Forfatter Emne: Slagsmål på Lerup Kirkegård 1630? (Øster Han Herred, Hjørring Amt)  (Læst 165 gange)

Lindy Kirkensgaard Kær

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 205
Han Herreds tingbog 1630
Opslag 179/242 (fra 5. linje)
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=22743222#476334,85200293
Folio 175b
       Mandagen 30 Augustj 1630.
       Lars Christenß i Bondrup [Minde]
For denom stande Anders Pollß Vnder Liden, Lars Roed ibd
Anders Ifuerß i Möllgrd Bagge Jenß i Staxte Poell Pollß
i Eistrup Morten Sörenß i Bißmölle, [Peder] Sörenß ibd Niels
Laustsön i Thelling och Christen Jensß ibd huilche der alle Ser
delles Vorde med [hellgens] eed och opragte Fingre at di
huerchen hördte eller Saae At Niels Persen i Lund eller
hans Söen Peder Niellß giorde nogen Bordag i nogen Moder
Paa Lerup Kerch=gardt den 15 Augustj sist forleden, [Enten]
paa [Per] Xstenß Klithuß eller nogn anden, [Enten ondt]
schendtz ord hug eller slaeg i nogne Maader bestod Jens
Niellß i Thelling och Jens Poellß ibd med opragt fingr och æed
att di i gaar 8 dage loellig hidstefft for Niells Pierß och Jens
[Söe] Pier Niellß thill dette Vorde at [th?? Besch??tt.]
Med Venlig Hilsen
Lindy Kirkensgaard Kær
Suldrup - Himmerland

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 17.155
Buen nedefter som afslutning på efternavnene er en såkaldt afkortningforkortelse, som her erstatter en/sen. Det er ikke et ß.
Det markeres ved afskriften ved at skrive denne i kursiv.

       Mandagen 30 Augustj 1630.
       Las Christensen i Bondrup Winde
For denom stande Anders Pollsen Vnder Liden* Lars Roed ibd               *Underlien
Anders Iffuersen i Møllgrd Bagge Jensen i Staxt(ed) Poell Pollsen
i Eistrup Morten Sørensen i Bißmølle, Peer Sørensen ibd Niels
Laurtzøn i Thelling och Christen Jensen ibd huilche der Alle Sær-
dellis vonde med hellgens eed och opragte Finger Att di
huerchen hørdte eller saae Att Niels Piersen i Lund eller
hans Sønn Peder Niellsen giorde nogen Bordag i nogen Modr
Paa Lerup Kirchegrdt den 15 Augustj sist forleden, Enten*                  *betød dengang: hverken
paa Peder Xstensen i Klithuß eller nogn Anden, Enten medt
schendtz ord hug eller slaeg i nogen Maader bestod Jens
Niellsen i Thelling och Jens Poellsen ibd med opragt fingr och Æed
Att di i gaar 8 dage loellig hidsteff(ne)t for Niells Piersen och Jens
Søe Pier Niellsen thill dette vinde at thage Beschr(eff)uett.

mvh Ole

Lindy Kirkensgaard Kær

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 205
Hej Ole
Tak for hjælp og info!
Jeg vil for eftertiden skrive afkortningforkortelse som en/sen, eller måske med et Ʒ
Har fundet Kromans bog fra 1943 frem af bogreolen, for at nærlæse den lidt mere, så jeg måske kan forbedre min læsning af tingbøgerne, der findes vel ikke andre bøger, som forklare så detaljeret om hvert enkelt bogstav!
Kan Bondrup Winde mon være en forkortelse af Bonderup Vindmølle (Vejrmølle)?
Med Venlig Hilsen
Lindy Kirkensgaard Kær
Suldrup - Himmerland

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 17.155
Hej Lindy
Du skriver Jeg vil for eftertiden skrive afkortningforkortelse som en/sen, eller måske med et Ʒ
Det sidste tegn (hvorledes er genvejen?) betyder iflg Kromann nærmere th eller lign.
- men som tidligere nævnt skriver Kroman fint herom på s.80-83.

Om ordet efter Bondrup er Winde eller Minde kan være lidt usikkert - M og W kan have mange udformninger -
og betydningen kan jeg ikke byde på.

mvh Ole

MK

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 40
Hej Lindy
Må jeg spørge hvilken bog det er, du hentyder til?
Er det Kromans skriftens historie?

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 17.155

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 17.155
Jeg tror, at ordet efter Bondrup skal læses som Winde i betydningen Vidnesbyrd.
Det ses hyppigt anført på samme måde i overskriften på de ex. de følgende sider.

MK

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 40
Hej Ole
Mange tak for link til bogen.
mvh
Brian

Lindy Kirkensgaard Kær

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 205
Til Ole
Jeg havde fokuseret på ”Skillingstegnet ß er oprindeligt langt s + ʒ”, side 83, fjerde nederst linje.
Dårlig ide med ʒ, så jeg holder mig til det kursive!
Teksten er skrevet i Word i Times New Roman og kopieret over, symbolet Ʒ (0187) eller ʒ (0292)
Med Venlig Hilsen
Lindy Kirkensgaard Kær
Suldrup - Himmerland