Forfatter Emne: Skiftet for Niels Pedersen Nørgaard i Nørhaugegaard  (Læst 144 gange)

Andreas Nørgaard

  • Bruger
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 601
Hej. Jeg har tydet Niels Nørgaards skifte, men min tydning består af en del huller, så jeg håber nogen kan supplere mig.

Det er en meget lang tekst, så tydning af blot dele af teksten modtages med stor taknemlighed.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17177157#194735,32615764

Jeg tyder:


Anno 1810 den 21. Febr. x af x Peder Nielsen paa Nørhuage i Yding Sogn
x Julianelyst x Lillerupholms x x - x x anmeldte
af x, at hans Fader Niels Pedersen Nørgaard, x Døden var afgaaet den 8.
November x, og at x x afdøde Fader x x x Død, x
x x mellem sine Børn, x x x x x x x x x
liggende af x x og x 1 x 4 x 3 x x x og x x x x x
x x x x og x x  x x x x x x
og som x aftalt x  x x x x x x
x fra x x Niels Pedersen at x x, dateret Kiøbenhavn d. 12. Januar for x
500 x x allerede i aaret 1800 - x sin x Laurs Willadsen i x gift
med x x Karen Nielsdatter hans x x paa 199 Rd. dateret Yding d. 3. Dec 1799
og x dato fra som x Peder Christensen paa Hammergaard i Hammer Sogn, for x
x x Ane Marie Nielsdatter x og x x x 500 x date-
ret Hammergaard den 29. December 1809 - x 3. x x
x tillige for x x x x x x x
x x x x, som afdødes hustru Ane Nielsdatter - x x x
fra x x x x x x 156 og 157
Peder Nielsen x x x x af forbemeldte x x x


- - - - næste side - - - -


x x x saaledes i x x x x x x x x, x som af den x
x, at x efter hans x blev x, x og at den x
x af datter x x x x x x x x
x x x x x alle x myndige, x x x x og ikke forlanges
x x x i x x x x x x afgifterne x
x 13 januar 1792 x x x x som efter x x x x x
x mellem x x indbyrdes x x 1299 Rd. Gaarden som Peder Nielsen
x x x for 500 Rd. x x hans x x x og x til x
x x x x 6 Rd. 4 x x x x x x x x
x x x x som x x og følge af x x x x x
paa Anmelderen af dette Dødsfald Peder Nielsen, som paa x hvoraf blev x
x     -       x datum x x   -  Hougaard -
          x x 3. x x :
No. 5 x: 59 x x x Niels Pedersen Nørgaard x og Brændevinsbræ-
x x x x / nder i Kiøbenhavn, x : at x af x x x, nu afd.
x x x x/ Niels Pedersen på Nørhaugegaard paa Yding Mark i Yding Sogn, Woer Herred
1810   / x Aarhus Amt i x x x x ikke x x
efter x x 4 x 1768 x x x efter x fader Peder Jensen,
x ar x x udbetalt x allerede i aaret 1800 til x x x
hans Hustru x kiere Moder Ane Nielsdatter som x x og x
x paa Gaarden for x Broder Peter Nielsen, ialt den Suma 500 Rd.
x fem hundrede rigsdaler. - meddeles x x x min
x x og forpligter mig x til at x Skifte Retten
x x x x x, Stedets x og en x x og x for at x x faderen eller moderen
x x følger at jeg naar min Moder bemeldte Ane Nielsdatter
ved døden bortgiftes x x x ar x eller at paa x
x x til x x x x mit x x x for
x x x og i x Bogen indføres x x x x
mig x x og mit x x i x
x x x mands x x, som jeg x x anmodet x x til x
x at x x x og x x .- Kiøbenhavn d: 12 Januar 1810. -
     Til x :                                      Niels Pedersen Nørgaard
     x x x x     x x x x                                  (L : N: )

x x 24 x x x Laurs Willadsen af Dauding Bye i Græ-
(1799) -strup Sogn - til x x at min Svigerfader Niels Peder-
sen i Nørhavegaard x Yding Mark, x x til mig min hus-
truus x Nielsdatter medgift, tilligemed x x x
x x og moderen x x 199 x x og x x
x x x x Rigsdaler x x
paa min hustruues x Karen Nielsdatter x, at
x x Svigerforældre x og x i alle maader, x og
x x x Capital 499, til x x x
x x x x min x x x x
x x x mand af Yding x x x til x


- - - næste side - - -


x at under x .- Yding den 3. December 1799 -
                    Til Vitterlighed                      Laurs Willadsen         
                    Anders Nielsen     Mads Henrichsen
                                                       af Yding

No. 6 - FR: x x 12 x Jeg x Peder Christensen x Hammergaard i
( x x x x x) Hammer Sogn x x - tilstaar hermed: at x af x
( x x x x x) x Sviger Fader x x Niels Pedersen paa Nørhaugegaard i
(.  1809.  ) Yding Sogn, Voer Herred, Aarhus Amt, i x levende live x
x x x min huustru Ane Marie Nielsdatter x og x x x
x x x x x tilfalde, x x x x x indbetalt den
x x x i sin x x x x x x moder Ane Niels-
datter x x x x x paa Gaardsen x x Peder
Nielsen talt den Suma - 500 - x fem hundrede Rigsdaler x
x x x paa min Hustru bemeldte Ane Marie Niels
datter x x x x x x x forpligter
mig til x x Skifte Retten efter x x x Sviger Forældre,
x x og x x x vedkommende x min
x bemeldte Peder Nielsen, x x og x for at x
x paa x faderen eller moderen x, hvoraf følges, at x
x min hustru x, naar hendes moder x døden og x x
x noget at x, som allerede fuldkommen x x for
x x efter x.    Til x x x
x mit x x x og mit x x i
x x x mands x x hvorledes x
for x x x x x x x x x x til
x x x . - Hammergaard i Hammer Sogn, den 29.
                       December 1809 -         P: Christensen
                       Til Vitterlighed
                     Jens Madsen Thørring (L: S)
                     Niels Pedersen Yding   (L: S)

                x Århus den 26 Juni 1811.
Mvh. Andreas Nørgaard

Poul F. Andersen

  • Medlem
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 10.164
Sv: Skiftet for Niels Pedersen Nørgaard i Nørhaugegaard
« Svar #1 Dato: 06 Jul 2022 - 10:09 »
Jeg vil gerne byde ind med et forslag til indledningen:

Anno 1810 den 21. Febr. blev af Selv Eier Peder Nielsen paa Nørhuage i Yding Sogn
under Julianelyst forhen Lillerupholms H.?ligheds - Gods - efter foregaaende anmeldelse
af ham, at hans Fader Niels Pedersen Nørgaard, ved Døden var afgaaet den 8de
November s.A., og at bemelt hans afdøde Fader een deel Aar før sin Død, havde
delet Boet mellem sine Børn, samt alt sidste Aar til ham afhændet Gaarden med under-
liggende af Hartkorn Agger og Eng 1 Tdr 4 Skp. 3 ?13/17 Alb.  og Skov ? 9/68 Alb, imod derpaa at
afgive sin Moder Undertægt og Ophold hendes livstid- til Skifteretten indleveret...
Venligst
Poul F. Andersen

Ole Westermann

  • Medlem
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 20.761
Sv: Skiftet for Niels Pedersen Nørgaard i Nørhaugegaard
« Svar #2 Dato: 06 Jul 2022 - 19:42 »
I en skarpere udgave på FS - leverer jeg 1. side - derefter kan du måske selv forbedre de næste sider.
Iøvrigt mener jeg, at det burde være delt op i et par tråde.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89WZ-TWJ6?i=156&wc=M52J-ZJC%3A333467001%2C333821901%2C333821902&cc=2015318

Anno 1810 den 21de Febr. blev af Selv Eier Peder Nielsen paa Nørhauge i Yding Sogn
under Julianelyst forhen Lillerupholms Herligheds Gods - efter foregaaende anmeldelse
af ham, at hans Fader Niels Pedersen Nørgaard, --- ved Døden var afgaaet den 8de
November f.a., og at bemelt hans afdøde Fader eendeel aar før sin Død, havde
deelet Boet mellem sine Børn, samt det sidste Aar til ham afhændet Gaarden med under-
liggende af Hartkorn Agger og Eng 1 Tdr 4 skp 3 Fkr 13/17 alb. og Skovskl. 9/68 alb., imod derpaa at
give sin Moder undertægt og ophold hendes Livstid - til Skifte-Retten indleveret behørig
og lovformelig Afkalds Qviteringer.  Fra enhver af hans Sødskende og Medarvinger
nemlig fra sin Broder Niels Pedersen et Afkald, dateret Kiøbenhavn d. 12. Janu. d.a. for Capital
500 Rdr - udbetalt ham allerede i Aaret 1800 - fra sin Svoger Laurs Willadsen i Dauding, gift
med hans Søster Karen Nielsdatter, hans Afkald paa 199 Rdr, dateret Yding d. 3 Dec 1799 -
og et dito fra sin Svoger Peder Christensen paa Hammergaard i Hammer Sogn, for hans
Kone Ane Marie Nielsdatters Fædrene og Mødrene Arv stor 500 rd, Afkaldet date-
ret Hammergaard den 29de Decbr. 1809 - hvilke 3de Afkalds Qviteringer, hvorved
udstæderne tillige har qviteret for hvad >de og< deres Hustruer i sin Tid anslog kunde til-
falde efter deres Moder, den afdødes Hustrue Ane Nielsdatter -  lyder efter hinanden
fra Nr 1 til 3 incl., ord til andet saaledes -  folio 157 og 157. -
Peder Nielsen tilkiendegav ved Indleveringen af forbemeldte hans Sødskendes Afkald

mvh Ole