For alle > Hjælp til tydning af tekster m.v.

"Tydning af tekst, Christian Christensen Lauritzen, Broager, foedsel/daab, 1870"

(1/1)

Nick MacGregor Sadolin:
Hej,

Er der nogle her der kan tyde denne tekst for mig - nummer 43, Christian Christensen Lauritzen, Brogager sogn - foedsel og daab:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=455737#455737,81488670

Paa forhaand tak.

Bjarke Thyrrestrup:
Jeg læser:

24 Febr.   3 April.
Anerkjendt hjemme-
stedsberettiget i Dyp-
pel Sogn, ifølge Skri-
velse fra Landraads-
amtet d. d. Augusten-
burg d. 4 Mai 1870

Christian Christensen Lauritzen, uægte Søn af Cathrine Marie
Johansen Schmidt, ægte Datter af Hyreinderste Hans Johansen Schmidt
og Cathrine Maria Matthiesen f. T. ved Iller forhen boende i Meels, Oxbølle
Sogn, - 23 Aar gammel.
Som Barnefader udlagde Moderen i Nøden Christian Lauritzen, der er i
Snedkerlære hos Snedkermester Rose i Sønderborg, og hun tjente Timaa-
nedersdagen før sin Nedkomst hos Boelsmand Lorens Nielsen paa Dyppelmark
Fadd. 1) Hakan Larssen, tjenende ved Iller
2) Hans Jørgen Hansen, tjenende sammesteds
3) Ellen Dorthe Sibbesen, tjenende sammesteds


Mvh
Bjarke

Nick MacGregor Sadolin:
Mange tak for dette.

Jeg kunne ikke selv have tydet dette.

Mvh Nick

Navigering

[0] Emneindeks

Skift til fuld version