Forfatter Emne: Professionel hjælp tiloversættelse søges  (Læst 247 gange)

Klaus Støvring Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 16
  • http://aner.kidok.dk
Professionel hjælp tiloversættelse søges
« Dato: 05 Apr 2021 - 09:50 »
Jeg søger hjælp til at tyde / oversætte nogle tekster da jeg endegyldigt må erkende at jeg aldrig kommer til at kunne gøre det selv. Kan I anbefale nogle der kan hjælpe mod betaling og hvad er et rimeligt prisleje?

mvh
Klaus

Poul F. Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 9.042
Sv: Professionel hjælp tiloversættelse søges
« Svar #1 Dato: 05 Apr 2021 - 20:11 »
Dette forum kører udelukkende på frivillig og non profit basis.
Så prøv bare at linke til en af dine tekster.
Så vil vi gerne forsøge at hjælpe dig -
vel at mærke UDEN betaling... :)
Venligst
Poul F. Andersen

Aase Madsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.797
Sv: Professionel hjælp tiloversættelse søges
« Svar #2 Dato: 06 Apr 2021 - 12:41 »
Hvis du sender et link ind til teksten, står der altid nogle parat til at hjælpe dig, uden betaling.
Prøv det, så skal du bare se hvad der sker.
Held og lykke med det.
Venlig hilsen.
Aase Madsen

Klaus Støvring Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 16
  • http://aner.kidok.dk
Sv: Professionel hjælp tiloversættelse søges
« Svar #3 Dato: 07 Apr 2021 - 13:04 »
Det er disse tekster jeg pt søger tydet / oversat:

Et testamente i Sjællandske Register for ægteparret Christopher Klingbech og Amalia Margretha Ahlers. Amalia dør kort tid efter. Det starter nederst på højre side (No 136) og fortsætter over de næste to sider: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19981629#272928,52063397

samt en supplik til kongen fra Amalia Margretha Ahlers (nr 236 nederst på venstre side):
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977373#269437,51109973

Aase Madsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.797
Sv: Professionel hjælp tiloversættelse søges
« Svar #4 Dato: 07 Apr 2021 - 13:52 »

Her er lidt af det først med nogle huller, som andre sikkert kan udfylde.


No 136

…. Visiterer Christopher Klingbeck
og Hustrue, Testamentes Confirmation

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19981629#272928,52063399

F tus 5  Folie 5 ?)
G.A.B    At, eftersom ... Os aller......
Danigst er bleven ansøgt og begiært –
… allernaadigste Confirmation paa efterskrev-
ne Forskrivelse Lydende Ord efter ….......
som følger, Kiendes Vi underskrivne
Egtefolk Jeg Christopher Klingbeck og Jeg
Amalia Margrethe Ahlers og hermed vitterlig-
giør, at eftersom Vi nogen Tiid med
hverandre udi Egteskab christelig og vel ha-
ver levet og Gud os ikke med Livs Ar-
vinger paa nogen af Siiderne haver vel-
signet.
Venlig hilsen.
Aase Madsen

Jørgen Thue Pedersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 14.532
Sv: Professionel hjælp tiloversættelse søges
« Svar #5 Dato: 07 Apr 2021 - 14:32 »
Her er indtil nederst venstre side :
No 136

Under Visiterer Christopher Klingbeck
og Hustrue, Testamentes Confirmation

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19981629#272928,52063399

F 5tus  [ = Frederik Femtus = Frederik den 5te] 
G.A.V. [Giøre Alle Vitterlig]   At, eftersom hos Os allerunder-
danigst er bleven ansøgt og begiært Vo-
res allernaadigste Confirmation paa efterskrev-
ne Forskrivelse lydende Ord efter andet,
som følger: Kiendes Vi underskrevne
Egtefolk Jeg Christopher Klingbeck og Jeg
Amalia Margretha Ahlers og hermed vitterlig-
giør, at, eftersom Vi nogen Tiid med
hverandre udi Egteskab christelig og vel ha-
ver levet, og Gud os ikke med Livs Ar-
vinger paa nogen af Siiderne haver vel-
signet; Saa have Vi paa Hans Kongelige
Mayts Vores allernaadigste Behag og for-
ventende Confirmation med hverandre
vedtaget, besluttet og forafskeediget, saa-
som Vi og hermed af frie Villie og med
velberaad Hue vedtager, beslutter og for-
afskeediger, at naar det behager den
Alvidende gode Gud een af Os ved
Døden at bortkalde, da skal den igienleven-
de frie nyde, bruuge og beholde alle Vores
ringe felleds Midler og Formue, røren-
des og urørendes, aldeles intet deraf
undtagen i nogen Maade, være sig ved
hvad Navn nævnes kand, uforseglet,
uvurderet og uskift, og dermed fuld-
kommen, som med sin eegen Hoved-
Lod skalte og valte foruden den af-
dødes Arvingers Prætension, Arvs Søgning
eller Forhindring i nogen Maade, hvad
enten samme Efterlevende indlader
sig udi nyt og andet Egteskab eller ikke,
Dog skal bemeldte igienlevende pligtig
mvh
Jørgen

Jørgen Thue Pedersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 14.532
Sv: Professionel hjælp tiloversættelse søges
« Svar #6 Dato: 07 Apr 2021 - 18:19 »
Jeg fortsætter med det sidste, højre side:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19981629#272928,52063399
være, til ald Vores bortskyldige Gield
at svare, men skulle den længstlevende
uden viidere Egteskab ved Døden afgaae,
og ey have giort nogen viidere eller
nye Disposition over Boet, som dog
maae være den længstlevende tilladt
/: og hvorpaa i saa Fald allerunderd(anigst)
skal anholdes om Hans Kongel. Mayts
allernaadigste Confirmation :/ da skal
Vores felleds Midler og Formue, som fra
Vores Begravelses Bekostning og bortskyldig
Gields Afbetaling kan tilovers blive, imel-
lem begges Vores Arvinger, efter
Loven skiftes og deeles, At dette for-
skrevne er begge Vores fuldkomne
Villie, hvorefter Vores Arvinger sig
i alle Maader uimodsigeligen skal ret-
te og forholde, have Vi saadant til
Bekræftelse med Vores eegne Hænder
underskreven og Vores Signeter hos-
trykt, saa og formaaet Hr. Secretair
Friderich Henningsen og Mr. Johan Da-
niel Hansen med Os til Vitterlig-
hed at underskrive og forsegle. Fr
Henningsen (L. S.)* J. D. Hansen (L.S.)* Da,   * Loco Sigilli = Seglets plads på originalen
saafremt fornævnte Christopher Kling-
bech Under Visiterer i Vores Konge-
lige Residentz- Stad Kiøbenhavn, hans
Hustrue Amalia Margretha Ahlers,
som siiden ved Døden er afgangen, sig
ingen Livs Arvinger haver efter-
ladt, ville Vi forskrevne Forskri-
velse udi alle dens Ord, Clausu-
lerog Puncter, saasom samme heroven
indført findes, allernaadigst have
confirmeret og stadfæstet, saa og hermed con-  (→ næste side)
firmere og stadfæste; Dog 6te og 10de Penge,
samt ald anden Os tilkommende Ar-
vefalds Rettighed i alle Maader ufor-
krænket; Forbydendes etc.
     Christiansborg Slot den 19de Martii 1762.


« Senest redigeret: 07 Apr 2021 - 18:23 af Jørgen Thue Pedersen »
mvh
Jørgen

Aase Madsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.797
Sv: Professionel hjælp tiloversættelse søges
« Svar #7 Dato: 07 Apr 2021 - 18:25 »
Bravo.

Jeg fik også lært noget angående Frederik den 5´te, jeg have ingen anelse om at man skrev den slags i et testamente.
Venlig hilsen.
Aase Madsen

Jørgen Thue Pedersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 14.532
Sv: Professionel hjælp tiloversættelse søges
« Svar #8 Dato: 08 Apr 2021 - 02:27 »
samt en supplik til kongen fra Amalia Margretha Ahlers (nr 236 nederst på venstre side):
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977373#269437,51109973
:
venstre side, højre spalte nederst:
236. Amalia Margrethe Ahlers her
af Staden, Andrager at ved Skifte-
Slutning efter hendes i Jylland afdøde
Moster Mette Kirstine Povels Datter
tilfaldt hendes Broder, navnl. Lars
Poulsen i Arv 21 rdr. 2 mk 14 sk som sid(en?)
hand i mange Aar havde været
borte, uden at der havdes Efterret-
ning om ham, blev indtil viidere de-
poneret hos Sognepræsten for Jerslev
og Wester Brønderslef Meenigheder i
Aalborg Stifft Hr. Jacob Holm, hvor den
[fortsætter højre side, højre spalte]
endnu staaer; Men da der icke
efter 30 Aars Forløb er hørt eller
spurgt det ringeste fra bem(eld)te
Lars Poulsen, Saa beder Suppli-
cantinden, som har Bevilling at
være sin egen Værge, At hende, efter
*foranførte Omstændigheder,      *[”bem” overstreget]
maae imod behørig Afkald og
Qvittering af Vedkommende udbe-
tales hendes Andeel af bem(eld)te
liden Arv;
   Herhos et Bielager.
→ → til behandlingen,
venstre side, venstre spalte nederst:


CancellieCollegium den 6 Augusti 1760.
Til Biskoppens Erklæring
Er indkommen Dat. 25 Sept. 1760. Da det af
hosfølgende Hr Jacob Holms indhentede Un-
derretning erfares, at ansøgningen er i
alt rigtig; Saa, da hun er hart trængende:
intereddere? om H. Maj. ville tillade, at
hun maatte nyde den liden Arv heller nu
hun trængte hart dertil, end at den skulle
henstaae; og saaledes indstilles ansøgningen
til Bønhørelse.
Cancellie Collegium den 8 Octobr. 1760.
Remitteres til Cammeret ved Skrivelse,
at det overlades til deres forestilling
om icke den(n)e liden Arv af 21 rdr 2 mk og 14 sk
maatte skienckes disse fattige Arvin-
ger.
Conseillet den 9 Octobr. 1760 Ligeleedes
« Senest redigeret: 08 Apr 2021 - 02:30 af Jørgen Thue Pedersen »
mvh
Jørgen

Klaus Støvring Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 16
  • http://aner.kidok.dk
Sv: Professionel hjælp tiloversættelse søges
« Svar #9 Dato: 08 Apr 2021 - 09:49 »
jeg siger mange tak for hjælpen. Den har ligget på mit bord i flere år!

Aase Madsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.797
Sv: Professionel hjælp tiloversættelse søges
« Svar #10 Dato: 08 Apr 2021 - 11:16 »

Hvis du har mere liggende, så send et link, hvor du beder om hjælp, fordi du ikke kan / eller har lært at læse gotisk skrift.
Held og lykke med det fremover.
Venlig hilsen.
Aase Madsen