Forfatter Emne: Peder Nielsen i Nørhaugegaard  (Læst 76 gange)

Andreas Nørgaard

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 480
Peder Nielsen i Nørhaugegaard
« Dato: 07 Apr 2021 - 00:05 »
Hej. Håber nogen vil hjælpe/supplere mig i at tyde nogle sider.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17054317#141610,34656803 (starter nederst på venstre side)Jeg tyder:


1840 den 5te Juni x x x, herredsfoged Bernth, der x var x x x x x x x x x fuldmægtig Larsen med vidner og wurderingsmænd sognefoged Rasmus Hansen og gaardmand Niels Rasmussen


-/- næste side -/-


Winther begge af Yding i x x den under blev x x ved døden afgaaede Gaardmand Peder Nielsen i Nørhaugegaard paa Yding Mark, for at x og vurdere boet x til paafølgende skifte og deling imellem Enken Maren Rasmusdatter og den afdødes i ægteskab med x x Børn, som var: 1 m. søn Niels, 29 aar gl. 2 x do Rasmus, 21 aar. 3 x do Niels Peter 12 aar. 4 x datter Elisabeth Magrethe, 19 aar, ugift. 5 x Ane Magrethe Sophie, 16 aar x nu x Barbara Marie, 14 aar, og 7 x Ane Marie, 9 aar.  Enken var tilstede x x x gaardmand Mikkel Peter Jensen af Skanderup x paa Yding Mark. x Niels og Rasmus x ligeledes x, den sidste x x x gaardmand Niels Jensen af Østergaard paa Yding x.  Som værge for de x Børn var x x x gaardmand Niels Laursen af Dauding. Wurderingsmændene blev paalagt at at vurdere x x x x med x x blev x x x.


-/- så kommer der en liste (den fortsætter på de næste sider) - af den kan jeg ikke tyde særlig meget -/-


Enken x x x x boet for x x nemlig:
1.  Obligation fra huusmand Hans Erich Enevoldsen i Yding Skov af 20 april 1839 x x x x.
2.  Panteobligation fra Gaardmand Søren Christensen i Hem af 18 decbr. 1828 x x x x x 1839.
3.  x x fra x af 11te Juni 1833 x 5te Marts 1834, for .... 50
4.  x x fra Huusmand Peder Laursen paa Hem Mark af 18 Dec. 1826 x x 14 Oct 1829 x til x x betalt for 1839.
5.  x x fra Gaardmand Jens Pedersen i Hem af x x for 1839.
6.  x x fra Frederik Jensen på Hem Mark af 11 Juni 1833 x 27 aug. 1834 x
7.  x x fra Jens Johan Eskesen i Yding af 24de Juni 1831 x 3 febr 1832 for x x 1839.
8.  x x fra Gaardmand Jeppe Mikkelsen i Purup af 24 Juni 1826 x 30 Juni x x for x betalt x x 1839.
9.  x x Jeppe Johansens Enke i Yding af 15 Apr 1840 x x x x


-/- næste side -/-


10.  x x fra huusmand Laurs Andersen i Yding af 11te Dec 1839 x x for .....
11.  Enken anmeldte, at der x obligation x x for huusmand Peder Andersen paa Hem Mark.....

x saa skal x x. x x tilglæde og xgik rigtigheden x.

x med bygnings og x af hartkorn x og x 1 x 3 x 2 x 2 x x x 9/68 x samt Konge og kirke x der af samt x og x blev x x x til de x i Gaarden x x 13 x 14 og til den paa Gaarden x x til Rasmus Nielsen x x af 17de Mai 1826, x 22 Sept. x x som blev x x for .....
Ingen af de x x x af x til indtægt for x. Summa 33 55 - x

Enken anmeldte x følgende gjeld paa x
1.  til Ungkarl Jens Jensen i Krog efter panteobligation af 14 Dec 1828, som x blev x x x x.
2.  til x x Holst i Horsens til x paa x x x.
3.  til Niels Poulsen på Saaring Mark laante penge x x
4.  til Niels Jensen i Frydenslund x Fieldbroe Mølle x x
5.  til Andreas Nielsen i Yding laante penge til den afdøde x x
6.  til Søren Olesen i Yding laante penge
7.  til sønnen Rasmus
8.  til sønnen Niels laante penge
Samtlige x x den anmeldte gjeld for riglig. Da erklærede dem alle tilfredse med den x Vurdering, og Vurderingsmanden x med underskrift, at x x x efter x og x x x hielpe dem Gud og Hans Hellige Ord.
            Rasmus Hansen             Niels Rasmussen
Den forretning blev x x og x


-/- næste side -/-


x x x x x med underskrift.  Maren Rasmusdat.  Mikel Peter Jensen  Niels Pedersen  
Larsen   Rasmus Pedersen   Niels Jensen   Niels Laursen  
Peder Andersen   Jens Jensen   Vidner: Rasmus Hansen og Niels Rasmussen
Mvh. Andreas Nørgaard

Jørgen Thue Pedersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 14.532
Sv: Peder Nielsen i Nørhaugegaard
« Svar #1 Dato: 07 Apr 2021 - 02:06 »
Hej!
Jeg tyder begyndelsen ned til effekterne:

1840 den 5te Juni indfandt Skifteforvalteren Justitsraad, Herreds-
foged Bernth, der selv var forhindret ved den ordinaire
Rets Pleie, sig ved hans constituerede Fuldmægtig
Larsen, med Vidner og Vurderingsmænd Sognefoged
Rasmus Hansen og Gaardmand Niels Rasmussen
   ( næste side )
Winther begge af Yding, i Stervboet efter den under 6te
f. M. ved Døden afgaaede Gaardmand Peder Nielsen i Nørhau-
gegaard paa Yding Mark, for at registere og vurdere Boets
Eiendele til paafølgende Skifte og Deling imellem Enken
Maren Rasmusdatter og den Afdødes i Ægteskab med hende
avlede Børn, som ere: 1, en Søn Niels, 29 Aar gl., 2, En Do
Rasmus, 21 aar. 3 en Do Niels Peter 12 Aar. 4, en Datter
Elisabeth Magrethe, 19 Aar, ugift, 5, en Do Ane Magrethe
Sophie, 16 Aar, 6, en Do Barbara Marie, 14 Aar, og 7, en Do
Ane Marie, 9 Aar.  Enken var tilstæde tilligemed hen-
des antagne Lavværge Gaardmand Mikkel Peter Jensen
af Skanderup lyst paa Yding Mark. Sønnerne Niels
og Rasmus vare ligeledes tilstæde, den sidste med Cura-
tor Gaardmand Niels Jensen af Østergaard paa Yding Mk (=Mark). 
Som Værge for de umyndige Børn var mødt deres
Sødskendebarn Gaardmand Niels Laursen af Dauding.
Vurderingsmændene bleve paalagte at vurdere saaledes
at de kunne bekræfte Vurderingen med Eed. Forret-
ningen blev derefter fremmet som følger:

mvh
Jørgen

Andreas Nørgaard

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 480
Sv: Peder Nielsen i Nørhaugegaard
« Svar #2 Dato: 07 Apr 2021 - 09:08 »
Tusind tak Jørgen
Mvh. Andreas Nørgaard

Jørgen Thue Pedersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 14.532
Sv: Peder Nielsen i Nørhaugegaard
« Svar #3 Dato: 07 Apr 2021 - 14:03 »
Hej igen.
Så springer jeg over de næste sider med effekterne og går til:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17054317#141610,34656804
fol. 274 a, fra linie 7, højre spalte:
Enken afleverede følgen-
de Obligationer, hvorefter
Boet har Capitaler ude-
staaende, nemlig:
1. en Obligation fra Huus
    mand Hans Erich En-
    voldsen i Yding Skov
    af 20 april 1839, thing-
    læst 29 Nov. s. A. stor   100 Rbd - -
2. en  Panteobligation
    fra Gaardmand Søren
    Christensen i Hem af
    18 Decbr. 1828, thinglæst
    24 s. M.  stor        250 --
    Renter afskrevne for 1839.
3. en Do fra Do af 11te
    Juni 1833, thinglæst 5te
    Marts 1834, stor   50 - -
    Renter afskr. for 1839.
4. en Do fra Huusmand Pe-
    der Laursen paa Hem
    Mark af 18 Dec. 1826,
    thinglæst 14 Oct. 1829,
    stor til Rest   100 - -
   Renten betalt for 1839.
[herefter i hele sidens bredde]
5.  en Do fra Gaardmand Jens Pedersen i Hem af
    17 Dec. 1835, thinglæst 27 Jan.1836, stor   200 - -
    Renter afskr. for 1839.
6. en Do fra Frederik Jensen paa Hem Mark af 11 Juni
    1833, thinglæst 27 Aug. 1834, stor     250 - -
     Renter afskr. for 1839.
7.  en Do fra Jens Johan Eskesen i Yding af 24de Juni
     1831 thinglæst 3 Febr 1832, stor    100 - -
     Renten betalt 1839.
8.  en Do  Gaardmand Jeppe Mikkelsen i Purup
      af 24 Juni 1826, thinglæst 30 Juni s. A. stor   100 - -
     Renten betalt indtil Dec. T(ermin) 1839.
9.  en Do  Jeppe Johansens Enke i Yding af 15 Apr 1840  stor  112 – 3 -
            1693 – 1- ?
( næste side )
         (Transport) : 1693 – 1 - 4 (hhv. Rigsbankdaler, mark og skilling)
10.  en Do fra Huusmand Laurs Andersen i Yding af
       11te Dec. 1839 uthinglæst, stor   25 - -
11.  Enken anmeldte, at der uden  Obligation haves
       tilgode hos Huusmand Peder Andersen paa
       Hem Mark..... 237 - -
       hvorfor han skal udstæde Panteobligation.
       Han var tilstæde og vedgik Rigtigheden heraf.
Stervboegaarden med Bygninger og Eiendomme
af Hartkorn Ager og Eng 1 Td. 3 Skpr.  2 Fkr.  2 15/17 Alb.
Skovsk. (Skovskyld) 9/68 Alb. samt Konge og Kirketiender der-
af samt Sæd og Avl blev dernæst, med Hensyn
til de [deri] i Gaarden staaende Kongens Penge 13 Rbd
11 sk og til den paa Gaarden hvilende Aftægt til
Rasmus Nielsen efter Contract af 1ste Mai
1826, thinglæst 22 Sept. s. A.  som blev foreviist
taxeret for ..... 1400 - -
Ingen af de Tilstædeværende vidste nu mere at
angive til Indtægt for Boet.      Summa 3355 (Rbd)  – 1 (mark) – 4 (skilling)

Enken anmeldte dernæst følgende Gjeld paa Boet:

« Senest redigeret: 07 Apr 2021 - 14:05 af Jørgen Thue Pedersen »
mvh
Jørgen

Andreas Nørgaard

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 480
Sv: Peder Nielsen i Nørhaugegaard
« Svar #4 Dato: 07 Apr 2021 - 14:42 »
Tak endnu en gang Jørgen - en stor hjælp!
Mvh. Andreas Nørgaard

Jørgen Thue Pedersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 14.532
Sv: Peder Nielsen i Nørhaugegaard
« Svar #5 Dato: 07 Apr 2021 - 15:33 »
Videre:
Enken anmeldte dernæst følgende Gjeld paa Boet:

1.  til Ungkarl Jens Jensen i Krog, efter Pante-
     obligation af 14 Dec. 1828, som Creditor, der
    var tilstæde, foreviiste -  -  - 100 Rbd - -
2.  til Overkrigscommissair Holst i Horsens
     til Rest paa Handel efter Revers -  -  -   100 - -
3.  til Niels Poulsen paa Taaning Mark laante
     Penge efter Revers - - -    100 - -
4.  til Niels Jensen i Frydenslund ved Fuldbroe
     Mølle efter Revers - - -    50 - -
5.  til Andreas Nielsen i Yding laante Penge
     til den Afdødes Begravelse m. v.  - - -   50 - -
6.  til Søren Olesen i Yding laante Penge - - - 25 - -
7.  til Sønnen Rasmus - - -  15 - -
8.  til Sønnen Niels laante Penge - - -  110 - -
Samtlige Vedkommende erkjendte den anmeldte Gjeld
for riglig. De erklærede dem alle tilfredse med den
skete Vurdering, og Vurderingsmændene be-
kræfte med Underskrift, at de have taxeret Boets
Eiendele efter Samvittighed og bedste Skjønnende
saasandt hielpe dem Gud og Hans Hellige Ord.
            Rasmus Hansen             Niels Rasmusen
Denne Forretning blev dernæst sluttet og Skiftets
      ( næste side )
videre Fremme udsat*.  Det Passerede bekræftes med Under-
skrift. Larsen. }  Maren Rasmusdtr.  Mikel Peter Jensen  Niels Pedersen 
                      m. f. P.          m.f.P.
      Rasmus Pedersen   Niels Jensen   Niels Laursen 
Peder Andersen   Jens Jensen      Vidner: Rasmus Hansen og Niels Rasmussen
   m.f.P.                           m.f.P.

*[der må så nok komme noget mere senere]
mvh
Jørgen

Andreas Nørgaard

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 480
Sv: Peder Nielsen i Nørhaugegaard
« Svar #6 Dato: 07 Apr 2021 - 21:37 »
Tak Jørgen - Ja det er end nu nogle dokumenter.
Mvh. Andreas Nørgaard