Forfatter Emne: En lokalhistorisk hendelse fra Peter den Stores besøk i Danmark.  (Læst 7766 gange)

Sigmund Steinsbø

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8
Historien jeg her bringer videre er en ubetydelig hendelse, men som spinnes ut av den geo-politiske situasjonen i Danmark/Norge ikring 1720.

Tidlig i 1720 årene kom Endre Haldorson hjem til Norge. Han var fødd på Gåsland, - en avsides gård på Bømlo, - en øy rett sør av Bergen. Han hadde da tjenestegjort som mariner bl. a. ombord på den dansk-norske fregatten “Ebenezer”, hvor han ble dimittert 20.09.1717.

Da han kom til Norge, var han gift med Marita Enevoldsdtr., som ifølge en muntlig tradisjon, var av russisk ætt, og var kokke i følget til Tsar Peter den Store ved hans besøk i Danmark i 1716.

Min nå avdøde far som har skrevet Bømlo bygdebok, hadde følgende om denne historien;

«Etter segna skulle Marita vera av russisk ætt. Her i bygda vart ho kalla «Russa-Marto». Ho vart kjend med Endre på den måten at ho var kokke hjå tsaren av Russland som var i sendeferd til Kjøbenhavn samstundes som Endre var i militærteneste der. So bar det til at ho skulle ha barn med dåverande prins Carl av Danmark, og for at dette ikkje skulle koma ut, vart det kunngjort for eit norsk regiment av marinesoldatar, som då var i Kjøbenhavn, at den som ville gifta seg med jenta skulle straks verta fri tenesta og få reisa heim. Endre steig då fram og sa seg viljug. Dei vart sende oppover med eit orlogsfarty som skulle til Bergen, og vart sette iland i Øklandsvågen. Marta hadde ei stor kiste med seg med grovsmidd beslag og lås. Denne kista har vore i ætta si eige til straks før siste verdskrigen, og var kalla «Russakisto».

Det som særpregar denne segna er at mest alle som høyrer til denne ætta veit at dei er av «russaslekta» og kan fortelja segna mykje likt, medan andre utanom ætta blandar den saman med andre segner, og veit seg ikkje å vera av denne ætta.Eit er visst: Endre var «mariner» i den tida dette skulle ha hendt.»

Spørsmålet mitt er om det finnes informasjon i danske arkiv som kan kaste lys over historien. Ble Endre og Marita gift i Danmark, eller forlot de Danmark sammen med tsaren da han forlot København…?  Da Endre dimitterte fra Ebenzer, var det da han kom i land i Norge, i.e var "Ebenzer" i Norge den 20.09.1717..?.

Bente Aaris

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.027
  • http://aaris.kiwitrees.net/
Det er noe som jeg ikke får til å henge sammen - har set det er flere som har «Russa-Marto» døde 60 år gml. i 1763 d.v.s. f. ca. 1703 - hvis det Tsarbesøket var i 1716 var hun kokke 13 år gml. ? og ant. født et barn ca. 1717 14 år gml.? Det kan gå men likevel?
Hvor og når ble prinsebarnet født vet man det? Har set hun først skal ha fått barn med Endre i slutten av 1720erne?
Mvh
Bente Aaris
Godset♥ MOSS
http://aaris.kiwitrees.net/

Sigmund Steinsbø

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8
Hei, Det finnes flere muligeheter, - en plausibel er kanskje at "60 år" er omtrentlig....

Peter Kristiansen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 7.856
Den nævnte Prins Carl må vel være Frederik 4.s lillebror, og som levede 1680-1729. Han blev aldrig gift, men levede et tilbagetrukket, puritansk liv på Vemmetofte på Stevns. Jeg kan næppe forestille mig ham som fader til et uægte barn, men man skal vel aldrig sige aldrig.....
M.v.h. Peter Kristiansen

Sigmund Steinsbø

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8
Ja, jeg tror du referer til rett "Prins Carl". Vi er kjent med at prinsen levde et puritansk liv og til tider var opprørt over det angivelig «utsvevende livet» ved hoffet.  For lenge siden synes jeg også å ha lest et sted at det var denne Carl sammen med sin mor eide det slottet hvor tsaren bodde mens han var i Danmark, men her kan jeg ta feil...
Om den Karl som vokste opp i Norge, er "prinsesønn", får vi sannsynligvis aldri svar på. Men det kan virke som om hoffet/administrasjonen har hatt en "varm potet", som man ellers ønsket å feie under teppet....   Spørsmålet er om det er gjort notater om giftermål osv, og om disse finnes i danske arkiver.

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.264

Peter Den Store spiste middag hos Ivar Rosenfeldt fremfor
at møde op til Den Kongelige Reception på Nykøbing Slot:

(Se side 3)

http://www.czarenshus.dk/uploads/Om%20Czarens%20hus/orienteringsplancher-eng.pdf

Så han har opholdt sig flere steder i landet, hvorfor det givet bliver
vanskeligt at finde noget i arkiverne.

Den slags bagateller blev naturligvis holdt skjult for den almindelige befolkning.

mvh
Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Peter Kristiansen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 7.856
Nykøbing Slot var enkedronning Charlotte Amalies ejendom indtil hendes død i 1714. Det betyder ikke at hun boede der, men at hun fik indtægterne af slottets jorde.
Slottet blev temmelig medtaget af svenskerne 1658, og med enevældens indførelse i 1660 indførte man det centrale styre, og overflødiggjorde dermed de mange slotte rundt omkring i landet. De blev brugt til amtmandsboliger, og kunne vel også klare en kongelig overnatning eller to, hvis det skulle ske, men det blev aldrig sat i stand til fordums pragt. Med reorganiseringen af ryttergodserne i 1767 (?) var mange slottes dage talte. Nykøbing blev revet ned, Skanderborg blev revet ned og flere andre.

Men hvad skulle Peter den Store i Nykøbing i det hele taget ?
M.v.h. Peter Kristiansen

Mia Gerdrup

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 496
Tja, hvad skulle zar Peter i Nykøbing?

Holger Hjelholt har i "Falsters Historie" bind 2, en 3½ side lang beskrivelse af zarens besøg i Nykøbing.
Beretningen hviler på en levnedsbeskrivelse af Claus Seidelin, der som 14 årig oplevede besøger.
Forhistorien er kort, at kong Frederik IV og Zaren indgår en alliance for at rette angreb på Skåne. Peter besøger så sin galejeskadre, som ligge i Rostock og skal videre til Warnemünde, og under denne sejllads giver vinden problemer. Man går derfor til Falster, hvor besøget sætter det sydlige Falster og især Nykøbing på den anden ende. Første aften spiser Zaren på slottet, hvor diverse honoratiores og borgere har arrangeret bespisning.
Dagen efter får zaren samlet sin galejeskadre i Nykøbing, og det er så denne aften, at han vælger ikke at spise på slottet, men opsøger postmester Iver Rosenfeldt boende i det hus, der idag lyder navnet Zarens Hus. Iver Rosenfeldt havde også værtshus, og det er her Peter den Store vælger at spise.
Foruden besøget af Zaren, fik Nykøbing By også besøg af mandskabet fra galejerne, som blev indkvaret her og der, og besøget betød at mange hjem fik ryddet det beholdnig af brød, kød, smør, æg og øl.

Jeg skal ikke forholde mig til diskutionen om Zaren's kvindelige kok, men vil dog bemærke, at der har været rigtig mange russere til stede i Nykøbing på dette tidspunkt.

På grund af historien omkring Rosenfeldts hus, blev huset i 1898 istandsat på den russiske regerings regning.

Spisestedet Zarens Hus gennemgår p.t. en større renovering, og man har fundet nogle fine vægbemalinger gemt bag gammelt tapet.
Vægbemalingerne er lavet som en markering af Zarens besøg, og er p.t. ved at blive draget frem i lyset.
ses her: http://www.aabne-samlinger.dk/lollandfalster//nyheder/arkiv_opslag.asp?ID=251
Mia Dahl Gerdrup
slægtsforsker og lokalhistoriker
- med særlig interesse for 4793 Bogø

Sigmund Steinsbø

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8

Takk for godt svar Mia Gendrup. Jeg må sørge for å få lest disse sidene i Holger Hjelholt bok "Falsters Historie". Men hva som er fakta og hva som er fiksjon i historien om Endre Halvorsen Gaasland og Marita Enevolddtr., får vi kanskje aldri vite. Man at dette stedet hvor de bodde i Norge har en historie knyttet til Tsarens besøk, er sikkert.
 
Det finnes også en annen muntlig tradisjon, - en som ikke lar seg tidsfeste, men som har «fasetter» i seg som knytter den til samme tidsepoke;

I nærheten finnes det el liten øy som kalles Kjøpholmen. Historien er at denne øy eller holme,- som ligger helt vest på norskekysten, godt i ly for vær og vind, og med flere seilingsutløp, engang ble forsøkt kjøpt av den russiske Tsar, som hadde et ønske om å anlegge en russisk marinebase eller forsyningsstasjon her. (Jeg har aldri hørt at historien har vært eksplisitt knyttet til Tsar Peter den Store, selv om han er den mest sannsynlige kandidaten om det er noe i dette...). I følge sagnet tilbød Tsaren seg å bekle denne holmen med sølvmynter dersom han fikk kjøpe, men budet ble avslått. Som et siste forsøk, skal han da ha tilbudt seg å sette myntene på høykant, og således bekle øyen…. (Svaret var fortsatt nei..) I forbindelse med at man i Norge har besluttet å ta bort 50øringen som betalingsmiddel fra nyttår av, har lokale krefter samlet inn ca. 15.000 mynter eller 6m2, som man har støpt ned på øyen, for å holde liv i dette sagnet…

Hva er holdepunktene for en slik vanvittig historie? Jo, på slutten av 1600 tallet var det en 14 år gammel skreddersønn fra Stavanger som stakk til sjøs. Etter hvert kom han til å seile for hollendere, og tok navnet «Cornelis Creys».  Tsar Peter den store ble russisk Tsar på denne tiden og en av tingene som interesserte den unge tsaren sterkt, var skipsfart og båtbyggerkunst. Han var så interessert i dette, at han reiste inkognito til flere sentrale europeiske sjøfartsbyer for selv å lære seg faget.

Russland var håpløst i bakevjen når det gjaldt sjømannskap og kompetanse på skipsbygging, noe Tsar Peter forstod var viktig at Russland behersket, dersom Russland skulle kunne spille en større rolle som stormakt. På en av sine reiser kom tsaren i kontakt med Creys, og et livslangt vennskap oppstod, selv om det ofte skulle by på problemer for Creys.  Etterhvert fikk han ansvaret for oppbyggingen av hele den russiske militære flåten. Det er da ikke usannsynlig at Creys har kjent til norskekysten i våre farvann. Torfinn Titlestad har skrevet en god bok om Creys. Som et resultat av dette, og med en stadig sterkere russisk marine, er det ikke utenkelig at det har oppstått spenninger mellom Russland og datidens store sjømakt,-  England. I et slikt perspektiv kan det kanskje være en viss substans i sagnet, særlig med en Stavangergutt som den reelle admiral i den russiske flåten, - eller var det møringen Bredal, - som kom etter Creys, som ønskte seg en slik havn..)

Når det gjelder Endre Halvorsen Gaasland og Marita Enevolddtr. ble ikke ekteskapet deres inngått i «vår» kirke, og sønnen Carl var fødd før de kom til Norge. Endre Halvorsen Gaasland ble dimitter fra Fregatten «Ebenezer» 17.09.1717. Hvor er det mest sannsynlig at paret ble viet og sønnen døpt om dette skjedde i Danmark..?

 

Sigmund Steinsbø

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8
Hei igjen alle,

For å prøve lykken igjen med å finne svar på hvor Endre Halvorsen Gåsland, Bømlo, Norge og Marita Enevoldsdtr. Russland (?) giftet seg, bringes min gamle etterlysning tilbake i "lyset"....