Forfatter Emne: Wibergs præstehistorie - rettelser og tilføjelser samt manglende præstefruer  (Læst 112421 gange)

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263
Wiberg har dette fra Aasum:

3. 6/11 1635, o. 30/12, Mag. Jens Poulsen Winding af Herlufsholm, f. Vindinge 1/8 09, St. Hlh. 26; C. 29; udenlands: Franeker 28, Wittenberg 30, Krakow, Danzig, Kønigsberg og Groningen 33, Franeker, Groningen, Leiden og Oxford 34; Mag. Kbh. 16/5 37; ~ 28/8 36 Karen Jensdtr. Bruun, E. e. Stifts- og Rgmtskrvr. Peder Rasmussen Balslev; F. J. B., Bgmstr. i Od.; M. Maren Bang; 4 S.; [† 21/6 1655; Stalden og Laden af Pgd. faldt i Aaen 39].
KUM I, s. 89, 140 (»Ian. Pavl. Windi[n]g«); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»Joannes Pauli Windingius«, 27 år gl.); Helk I, s. 427.

Kan ikke se at hustruen skulle hedde Jensdatter, idet hun er datter af Hans Bruun (Brun).

Natmus har dette fra Domkirken i Odense:

3) (Fig. 667), o. 1635 med tilføjelse af gravskrift o. 1656.318 Hans Brun, råd- og handelsmand i Odense (†24. okt. 1635),319 og hustru Marine Bang (Maren Christophersdatter Bang, †1640) samt deres kære svogre (dvs. svigersønner) og børn (dvs. oldebørn), Peder Rasmussen (Balslev, stiftsskriver, †1632 eller 1633), Joachimus Timmerman, »høylerd oc velerfaren docter« (14648), Johan Høne (Høhne) (købmand, †1656), Hans Jensen (†o. 1639), Margrete (Margrethe) Timmermann og Anna Wichman (Wichmand) (Bircherod, Monumenta nr. LXXXV; Mumme 287). Jfr. †begravelse nr. III,13. Gråsort kalksten med ortoceratitter, 188x102 cm, delvis nedslidt. Indskrift med fordybede versaler. Skriftfeltet er på de lodrette sider indrammet af kartoucheborter. Foroven ses et vinget dødningehoved, forneden et skjold med ægteparrets initialer HB og MB i reliefversaler samt et udvisket motiv, flankeret af bruskværkskartouche. Yderst fordybet bånd med delvis udvisket skriftsted i reliefversaler (Job 19,25). I stenens hjørner cirkelmedaljoner med de fire evangelister, hvis navne er angivet med fordybede versaler på skriftbånd, øverst tv. »Matthaevs« og th. »S. Marcvs«, nederst tv. »S. Iohannes« og th. »S. Lvcas«. Hans Brun erhvervede 1634 en muret begravelse (†begravelse nr. III,13),6 hvori hans svigersøn Peder Rasmussen vides nedsat, og hvor antagelig han selv og flere andre af hans slægtninge fik plads, således de på stenen anførte to ægtemænd til barnebarnet, Kirsten Pedersdatter Balslev (Joachim Timmermann, Johan Høhne),
barnebarnet Hans Jensen (søn af datteren Karen Brun og Jens Poulsen Vinding) og oldebørnene Margrethe Timmermann (datter af barnebarnet Kirsten Pedersdatter Balslev og hendes første ægtemand) og Anna Wichmand (datter af barnebarnet Ingeborg Pedersdatter Balslev og Jørgen Wichmand). Stenen var formentlig placeret over begravelsen i nordre sideskib (†begravelse nr. III,13), hvor den også registreredes 1844.....

Vinding og hustruen blev begge begravet i Domkirken.

Hun blev begravet 26 nov 1662 – idet hun blev gift (3) 05 apr 1657 med Professor Jørgen Bertelsen Taulov.

Mvh


Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263

Wiberg har dette fra Hasle-Skejby:

13. 13/9 1728, o. 29/10, Thomas Christensen Barfoed af Fraugde, f. c. 01; St. Od. 19; ~ Anna Margrethe Starch af K. Hyllinge-L.; 2 S., 6 D.; see Christen T. B. i St. Jørgens-S.; [b. 20/5 1743; var en lærd Mand, vel erfaren i det græske, latinske og hebraiske Sprog, saavelsom i Theologie og i den aristoteliske Philosophie; en veltalende Orator og en ypperlig dansk og latinsk Poet. Som han var noget beslægtet med Biskop Kingo og var opkaldt efter ham, pleiede han og undertiden at sige, at han havde arvet Noget af hans Geist. Biskop Ocksen sagde engang om ham i et offentligt Selskab: „Jeg vilde ønske, at alle Præster i mit Stift besad den Lærdom, som Hr. B. besidder, saa havde jeg overalt dydige og lærde Præster“. Han var dog altid anfægtet, gik stedse i dybe Tanker og var ofte ligesom fortvivlende. I saadanne Anfægtninger, og naar Hjertet var meest beklemt, tog han sig for, at skrive Psalmer, og, naar han ikke skrev Psalmer, gik han med Bibelen i Haanden, ja endog døde med den i Hænderne].
KUM II, s. 424 (»Thomas Christierni Barfod« 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Voldborg hrd. nr. 13.

Thomas Christensen Barfod

Døbt 18 aug 1701 Fraugde

Døbt af Biskop Thomas Kingo og båret af Birgitte Balslow:

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=179158&side=62

mvh

Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kirsten Sanders

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.364
  • Danske Slægtsforskere
Hej Kurt

Randi Rostrup er MEGET glad for dine rettelser. Hun skriver:


Hei Kirsten!

Du kan hilse til Kurt Eriksen og si mange takk. Han har aldeles rett. Jeg fant den nødvendige dokumentasjon i Svend Larsens bok om det fynske rådsaristokrati.

Det er oppdatert.


Og nu sender jeg hende din næste kommentar. Det er bare så godt.


Venlig hilsen
Kirsten
Bliv medlem af Danske Slægtsforskere - det koster kun 280 kr om året.

Inger Toudal

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 22.344

Wiberg har dette fra Kværs: https://wiberg-net.dk/1445-46-Kliplev-Kvaers.htm#1446-KVAERS

6. 1765. Andreas Hviid; [† el. forflyttet 1784; (J. 1446)].

Se https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,148456.msg783735.html#msg783735

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17217026#201947,38281553 - nr. 24
- død i Kværs 29. aug. 1784 

Søn af Abraham Hviid i Næsborg: https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,148456.msg783797.html#msg783797

https://wiberg-net.dk/851-Naesborg.htm

- hustruens dødsdag 8/11 1738 er ikke korrekt. Skiftet efter hende var på 30. dagen 2. dec. 1737:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=140964#140964,34568910 - højre side

Begravet 8. nov. - må vel være i 1737: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17125300#166866,28019839 - højre side

Venlig hilsen
Inger Toudal

Kirsten Sanders

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.364
  • Danske Slægtsforskere
Kære alle

Randi Rostrup skriver om Kværs og Næsborg:

Tusen takk. Dette var veldig bra opplysninger! Det er oppdatert.

mvh.

Randi


Kirsten
Bliv medlem af Danske Slægtsforskere - det koster kun 280 kr om året.

Hanne Fisker

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 4.871
Hej på tråden her.

Kunne det tænkes at I også kan bruge dette som ser ud til at være om de præster der virkede i Tønning og Træden? Hvornår de blev kaldet, gift osv. Det er lidt forskelligt hvor meget der er om hver af præsterne.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=170749#170749,28664588
Tønning, Tyrsting, Skanderborg: KB 1789-1813 opslag 142 og frem

Venlig hilsen
Hanne Fisker

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263

Wiberg har dette fra Birkerød:

6. k. 3 Paaskedag 1614, o. 28/4, Jens Hermansen Bircherod, f. 88; 1 ~ Christine Andersdtr., † 16; 1 D. „som strax døde“; 2 ~ 17 Maren Jacobsdtr., f. 93, † 4/7 65, Sstr. t. P. J. Bircherod i Lynge-U.; 5 S., 4 D.; see H. J. Helsing i Esbønderup-N.; Saxe Jensen og H. M. Kyse i Ramløse-A.; Christen J. B. i Karlebo; Peder J. B. i Værløse; Jac. J. B. i Aasum; J. H. Meelbye og N. S. Quist i Meelby; H. M. Tausen i Finderup; Etm.; blandt Børnene var ogsaa Dr. og Prof. th. Jens B., (see Jens J. Bircherod i Gladsaxe-H.; F. C. J. Bircherod, Nr. 9 her); [† 5/1 1657; Eptph. som Mindetavle om hans Fængselsophold i Anledning af Sammensværgelsen om Tilbageerobringen af Kronborg fra Svenskerne: »Vincula Svedica (»de svenske Lænker«). Dette er eet af de Svendske Fængsel, som Hr. Henrich Gerner Sogne Præst til Bircherød Sogn, haver baaret om Haand og foed for sit Fæderne land udi 18 uger Nat og Dag Ao 1659 og 1660, der hand sad fangen paa Cronborg og Helsingborgs Slotter udi 43 uger.«; Lgst.].
PT 12:6 (1951), s. 94-109; DanKir bd. 2, s. 958, 962-63 (se nedenfor).

Nu henvises der til DanKir bd.2 side 963, men her står jo, at hustru nr 2 Maren Jacobsdatter er født 1592 og at hun
døde 1680 – 89 år gammel.

Hvorfor skrives der så død 4/7/65?

Mvh


Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263

Wiberg har dette fra Hellested:

10. 4/3 1702. Mag. Rudolph Moth Pedersen Bagger* af Kjølstrup-A., f. 77 el. 79; St. Od. 97; Mag. 04; V.-Pr. 42; Pr. 43 el. 44; 1 ~ F. D. Ane Kirstine Pedersdtr. Syv, † eft. 1 Aar; u. B.; 2 ~ Edle Margrethe Jensdtr. Bircherod af Værløse, f. 88, † 17; 4 S., 3 D.; 3 ~ Else Frederiksdtr. Bircherod af Birkerød, f. 98, † 54; 2 S., 3 D.; see J. J. Buchhave i Herlufmagle-T.; V. C. A. Herbst i Kongsted; J. J. Mariager jun. i Magleby-H.; Peder R. B. i Fuglse-K.; J. A. J. Ratenburg i Lyderslev-F.; [† 18/3 1755; Pg. br. 12/12 07].

Bagger døde 18 mar 1755 Lyderslev (77 år ) og blev begravet 24 mar 1755 Hellested:
http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=204056&side=189

Hans sidste hustru Else Frederiksdatter Bircherod blev begravet 06 jul 1752 (54 år) Hellested:
http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=204056&side=188

Hans anden hustru Edel Margrethe Jensdatter Bircherod blev begravet 03 jun 1717 (29 år og 6 mnd)
Hellested:
http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=150963&side=22

mvh

Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263

Wiberg har dette fra Fuglse-Krønge:

9. 6/12 1748 [p. Cap. Hellested 7/1 46, o. 8/2] Peder Rudolphsen Bagger af Hellested, f. 8/1 14; St. Roesk. 32, Bacc. 33; C. 41; ~ Karen Neuspitzer; 5 B.; 2 ~ Etm.; [† 22/4 el. 25/4 1762].
KUM II, s. 537, 543 (»Petrus Bagger Rud. f.«, 19 år gl.).

Sognepræst Peder Rudolphsen Bagger
Død 22 apr 1762 - 48 år - Krønge
Bgr 29 apr 1762 Krønge

http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?side=23&bsid=149940&kb=Maribo+amt%2C+Fuglse%2C+Kr%C3%B8nge%2C+1755-1795+FKVD+%28EM%29

Får det til at han er døbt 18 nov 1714?

Mvh

Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kirsten Sanders

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.364
  • Danske Slægtsforskere
Randi Rostrup skriver:
114.6 Birkerød.
I Danm. Kirker står : "Hans anden hustru var født 1592 og døde [1680] i sin alders [89] år." Når tall står i klammeparentes, betyr det at originalen ikke inneholder disse tallene, men stammer fra en annen kilde. I dette tilfellet stammer de åpenbart fra Wiberg i original, som skriver at hun var "født 93 og † 27/12 80". Da ville hun være 88 år gammel dersom hun var født 1592 og døde i 1680, dvs. i sitt 89. år. Den andre referansen, fra Personalhistorisk Tidsskrift, er en artikkel om slektene Bircherod, som synes temmelig grundig. Det er her Maren Jacobsdatter opplyses født 1593 og død 1/7 1665 i Birkerød prestegård. Nå er det riktignok ikke oppgitt spesifikke kilder, men (med unntak av fødselsåret) har jeg allikevel valgt å stole mer på denne nyere artikkel enn på Wiberg i original.

412.10 Hellested.
Her kan jeg bare si mange takk for supplerende og korrigerende opplysninger. Det er oppdatert.

Venlig hilsen
Kirsten
Bliv medlem af Danske Slægtsforskere - det koster kun 280 kr om året.

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263

Mange tak for info om Jens Hermansen Bircherod Sognepræst til Birkerød.

Det står naturligvis frit at vælge hvad man vil tro på, men en almindelig søgning på nettet
viser dog et flertal for at tro på info fra natmus.

Selv info fra DKB siger død 1680:

http://img.kb.dk/cgi-bin/AdlPgTif2pdf.pl?p_tiff_filepath=kingo/kingo6b/tif/king6b677.tif&dummy=iefake.pdf

Eptph fra Birkerød kirke opstillet i 1646 fortæller at sognepræsten er 58 år og hustruen 53 år.
Det viser desuden at der i 1646 var 5 sønner og 6 døtre:

http://livinghistory.dk/original/Borgerlige/Birkeroed%20kirke/Jens%20Hermansen%20Bircherod/slides/PICT2427.html

Den sidste datter – gift med eftermanden – er født 1636, hvor moderen så var 46 år.

Kun et skifte kunne måske klarlægge problemet.

Mvh

Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263

Sognepræst/Provst Jens Jensen Harlev

Død/bgr 21 jul 1741 Harlev:

http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=163449&side=89

Wiberg har dette:
6. 12/5 1696, o. 3/7 [Hør. Aarh. . .] F. S. Jens Jensen Harlev*, f. c. 73; St. Aarh. 88; Pr. 15/10 21; ~ Christine Sophie Gyberg, f. Skanderborg, b. 3/8 45; (Sstr. t. Lene M. C. G. ~ L. J. Harlev i Bjerregrav-Aa.-T. og t. Clara E. G. ~ J. H. Seidelin i Eltang-V.); F. Kgrd. Christen Knudsen G., Rgmtskriver over det skanderborgske Rytterdistr.; M. Cathrine Elisabeth Melbo(ur); 4 S., 2 D.; see i K. A. Toustrup i Aarslev-T.; C. Gyberg i Linaa-D.; [† 1744].
KUM II, s. 163 (»Ianus Iani Harlevius«); Nygaards sedler: Børn; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Framlev hrd. nr. 2, 16, 18; PT 1990, s. 75-76.

Mvh

Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263
Wiberg har dette fra Sønder Jernløse-Søstrup:

6. 4/9 1659, o. 27/8 60, Rasmus Pedersen Holbech, f. Holbæk 9/11 28; St. Malmø 52; 1 ~ 8/9 61 F. E., † 26/5 65; 2 S.; 2 ~ N. Jernløse 65 Birgitte Pedersdtr. Lüxdorff, f. Ørregd. 33, † 27/7 77; Søster til B. P. L. i N. Jernløse-K.; F. P. Christensen L. p. Ørregd.,. Fiskbæk S.; 3 S., 2 D.; see Peder R. Afferin, r. Cap i Holbæk-M.; Christen R. Afferin i Høve-F.; [b. 23/5 1683; under Krigen nægtede han at lade sig ordinere af den svenske Feltbiskop, hvorfor han blev afsat 2/2 60, men ordineret efter Freden; hans Navn paa Sygekalken 1667; hans Hustruers Navne paa en Stolegavl 1680; Eptph.].
KUM I, s. 238 (»Erasmus Petri Holbeck«); Sixhøj nr. 227; PT 1:1 (1880), tavle til s. 37, 4:6 (1903), s. 260, 5:2 (1905), s. 257-58; DanKir bd. 4, s. 145, 150, 154-55 (se nedenfor).

Rasmus Pedersen Holbech blev ergo gift med formandens enke 08 sep 1661.

Wiberg har dette om formanden:

5. o. c. 28/3 1644. Jens Nielsen Holbek, f. c. 16; St. Roesk. 40; 1 ~ F. E., † 23/3 55; 2 ~ 13/7 56 Kirsten Albretsdtr. Altewelt, f. Roesk. 36; 2 ~ Etm.; [† 1659].
KUM I, s. 156 (»Iohannes Nicolaj Holbecsensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 509 (»Hans Nielsen Holbek«, 28 år gl.); Kopskatten 1645, opsl. 84; DanKir bd. 4, s. 154 (se nedenfor).

Hustruen hedder så Kirsten Albretsdatter Altewelt født 1636 i Roskilde.

Natmus har dette fra Sønder Jernløse:

GRAVMINDER Epitafium, 1679 over hr. Rasm(us) Pedersøns k(ære) hustruer Kirstine Aaltewelt, *1636 i Roesk(ilde), †1665, efter 4 års ægteskab, 29 år gammel, fødte 2 sønner, og Birgitta P. Lux- dorph født Iøreg, *1633, fødte 3 sønner og 2 døtre, †1677, efter 12 års ægteskab, 44 år gammel (jfr. præstekonestol). Opsat 1678 af Rasmus P(edersen) H(olbæk), *9. nov. 1628 i Holbæk, kaldet til Akademiet 1652, til disse kirker 4. sept. 1659, †23. maj 1683 i sit embeds 23. år, 54 år gammel57.

Hustruen hedder her Kirstine Altewelt – født 1636 død 1665.

Nu er der ikke mange der hedder Albret Altewelt som opholdt sig i Roskilde i 1636, så hun må være en
datter af sognepræsten til Ringsted-Benløse, som Wiberg har dette om:

4. o. 3/4 1639 [Rtr. Roesk. 30] Mag. Albert Jørgensen Altewelt, f. Roesk.; St. Roesk. 21, Bacc. 22; Hør. ss. 25; Mag. Kbh. 24/5 31; Pr.; 1 ~ Karen Nielsdtr. Hjersing, † 45; 3 S., 2 D.; 2 ~ 46 Gjertrud Strangesdtr., † c. 83; 2 D.; see P. F. Blichfeldt i Ødum; [b. 2/8 1657].
KUM I, s. 53, 57, 106 (»Albertus Georgij/Albertus Georgii Roëschildensis«); KS 2:1 (1857-59), (»M. Albert Allewelt«) s. 501; Kopskatten 1645, opsl. 20; Kbg. Ringsted (1645-1741), opsl. 173 (begr.).

Hendes moder hedder ergo Karen Nielsdatter Hjersing – død 1645 – moder til 3 sønner og 2 døtre.

Mvh


Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kirsten Sanders

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.364
  • Danske Slægtsforskere
Jeg skal hilse fra Randi Rostrup og sige tusind tak for rettelserne.

Venlig hilsen
Kirsten
Bliv medlem af Danske Slægtsforskere - det koster kun 280 kr om året.

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263

Wiberg har dette fra Guldbjerg:

9. 28/12 1672, o. 15/2 73, Niels Nielsen Bang af Dalum-S. (F. blev Biskop i Od.), f. 47; St. Od. 68; C. 70, mediocr.; ~ 23/7 73 Pernille Jensdtr. Rosenberg, d. Nyborg 3/10 51, † 1/4 91; (Sstr. t. Mads J. R. i Viby, t. Anna J. R. ~ P. Carstensen t. Od. St. Hans K. og Moster t. Jens T. R. i Søby-T.); F. J. Madsen R., Bgmstr. i Nybg., siden i Od.; M. Pernille Ottosdtr. Langemach; 2 ~ Etm.; [b. 1/2 1684].
KUM II, s. 5 (»Nicolaus Bangius«); SL II, s. 201, 202, 227, 276, 277; Strøm 3, s. 87; PT 1:4 (1883), s. 260, 264; Kbg. Nyborg (1646-1703), opsl. 23 (1. hustrus dåb); Kbg. Guldbjerg (1646-1711), opsl. 3 (hustrus død); SL II, s. 200-202 (hustru).

Det fremgår ellers af Krogsbølle Sogn Beboere   opslag 29 – side 37 – at denne sognepræst blev
døbt i Krogsbølle 13 dec 1649:

https://dis-danmark.dk/bibliotek/907366.pdf

Det fremgår ligeledes at Sognepræst Gjøde Hansen blev begravet 29 maj 1676, og at hans søn
Hans blev døbt 01 okt 1648.

Sognepræst til Klinte Hans Jacobsen Hindsholm havde en datter Anna døbt Krogsbølle 20 feb 1653.

Sognepræst til Næraa-Nørre Jørgen Nielsen Sommer bliver gift Krogsbølle 30 sep 1643 med Margrethe
Johansdatter Hoff.

Sognepræst til Vinding Mads Ryberg bliver gift Krogsbølle 01 jun 1645 med Ellen Lauritsdatter.

Mvh


Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kirsten Sanders

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.364
  • Danske Slægtsforskere
Længe leve bibliotek.dis-danmark.dk

VH
Kirsten
Bliv medlem af Danske Slægtsforskere - det koster kun 280 kr om året.

Kirsten Sanders

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.364
  • Danske Slægtsforskere
Lynhurtigt svar fra Randi Rostrup:

Og igjen mange takk til Kurt Eriksen. Dette er storartet nytt, som alt er behørig oppdatert.

Beste hilsen

Randi
Bliv medlem af Danske Slægtsforskere - det koster kun 280 kr om året.

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263

Wiberg har dette fra Ørbæk:

6. 1/5 1688 [Rtr. Assens 80] Christen Michael Christensen Luja, f. Od. 19/6 60; F. Dr. med. C. Henrik L., Cons.-Assr. og Landphys.; M. Abigael Lauritsdtr., Bispedtr. (see kgl. Confess.); St. Od. 79, Bacc. 80; C. 81, n.; ~ 23/11 88 F. E., † 29/7 08; u. B.; 2 ~ 26/6 09 Anne Marie Jørgensdtr., f. Faabg. 5/12 67; F. J. Thomsen, Handelsmd.; M. Anna Dorthea Henningsdtr. Achthonia af N. Broby; 1 D.; 2 ~ Etm.; see I. K. Assens i Gamborg; [† 26/9 1710; talede i sin Dimisprædiken baade Dansk og Latin; Sagnet melder, at han var et Dobbeltgjænger og gik igjen; skjænkede i Anledning af sit andet Bryllup en Messinglysekrone og en Viinkande].
KUM II, s. 91, 99 (»Christianus Michaël Luja«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 23, 24.

Brejl har dette:

23 Maren Nielsdatter Juul i Ørbæk.28.8.1708, fol.211, 269B.
E: Christian Mikkel [Christensen] Luja, præst i Ørbæk.
Første ægteskab med [formanden Niels Mortensen Almontan, død 1.3.1688]. B:
1) Otto Almontan
2) Corfitz Almontan, præst i Strø
3) Henrik Almontan, stud. theol.
4) Elsebeth Nielsdatter g.m. Mads Nielsen Lund i Albjerg
5) Anne Vibeke Nielsdatter g.m. Frands Stæhr, degn i Skårup
6) Karen Nielsdatter.
I boet et sølvspænde med [afdødes forældres] navne Niels Clausen Juul og Karen Christensdatter.
Afdøde døde 29.7.1708.

24 Christian Mikkel [Christensen] Luja, præst i Ørbæk. 27.10.1710, fol.220.
E: Anne Marie Jørgensdatter. LV: Mathias [Henriksen] Rosenvinge til Ørbæklunde. B:
1) Marie Cathrine Luja.
FM:
1 morfar Jørgen Thomsen i Fåborg.
2 successor Rasmus [Pedersen] Winther.

Men det var nu ikke skifterne som forekommer mærkværdige, men derimod moderen til Christen
Michael Luja, idet faderen Christian Henrik Luja først blev gift med Abigael Lauritsdatter Hindsholm
20 aug 1665.

Hans første hustru Karen Clausdatter Mule blev begravet 24 feb 1663 Sct Knud Odense, og hvis
den omtalte sognepræst er født 19 jun 1660 må moderen hedde Karen Clausdatter Mule.

Natmus har dette fra Domkirken i Odense:

Begravelser: Laurids Jacobsen (Hindsholm), †30. aug. 1663, begr. 10. sept. s.å.; hustruen Anna Jørgensdatter Mule, †25. nov. 1677, begr. 14. dec. s.å.; læge Christian Henrik Luja, †19. april 1709, begr. 23. april s.å. i koret (vel her) (†kisteplade); Abigael Luja, begr. 23. jan. 1732 i sin begravelse i koret (her?). †Kister. 1758 og endnu 1777 er nævnt fire gamle kister oven på hinanden og krypten karakteriseret som fyldt.
†Kisteplade: (Fig. 808), 1709. Christian Hendric (Henrik) Luja, assessor i konsistorialkollegiet og praktiserende doktor i medicin; ved en sagte og salig død bortkaldt 19. apr. 1709 i en alder af 80 år og 6 måneder, 1° g.m. Karen Mule i seks år (1657-63), 2° g.m. Abigael, datter af biskop Laurids Jacobsen (Hindsholm), jfr. alterstager nr. 3 (s. 559) og †gravsten nr. 72. Dansk kursivindskrift. I hjørnerne af hovedfeltet med personalia vers, de øverste af religiøst indhold, de nederste ærevers:
»Mit støv her ligger ned i Muld, Min sjiel saa reen som lutter Guld, Er alt i himlens glæde, Naar Gud paa hin Dag kalde mig Da skal ieg blive Engle-liig, Mit Halleluja qvæde«.
»Ald den Dyd og ald den Ære som om nogen meldes Kand skal et Ære Minde være Om den fromme salig Mand, Faa hand havde liig i Live I hans Død hand Salig blev Gid saa ieg og maatte blive som med Graad hans Gravskrift skrev«.507

Abigael blev dog ifølge KB begravet 31 mar 1732 Sct Knuds kirke:

http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=180613&side=401

Mvh

Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263
Wiberg har dette fra Hvejsel-Givskud:

9. 7/10 1796 [r. Cap. Grenaa 11/5 92, o. 12/9] Peter Petersen Geltzer, f. Heils 24/2 67; F. Andreas Petersen G., Operateur; M. Maren Jørgensdtr.; St. Od. 87; C. 8/7 91, n.; ~ Jacobine Hyllerup, f. 28/5 68, † Veile 5/5 38; F. Joh. H., Bager i Od.; M. Else Cathrine Faaborg; [† 22/10 1836].
KUM III, s. 424 (»Petr. Petrides Geltzer«, 21 år gl.); Achelis II, nr. 7349.

Hustruen Jacobine Johannesdatter Hyllerup død 05 jan 1838 begr 12 jan 1838 Sct Nicolai, Vejle – 70 år 7 måneder:

http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=171598&side=395

Sognepræst Peder Pedersen Geltzer død 21 okt 1836 begr 28 okt 1836 Hvejsel – 69½ år :

http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=164763&side=458

mvh

Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kirsten Sanders

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.364
  • Danske Slægtsforskere
Hej

Jeg sender straks videre til Randi Rostrup - og har denne lille hilsen fra hende vedr. Ørbæk:

Dere har aldeles rett. Moren må være Karen Clausdatter Mule, forutsatt at sønnen er født 1660, hvilket jeg ikke kan se noen grunn til å betvile. Dermed blir Christen Michael Christensen Luja i Ørbæk halvbror til Claus Michelsen Mule i N. Broby. Så lenge morens dødsår finnes i N. Broby, behøves der egentlig ikke noen ytterligere dokumentasjon.

Dette var godt oppdaget, og noe jeg selv neppe hadde sett, for foreldrene til Christen Luja i Ørbæk er ikke geistlige.

Hilsen

Randi
Bliv medlem af Danske Slægtsforskere - det koster kun 280 kr om året.

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263
Wiberg har dette fra Tårs:

13. 1/3 1776 [r. Cap. Rudkjøb.-S. 5/7 75, o. 6/10] Erik Ernstsen Helm, f. Svendbg. 36; F. E. H., formodentlig dengang Hør. ss., siden Degn i Skrøbelev; M. Karen Thomasdtr.; St. Od. 53; C. 26/10 58, l.; Hør. Od. 59; 1 ~ 13/10 75 Christiane Sørensdtr. Anchersen, f. Od. •/6 28, † 11/11 76; F. Mag. S. Anchersen A. af S. og N. Bork, Rtr. Od.; M. Christine Christiansdtr. Møller af Adserballe; u. B.; 2 ~ 77 Margrethe Cathrine Faber; 1 S., 1 D.; [b. 20/10 1789; W. 3/318; N. 239].

Brejl har dette:

190 Christiane Magdalene Anchersen i Tårs, der døde 10.11.1776, fol.174B.
E: Erik [Ernstsen] Helm, præst i Tårs. A:
1) far Søren Anchersen, professor og rektor i Odense.

Hustruen hed Christiana Magdalena Anchersen og blev begravet 18 nov 1776 inde i Tårs kirke:

http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=158027&side=179

Brejl har dette:

239 Erik [Ernstsen] Helm, præst i Tårs, [begravet 20.10.1789], fol.82B.
E: Margrethe [Cathrine] Faber.
Bevilling til uskiftet bo 20.11.1789.

Hustru nr 2 Margrethe Cathrine Faber død 07 jun 1835 – 88 år – begr 12 jun 1835 Sakskøbing:

http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=205530&side=161

mvh


Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263

Sognepræst til Tårs Erik Ernstsen Helm gift (2) 13 jul 1777 Ulbølle, Sallinge, Svendborg
Margrethe Cathrine Faber:

http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=181821&side=170

mvh

Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kirsten Sanders

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.364
  • Danske Slægtsforskere
Jeg skulle hilse fra Randi og sige tusind tak.
Bliv medlem af Danske Slægtsforskere - det koster kun 280 kr om året.

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263

Wiberg har dette fra Vallekilde-Hørve:

10. 1760 [Seierø 26/1 32, o. 20/2] Otto Jørgensen Grundtvig af Kregome-V., f. 16/4 06; St. Roesk. 23, Bacc. 24; C. 7/8 26; Vallekilde-H. 18/7 55*; 1 ~ (32) Maria Elisabeth Lavenstein, f. c. 1/1 07; b. Seierø 20/2 55; F. Lieutn. Johan Jostsen L. i Kbh.; M. Birgitte Sørensdtr.; 6 S., 5 D.; 2 ~ her 20/10 72 Anna Margrethe Jensen, E. e. K. A. C. Friis i Sæby-G.; see H. C. D. From, r. Cap. til Vibg. Sortebr. K.; Jørgen O. G. i Ledøie-S.; N. E. Balle i Kjetterup-G.; Enoch O. G. i Ude- og Oppe-Sundby; Christian O. G. i Gladsaxe-H.; Johan G. i Udby-Ø.; [† 29/11 1772; hans og 1. Hustrus Initialer paa Alterskranken i Seierø K. 1732].
KUM II, s. 454, 460 (»Ottho Grundwiig/Gruntwig/Grundtwig«, 19 år gl.); Kbg. Sejerø (1724-1814), opsl. 36 (1. hustrus begr.), 11 børn: opsl. 11 (2), 13, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 28; Kbg. Vallekilde (1700-74), opsl. 176 (2. vielse og dødsdato); PT 1998, s. 75, 78; DanKir bd. 4, s. 2030 (Sejerø kirke).

Brejl har dette:

2 Otto [Jørgensen] Grundtvig, præst i Vallekilde og Hørve, [der døde 29.10.1772], side 14.
E: Anne Margrethe Jensen.
Første ægteskab med [Marie Elisabeth Lauenstein]. B:
1) Jørgen Grundtvig, præst i Ledøje og Smørum
2) Johan Grundtvig, præst på Odden
3) Christian Grundtvig, degn i Vallekilde
4) Jacob Bjørn Grundtvig i København, tidligere toldfuldmægtig på Lolland
5) Niels Grundtvig, købmand, formentlig død i Sankt Petersborg i Rusland
6) Enok Grundtvig, cand. theol. på Elers kollegium i København
7) Thone Birgitte Grundtvig g.m. Hans Peder Hald, birkedommer i Lille Næstved
8) Ninne Kirstine Grundtvig i København
9) Anne Cathrine Grundtvig g.m. [Hans Christian Danielsen] From, kapellan i Viborg, der døde 25.2.1773, hun er nu enke i København
10) Christiane Grundtvig g.m. Lorents Siersted, købmand i Holbæk
11) Frederikke Severine Grundtvig g.m. [Nikolaj Edinger] Balle, professor og slotspræst i København.
Arv efter afdødes første hustrus søster Anne Ingeborg Lauenstein, enke efter Søren Jacobsen, præst i Kirke Hvalsø, [død 12.6.1744] til hendes søsterdatters datter Anne Ingeborg Hald, datter af [Thone Birgitte Grundtvig] og Hans Peder Hald.

Otto Jørgensen Grundtvig - Sognepræst til Vallekilde -
Død 29 sep 1772 – Iflg Wiberg og Brejl –
Begr 04 dec 1772 – 67 år – Vallekilde:

http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=152093&side=107

Men…

Ifølge Grundtvig Stamtavlen hed denne Sognepræst Otto Krabbe Jørgensen Grundtvig – opkaldt
efter Stiftsbefalingsmanden – og født 16 apr 1704, og  7 år gammel, da hans fader døde 1712.

Se opslag 34 – side 33:

https://dis-danmark.dk/bibliotek/903089.pdf

Hvor har man så fødselsdatoen 16 apr 1706 fra?

Mvh

Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263

Wiberg har dette fra Ørbæk:

4. k. 12/2 1635, o. 10/5, Niels Clausen Juul, f. c. 08; St. Od. 31; ~ 17/7 36 F. D. Karen Christensdtr. Hemmeth; 3 S., 6 D.; see 2 Etm.; [† 9/1 1659].
KUM I, s. 105 (»Nicolaus Claudi«); KS 3:5 (1884-86), s. 127 (»Nicolaus Claudii Julius«, 27 år gl.).

Han ses begravet her:

http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=182122&side=20

Og hustruen ses begravet her:

http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=182122&side=21

Omtalt her opslag 6 – side 74:

file:///C:/Users/qrt/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/78524-Artikeltekst-165175-1-10-20170123%20(1).pdf

mvh


Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263

Nåh – det kunne åbenbart ikke lade sig gøre.

Søg på Google efter

Fynske Familier i ældre Tid – Tidsskrift.dk

Eller søg samme sted efter

Karen Christensdatter Hemmeth

Mvh

Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263

Wiberg har dette fra Ørbæk:

6. 1/5 1688 [Rtr. Assens 80] Christen Michael Christensen Luja, f. Od. 19/6 60; (Halvbdr. t. C. N. Mule i N. Broby); F. Dr. med. C. Henrik L., Cons.-Assr. og Landphys.; M. Karen Clausdtr. Mule; St. Od. 79, Bacc. 80; C. 81, n.; ~ 23/11 88 F. E., † 29/7 08; u. B.; 2 ~ 26/6 09 Anne Marie Jørgensdtr., f. Faabg. 5/12 67; F. J. Thomsen, Handelsmd.; M. Anna Dorthea Henningsdtr. Achthonia af N. Broby; 1 D.; 2 ~ Etm.; see I. K. Assens i Gamborg; [† 26/9 1710; talede i sin Dimisprædiken baade Dansk og Latin; Sagnet melder, at han var et Dobbeltgjænger og gik igjen; skjænkede i Anledning af sit andet Bryllup en Messinglysekrone og en Viinkande].
KUM II, s. 91, 99 (»Christianus Michaël Luja«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 23, 24.

Han blev gift (1) 27 nov 1688 Ørbæk:

http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=182122&side=47

mvh

Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 21.418
Tilføjelse til
https://wiberg-net.dk/1456-Skast.htm nr 8
Otto Diedrich Lütken blev viet 10.marts 1707 i Skast kirke til Maria Gøddertsdatter, enke efter Marten Iversen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=201314#201314,38129197

mvh Ole

Kirsten Sanders

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.364
  • Danske Slægtsforskere
Kære Ole og Kurt

Jeg skal hilse fra Randi Rostrup og sige tusind tak. De forskellige oplysninger er nu opdateret.
Hun sætter meget stor pris på jeres ihærdighed.

Venlig hilsen
Kirsten
Bliv medlem af Danske Slægtsforskere - det koster kun 280 kr om året.

Kurt Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.263
Wiberg har dette fra Viborg Domkirke:

19. 17/7 1750 [Skive-R. 7/11 27, o. 28/11] Jacob Lauritsen Hasse, f. Vibg. 2/9 94; F. L. Christensen Arctander, Kbmd. og Viinhandler; M. Hylleborg Jacobsdtr. Hasse; St. Vibg. 13; C. 6/7 17, l.; udenlands 19–22; Pr. 38; tillige Pr. i Rødding Herred 45; ogsaa Pr. her; 1 ~ Maria Hansdtr. Lessow af Lerup-T., d. 27/9 99, b. 20/1 52; 1 S., 3 D.; 2 ~ 16/8 52 Bolette Sophie Amalie Holmer, E. e. C. L. Tychonius her; u. B.; see Laurits H. t. Fred. Mich. K.-E.; [† 2/11 1765; W. 1/401; N. 226].
KUM II, s. 371 (»Iacobus Hasse«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 837.

Han er opkaldt efter sin morfar og døbt 04 sep 1794 med navnet Jacob Hasse, hvorfor efternavnet må
være Arctander:
http://ao.salldata.dk/osd_vis.php?bsid=172098&side=232

Kan ikke se datoen 02 sep 1794?

Brejl har dette:

1 Hylleborg [Jacobsdatter] Hasse i Viborg. 16.5.1699, fol.1, 79.
E: Laurids Christensen Arctander, købmand. B:
1) Jacob Hasse 5
2) Cathrine Kirstine Lauridsdatter 4
3) Gertrud Marie Lauridsdatter 2.
FM: morbror Peder Hasse.

349 Laurids [Christensen] Arctander, købmand i Viborg. 18.10.1720, fol.212B, 508.
E: Marie Bentsdatter. B:
3) Margrethe Hylleborg Arctander 20
4) Christian Bent Arctander 17, i Hamborg.
Første ægteskab med [Hylleborg Jacobsdatter Hasse, skifte 16.5.1699 lbnr.1]. B:
1) Jacob Hasse Arctander 26, på Oxford Akademi i England ved morbror Peder Hasse
2) Cathrine Kirstine Arctander g.m. Mogens Lassen.
Afdøde døde 18.10.1720.

428 Mogens Jacob Lassen, toldforpagter i Viborg. 10.7.1725, fol.612, 618B.
E: Cathrine Kirstine Arctander. LV: Peder Sivertsen Harch i Viborg. B:
1) Naaman Lassen 8
2) Hylleborg Lassen 8
3) Marie Lassen 2
4) Christine Lassen 1.
FM:
1 farbror Henrik Lassen
2 farbrors søn Mathias Lassen
3 Alexander Montros, rådstueskriver i Viborg
4 Jens Ottesen
5 Gunde Pedersen Møller.

518 Cathrine Kirstine Arctander på Nørgård [i Viborg Gråbrødre landsogn]. 5.5.1733, fol.167B.
E: Mathias Gandorff.
Registrering 31.3.1733.
[Første ægteskab med Mogens Jacob Lassen, toldforpagter i Viborg, skifte 10.7.1725 lbnr.428].
[Afdøde begravet Viborg Gråbrødre 24.2.1733].

807 Marie Bentsdatter i Viborg. 19.7.1748, fol.459B.
Enke efter Laurids [Christensen] Arctander, købmand i Viborg, skifte 18.10.1720 lbnr.349]. B:
1) Christian Bent Arctander, i Holland.
Laurids Christensen Arctanders første ægteskab med [Hylleborg Jacobsdatter Hasse, skifte 16.5.1699 lbnr.1]. B:
1) Jacob Hasse, præst i Skive.
Afdøde døde 19.12.1747.

121 Marie Hansdatter Lessow i Viborg, [begravet 20.1.1752], fol.215, 223B.
E: Jacob Lauridsen Hasse, præst i Viborg Domsogn. B:
1) Laurids Jacobsen Hasse 16
2) Cathrine Jacobsdatter Hasse 14.
FM:
1 Hans Billeskov, borgmester i Viborg
2 Just Arctander, landstingshører i Viborg.
Bevilling til uskiftet bo af 11.2.1752.
Samfrændeskifte 24.7.1752.

163 Jacob Lauridsen Hasse, præst i Viborg Domsogn, der døde [2.11.1765], fol.433.
E: Bolette Sofie [Amalie] Holmer.
Første ægteskab med [Marie Hansdatter Lessow, skifte 20.1.1752 lbnr.121]. B:
1) Laurids Jacobsen Hasse 27
2) Cathrine Jacobsdatter Hasse 25.
Testamente af 15.10.1764.

107 Johan Amelius Christensen Tychonius, ugift i Viborg. 7.9.1747, fol.178B, 195B.
A:
1) stedmor [Bolette Sofie Amalie Holmer], enke efter Christen Lassen Tychonius, præst [i Viborg Domkirke, død 24.12.1740].
Afdødes mor var [Sidsel Birgitte Lauridsdatter Breth, skifte 13.3.1731 lbnr.51].
Afdøde døde 7.9.1747.

Utroligt hvad den mand har styr på!

Mvh

Kurt Eriksen,
3770 Allinge
Nr. 9054
Forsker i Balslev Slægten med diverse sidegrene