Forfatter Emne: Maren Christensdattes(MC) skifte vedr afd. mand Hans Christensen Gielstrup (HCG)  (Læst 120 gange)

Søren Prag

  • Medlem
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 61
2/7 2022
Skiftet vedr. MC - https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21912897#431857,32885947 - viser nr. 6280  i Forseglingsprotokol (1771,1797 5 P 6262 - 1771,1797 5 P 6604) i Kbh. Jeg ka' ikke tyde/forstå teksten - hjælp udbedes venligst
HCG døde i 1795 - https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21912897#431855,32885525  viser hans skifte.
mvh Søren Prag

« Senest redigeret: 02 Jul 2022 - 23:26 af Søren Prag »

Bjarke Thyrrestrup

  • Medlem
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 2.393
Mit bud på 1. link:

No 6280
Anno 1797 den 21de Janv indfandt Skifte Commissairen sig ved Fuld-
mægtig Saxild med Betienten Wolter hos Enckemanden Kieldermand
Anders Jens Tuborg i hans tilleje havende Værelser i Kielde-
ren under Gaarden No 171 paa hiørnet af Kongens Nye Torv
og Gothersgaden i Andledning nyelig indkommen Anmeldelse
om at hans hustrue Maren Christensdatter er denne
Eftermiddagen ved Døden afgaaen, for at tage deres felleds
Boe under Skifte Behandling. Enckemanden var herved
tilstæde tilligemed Skomagersvend Jens Christensen Gielstrop
som gave tilkende at den Afdøde har i hendes Forrige
Egteskab med Comparenten Gielstrops Broder Hans Chris-
tensen Gielstrup avlet og efterladt en Søn Hans Han-
sen [tom] Aar gl. som er hendes eneste og rette Arving da
hun icke af det sidste Egteskab har efterladt Børn. Deref-
ter blev anviist Boets Effecter som bleve annoterede saaledes
Et Stue Uhr i brun malet Kasse, et gl. Speil, 2 mindre
do, 15 Kobberstk i Glas og Rammer et rundt umalet
Fløj Bord, 1 langt Skienkebord, 3 forskiellige Stoele, 2 Bæn-
ke, en umalet Kiste forseglet, 1 4re punds Bismer og en
2 punds Do, 1 Kobber Kaffekande og et Jern Stryg Jern,
et grønt malet Madskab, Ledig?, 1 Slagbænk, 2 Dyner, 2 Pu-
der, 1 pr Lagen, et Skyde Gevæhr, et Side* do, en Grøn ma-                * https://ordnet.dk/ods/ordbog?query=sidegevær
let himmelseng med blaa lerreds Omhæng, 3 Dyner, 3 Puder og 1 pr
Lagen, 1 Dragkiste forseiglet, 1 lidet Skab med Glas Dør
1 do Skab, 2 smaae Speile, 2 Kaffe Cander, 1 Tin The Potte
1 The\ Sye / Skrin, 1 lidet Speil, 4 forskiellige Stoele, 1 lidet Slag-
bord, 4 forskiellige Glas, 3 Tragter, 13 Flasker, 10 Glas
3 Tin Maal, noget gl. The tøj, 3 fag. – I Kiøckenet, 2 Boullion-
Kieedler, 4 The do, 1 Æbleskive Pande, 2 Kaffemølle 1 Kobber

Næste side

Potte, 2 Messing Kiedler, 1 Dørslag, 1 Morter, 3 Trefadder
18 Tallerkener, 3 Skaaler, 1 Rist 2 Kockeknive, 1 Jern Gryde
1 Pande, 2 Trefødder, 1 Øxe, 1 Ildtang, 3 Spande, 3 Ballier
6 Tin Skeer. Dette erklærede de nærværende nu at være alt
hvad de nu erindrer til Indtægt for Boet undtagen at den
Afdøde var Interessent i en Lig Kasse, hvorfra ved Brænde-
viinsbrænder, Oldermand Michel Torp udbetales omtrent 20 rd
hvilcke Enckemanden modtager og derfor giør Rigtighed
Skulde ellers noget være forbiegaae Forbeholdtes saadant
intil Registering foretages den Enckemanden ønskede saasnart
mueligt. Han neml. Enckemanden vilde tilsvare det annoterede
og paasee at de anbragte Rettens Sejl ej brydes. – Nøgler-
ne til de 2de Giemmer bleve tagne i Rettens bevaring
Vidner var ej at erindre, thi beroer det herved.
J. Saxild   Anders Jensen Tuborg   Jens Christensen Gielstrop
                med ført Pen                        + Registr. G. pag. 468


Mvh
Bjarke

Søren Prag

  • Medlem
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 61
Hej Bjarke Thyrrestrup! ... 1000-tak for din respons - det havde jeg aldrig klaret!
Med reverens .. ærbødigst Søren Prag