For alle > Opslag i bøger og på arkiver m.v.

Landsarkiverne åbningstider i december måned

(1/1)

Grethe Elten Mortensen:
Hej

Fik lige denne besked:

Åbningstider
Vær opmærksom på, at Landsarkivet er ekstraordinært lukker kl. 12.00 fredag d. 3. december, og at der også er lukket fra d. 23. december til og med mandag d. 3. januar 2011 på grund af jul og nytår.

God Weekend
Venlig hilsen
Grethe Elten Mortensen

N.B. Ved ikke lige hvor jeg skal anbringe dette indlæg, så ALLE kan læse det

Jørgen Sørensen:
Og ifølge nyt fra arkivet. Der bliver dog etableret en form for "læserum"

Oktober 2010
Nyheder fra webklubben
Kære medlem af webklubben for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland
Landsarkivets filmlæsesal lukkes i ca. 2 måneder
Fra tirsdag d. 2. november 2010 og højst 2 måneder frem vil filmlæsesalen på Landsarkivet for Sjælland være lukket. Lukningen skyldes ombygning.

Anne Mortensen :
Mon ikke hele meddelelsen skulle oplyses - der vil jo være mulighed for at se filmruller:

Nyheder fra webklubben

Kære medlem af webklubben for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland

Vi har følgende nyheder/meddelelser til dig:

Landsarkivets filmlæsesal lukkes i ca. 2 måneder
Fra tirsdag d. 2. november 2010 og højst 2 måneder frem vil filmlæsesalen på Landsarkivet for Sjælland være lukket. Lukningen skyldes ombygning.
 
Det vil stadig være muligt at benytte en del film
Selv om filmlæsesalen er lukket, vil det stadig være muligt at benytte en stor del af Landsarkivets filmsamling.
 
Vi flytter mange af filmene til selvbetjeningsmagasinet og laver nogle midlertidige filmarbejdspladser i gruppearbejdsrummet og på hovedlæsesalen
 
De film du ikke kan benytte mens filmlæsesalen er lukket, indeholder alle materiale du enten kan finde som originale arkivalier i selvbetjeningsmagasinet eller på Arkivalieronline.
 
Etableringen af de midlertidige filmarbejdspladser betyder at der bliver lidt færre almindelige arbejdspladser på hovedlæsesalen. Og der bliver ikke så meget plads til gruppearbejde. 
 
Hvilke film kan jeg benytte under lukningen af filmlæsesalen?
Selv om filmlæsesalen er lukket, kan du stadig benytte disse film:
 
Mikrokort
 
·         Kirkebøger før 1892 fra Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm
·         Grønlandske kirkebøger
·         Borgerligt ægteskab 1851-1922
·         Kildeselskabets mikrokort
·         Københavns Politi - direkte og indirekte emigration
·         Diverse navneregistre fra
§         Københavns Politi
§         Københavns Politiret
§         Københavns Kriminal- og politiret
§         Landsover-, samt Hof- og Stadsretten
§         Københavns Forligskommission
 
Rullefilm
 
·         Brandforsikringsarkivalier
·         Fæsteprotokoller
·         Skifteprotokoller
·         Tinglæsningsarkivalier
·         Lavsarkiver
·         Navneregistre fra Københavns Kriminal- og politiret
·         Christonjes sedler
·         Holms samling
 
Ombygningen skyldes det kommende metrobyggeri
I staten af 2011 går Metroselskabet i gang med at bygge en Metrostation på pladsen foran Landsarkivet. Hele pladsen bliver inddraget til byggeplads og den nuværende hovedindgang vil ikke kunne benyttes.
 
Landsarkivets brugere skal i stedet benytte personaleindgangen i Florsgade. Der skal derfor bygges en korridor gennem filmlæsesalen, så man kan komme fra personaleindgangen til garderoben og hovedlæsesalen. Og varme- og ventilationssystemet på filmlæsesalen skal omlægges. Mens dette arbejde står på, er filmlæsesalen lukket.
 
 
Vi beklager de gener lukningen af filmlæsesalen giver.
 

Med venlig hilsen
Webklubben

Jørgen Sørensen:
Det kunne jeg da godt have gjort, jeg formodede at dem der var intereseret, lige slog det op selv. Ellers er linket her - http://www.sa.dk/content/dk/om_statens_arkiver/nyhedsoversigt/filmlasesalen_lukker_i_2_maneder -  ;)

Navigering

[0] Emneindeks

Skift til fuld version