For alle (alle kan læse, kun medlemmer kan skrive) > Projekter

Gabriel Milan og efterkommere

(1/5) > >>

Mikkel Eide Eriksen:
Hej,

Jeg nedstammer fra Gabriel Milan iflg. bogen "Guvernør over dansk Vestindien Gabriel Milan og hans Efterkommere i Danmark" (H.C. Terslin, Helsingør 1926, herefter kaldet "Milanbogen"). I denne tråd vil jeg lægge informationer der tilføjer viden til de i bogen udgivne oplysninger.

Jeg har fundet lidt om Carl Friderich Milan (1676-1738), hans børn:

Milanbogen siger om Friderich Carl Milan at han blev født 20. november 1711 "paa Fyen (maaske i Odense)" (side 83). Jeg har fundet hans dåb 25. november 1711 i Husby sogn, Vends herred, Odense amt. Kirkebogen har jeg ikke ved selvsyn set (den er ikke på AO), men den findes som register på FamilySearch samt her i min udgave.
Fodnoten side 64 siger desuden: "If. Aldersforskellen har der maaske været flere Børn [af C.F. Milan]; men de er da døde inden Skiftet efter Moderen 1730." Jeg har indtil videre fundet en søn:

Hannibal Wilhelm Milan, døbt 19. juni 1707 i Assens sogn, Båg herred, Odense amt. Kirkebogen skriver:


--- Citér ---Trinitatis Söndag d-19 Junii - blef Carl
Friderich Melan, hans Sön, Hannibal
Wilhelm, Christnet, [Grefinde] Hannibal
von Wædel bar [hannem], Sivert Urne
Baron Gÿlden Krone, Niels Banner, [Gref]
Christian von Wødel, og Jomfru Birte
Caas var Fadder.
--- Afslutning på citat ---

Han blev velnok opkaldt efter sin fadder Hannibal lensgreve Wedell-Wedellsborg (1660 – 16. april 1708 på Wedellsborg) og dennes fader Wilhelm Frederik Wedell. Jeg har ikke fundet videre spor af ham, så umiddelbart har Terslin nok ret i antagelsen at han er død før 1730.

Alle der har lyst til at bidrage er naturligvis velkomne!

mvh
Mikkel

Inger Buchard:
Du kender selvfølgelig Wads Sedler
http://sedler.dis-danmark.dk/wad/vis_navne.php?page_id=14&stil=1&navn=Milan&sort=e&ret=12
?
Og du har overvejet, om de Milau, der nævnes på Wads sedler, kunne være Milan'er - eller omvendt
http://sedler.dis-danmark.dk/wad/vis_sedler.php?page_id=15&sort=e&ret=14&vis=2&nr=8600&navn=Milau+Anna+Maria
?

Inger

Mikkel Eide Eriksen:
Hej Inger

Kendte godt Wads sedler, men det var ikke faldet mig ind at kigge der ::)

Tak for tippet, jeg kigger dem igennem!

mvh
Mikkel

PS. Jeg har fundet en svensk el. finsk kontreadmiral Gustaf August Wilhelm Melan (1816 - 1880) hvor faderen benævnes "Gabriel Melan", født 1769. Det smager jo lidt derhenad. Jeg kan dog ikke passe ham ind i de Milan-er jeg kender, med mindre faderen er barnebarn af ovennævnte C.F. Milans børn Casper Felix Milan (f. c1701, sidst set 1730 Amsterdam) eller Juliana Regina Milan (f. c1709, gm. Povl Nissen, sidst set 1754 Fredriksvern, Norge).

Mikkel Eide Eriksen:
Hej igen

Ang. "Milan" var der ikke noget nyt desværre, men de nævnte Milau virker interessante. Her er hvad jeg har fundet; som det ses har navnet mange varierende stavemåder.

I FT 1769 Odense findes Johan Friderich Milow, 58 år (f. c1711).

Han blev gift to gange (DDD):


--- Citér ---Sankt Knuds, 1741 - 1791, Vielse

Brudgom   Brud   Viet   Goms Fader   Bruds fader
Johan Friderich Milo   Anna Maria Hansdatter   13-2-1749      opslag 576
Johan Friderich Milo   Christiana Schiøtz   18-5-1763      opslag 651

--- Afslutning på citat ---

Forloverne var desværre ikke interessante så vidt jeg kan se.

Jeg har fundet flg. børn (DDD):


--- Citér ---Sankt Knuds, 1741 - 1790, Dåb

Navn   Fødsel   Kirkedato   Faders navn   Faders erhverv   Moders navn
Johan Hendrich      13-5-1754   Johan Friderich Milau   bogbinder   
Catharina Maria      30-7-1764   Johan Friderich Milau   bogbinder   
Christian Ludvig      15-4-1766   Johan Friderich Milo   bogbinder   
Anna Maria      8-10-1768   Johan Friderich Milo   bogbinder   
Jacob      5-2-1771    Milov   bogbinder   
Carl Leopold      29-11-1773    Milo   bogbinder   
Endvold Simon      15-1-1776   Johan Friderich Milo   bogbinder   
Peter Nicolaj      9-12-1777    Milo   bogbinder   
Hendrich Frederich      30-6-1788   Friderich Milo   bogbinder   Ane Marie Schmidt * F. Milo er søn af Joh.Fr. Milau

--- Afslutning på citat ---

Joh.Fr. Milau blev begravet 14. april 1783 (opslag 1009), 66 år gammel (f. c1717) og er derfor ikke med i FT-1787, det er hans sønner dog:


--- Citér ---Odense, Odense, Odense Købstad, Vindegade, 234, 310, Ft-1787, C0708

Navn:   Alder:   Civilstand:   Stilling i husstanden:   Erhverv:   Fødested:
Friderich Milo    27   Gift 1. Ga   Husstandsoverhoved    Bogbinder   
Ane Maria Schmidt    22   Gift 1. Ga   Gift Med Husstandsoverhoved      
Christian Milo    21   Ugift   Bror/søster Til Husstandsoverhoved    Bogbindersvend   
Carl Milo    13   Ugift   Bror/søster Til Husstandsoverhoved      
Sara Jensdatter    28   Ugift   Tjenestefolk    Tjenestepige   
Ole Andersen    16   Ugift   Tjenestefolk    Bogbinderlærling   

--- Afslutning på citat ---

Envold er kommet i pleje hos kromand Caspar Øllenschlæger.

Så alt i alt passer hans fødeår meget godt med at han kunne være søn af C.F. Milan (kendt børnerække fra 1700 til 1717). Mangler dog stadig det fældende bevis; jeg leder videre :)

mvh
Mikkel

Mikkel Eide Eriksen:
Hej

Øv, det var vist et blindspor... Bogbinder Milo/Milau er tilsyneladende ikke af Milan-slægten:


--- Citér ---Johan Milo,  21.6.1788-26.9.1861, boghandler. Født i Odense, død sst., begravet sst. Familien Milo der i Odense var virksom i bogbranchen gennem fem generationer, fra 1748 til 1922, nedstammede fra Johann Friedrich M., f. 1722 i Königsberg, i dag Kaliningrad. Han blev i sin fødeby oplært ved bogbinderiet, og med et i Danzig 1745 udstedt pas kom han 1748 til Odense for at bestyre det bogbinderi som madam Ane Marie Junge fortsat drev efter sin mand Poul Frederik Junges død 1747. Dec. 1748 foreviste han sit mesterstykke for byens bogbinderlav, det eneste i Danmark udenfor Kbh., i febr. giftede han sig med enken. Efter deres død 1783 førtes forretningen videre af sønnen Friedrich Wilhelm M. og han efterfulgtes 1824 af sin ældste søn Johan M.

--- Afslutning på citat ---

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Medier/Boghandler/Johan_Milo

mvh
Mikkel

Navigering

[0] Emneindeks

[#] Næste side

Skift til fuld version