Forfatter Emne: Tydning af Pro Memoria 1781/Linjeskibet Printz Friderich forlis 1780  (Læst 368 gange)

heine petersen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 951
hej

Jeg vil gerne bed om hjælp til tydning af hele dokumentet.

jeg ved ikke hvor dokumentet er fra? Men har modtaget det fra en som har forsket og lavet undersøgelser mm omkring Linjeskibet Printz Friderich.
Han har brugt 15-16 år på undersøgelser... han kan dog ikke lige huske hvor han har fundet dokumentet.....


Det vedhæftet dokument er om min 5x tipoldefar - han forliste med Linjeskibet Printz Friderich (1761) på Læsø i 1780

https://trap.lex.dk/Printz_Friderich_(1761)
https://www.visitlaesoe.dk/turist/oplevelser/printz-friderichs


Karl Jens Rasmussen dør, på Læsø d. 17. Marts 1781 og bliver begravet 20. Marts 1781 på Læsø.


- dokumentet kan være omkring hans død...

jeg har et par dokumenter mere, men de vil komme senere..


Håber nogle kan hjælpe :-) på forhånd mange tak

Venlig hilsen
Heine

Poul F. Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 10.434
Et bud på nederste del:

Velædle og Velbe.
Hr. Capitain: Stibolt.

Efter Høye respective ordre haver vi under-
tegnede besigtiget ovenbemeldte døde Mattr.
af 3die Dist. 1ste Comp. No 12, Navnl. Jens
Rasmussen, og befindes ey af nogen Vold-
somhed menes af indvendig Slag at være
død. Mens ellers have vi Erfahret over-
alt at samme indbemeldte død Mand har
ingensteds haft Klammeri eller Slagsmaal
hverken med sine Cammerater eller Landets
Folk, menes befandtes død at være d. 17.
Marty kl. 5½ Eftermiddag, hvilket vi effter
Erfahring med Eed kand bekræfte naaer
paaæskes.

Sign
« Senest redigeret: 28 Jun 2022 - 11:58 af Poul F. Andersen »
Venligst
Poul F. Andersen

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 21.435
Mit forslag:

Velædle og Velbr.
Hlr. Capitainl.* Stibolt.                                              *Capitainlieutnant?

Effter Høye respective ordre haver vi under-
tegnede besigtiget ovenbemeldte døde Mattr.
af 3die Divis. 1ste Comp. No 12, Navnl. Jens
Rasmussen, og befindes ey af nogen Vold-
somhed mens* af indvendig Slag at være                *betød dengang også: men  - Slag betød ofte en ukendt, akut sygdom
død. Mens ellers have vi Erfahret over-
alt at samme indbemældte død Mand har
ingensteds haft Klammer, eller Slagsmaal
hverken med sine Cammerater eller Landets
Folk, mens befandtes død at være den 17.       
Martii Kl. 5½ Efftermiddag. Hvilcket vi effter
Erfahring med Eed kand bekræfte naaer
paaæskes.
                         Peder Brasch
Læssøe              Under Skipper
    udi
Østerbye            Niels Knudsen
Den 18. Martii    ..... mand af 1D 1Comp. No.5
         1781-           Andreas Aamann
                             Under Chrirurgus

mvh Ole

heine petersen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 951
hej

Poul og Ole

tusind tak for tydningen..

Den øverste del har ikke noget med "min person " at gøre??

.... Er det okay at jeg vedhæfter de andre dokumenter, jeg har på Karl Jens Rasmussen, her (ikke starte ny tråd) og som jeg også meget gerne vil ha hjælp til tydning på??


Venlig hilsen
Heine

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 21.435
Det skulle være i orden - men gerne mere en 56 kb.

mvh Ole

heine petersen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 951
hej

ja Ole.. det er jeg klar over at det skal være lidt større i kb.. men hvordan gør jeg det?.. jeg fandt ud af at komprimer Kopi (hentet ned fra mail) så det kunne åbnes.. de kopier jeg har på mailen er ret store kb!!

heine petersen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 951
hej igen

næste dokument.. håber det har en okay størrelse i kb?

og igen vil jeg meget gerne ha tydet hele dokumentet.


på forhånd rigtig mange tak for hjælpen

Venlig hilsen
Heine

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 21.435
Så blev det betydeligt bedre - mit forslag med udeladelse af en del punktummer:

                Pro Memoria!
Siden Mattroos af 3die Divisions 1ste Comp.
No. 12. Navnl. Jens Rasmussen, haver fra 1ste
Begyndelse Logered hos mig Stedse, og nu i
denne indeværende Maaned af Dato 17. Marti
er ved Døden bortgangen, og som ieg tillige,
med min Kone haver hiulpen og laandt
Indbemældte Døde Mattr Tiid effter anden,
til sin egen Nødvendig Brug. Som er In
Summa. 1.Dr 3.Mark 8.ß Danske, Som ieg
Beeder ydmygst Velædle og Velbr. Hlr. Ca-
pitain Stibolt være mig undertegnede behielpelig
herudi at ieg kunde nyde ovenstaaende
Een Rigsdaler, Tre Mark, og Aate skilling.
  Læssøe                     Knud Andersen
        udi
 Østerbye,
 den 18.Martii,
            1781.

mvh Ole

heine petersen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 951
hej

Ole.. endnu engang tusind tak for hjælpen...

her kommer det næste dokument....

på forhånd tak .-)


vh Heine

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 21.435
Mit forslag:

                  Underdanigst Pro Memoria!
No.57 Mart. 1781

Til det Høy-Kongelige Admiralitets og Commissa-
riats Collegio.     
                         Fra
Capitaine Lieutenant Andreas Stibolt

→ højre spalte:
 
                           Dette Skeer i Andledning af Matros
af 3 Divisions 1 Compagnie No.12 # navnlig Jens Ras-               # obs? i Old. Contr  (betydning ukendt)
musen som var frisk og Sund i Lørdags, og om
Eftermiddagen Til 5½ Slet fandtes død liggende uden
for sin Cammerdør, og Beordrede Strax een Besigtel-
se over ermelte Matros, Som herved følger Tillige
med hvad den afdøde hos mig har Bekommet, Samt
hvad hans Begravelse med Viidere har Kaastet.
    I Øvrigt er Alting vel, Beder Underdanigst at
maa være Recommenderet i Samtlige Høye
og Naadige Herres Genie, og forbliver med den
allerdybeste Soubmission* -                                                      *underkastelse

                                               Dem Underdanig
                                                       Tiener
                                                       And Stibolt~
t.v.
Læssøe den 21de Martii 1781. ~
   
mvh Ole
« Senest redigeret: 29 Jun 2022 - 14:33 af Ole Westermann »

heine petersen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 951
og..

det sidste Ole...

Sidste dokument der ønskes hjælpe til ..


vh Heine

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 21.435
ad No.57 Mart.1781
                                   Specification.
Saa hvad den afdøde Matroe Jens Rasmusen af 3 Divisions 1 Compagnie No.12 hos mig Tiid efter
Anden har Bekommet, saavelsom hvad hans Begravelse har Kaastet med Viidere er som følger
                                                                                                                                                Rdr Mark Sk
Jens Rasmusen Fik af mig i forskudn den 6te Januarii 1781 See Litra F.                                              2-0-0
Jens Rasmusen Fik af mig igien den 6te Februari een Maanedsgage See Litra O                                  5-0-0
Han Bekom atter igien den 15de Martii af mig See Litra X                                                                 1-0-0
Kiøbt 7 Stykker Bræder til een Liikiiste som Tømmermand Lars Espensen har forferdiget, Betalt
for Bræder og Spiiger (søm) i alt                                                                                                     1-5-8
Betalt til Graveren for at kaste Graven, som og for at Ringe med Klokkerne                                        0-2-0
udbetalt for Brød og Brændevin Til dennem som bar Ham til Jorden                                                    0-2-4
Een Fordring fra Hans Vert Knud Andersen stoer 1 Rd 56 S. følger herved hæftet og som ieg
har udbetalt                                                                                                                                   1-3-8
                                                                                                                                    Summa,   12-1-4
Der Siiger og Skriver Tolv Rixdaler og 28 Skilling, som ieg saaledes som melt er her udbetalt.
Dette vedstaaer ieg Underteignede, Byrum Sogn paa Læssøe den 22de Martt 1781, And Stiboltz

   NB: de fiire Rixdaler 28 Skilling er ikke bleven andført i mit Underdanigste
   Reignskab, som Begravelsen med Viidere har Kaastet, men bliver andført
   for Martii Maaned Under Litre Y.   And Stiboltz

mvh Ole

heine petersen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 951
hej

Ole.. igen tusind tak for hjælpen og tydningen...

Især det sidste dokument som du har tydet.. det er da fantastisk og sjov læsning (i forhold til d.d).

Jens er med "et slag" blevet til et menneske i mit træ og ikke bare en person med nogle tal.. skibet, han gik ned med og så hans sidste tid på Læsø, har gjort ham "levende", også i forhold til de tydet dokumenter....

Man kan godt "tænke sig til" hans sidste, lille halve år på Læsø, inden han faldt død om... Læsø-pigen som ham møder og får et barn med.. Jens blev far, til det eneste overlevende barn, ud af 4 kendte og registeret børn, som er fundet i kirkebøgerne på Læsø, efter strandet soldater fra skibet.

Hans millitærtjeneste og tid på Printz Friderich, inden forliset, kan man også godt tænke sig til. spændende....

endnu engang, tusind tak Ole... måske der dukker mere spændende op fra dette forlis, hvem ved..... 


Go sommer :-) tak

Venlig Hilsen
Heine

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 21.435
Hej Heine

Hans pludselige dødsfald uden foregående symptomer eller andet kunne måske tyde på en medfødt hjertefejl.

mvh Ole

heine petersen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 951
hej

Ole.. ja det havde jeg også selv med i mine overvejelser omkring hans død...

jeg har også tænke på hvor gammel Jens blev?... hvor han var født mm.. men det finder jeg nok aldrig ud af...

han kan jo i teorien var fra hele Danmark... og så haft militærtjenester på Holmen/Linjeskibet PF...


vh Heine

heine petersen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 951
Hej

Ole Westergaard :-)
(og andre selvfølgelig også)

Så er jeg her lige igen.... jeg kan se at du "kun" fik oversat den nederste del af første dokument jeg lade op her...

Mangler den øverst del af nu vedhæfter dokument her....

starter med......."...... 57 Mart? 1781......."


Ville høre om du havde tid og lyst til at hjælpe med tydning af denne del også

håber jeg fik lavet vedhæftningen stor nok.. ellers må jeg jo prøve igen

venlig hilsen
Heine

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 21.435
Det vil jeg gerne:

.. No 57 Mart. 1781
Som ieg i Aften Kl. ¾ til 9 Slet Blev mig fra Skiibmand Niels Knudsen i Øster-
bye tilmelt det at Matroe af 3 Divisions 1 Compagnie No.12 Navnlig Jens
Rasmusen at ligge Død uden for sin Kammerdør. Saa Beordres Under-
Chirurgus Monsieur Aamann at Besigtige den Døde, i Overværelse af Skipper
og Høy Baadsmand Peder Brask samt Skiibmand Niels Knudsen, for om den
afdøde skulde paa een Mordisk maade være ombragt. Under Skipper Brask
saavelsom Skiibmand Niels Knudsen, haver herpaa skriftlig at melde mig,
hvorledes Bemelte afdøde var i Dag i Østerbye, enten Syg, eller Beskienket, eller
og om han >har< været i Klammerie med nogen, hvem da dette har været. Under
Chirurgus Aamann vil liigeledes herpaa Teigne, hvad han troer kand være
Aarsag til een saa meget hastig og Pludselig Død.  Læsøe den 17de Martii 1781
                                                                                                     And Stibolt

mvh Ole Westermann

heine petersen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 951
hej Ole

Tusind tak..

Fantakstik læsning og sjovt, sammenlignet med i dag.. hvis man kan sige sådan, om noget tragisk sket i herrens år 1781...


fortsat god sommer Ole :-)

Venlig Hilsen
Heine