For alle > Find Your Relatives in Denmark

Lauridz Pedersen Hansted

(1/1)

Åse Anna Markussen:
Hei

En av mine forfedre Lauridz (Lars)  Pedersen Han(d)sted, er sannsynligvis dansk innflytter til Tønsberg, Norge, der han fikk "Borgerbrev paa 1 rxdrl, dateret 1680 <decembr> 8 december".
Han oppgis å være innvandret - og jeg tror han var en Lauridz (Lars) Pedersen utvandret fra Hansted.

Han er født ca. 1642 og døde i Tønsberg i 1720.

Kirkebøkene for Hansted begynner så vidt jeg kan se, i 1650, og Udvandrerdatabasen går ikke så langt tilbake. 

Er det andre kilder jeg kan søke i - eller er det noen i Dis-Danmark som kjenner personens familie?

Vennlih hilsen
Åse Anna Markussen
Oslo

Navigering

[0] Emneindeks

Skift til fuld version