Forfatter Emne: Johann Siegfried von Schönfeldt, * 1727 - + 23. April 1799 in Husum  (Læst 1374 gange)

Uwe Jacobsen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 98
Moin,

ich suche die Herkunft ( Geburtsort ) von Johann Siegfried von Schönfeldt, Königlich Dänischer Kammerherr, Amtmann in Husum und Mildstedt, Oberstaller in der Landschaft Eiderstedt.
Recherchen in den Schleswig-Holsteinischen Archiven haben nichts gebracht.
Vielleicht finden sich in dänischen Archiven Archivalien von Johann Siegfried von Schönfeldt?
Er war verheiratet mit Magdalena Lucia von Buchwald. * Groß Nordsee 22.01.1756 + 7. 03.1838 Farve, Ksp. Hohenstein.
Die Trauung fehlt bisher, die evtl.  Hinweise enthalten könnte.
Über Hinweise freut sich

Uwe Jacobsen

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
Moin Uwe.

I write the following in English as my German is lacking:

Folketælling 1803: Holsten, , Kiel Købstad, 4. Quartier, Schumacherstraße 076, 137, Vz-1803, C1598
Magdalena Louise von Schönfeldt geb.: von Buchwalt     47     Witwe     Hausmutter     Kammerherrin      
Magd. Christine Louise von Schönfeldt     19     Unverheir.     Tochter der Frau           
Friederike Wilhelmine von Schönfeldt     16     Unverheir.     Tochter der Frau           
Friderica Louise Gräfin von Ahlefeldt geb. von Buchwalt     42     Witwe     Schwester der Frau     Kammerherrin      
Charlotte Louise von Buchwalt     3     Unverheir.     Nichte der Frau           
Catharina Elisabeth Muhl     21     Unverheir.     Kammermädchen           
Coecilia Netzler     23     Unverheir.     Kammermädchen           
Dorothea Elisabeth Bünner     25     Unverheir.     Hausmädchen           
Magdalene Lucia Bünner     22     Unverheir.     Hausmädchen           
Margarethe Stoltenberg     40     Unverheir.     Köchin           
Peter Schleth     23     Unverheir.     Bedienter 
Kilde: Dansk Demografisk Database.
Kilde: https://www.danishfamilysearch.dk/cid2013487
----------------

Personalhistorisk Tidsskrift 1921.
De kgl. Amtmænd i Hertugdømmet Slesvig 1660—1864.
Ved Fritz Jürgensen West.

Husum Amt 1684—89, 1713—1800:
1684—89. Friderich Reventlow til Neuendorf (Landraad), Am. i Husum A. 5. Juni 1684—12. Juli 1689, da A. overleveres  til Hertugen af Gottorp i Henh. til kgl. Miss. af 2. s. M.

1713—21. Christian Sehested til Nislevgaard og Ravnholt (Gehejmeraad, Oversekretær i Tyske Kancelli), Am. i Husum og Svavested A. og Overstaller i Eidersted med Tilliggende, samt de deri beliggende Stæder Husum, Frederiksstad, Tønningen og Gardingen. (Det tillades ham under sin Fraværelse at konstituere Am. Bassewitz i Embedet) 4. Marts 1713—31. Decbr.
1721 (Stiftsbefalingsmand over Fyn og Langeland samt Am. i Dalum, Odense, St. Knuds og Rugaard A. Bestall. 5. Jan. 1722).

1721—35. Nicolaus Friherre v. Gersdorf (Overkammerherre hos Kronprins Christian), Am. i Husum og Svavested A. og i Landskabet Eidersted 15. Decbr. 1721—6. Juli 1735 (Stiftsbefalingsmand i Sjællands Stift og Am. i Københavns A.). 1735. Adam Levin v. Witzleben (Gehejmeraad og Overhofmarskal), Am. i Husum og Svavested A. 6. Juli 1735—12. Novbr. s. A. (Landdrost i Grevskabet Delmenhorst). Tillige Staller i Eidersted, Everskop og Utholm 14. Oktbr. 1735.  1735—49. Harlnack Otto v. d. Lühe (Kammerjunker hos Prinsesse
Sofie Hedevig til Danmark), Am. i Husum og Svavested A. 26. Novbr. 1735—21. Febr. 1749 (død i Embedet). Landraad 9. April 1736. Konferensraad 20. Juni 1740.

1749—52. Friedrich Reventlow (fhv. Overhofmester), Am. i Husum A. og Overstaller i Eidersted, Everskop og Utholm 4. Marts 1749—26. Jan. 1752 (død i Embedet). Tillige Konferensraad 30. Maj 1749.

1752—61. Hans v. Ahlefeldt (Konferensraad, Landdrost i Oldenborg), Am. i Husum og Svavested A., samt Overstaller i Landskabet Eidersted, Everskop og Utholm 15. Febr. 1752—24.
Marts 1761 (afsked, med Bibehold af de for Amtmandsembedet hidtil hafte 1500 Rdl.). Gehejmeraad 31. Marts 1759. Deputeret  for Finanserne 7. Decbr. s. A.

1761—99. Johann Siegfried v. Schønfeldt (Kammerjunker), Am. i Husum A. og Overstaller i Eidersted, Everskop og Utholm med den som Ceremonimester hidtil hafte Gage 24. Marts 1761—23. Marts 1799 (død i Embedet). Kammerherre 25. Maj 1761.

So the question is either if his appointment as "Amtmand over Husum" 24. March 1761 or his appointment as "Kammerherre" 25. May 1761 can be found in either "Danske Kancelli" or "Tyske Kancelli".
I have tried to find an "Embedsudnævnelse", but no luck so far.....

Have you found his death 23. April 1799 [or 23. march 1799] in a Husum churchbook or could be have resided in Kiel ? [His widow is in Kiel in 1803].
It might give information on his origin.....


Tyske Kancelli - indenrigske afdeling
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli: Embedseder (1728 - 1766)
.
NB: Sadly a hole between 1755 and 1766.....
Kilde: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/150/997781/20018127


« Senest redigeret: 18 Apr 2021 - 18:19 af Niels Just Rasmussen »

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
Fyens Stifts Kongelig allene privilegerede Adresse-Avis og Avertissements-Tidende (1799-1836).
15. maj 1799.
Vacancer. Under det danske Cancellie.
"Under Rentekammeret: Amtmandskabet i Husum og Overstaller=Embedet i Ejderstedt."
Kilde: https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab8b6aafc-94c5-487d-bbc3-a507bac61a78/query/%22overstaller%22%20husum

So at least in 1799 the appointment of Amtmand & Overstaller [after Johan Siegfried Schönfeldt's death] should be under "Rentekammeret" under the "Danske Kancelli" and not the "Tyske Kancelli" - but what about 1761?

Rentekammeret
Navnekartotek over embedsansøgninger til Rentekammeret (1660-1848):
We have a Magnus Schiönfeldt in 1766 in the register, but no Johan Siegfried Schönfeldt?!
See: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17142436#184171,31208566

Below in the same newspaper article.
Dødsfald [Deaths]
"Husum, d. 23. April [1799] Kammerherre og Amtmand J.S. von Schönfeld." [sadly no age given]
Kilde: https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab8b6aafc-94c5-487d-bbc3-a507bac61a78/query/%22overstaller%22%20husum
 
I assume his appointments as "kammerjunker" and "kammerherre" are in a "gratialprotokol" somewhere?!
List of protocols, where only a few is online: https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_liste?a=&b=gratialprotokol&d=1&e=2021
 
« Senest redigeret: 18 Apr 2021 - 19:38 af Niels Just Rasmussen »

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender (1749-1762).
1. Juni 1761.
"Ligeledes [29. Maj 1761] haver Hs. Kongelige Majestæt allernaadigst udnævnt Hr. Amtmanden i Husum og Oberstalmester i Ejderstedt Johann Siegfriedt Schenfeldt, til Kammerherre."  [called Schenfeldt here, but most likely a mispelling].
Kilde: https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7b956d04-5de4-4f44-9152-f3951e88aac1/query/kammerherre%20husum

So the King appoints him "Kammerherre" (around the) 29. May 1761, so it is very clear he was appointed to Amtmand in Husum while still being "kammerjunker".

Here a newspaper [29. Juni 1761] which state the date appointed kammerherre as 29. May 1791 with the [correct] name Johan Siegfried von Schønfeldt.
See: https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A99502e72-d5b2-4778-9151-37feeaf1c586/query/kammerherre%20husum

This newspaper from 1. Juni 1761, states the date as 25. Maj 1761..
See: https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1c6d3e3c-2081-4a3b-b4f3-8600f8cdcc78/query/kammerherre%20husum

The King visited Husum  the 17th May 1768 and Amtmanden Hr. Kammer=Herrre Schönfeldt arranged for a "Ring=Renden" which the King likes seeing, the newspaper reported
[modern Danish Ringridning, modern German Ringreiten].
See: https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A03d642bd-fae8-4820-b145-5ffda4eee845/query/kammer%20schonfeldt


 

 
« Senest redigeret: 18 Apr 2021 - 20:09 af Niels Just Rasmussen »

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
Have you found J.S. Schönfeldt's marriage to Magdalena Buchwald?
It was the custom of being married in the bride's parish church....
Often the Slesvig churchbooks gives information of parents and year of birth [and place] of both bride and groom...

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli.
Resolutions Protocoll (1703 - 1848)
.
A 1761 1 5 1 - Å 1761 6 5 249.
Schönfeldt /kammer juncker/.
Amtmann und Oberstaller.
Nr:143
Kilde (s. 23): https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=18811952#242433,46364340
&
Document Nr. 143 [written in Danish].
Here is his official appointment as Amtmand and Oberstaller 24. Marts 1761.
Source (s. 252): https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=18811952#242434,46364643

NB: So it was the "Rentekammer" of "Tyske Kancelli", who oversaw the appointment in 1761.
But it is Schönfeldt job application ["embedsansøgning"] for this assignment, that might contain some life history...but where?
« Senest redigeret: 18 Apr 2021 - 22:10 af Niels Just Rasmussen »

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler.
Hirsch' kartotek over danske og norske officerer (1648-1814):
They have a son Detlef Siegfried Schönfeldt.
Born 24. August 1776. [very likely in Husum!]
He enters the "Kongelige Livgarde til fods" as Fændrik 23. December 1796.
15. April 1803 he entered English Service.
Died: 15. August 1845.
Source (s. 83): https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17202077#198876,37681955
NB: Explains why he is not present in the Slesvig-Holsten Folketælling 1803.

Likewise these 2 daughters from the 1803 census, might also have been born in Husum [or Kiel?]
Magd. Christine Louise von Schönfeldt     19     Unverheir.     Tochter der Frau           
Friederike Wilhelmine von Schönfeldt     16     Unverheir.     Tochter der Frau       

« Senest redigeret: 18 Apr 2021 - 22:57 af Niels Just Rasmussen »

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
The name Detlef for their son makes sense as Magdalena Lucia von Buchwald's [* Groß Nordsee 22.01.1756 + 7. 03.1838 Farve, Ksp. Hohenstein] father was
Detlev von Buchwaldt (10. Juli 1721 in Helmstorff - 27 November 1797 in Neudorf)
Married Magdalene Lucie Blome 10. May 1747 in St. Nikolaj Kirche, Kiel.
See: https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I32024&tree=2
Magdalene Lucia was the 5th child.

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender (1749-1762).
21. December 1750.
In Copenhagen a sale of a dwelling is reported, where 2 lodgers are currently staying [2 different lodgings]:
Frue canceli=raadinde Holm (11 gefache) and Cammer-Junker Schønfeld (4 1/2 gefache). [Fag = Gefach]
The building is vacant from next Easter [1751].
See (top left): https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Acbae6d7f-5fca-4e65-967b-63d003565978/query/schonfeld/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Acbae6d7f-5fca-4e65-967b-63d003565978

So it is very possible it is Johan Siegfried Schønfeld here in Copenhagen in 1750.
So if him he has already been awarded the title "Kammerjunker" in 1750.
« Senest redigeret: 19 Apr 2021 - 11:45 af Niels Just Rasmussen »

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
Danske Kancelli
Diverse rangregistre og fortegnelser over rangspersoner (1670-1766).
Kammer-herrer (2. Klasse nr. 4):
Johann Siegfried von Schönfeldt 2? May 1761. [corrected to 29th ?]
Kilde (s. 865): https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19981140#272124,51854208
&
Kammer-junkere hos hans Kongelige Majestæt:
Johan Siegfried von Schönfeldt 17. Oktober 1746.
Line underneath I cannot read [crossed out as he progressed to kammer-herre]
Kilde (s. 881): https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19981140#272124,51854208
&
No list of "kammer-pager"?

So it must be him in Copenhagen 1750 as he was appointed Kammerjunker in 1746.
« Senest redigeret: 19 Apr 2021 - 13:06 af Niels Just Rasmussen »

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
As Kammerjunker to the King it is likely he was living in Copenhagen from 1746 until his appointment as Amtmand in Husum in 1761.

Unfortunately the index cards of the Copenhagen tax-census of 1743 and 1762 doesn't have him listed, and he probably wasn't present in Copenhagen at these times.

Familysearch has the Copenhagen grund-matrikel [Kataster] of 1755 online.
Haven't look through it yet, but as it is only house-owners listed, he might not appear in it, as we know he in 1750 rented a dwelling.
It starts here: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89WN-6F7X?i=10&cat=501529

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
Kammer-junkere hos hans Kongelige Majestæt:
Johan Siegfried von Schönfeldt 17. Oktober 1746.
Line underneath I cannot read [crossed out as he progressed to kammer-herre]
Kilde (s. 881): https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19981140#272124,51854208

The correct link to the 1746 appointment as Kammer-Junker:
Here it is (s. 881, top): https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19981140#272124,51854224

After looking through the 1755 Kataster for Copenhagen, he doesn't seem to appear owning a dwelling.

Kirsten Sanders

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.363
  • Danske Slægtsforskere
Hej Niels

Jeg har sendt dig en besked, som jeg håber, at du vil svare på.

Venlig hilsen
Kirsten Sanders
Bliv medlem af Danske Slægtsforskere - det koster kun 280 kr om året.

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
On Detlef Siegfried Schönfeldt.

Kongelig allernaadigst privilegerte Ribe Stifts Adresse-Aviser (1799-1803):
29. April 1803.
"Cornet a la suite ved Husar Regimentet v. Schønfeldt, efter Ansøgning, afskediget med Premier Lieutenant Characteer."
Kilde: https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aeb234376-f6d7-47a3-9958-79c9d7eced63/query/%22schonfeldt%22

So it is from this point that he leaves Danish service and joins English military service.

Though we have this information:

"A German farmer named Detlef Siegfried Schonfeldt, who was a former lieutenant in the 45th Württemberg Hussars and owned a farm in what was already known as Du Toits Kloof."
Source: https://www.capetownetc.com/cape-town/how-the-huguenot-tunnel-came-to-be-was-not-a-smooth-ride/
So did he enter Wurttemberg service as a Lieutenant after he left the Danish army and then at a later date entered English service?

Detlef Siegfried Schonfeldt becomes a Lieutenant in the 73rd Foot, 24th December 1818.
 Source: London Gazette. War Office 23rd January 1819.
« Senest redigeret: 18 Dec 2021 - 15:16 af Niels Just Rasmussen »

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
Or rather he came from the 73th Regiment of Foot and became a Lieutenant in the 45th Regiment of Foot.....in 1818.

Is the "45th Württemberg Hussars" a misunderstanding of him being a former Lieutenant in the 45th Foot and further back in time a Cornet in the Danish Husar Regiment?!
« Senest redigeret: 18 Dec 2021 - 15:37 af Niels Just Rasmussen »

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender auf das Jahr 1798:
Cammerherren welche mit Generalmajors und übrigen under No 16 in der zwerten Classe der Ragordnung angeführten Chargen rangiren.
herr Johann Siegfried von Schönfeld, Ritter vom
Dannebrog, Amtmann zu Husum und Schwabstedt,
auch Ober:Staller in Eyderstedt, den 25. Mai 1761
Kilde (s. 43, page 18 in original): https://slaegtsbibliotek.dk/900496.pdf
« Senest redigeret: 19 Dec 2021 - 16:01 af Niels Just Rasmussen »

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
Königlich-Dänischer Hof- und Staats-Calender auf das Jahr 1798:
Ritter-Ordens vom Dannebrog:
Herr Johann Siegfried von Schönfeld, Kammerherr
und Amtmann zu Husum, den 4. Sept. 1773.
Kilde (s. 38, original page 7): https://slaegtsbibliotek.dk/900496.pdf
&
Rapported in the newspapers.
Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger (1759-1854):
6. September 1773.
Herr Johann Siegfried von Schönfeld, Kammerherre og Amtmand i Husum.
Kilde: https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A55dc463c-3c0e-42c5-b915-aec84e466df5/query/%22dannebrog%22%20husum
« Senest redigeret: 20 Dec 2021 - 12:12 af Niels Just Rasmussen »

Niels Just Rasmussen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 950
A possible relative but not a "von" Schönfeldt.

Census 1803: Gottorp, , Schleswig Domsogn, 8.Quartier, 167, 1171, FT-1803, C0233
Joh: Martin Schönfeldt    43     Verheir.     Miethsm:     
Königl: Kriegs-Kanzeley-Secret: u: Staabs Kanzel: beim Gener: Staab.      
Margr: Cathr: Puck     41     Verheir.     dessen Frau           
Hans Peter Ernst Schönfeldt     14     Unverheir.     ihre Kinder           
Friedr: Matth: Schönfeldt     11     Unverheir.     ihre Kinder           
Carl Hinrich Johann Schönfeldt     2     Unverheir.     ihre Kinder           
Margretha Hedew: Cathr: Larsen  19     Unverheir.     Dienstmagd
Kilde: Dansk Demografisk Database.

Königlich-Dänischer Hof und Staats Calender auf das Jahr 1804:
Commandirende Generals.
In Norwegen und den Herzogthümern.
Stabscanzelist.
Herr Canzeleysecretair  Johann Martin Schönfeld.
Kilde (s. 87, original page 103): https://slaegtsbibliotek.dk/918020.pdf