Forfatter Emne: skifte efter min 4 x tipoldemor Anna Nielsdatter fra Olstrup 1781  (Læst 131 gange)

Kjeld Allan Larsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.772
det er lykkedes mig at finde et skifte efter min 4 x tipoldemor Anna Nielsdatter i skifteprotokollen på Gisselfeld Klosters gods i præstø amt, men jeg har en hel del problemer med tydning, som jeg meget gerne vil have hjælp til at klare
der er godt nok smalhans i min insidderfamilie, hvor omkostningerne til begravelse og skifte ikke kan dækkes af indtægterne fra boet - intet til deling for familien

mvh

Kjeld

Skifte efter 4 x tipoldemor Anna Nielsdatter
Skifteprotokol for Gisselfeld Klosters Gods 1780-1814
Folio 78-79, opslag 42
Skifte efter Indsidder Jacob Hansen afdøde Hustrue Anne Nielsd: i Olstrup. Xx xx 28de Dcb: 1781 – No 16
Folio 78
Anno 1781 den 28de Decemb: indfandt sig
Underskrevne Johan Neergaard Forvalter over
Gisselfeldt som xx Xxforvalter udi xx
Xx xx afdøde Huusmand Jacob Hansens
Afdøde Hustrue Anne NielsDatter i Olstrup
Xx xxx og vurderes og xx xx xx
Skifte xx xxx x xxxx xxx
Xx xxx x0078 afdødes sam-
men aflede Børn xx xx som
ere 1 Søn Hans Jacobsen paa Bregentved 32 aar gl.
1 Do Niels 28 aar gl: Huusmand I Ulsoe, 1 Do
Christen 25 aar gl: Huusmand i Olstrup, 1 Daatter
Johanne gift med Huusmand Hans Jensen i
Ulsoe, 1 Do Maren gift med Huusmand Anders Olsen
i Olstrup. -       xxx Forretning
xx xx xxx
xx xxx Anders
Olsen paa sin Hustrue Marens Vegne
Og Christen Jacobsen paa egne Vegne.
Som xx og Vurderingsmand xx
Xxx xx Mathias Christensen og
Gaardmand Niels Ibsen begge af Olstrup
og xx xx
xx xx som følger:
I Stuen       I Kiøkkenet
Folio 79
Derimod bliver at anføre xx xx
Xx xx
1. xxxx xx begra-
velse xx xxx xxx       6 rd 4 xx
2. xx xxx begravelse   6 -  4 -
3. xx bliver at anføres xx xx
Xx xx i alt med       1 -  2 -
Summa Stervboets xx og xx  14 -  4 -
Xx xx med alle indtægter         5 - 5 – 4 xx
Bliver som xx xx                      8 – 4 – 12 –
Hvoraf faas at Stervboets xx langt over-
xx alle Indtægter, saa at intet kand blive
til Arv og xx imellem Enkemanden og Børnenes xx
xx Enkemanden at betale alt sin xx
xx xxx xxx imod
at hand beholder alt xx og xx xx
Enkemanden xx at xx
Skifteforvalteren xx og xx
Alt xx som efter Skiftet kan Dependeres,
Paa saadan Maade, er xx Skiftet med alle
var xx Samtykke  og tilendebragt
Datum ut supra           J: Neergaard
endnu andre          paa min Hustrue Maren
Jacob I:H:S: Hansen       Jacobsdatters vegne
Paa egne Vegne              Anders A:O:S: Olsen
Christen C:I:S: Jacobsen
Som xx og Vurd: mænd
Mathias Christensen, Niels N:I:S: Ibsen
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=2297054#486340,86610064


Poul F. Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 10.156
Mit bud med et par ??:


Skifteprotokol for Gisselfeld Klosters Gods 1780-1814

Folio 78-79, opslag 42

Skifte
efter Ind-
sider Jacob
Hansens
afdøde
Huustrue
Anne
Nielsd:
i Olstrup.
sluttet
den 28de
Dec: 1781
– No 16

Folio 78
Anno 1781 den 28de Decemb: indfandt sig
Underskrevne Johan Neergaard Forvalter over
Gisselfeldt Kloster som Skifteforvalter udi Sterv-
boet efter afdøde Huusmand Jacob Hansens
afdøde Hustrue Anne NielsDatter i Olstrup
for at registrere og vurdere og om mulig
Skifte at slutte imellem Enkemanden paa
den eene Side, og de med den Sal. afdøde sam-
menahflede Børn paa den anden Side som
var 1 Søn, Hans Jacobsen paa Bregentved 32 aar gl.
1 Do Niels 28 aar gl: Huusmand I Ulsoe, 1 Do
Christen 25 aar gl: Huusmand i Olstrup, 1 Daatter
Johanne gift med Huusmand Hans Jensen i
Ulsoe, 1 Do Maren gift med Huusmand Anders Olsen
i Olstrup. -       Ved denne Forretning
var overværende, paa egne og hans fra-
værende Børns Vegne, Indsidder Anders
Olsen paa sin Hustrue Marens Vegne,
og Christen Jacobsen paa egne Vegne.

Som Vidner og Vurderingsmænd med-
hæftes Mathias Christensen og
Gaardmand Niels Ibsen begge af Olstrup
og blev da i samtliges hos og overværelse
afhandlet og passeret som følger:
I Stuen       I Kiøkkenet

Folio 79

Derimod bliver at anføre dette Stervboes
Giæld og Besvær

1. Efter Enkemanden angav at hands Sal. Kones begra-
velse havde kostet som havt stoed i Giæld for     6 rd 4 xx
2. Enkemandens  fordlods? Leg..ment til sin
Begravelse   6 -  4 -
3. Dernæst bliver  at anføres dette Skiftes
Bekostning i alt med       1 -  2 -

Summa Stervboets Giæld og Besvær  14 -  4 -
Liqvideret med dets Indtægter         5 - 5 – 4

Bliver som ei kand tilstrækkes                   8 – 4 – 12 –
Hvoraf faas at Stervboets Giæld langt over-
stiier alle Indtægter, saa at intet kand blive
til Arv og Deling imellem Enkemanden og Børnene dernæst
lovede Enkemanden at betale alt sin Boets
skyldige Giæld til eenhver i sæhr, hvor imod
at hand beholder alt registrerede og Vurderede.
Enkemanden lovede ellers at holde
Skifteforvalteren anger og  Kravesløs for
alt hvad som efter Skiftet kan Dependeres,
Paa saadan Maade, er dette Skifte med alle
vedkommendes Samtykke  sluttet og tilendebragt

Datum ut supra           J: Neergaard
endnu andee          paa min Hustrue Maren
Jacob I:H:S: Hansen       Jacobsdatters vegne
Paa egne Vegne              Anders A:O:S: Olsen
Christen C:I:S: Jacobsen

Som Vitterligheds- og Vurd: mænd
Mathias Christensen, Niels N:I:S: Ibsen
« Senest redigeret: 11 Aug 2022 - 14:50 af Poul F. Andersen »
Venligst
Poul F. Andersen

Bjarke Thyrrestrup

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.118
Mit bud:

2. Enkemandens  fordlods? Leg..ment til sin
Begravelse   6 -  4 -                                    →

2. Enkemanden fordrede Ligeievnet til sin
Begravelse                                             6 -  4 -


Mvh
Bjarke

Poul F. Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 10.156
Ordet "ligeievnet" kender jeg ikke umiddelbart.
Betyder det, at enkemanden til den tid forlanger sin begravelse
udført ligesom den, hans afdøde hustru just har fået.
Prisen herfor sættes jo til det samme.

..eller..?
« Senest redigeret: 11 Aug 2022 - 17:48 af Poul F. Andersen »
Venligst
Poul F. Andersen

Bjarke Thyrrestrup

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.118
Jeg tror heller ikke jeg har set det før, men ja, det må betyde at beløbene skal udjævnes/udlignes,
så han skal have det samme beløb til sin begravelse.

Her ses det også stavet, som jeg i hvert fald læser det: Liige iævnet [lige jævnet]:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=22917054#486340,86610063 – 3. linie øverst t.v.


Mvh
Bjarke


« Senest redigeret: 11 Aug 2022 - 18:10 af Bjarke Thyrrestrup »

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 20.744
Det er vel en lokal dialektisk udgave af: ligeledes

mvh Ole

Kjeld Allan Larsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.772
hej Poul, Bjarke og Ole

Rigtig mange tak for tydning og tolkning af tydning
Jeg er ikke helt med på de angivne pengeenheder - først nævnes rd (rigsdaler), men hvilke to underenheder anvendes?

Jeg er ikke tidligere stødt på så usle levevilkår med så få emner i en stue og køkken, så der ikke bliver noget at fordele mellem arvingerne.
Et så beskedent omfang af inventar inventaret burde jeg have med, men der er meget lidt som jeg kan tyde

mvh

Kjeld

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 20.744
Pengebeløbene er rigsdaler, mark og skilling.

Bjarke Thyrrestrup

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.118
Jeg læser:

I Stuen
1 Fyrre Bord
1 gl. Skab
1 gl. Bænk
1 stander fierding
1 Fyrre Kiiste
1 Stoel
1 gl. Fyrre Sængestæd
Derudi:
1 Olmerd[ugs]. overd.[yne]
1 pr. Blaargarns
Lagen
1 Olmerd. Hovedpude
1 Blaaestribet
Vadmels underd.
1 Leer og 1 Træe Stoel
I Kammeret
2 stander Fierdinger
2 Fladsker
                    Lateris

Højre kolonne:
                     Transp.
I Kiøkkenet
1 Jern Gyde
1 Messing Kiædel
2 Ballier
1 gl. Sold
1 gl. Fyrre skab
1 Fad af Leer
Chreature
2 Faaer og 1 Lam
2 giæs
4 Høns
Effter tilspørgelse Er-
klærede alle tilstædevæ-
rende af dennem entet
meere var Bevist
een det som allereede
er Registeret og Vurd.
altsaa Beløber dette
Stervboets Indtægt sig
til den Summa

Beløbene må du lige selv sætte ind.

Mvh
Bjarke