For alle > AneEfterlysning

Jens Jensen (Spliid) døbt 1771 i Skt. Mortens sogn i Randers.

<< < (2/7) > >>

Vivian Møller:
Jeg har været igennem Spliid fra Nørrejylland og havde håbet på, at Christen Pedersen Spliid havde haft en datter Maren, da jeg er opmærksom på, at Spliid navnet kan komme fra moderens side.
Her er hvad jeg har af Jens Jensen (Spliids) aner:

Hans forældre var som nævnt Jens Christensen og Marie Cathrine Hansdatter.
Jens Christensen var født i Tårs sogn i 1735, og de blev viet i Skt. Mortens kirke i Randers 23. november 1735. Marie Cathrine skal være født ca. 1724, men jeg ved ikke nærmere om hende og kirkebogen for fødte i Skt. Morten er i 1720´erne visse steder ulæselig. Hvis hun da er fra Randers.

Jens Christensens forældre var Christen Villadsen og Maren Christensdatter i Tårs. De blev viet i Tårs kirke 20. februar 1728. Det var så her, jeg havde håbet på, at Maren var datter af Christen Pedersen Spliid, men nej.

Jeg har prøvet at indsætte fra BK, men det kunne jeg ikke lige finde ud af.

Der er skrevet en stamtavle om Spliid slægten fra Randers i "Slægtsbog for efterkommere efter Hans Jensen Spliid, smedesvend i Randers, født 1806" Udgivet af Dansk Slægtsforskning i 1976. Hans Jensen Spliid er en søn af Jens Jensen Spliid og Marie Cathrine Hansdatter. Bogen kan lånes på biblioteket. Jeg har i den prøvet at finde et link til min Spliid, men endnu uden resultat.

Jeg har også søgt hjælp på Randers Lokalhistoriske arkiv, men jeg har flere oplysninger end de end de har.

Mvh
Vivian

Karin Andersen:
Hej Vivian :)

Jeg har forsøgt at finde vielsen d. 28. feb. 1728. Jeg har søgt i både Tårs og Vrejlev (pga. familysearch). Måske er jeg bare blind. Har du et opslagsnummer?

Navnene på fadderne til Jens Jensen og hans søskende kan måske sige mig noget selv om de ikke hedder Spliid. Prøv at lave en liste.

Kirkebøgerne i både Randers og Vrejlev er træls at læse så hvis du ligger inde med opslagsnummer på vielsen i Skt. Mortens kirke i Randers d. 23. november 1735, så vil jeg gerne kikke på den. Jeg går ud fra at det måske er herfra du har en viden om forbindelsen til Tårs?

Hvis Christen Willadsen i Krogen er forfader så kan han have været gift 2 gange, men det ved du nok?

Hjørring A., Børglum H., Tårs sogn 1715-1777.
Opsl. 113. 1747. Christen Willadsen og Ane Christensdatters barn i Krogen døbt Niels.

Med venlig hilsen

Karin Andersen

Vivian Møller:
Hej Karin.

Det er opsl 222 i Tårs under 1727, hvor de blev trolovet 27. november. Der er desværre ikke angivet forlovere.
Vielsen i Skt. Morten i 1753 er opsl 5. Den er ikke denne, men mere dåbene i 1720´erne, der er utydelige

Jeg har kigget faddere igennem, men synes ikke jeg kan finde en sammenhæng. Men jeg vil gøre som du foreslår, at skrive dem ned på en liste og se, om jeg ad denne vej kan finde en sammenhæng.

Efter Spliid-slægtsbogen skulle Spliid-navnet komme fra Christen Villadsen, men de har ikke hans kone Maren Christensdatter med. Så hvor de har det fra, ved jeg ikke.
Jeg har fundet nogle af Christen Villadsens børn, men ikke Niels. Men det kunne passe meget godt med efterfølgende skifte.
Jeg har fundet Christen Villadsens skifte på Rigmor Nørgaards hjemmeside, Aas gods, dateret 21. okt. 1763. Der står arvingerne efter ham. Og det er: Villads, Jens, Christen, Poul og endnu en Jens, men det er sikkert en skrivefejl og skal være Niels. Der har også været en Maren, som må være død inden skiftet. Efter konen Marens død, bliver han i 1761 gift med Giertrud Nielsdatter. Jeg har ikke kunnet finde Marens død. Der er mange der hedder Maren Christensdatter og der står ikke nogle familierelationer, så det er ikke godt at vide, hvem man skal vælge. Christen døde 1763, 63 år gl.

Mvh
Vivian

Lars Find-Andersen:
Man skulle tro at navneændringer blev indført i kirkebøgerne eller i andre juridiske samlinger - byfogeden - politiet eller lignende. Mon ikke du burde spørge arkivaren på www.sa.dk hvordan navneændringer i Randers - i perioden du refererer til - blev bogført. Arkivarerne er gode til at finde brugbare svar. Hvis man søger på navneændringer kommer der en masse svar, så der ligger åbenbart flere brugbare arkiver i landet. Hvis du så specificerer dit spørgsmål må der være gode chancer for at finde noget.
Spliid familien står også for en del legater gennem tiden. Bl.a. ligger der materiale i Randers fra 1800 tallet og frem. Måske ikke med åbenlyse svar, men måske nogle hints.
Der er forresten en degn der hedder Jens Spliid - han aflagde ed 3/10 1781 (så næppe din Jens) og blev forflyttet til Terslev 1800. Han døde 14/8 1816 71 år gammel.
Lars

Karin Andersen:
Hej Vivian :)

Jeg kan godt se at teksten i Tårs ved trolovelsen ikke giver andet end deres navne og datoerne for trolovelsen og vielsen.

Jens Christensen er Handskemager da han og Marie Cathrine Hansdatter gifter sig. Forloverne er Niels Pedersen og Jesper Lauridtzen.
Randers A., Støvring H., Sct. Mortens sogn 1752-1781. opsl. 5.

Jeg sætter lige skiftet ind så alle kan se hele teksten:

http://rigmornoergaard.tripod.com/Aas_1754-1802.htm

21. okt. 1763 s. 125 skifte efter Christen Villadsen i Taars, gift med Gertrud Nielsdatter, hvis lavværge er Niels Villadsen i Houstrup. Børn: Villads Christensen, Jens Christensen, Christen Christensen, 26 år, Poul Christensen, Jens Christensen.
Bemærk: At det ikke nævnes at Jens bor i Randers!

Heldigvis kan andre skifter give et større billede af familieforholdene - men ingen Spliider nævnt:

en søgning på Villadsen giver bl.a.:

27. feb. 1755 s. 34 Niels Christensen Tambour i Taars, gift med Maren Sørensdatter, hvis lavværge er Niels Villadsen af Houstrup. Den afdøde er født i Wust sogn i Han herred. Halvsøskende: Jacob Christensen i Wust sogn og by i Han herred, Thomas Christensen i Thaarup sogn og by, Jens Christensen og Laurs Christensen skal begge være sønden fjorden, Christen Christensen, død.

15. dec. 1755 s. 30b skifte efter Maren Madsdatter i Houstrup, som var til huse hos Niels Villadsen. 1 halvsøster Johanne Madsdatter er enke og bor i Skæve i Torslev sogn, 1 halvbroder Anders Madsen, forhen boende i Røvbakken i Jerslev sogn, er død og har efterladt sig børn, Maren Madsdatter, som boede i Tveden på Aas gods i Jerslev sogn, døde for mange år siden og har efterladt sig børn.

26. maj 1756 s. 34 skifte efter husmand Niels Christensen Tambour, der døde 27. feb. 1756 i Houstrup by, Taars sogn. Enken Maren Sørensdatters lavværge er Niels Villadsen af Houstrup. Enken beretter, at hendes afd. mand skal være født i Wust sogn i Han Herred. Afdødes søskende: en halvbroder Jacob Christensen, boende i Wust sogn og by, Thomas Christensen, boende i Thaarup sogn og by, 2 halvbrødre Jens Christensen og Laurs Christensen, vides ej hvor er, en afdød halvbroder Christen Christensen, hvis efterladte enke og børn ej vides hvor er.

2. okt. 1756 Niels Andersen, barnefødt i Terpet, fæster en halvgård i Taars, som Christen Villadsen hidtil har beboet, men pga. slet hushold frasat.

21. okt. 1760 s. 80b skifte efter afg. husmand Laurs Christensen i Taars, gift med Anne Christensdatter, hvis lavværge var husmand Christen Villadsen af Taars. Den afdøde var født i den gård i Taars, som Niels Andersen nu har. Han havde haft en datter, som døde ugift. Arvingerne ikke kendte.

29. sept. 1772 s. 217b skifte efter Christen Christensen Bach i Taars, gift med Anne Nielsdatter, hvis lavværge er Niels Jensen af Taars. Børn: Christen Christensen, 6 år, Maren Christensdatter, 13 år, Margrethe, 4 år, hvis formynder er Niels Willadsen af Houstrup.

18. april 1775 s. 242b skifte efter Niels Villadsens hustru Helvig Andersdatter i Houstrup. Børn: Villads Nielsen, boende i Sterup i Jerslev sogn, Anders Nielsen, skoleholder i Svendstrup skole i Taars sogn, Søren Nielsen, boende i Stenum sogn og by, Anne Nielsdatter, forhen gift med Thomas Bertelsen i Allerup, død og efterladt en søn Niels Thomsen, 14 år, og Christen Thomsen, 8 år, begge hos deres husbond i Clausholm, Helvig Thomasdatter, 14 år, en slegfredsdatter Else Nielsdatter, 22 år, begge hos Niels Villadsen.

Hvis du laver listen med faddere vil jeg meget gerne kikke med - jeg kender en del til den tids borgere i Randers og jeg har en del Villadsen/Villadser med efterkommere i Tårs. Måske kan jeg få øje på noget brugbart.

Med venlig hilsen :)

KarinNavigering

[0] Emneindeks

[#] Næste side

[*] Forrige side

Skift til fuld version