For alle > Hjælp til tydning af tekster m.v.

LØST - Visby Skole

(1/1)

John Skovhus Hansen:
Hej alle

Jeg har problemer med at tyde hvad der står om skoleholderen Thomas Krogh i det dokument jeg linker til her :

http://www.johnskovhus.dk/06-110-thomasnielsenkrogh-a.html

På forhånd tak

John Skovhus Hansen

Jørgen Thue Pedersen:
Hej John!

Jeg læser:

Skoleholderen er Thomas Krogh.
Han har hverken Semminaristisk Dannelse, ikke heller
har han underkastet sig Underviisning af authori-
serede Præster, er givt, 74 Aar gammel, har 5 Børn,
er Degn til Wisbye og Heltborg og Skoleholder til Wisbye,
er som Degn brugbar; men som Skoleholder maae
han holde en Karl til Skolen.

Skolelønnen bestaar alene i de saakaldte Lysepenge, som
betales af KirkeEjeren med 3 Rbd 2 Mk S.V. (=Sølvværdi) og den
tillagte Skolejord, hvor af Degneboligen tilforn havde
kun omtrent 2½ Skpp Sædeland. Skolen har ingen Fundatz.

mvh

Jørgen

PS! Skulle du have det øverste også?

Jørgen Thue Pedersen:
Hej igen!

Det må du hellere få.
Her er det øverste:

Wisbye Sogn
hvori er beliggende Wisbye Skole.
Til samme Skole er henlagt:
A/ Wisbye Bye, hvori ingen har 1/4 Miil til Skole.
B/ Skolen ligger i øvrigt
   Fra Heltborg Skole ½ Miil
   Fra Willerslew Do 1½ Fjerdingvej

NB. Til Wisbye Skole kan Kjestrup (eller Kjæstrup) Bye af Heltborg Sogn
beqvemmeligen henlægges.
Sognepræsten er Knud Graah
Skolepatron er ikke i Sognet. Til Skolepatron
foreslaaes: Underbefalingsmand Christen Nielsen Østergaard.
Til Skoleforstandere: Præstens Medhjelpere Michel
Nielsen og Christen Skammelsen.

mvh

Jørgen

John Skovhus Hansen:
Mange tak for det Jørgen. Du er som altid en stor hjælp.

Navigering

[0] Emneindeks

Skift til fuld version