For alle > Find Your Relatives in Denmark

Translation please

(1/1)

Paul Londahl-Smidt:
Would someone be so kind as to look at the birth of Hjalmar Rikard Løndahl on 30 Mar 1903 in den kgl. fødelstiftelse 1903-1904, opslag 21 nr 282 and translate it for me.  Tusind tak.

Med venlig hilsen
Paul

Jørgen Sørensen:
Noget af det
Nr.281 - 30. marts 1903 - Den kongelige fødsels stiftelse
Barn nr. 374 Hjalmar Richard Jensen Løndahl
Ugift fødende nr. 382 24 år
xx i henhold til lov 27/05-09 § 11
Konditor Valdemar Falck Løndahl og hustru Marenfødt Nielsen Aarestrup XX i Odense
Døbt 7. april Vor Frue kirke 3/5-07
Døbt i Den Kongelige Fødselsstiftelse af Pastor Gredsted

Some of it.
Nr.281 - 30 March 1903 - The royal maternity hospital
Child No. 374 Hjalmar Richard Jensen Løndahl
Unmarried birthing women No 382, 24 years
xx under Law 27/05-09 § 11
Pastry Waldemar Falck Løndahl and wife Maren Nielsen Aarestrup XX Born in Odense
Baptized 7 April Our Lady Church 3/5-07
Baptized in the Royal Birth Formation of Pastor Gredsted

google Funny stuff ;)

Paul Londahl-Smidt:
Thanks so much for the translation Jørgen.  It looks like Valdemar and his wife must have adopted Hjalmar.

Med venlig hilsen
Paul

Jørgen Sørensen:
He is born 1903 and if the lav is from 1908, he have been least 5+ year.
The Imports are probably introduced later. So he's probably adopted.

Paul Londahl-Smidt:
Thanks Jørgen,

I suspect that Hjalmar is the son of Maren Nielsen Aarestrup since she would have been 24 years old when he was born.  Thanks for your help.

Med venlig hilsen
Paul

Navigering

[0] Emneindeks

Skift til fuld version