 1759 Begraves Søren Vedstesens mor fra Vorslunde.
Hun kan ikke være hustru til Veste Olsen i Ringive, da han først dør 1763, så hans kone vil jo ikke bo i Vorslunde i 1759.
Det kan bedre passe med, at hende der begraves 1759, er Veste Sørensens enke fra Sillesthoved.

Der kan selvfølgelig være flere end de to, ved navn Søren Vedstesen.

Med venlig hilsen
Mona Skov Jensen

Villy M. Sorensen:
Hej Mona,

jeg kendte ikke denne Veste Sørensen fra Uhe, Ringive
født 1. august 1723 femten måneder før den anden
Veste Sørensen fra Sillesthoved.
   Jeg har en (meget stor) side med en linie for alle personer
nævnt i kirkebogen og referenser til dåb, vielser og begravelser:

http://www.nørvang-herred.dk/give/kirkebog/allePERS.htm

Der sorterede jeg først på sted, så på efternavn og til sidst
på fornavn (sorteringen tog 45 sek. på min PC). Der er 30 referenser
til navnet Søren Vestesen. Men Veste Vestesen er aldrig fadder i
Vorslunde og i min forståelse skulle han være det, hvis han var
en bror. Til gengæld er han og konen fadder frem og tilbage i Give By
til Søren Vestesen der, men det kommer jo også fra at konerne
er søstre, så det er ikke en sikker ting.
   Den tilbageregnede fødseldato for Søren Vestesen i Give falder
omtrent midt mellem de to Søren Vestesens dåbsdatoer. Der er
ikke meget at hente.
   At to brødre bliver gift med to søstre sker jo af og til og er til
at forstå.
   Så er der moderen, der dør i Vorslunde. Jeg har sat et spørgs-
målstegn ved Mette Madsdatter i Sillesthoved, der gifter sig kort
efter Veste Sørensens død, om det var hans kone. Hun er ikke død
ved navn i Give kirkebog. Jeg ville mene en af drengene skulle have
heddet Mads, men kirkebogen er praktisk ikke ført 1711-19, så
der kunne være en Mads i den periode. Moderen kunne også være
Jesper Christensens (*1689c †1737 Uhe) kone, som jeg har ledt
lidt efter men ikke fundet. Hvis hun ikke er død i Ringive, kunne det
evt. være hende.
   Der er ingen afgørende kilde i sagen lige nu.

Venlig Hilsen
Villy

Navigering

[0] Emneindeks

[#] Næste side

[*] Forrige side

Skift til fuld version