For alle > Find Your Relatives in Denmark

Lars Hansen

(1/1)

Peter Sven:
I am trying to help a very distant cousin on his Danish research.  Unfortunately he has been unable to register at DIS so on his behalf I would like to ask if someone could take a look and transcribe the death record for Hans Larsen who died on  6.8.1850.  His record is on page 250 of the 1828-1868 Præstø, Bårse, Præstø church records.

Peter Sven:
One mistake in my post.  The correct page for Hans Larsen's death is page 256 and not 250.

Lis B. Jensen:
Hi Peter

Dead: 6th August
Buried: 10th August
Hans Larsen, Widow, Poor, Nysøhuse,
72 Years,
Pr. ??
next line says:
In Danish: med Amtets Tilladelse ?? ?? ?? ?? paa Præstø Kirkegaard med hæder ??
In English: with the County permisson ?? ?? ?? ?? at Præstø cementry With Honour ??)

I Hope Someone can help with the missing text and will confirm what i have read.

I send You a Private Mail.


Asger Berg:
Hi,
In my reading it says,
In Danish: med Amtets Tilladelse af 9de s. m. begravet paa Præstø Kirkegaard med sædv. Ceremonie.
In English: with the County's permission of the 9th of s(ame) m(onth) buried at Præstø cemetery with usual ceremony.
The "Pr. XXX" has to do with the cause of death. My best guess would be: Druknet ved Badning - Drowned while bathing. (Compare an identical note on 253). That would also explain the county's permission since there might have been a suspicion of suicide.
Asger Berg  

Lars Skovvang Larsen:
Hello

I think I have a tiny correction to the text. It´s not easy to read; but I think it says "Druknet ved B??vig" - the missing letters are probably "øns" - so Hans Larsen drowned near Bønsvig.
Bønsvig is a village i neighbouring Jungshoved parish.

App. two years ago I corresponded with Bruce Kenneth Paulson - born 1947 in Oconto Falls, Wisconsin - about the same person and his family. He is a decendant of Hans Larsen.

I know some of Hans Larsens ancestors - in danish:

Hans Larsen (13295)
      Ane # :    1
      Født :   1780   Orup, Roholte sogn
      Døbt :   16.03.1780   Roholte Kirke (A520)
      Død :   06.08.1850   Nysøhuse, Præstø sogn
      Begravet :   10.08.1850   Præstø Kirke
      Kilde :   Kirkebogen, Præstø sogn, døde mænd 1850 (2)
"6 - 6te August - 10de August - Hans Larsen enkem. Fattiglem. - Nysöhuse. - 72."
Anmærkninger: "Pr. Druknet ved B[øns]vig?", "Med Amtets Tilladelse af 9de s. M. ? paa Præstø Kirkegaard med sædv. Ceremoni"

      Stilling :   Ladefoged
      Noter
Kilde: Skiftet efter faderen Lars Hansen i 1794; han var da 16 år.
Ved trolovelsen i 1810 var han ladefoged på Nysø gods.
Han druknede ved Bønvig.

      Far :   Lars Hansen (8814)
      Mor :   Inger Andersdatter (8815)
      Gift   Else Marie Jensdatter (39642)
         16.11.1810   Præstø Kirke
      Kilde :   Kirkebogen, Præstø sogn, viede 1810 (1)
"D. 19de Octb: mældte sig som Forlovede Ladefoge og Ungkarl Hans Larsen og Pige Marie Jensdtr. begge paa Nysøegaard.
Forloverne vare:
Poul Olsen.   Peder Sørensen
Skovfoged   Gartner.
Begge af Præstøe-Sogn"
"Copulerede d: 16de Novbr."

      Børn :   03.08.1811   Inger Marie Hansdatter (39654)
         1814   Lene Frederikke Kristina Hansdatter (39641)
         10.08.1816   Karen Margrethe Hansdatter (39655)
         Omk 1817   Peter Hansen (48918)
Lars Hansen (8814)
      Ane # :    2
      Født :   1742   Orup, Roholte sogn
      Kilde :   Kirkebogen, Roholte sogn 1742 (2)
"Dom 24 post Trin: Hans Mads Sön i Orup nafn Lars: Fader Knud Lars og Povel Ibsen"

      Døbt :   04.11.1742   Roholte Kirke (A520)
      Død :   08.1794   Orup, Roholte sogn
      Begravet :   22.08.1794   Roholte Kirke (A520)
      Kilde :   Kirkebogen, Roholte sogn 1794 (1)
"D. 22 Aug: Lars Hansen, Gdmd i Orup 55 Aar gl."

      Konfirmeret :   1760   Roholte Kirke
      Kilde :   Kirkebogen, Roholte sogn, konfirmerede 1760 (1)
"Domin: Qvasimod: 1760 - Lars Pedersen og Lars Hansen af Orup."

      Stilling :   Gårdmand
      Noter
Kilde: Grethe Wich, Vordingborg.
Skifteprotokollen, Lindersvold / Strandegård 1794 (folie19): Registrerings- og vurderingsforretning den 29. august 1794 efter afdøde gårdmand Lars Hansen i Orup. Enke: Birthe Nielsdatter - med lavværge gårdmand Søren Nielsen fra Fakse. Fælles børn:
1 datter Inger, 8 år.
1 datter Ellen, 4 år.
Enkens stedbørn (altså den afdødes børn af tidligere ægteskab(er)):
1 søn Jens, 26 år.
1 søn Hans 16 år.
1 søn Anders, 16 år.
1 datter Anna Magrethe, 20 år.
1 datter Kierstine, 18 år.
Som formynder for børnene blev antaget Christen Hansen fra Roholte. Boet vurderet til 103 rdl.
Skiftet afsluttet den 18. oktober 1794 (folie 24). Fæstebrev af 5. februar 1771 nævnt. Boets udgift blev på 167 rdl.
- Den nævnte lavværge gdm. Søren Nielsen kan være bror til Birthe Nielsdatter.

      Adresse :   Orup, Roholte sogn

      Far :   Hans Madsen (13298)
      Mor :   Anne Margrethe Olufsdatter (13299)
      Gift   Inger Andersdatter (8815)
         10.05.1767   Roholte Kirke (A520)
      Noter
Trolovede 1767: "Ægte Wiede - D 10 Maj - Trolov: Domin: Jubilate - Lars Hansen og Inger Anders Datter i Orup  Forl: Hans Madsen i Orup og Hans Andersen i Roh:"

      Børn :   1768   Jens Larsen (13294)
         1769   Anders Larsen (39652)
         1771   Kirsten Larsen (39653)
         Omk 1874   Anna Magrethe Larsdatter (28498)
         1776   Kirstine Larsdatter (8813)
         1780   Anders Larsen (13296)
         1780   Hans Larsen (13295)
      Gift   Birthe Nielsdatter (8816)
         27.10.1782   Roholte Kirke (A520)
      Noter
Kilde: Grethe Wich, Vordingborg.
1782: "Trolovede / Dom: 22de p: Trin: den 27de Octb: Enkemand Lars Hansen Gmd i Orup og Pigen Birthe Niels Daatter tien: paa Linderswold. Sponsor: Gaardmd Hans Niels: i Orup, og Hmd Lars Frandsen i Mosebölle.
Ægteviede den 29de Dom: p: Trinitatis"
Hans 1. og hendes 2. ægteskab iflg. folketællingen 1801.

      Børn :   Før 12.10.1783   Niels Larsen (13316)
         1786   Inger Larsdatter (8818)
         Før 25.10.1789   Ellen Larsdatter (8819)

Inger Andersdatter (8815)
      Ane # :    3
      Født :   1739   Roholte sogn (A584)
      Døbt :   19.04.1739   Roholte Kirke (A520)
      Kilde :   Kirkebogen, Roholte sogn 1739 (1)
"Föde - Aar 1739 - Dom Jubil: blef Anders Jacobs Daatter döbt og kaldt Inger: Fadere Jörgen Smed, Niels Brok:  Anders Hemmingsen: Kirsten Hemmings: Kirsten? Jens Hansis:"

      Død :   07.1782   Orup, Roholte sogn
      Begravet :   24.07.1782   Roholte Kirke (A520)
      Kilde :   Kirkebogen, Roholte sogn 1782 (1)
"Döde - Qvinder - Den 24de Julij  Inger Anders=Daatter Gmd Lars Hansens Hustru af Orup. gaml: 42 i 3 aar"
Hendes alder må være mellem 42 og 43 år.

      Konfirmeret :   25.04.1756   Roholte Kirke
      Kilde :   Kirkebogen, Roholte sogn, konfirmerede 1756 (1)
"Pige Börn - Maren Jens Datter, Inger Anders Datter og Maren Jacobs Datter af Roholte."

      Noter   Kilde: Grethe Wich, Vordingborg.
Ved konfirmationen 1756 bor hun i Roholte - er muligvis født der. Lillesøsteren, Kirsten døbt 1742, er født i Roholte.

      Adresse :   Orup, Roholte sogn

      Far :   Anders Jacobsen (8822)
      Mor :   Kirsten Pedersdatter (13315)
      Gift   Lars Hansen (8814)
         10.05.1767   Roholte Kirke (A520)
      Kilde :   Kirkebogen, Roholte sogn 1767 (1)
"Ægte Wiede - D 10 Maj - Trolov: Domin: Jubilate - Lars Hansen og Inger Anders Datter i Orup  Forl: Hans Madsen i Orup og Hans Andersen i Roh:"

      Noter
Trolovede 1767: "Ægte Wiede - D 10 Maj - Trolov: Domin: Jubilate - Lars Hansen og Inger Anders Datter i Orup  Forl: Hans Madsen i Orup og Hans Andersen i Roh:"

      Børn :   1768   Jens Larsen (13294)
         1769   Anders Larsen (39652)
         1771   Kirsten Larsen (39653)
         Omk 1874   Anna Magrethe Larsdatter (28498)
         1776   Kirstine Larsdatter (8813)
         1780   Anders Larsen (13296)
         1780   Hans Larsen (13295)
   
Hans Madsen (13298)
      Ane # :    4
      Født :   Omk 1697   
      Død :   1774   Orup, Roholte sogn
      Stilling :   Gårdmand
      Noter   Kilde: Niels E. Jensen, Løve.

      Adresse :   Orup, Roholte sogn

      Gift   Anne Margrethe Olufsdatter (13299)
      Børn :   Omk 1733   Ole Hansen (13300)
         Omk 1739   Jørgen Hansen (13301)
         1742   Lars Hansen (8814)
         1746   Christen Hansen (13302)
      Gift   Hans Madsens 2.? kone  (13303)
      Noter   Deres trolovelse/vielse ikke fundet i Roholte kirkebog.

      Børn :   1759   Jens Hansen (13304)
         1761   Anders Hansen (13305)
         1768   Anna Margrethe Hansdatter (13306)
   Anne Margrethe Olufsdatter (13299)
      Ane # :    5
      Død :   11.1753   Orup, Roholte sogn
      Kilde :   Kirkebogen, Roholte sogn 1753 (2)
"Døde / Qvindfolk / Dom: 22 p: Trin: Hans Madtsens Hustrue i Orup."

      Begravet :   18.11.1753   Roholte Kirke (A520)
      Kilde :   Kirkebogen, Roholte sogn 1753 (2)
"Døde / Qvindfolk / Dom: 22 p: Trin: Hans Madtsens Hustrue i Orup."

      Noter   Kilde: Niels E. Jensen, Løve:
Strandegård skifteprotokol: Skifte 15/11 1753 efter Anne Margrethe Olufsdatter, gmd. Hans Madsens kone i Orup. Børn:
Ole Hansen, 20 år.
Jørgen Hansen, 14 år.
Laurs Hansen, 12 år.
Christen Hansen, 7 år.

      Gift   Hans Madsen (13298)
      Børn :   Omk 1733   Ole Hansen (13300)
         Omk 1739   Jørgen Hansen (13301)
         1742   Lars Hansen (8814)
         1746   Christen Hansen (13302)
   
Anders Jacobsen (8822)
      Ane # :    6
      Født :   Omk 1684   
      Kilde :   Kirkebogen, Roholte sogn 1768 (1)
"Döede - Mandfolk - Domin: 6ta p Trin  Anders Jacobsen af Rohol  84 Aar gammel."

      Død :   07.1768   Roholte, Roholte sogn
      Begravet :   10.07.1768   Roholte Kirke (A520)
      Kilde :   Kirkebogen, Roholte sogn 1768 (1)
"Döede - Mandfolk - Domin: 6ta p Trin  Anders Jacobsen af Rohol  84 Aar gammel."

      Noter   Kilde: Datteren Ingers dåb i 1739.

      Adresse :   Roholte by, Roholte sogn

      Gift   Kirsten Pedersdatter (13315)
      Børn :   1739   Inger Andersdatter (8815)
         1742   Kirsten Andersdatter (8823)
   
Kirsten Pedersdatter (13315)
      Ane # :    7
      Født :   Omk 1699   (Roholte sogn)
      Død :   1758   Roholte, Roholte sogn
      Begravet :   06.11.1758   Roholte Kirke (A520)
      Kilde :   Kirkebogen, Roholte sogn 1758 (1)
"Döede / Qvindfolk / D 6te Novembr Anders Jacobsens Hustrue i Roholte."

      Noter   Kilde: Niels E. Jensen, Løve - 2003.
Der er ikke skiftet efter hende under Lindersvold / Strandegård gods.

      Adresse :   Roholte, Roholte sogn

      Far :   Peder Nielsen (39650)
      Mor :   Ingefred Hansdatter (39651)
      Gift   Anders Jacobsen (8822)
      Børn :   1739   Inger Andersdatter (8815)
         1742   Kirsten Andersdatter (8823)
   
Peder Nielsen (39650)
      Ane # :    14
      Død :   Før 1727   (Roholte sogn)
      Noter   Kilde: Bruce Paulson, 2008.

      Gift   Ingefred Hansdatter (39651)
      Børn :   Omk 1699   Kirsten Pedersdatter (13315)
   
Ingefred Hansdatter (39651)
      Ane # :    15
      Død :   1727   Roholte sogn (A584)
      Noter   Kilde: Bruce Paulson, 2008.

      Gift   Peder Nielsen (39650)
      Børn :   Omk 1699   Kirsten Pedersdatter (13315)

Sven - You or your distant cousin is welcome to contact me directly at skovvang(a)direkte.org

Yours sincerely
Lars Skovvang Larsen

Navigering

[0] Emneindeks

Skift til fuld version