Forfatter Emne: Rytterregimenters indkvartering i 1710erne  (Læst 1542 gange)

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.401
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Rytterregimenters indkvartering i 1710erne
« Dato: 01 Jun 2020 - 18:20 »
Hej!

Jeg har i en tid søgt efter min ane Jochum Malder/Mahler/Maler der dukker op ved Kronborg Amts synsforretning (25. januar 1717), hvor han ses under Rågeleje (Vejby sogn) som "Rytter Jacob Maler, 3 fag, svarer intet til kongen". Han ses herunder i krigsjordebogen 1718, der blev udarbejdet på baggrund af synsforretningen:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3FJ-49TH-W

Hvor længe Jochum da har resideret i Rågeleje er usikkert, da han som fritaget for afgifter ikke optræder i de forskellige landgilde- og restancelister.

Pt. er mit gæt at Jochum havde været tilknyttet 1. jyske nationale rytterregiment, hvis garnisoneringer beskrives i denne artikel om Hans Krabbe fra PHT 1927, s. 162:

Citér
1ste jyske nationale Rytterregiment, ved hvilket Hans Krabbe stod fra 1707 lige til sin Død, havde fra 1700 og de følgende Aar Stabskvarter paa Bratskov i Broust Sogn nær Limfjorden, 4 gamle Kompagnier laa paa Ryttergodset i Vendsyssel, Thy og Mors, og 2 nye i Aalborg, Thisted og Nykøbing paa Mors, sandsynligvis blev Regimentet dog allerede i 1707 forflyttet til Kolding Amt, 1715–17 synes det at have holdt til omkring Slagelse, og 1717–26 har det garnisoneret i Nordsjælland, navnlig i Kronborg Amt (Esrom), men det har i denne Periode ogsaa haft Styrker paa Jægersborg og af og til i Hillerød. — Paa disse Egne, navnlig altsaa i Kolding Amt, paa Slagelse Egnen og i Esrom, er Hans Krabbes Liv hengledet, fra 1719 er det i alt Fald sikkert, at han har haft fast Bopæl i Esrom; thi fra dette Aar og til sin Død i 1726 findes han gentagne Gange nævnt i Esbønderup Kirkebog.

Hennings, P. (1927). En »Krabbe« Gaades Løsning. Personalhistorisk Tidsskrift, 48(8_6_2), 161-168. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79228

Det ses at de ankom til Esrum ca. samtidig som Jochum dukker op. Esrum var iøvrigt Kronborg rytterdistrikts regimentsskrivers embedskontor.

I Kronborg rytterdistrikts kontributions- og jordebogsregnskaber 1717–18 ses denne indkvarteringsliste:

Citér
Specfication
over forlegningen af Herr Obrister Reven-
felds Regiment til Hest, in Anno 1718

[...]

og det fra 1 Januarij 1718 til 27 Octobr dernest,
siden haver bemte Regiment være forlagt til
Aarets udgang, og fremdeles til 27 Octobr sidst

1 Udj de Nye Baraquer paa Eserum
Liff Compagniet, Hr Major Brokods
og Hr Ritmester Schinkels Compagnier
der med Under officierer samt [Pouker]
og Gevaldiger ere . . . . . . . . . .  245 [Portioner]

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3FP-XZKH

Ifølge Hirsch var Ditlev Revenfeld 25. december 1716 udnævnt Oberst og Chef for 1. jyske nationale Rytttterregiment:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=198852#198852,37677201

Jeg finder det umiddelbart sandsynligt at min ane kan være afdanket fra et af de tre Revenfeldske kompagnier på Esrum.

Dette regiments regnskaber er online hos FamilySearch, men her nævner indkvarteringslisterne helt andre regimenter og kompagnier!

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3FY-69JK-K (opslag 450–79)

Hvordan hænger det mon sammen?

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.401
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Sv: Rytterregimenters indkvartering i 1710erne
« Svar #1 Dato: 02 Jun 2020 - 12:05 »
Hej igen

Ved nærmere eftersyn af befalingsmændende i sidstnævnte indkvarteringslister synes der at være tale om en række kompagnier fra forskellige regimenter der har været indkvarteret på 1. jyske nationale rytterregiments gods i Jylland. De har således ikke noget at gøre med selve dette regiment...

Major von [Leubens?] kompagni
Oberst von Lüttichaus Kyrraserregiment — 2. jyske https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=198803#198803,37668711
Ridtmester de Lautrees kompagni — 2. sjællandske https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=198789#198789,37666711
Ridtmester [Schwanens?] kompagni
Oberstløjtnant von Galkowskys kompagni — 3. jyske https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=198716#198716,37655750
Ridtmester von Holtzendorffs kompagni — ??? https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=198753#198753,37661398
Oberstløjtnant Hiorts kompagni

Så det var en nitte. Nogen forslag?

mvh
Mikkel

PS. Links til rytterregimentsregnskaber:

https://www.familysearch.org/search/catalog/416225 — fynske regimenter (1680–1718)
https://www.familysearch.org/search/catalog/416163 — sjællandske regimenter (1679–1717)
https://www.familysearch.org/search/catalog/415023 — jyske regimenter (1670–1718)
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Jakob Ramlau

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 843
Sv: Rytterregimenters indkvartering i 1710erne
« Svar #2 Dato: 02 Jun 2020 - 12:13 »
Heste ere sarte Dyr.  Man kunde derfor ikke have Kavalleri konstant kaserneret. Af Hensyn til Hestenes sunde Græsning, havde man dem derfor paa Græs i Saisonen hos Bønderne, de saakaldte Foderværter. Man udstationerede saa nogle Kavallerister til at overvaage saavel Foderværter som Heste. Ikke sjældent havde Foderværten en eller flere Døtre....................
For at citere Sancho Panza:
"Manden er Ild,
Quinden Blaar
og Fanden puster"
Saa man sagtens finde Kavallerister udenfor Garnisonsbyerne.

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.401
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Sv: Rytterregimenters indkvartering i 1710erne
« Svar #3 Dato: 02 Jun 2020 - 12:31 »
Hej Jakob

Ja, det ses tydeligt at de var spredt vidt omkring, ikke mere end et par stykker i hvert sogn!

Men måske jeg egentlig skulle søge på Slagelse-egnen istedet? Det skal de jo have været 1715–17...

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.401
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Sv: Rytterregimenters indkvartering i 1710erne
« Svar #4 Dato: 03 Jun 2020 - 13:42 »
Jeg har prøvet at finde ud af hvilket af de gamle sjællandske rytterregimenter der havde ryttergodset omkring Slagelse i årene 1715–17 (dvs. Antvorskov amt, ikke at forveksle med det i 1718 oprettede Antvorskov rytterdistrikt), men man skal ud på noget af en rejse for at få stykket det sammen!

Der var tre sjællandske regimenter, og de nyeste jordebøger er vist fra 1696 (omend jeg kun finder to!):

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3V9-HSSH — Brigadier & Oberst Johan Rantzaus regiment (har stedregister på de sidste par opslag)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3VM-5CC — Oberst Matthias Nummesens regiment (uden stedregister)

Rantzau blev 16. november 1680 udnævnt chef for 1. sjællandske (brigadier i 1693):
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=198846#198846,37676203

Nummesen blev 14. marts 1685 chef for 2. sjællandske:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=198826#198826,37672864

Jeg ser ikke umiddelbart sognenavne fra Slagelseegnen i de to jordebøger, så det må næsten være 3. sjællandske der hørte til ved Antvorskov/Slagelse?

I dette regiments regnskaber findes et ekstrakt af mønsterrullen med kasseret mandskab og heste (dateret 14. juni 1714), hvor det nævnes:

Citér
De Compagnier som paa Regimentskriver Jochim
Lütkens District Rÿttergods er jndqvartered

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3FT-B9WK-B

Jochim Lütken var regimentsskriver ved Antvorskov og Korsør Amter:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=198803#198803,37668674

Mon ikke det er det rette regiment jeg har fat i? Desværre er min Jochum ikke lige i dén kassationsrulle, men jeg leder videre!

mvh
Mikkel

PS. Esrums barakker blev bygget 1716/17:
http://www.roskildehistorie.dk/gods/klostergods/landklostre/Esrum/Esrum.htm
« Senest redigeret: 03 Jun 2020 - 13:45 af Mikkel Eide Eriksen »
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.401
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Sv: Rytterregimenters indkvartering i 1710erne
« Svar #5 Dato: 03 Jun 2020 - 17:32 »
Fra 3. sjællandske nationale rytterregiments regnskab 1717:

Citér
Kongl. Mayt Regimentskriver!

Som efter hans Kongl Mayts allernaa-
digste befalling af 13 hujus, De Herrer Oberster
Donop og Revenfelts anbetroede Regimenter
Cavallerie, af deris itzige qvarterer saaledis
skal opbryde og marchere, at det første gaar
til Fridrichsborg Regiments District og det an-
det til Cronborg Regiments District
, Saa forstan-
diges [sagt] Eder hermed til efterretning
saavit de paa det tredie Sædlandske Regi-
ments Ryttergods nu indqvarterede
Compagnier af bemte Regimenter maatte
vedkomme, hvis Forplegning sammestæds
ei gaar længere end til indeværende Maa-
neds udgang, og hvorefter J haver at be-
sørge og foranstalte, icke allene at imel-
lem Rytteren og Bonden førend opbrudet
næstkommende 25 huhus skeer behørig Rigtig-
hed; mens endog at denne October Maaneds
--
afgivt saaledis lequideres, at under Officerer-
ne og de Geme ne vorder af qvartererne
medgivet efter Forordningen af 10 Aug:
Ao 1695 dens 9 art: hver Sex skilling daglig
i Rendepenge, at regne fra bemte 25de OCtobr:
og til 31 dito inclusive helst forplegningen
i de andre destinerede qvarterer ey førend
1 Nov: tager begyndelse. Gud befallet af

Eders velvillige
[signaturer]

Kiøbenhavn Land Etatens
General Commissariat
dend 19 October Ao 1717
til
Regimentskriver Lütken.

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3FT-B9CP-8
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.401
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Sv: Rytterregimenters indkvartering i 1710erne
« Svar #6 Dato: 04 Jun 2020 - 13:39 »
Således så de 10 ryttergodsdistrikter ud i midten af 1690erne:

1. sjællandske: Holbæk, Ringsted og Kalundborg Amter
2. sjællandske: Roskilde, Ringsted, Sorø, Tryggevælde, Vordingborg, Antvorskov og Korsør Amter
3. sjællandske: Antvorskov, Korsør, Holbæk, Kalundborg og Sæbvgaard Amter
1. fynske: den østlige Del af Fyen
2. fynske: den vestlige Del af Fyen
1. jydske: den sydlige og vestlige Del af Jylland, strækkende sig mod Nord helt op i Thy
2. jydske: det sydøstlige Jylland (Koldinghus Amt)
3. jydske: Vendsyssel, Hanherrederne, Nord-Thy og paa Mors
4. jydske: Skanderborg, Silkeborg, Aakær, Koldinghus, Havreballegaard og Stjernholm Amter
5. jydske: Aalborghus (syd for Limfjorden), Hald, Dronningborg, Silkeborg, Mariager, Havreballegaard, Kalø og Skanderborg Amter

Kilde: Christiansen, C. (1923). Om Amtsregnskaberne som historisk Kilde. Fortid Og Nutid, 1921, s. 30
https://bibliotek.dis-danmark.dk/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=34818

NB: Christiansen angiver iøvrigt at der var løbende mageskifter, bortsalg, tilkøb, afrundinger, mm. så de kan have ændret sig en del igennem tiden...

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.401
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Sv: Rytterregimenters indkvartering i 1710erne
« Svar #7 Dato: 04 Jun 2020 - 14:32 »
Lejermålsattest i Kronborg amts uvisse indkomster 1714:

Citér
Udj Søeborg Sogn ere udj indeværende aar
1714 Jngen som til Leyermaal ere forfaldne
Men paa
Gilleleye Inger Hansdatter, som har havdt Legem-
lig omgiengelse med en af de forige Ryttere
som laa paa Gilleleye, navnlig Jørgen Ander
søn
, at denne er hendis bekiendelse testerer

Cornelius Meyer

Søeborg d: 3. Decemb: 1714

Mon han var fra samme regiment som Jochum? Og hvilket var det?

I Frederiksborg-Kronborg amters jordebogsregnskaber ser jeg:

1713 Generalmajor Fursmans regiment
      "jyske nat. Rytt Rgmt"
      https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=198715#198715,37655566
1713 Oberst Prehns regiment
      "Prehns Rytterregiment"
      https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=198841#198841,37675446
      https://www.sa.dk/daisy/arkivskabers_arkivserier?ngid=1240510&ngnid=2263829
1714 Oberst Løvenhjelm
      1. sjællandske nationale rytterregiment
      https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=198666#198666,37648471

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.401
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Sv: Rytterregimenters indkvartering i 1710erne
« Svar #8 Dato: 25 Okt 2022 - 18:15 »
Jeg har gennemgået alle lejermål i Kronborg rytterdistrikt i perioden 1712–17 og noteret mig soldaternes officerers navne. Det blev til en del regimenter, der var i området (men vi er jo også under Store Nordiske Krig). Rytterregimenter markeret med fed:

Ahlefeldt, Christian Albrecht — kaptajn i jyske geworbne Infanteriregiment
   https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=198438#198438,37618202

Arenstorff, Henning til Storgaard og Alsted — ritmester i 1. sjællandske nationale Rytterregiment
   https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=198441#198441,37619126

Diener, Tobias Peter — kaptajn i Strø herreds kompagni af østsjællandske nationale Infanterirregiment
   https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=198691#198691,37652130

Fursmann, Falk Nielsen — kaptajn/ritmester i jyske nationale Rytterregiment (ovennævnte generalmajor Fursman er død 1712)
   https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=198715#198715,37655572

Jaersleben, Nicolaj Lorentz — kaptajn for Holbo herreds kompagni af østsjællandske nationale Infanteriregiment
   https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=198761#198761,37662632

Kaas, Jørgen Werner — kaptajn for Langelandske kompagni af fynske nationale Infanteriregiment
   https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=198774#198774,37664493

Klæve, Jacob Mathias — kaptajn for Merløse kompagni af vestsjællandske nationale Infanteriregiment
   https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=198680#198680,37650735

Manteufel, Stanislaus — secondmajor i jyske geworbne Infanteriregiment
   https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=198805#198805,37669218

Schinckel, Niels Juel — kaptajn i 1. jyske nationale Rytterregiment
   https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=198866#198866,37680240

Schlöttelburg, Bernd — kaptajn i Oldenborgske nationale Infanteriregiment
   https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=198867#198867,37680565

Wentin, Martin — kaptajn for Hammer herreds kompagni af vestsjællandske nationale Infanteriregiment
   https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=198911#198911,37688034

Zepelin, Volrath Didrick — kaptajn i 3. sjællandske nationale Rytterregiment
   https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=198925#198925,37690547

mvh
Mikkel
« Senest redigeret: 25 Okt 2022 - 18:30 af Mikkel Eide Eriksen »
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.401
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Sv: Rytterregimenters indkvartering i 1710erne
« Svar #9 Dato: 27 Okt 2022 - 20:06 »
Jeg er lige blevet opmærksom på at den svenske Wikipedia har udmærkede artikler om en del ældre danske regimenter:

https://sv.wikipedia.org/wiki/3._Sjællandske_nationale_Rytterregiment
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Ej_längre_existerande_danska_regementen

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.401
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Sv: Rytterregimenters indkvartering i 1710erne
« Svar #10 Dato: 03 Nov 2022 - 19:10 »
Jochum Malder/Mahler er som nævnt fri for afgifter, og jeg har ikke indtryk af at det var normalt for afdankede ryttere. Jeg vil tro, at han må have gjort sig fortjent til det, vel i en kamphandling.

De ovennævnte regimenter var alle med i Store Nordiske Krig i årene før hans "ankomst":

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjællandske_Kyrasserregiment (1. jyske nationale Rytterregiment)
https://sv.wikipedia.org/wiki/1._Sjællandske_nationale_Rytterregiment
https://sv.wikipedia.org/wiki/3._Sjællandske_nationale_Rytterregiment

Alle tre regimenter deltog i slagene ved Helsingborg 1710 og Gadebusch (Pommeren) 1712. Første sjællandske deltog tillige ved belejringen af Stade (Nedersaksen) 1712 og slaget ved Stralsund (Pommeren) 1715.

Eftersom der ikke er bevaret stambøger for regimenterne i perioden, må næste skridt må være en nøjere gennemgang af regimenternes regnskaber med de årstal in mente. Her er fx. en præsentationsattest fra første jyske 1703, som angiver både afgående og nye ryttere:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3FY-S9CP-M

Jeg vil begynde med første jyske, eftersom hans tyskklingende navn stemmer godt med 1. jyske distrikts hjemsted i bl.a. Sønderjylland.

mvh
Mikkel
« Senest redigeret: 03 Nov 2022 - 19:12 af Mikkel Eide Eriksen »
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.401
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Sv: Rytterregimenters indkvartering i 1710erne
« Svar #11 Dato: 17 Nov 2022 - 23:11 »
Jeg er stadig i gang med regnskaberne. Her er i mellemtiden lidt litteratur:

Om stambøgers indretning og meget andet interessant om regimentsarkiver:

H.E.E. Koch, Infanteri-Reglementets stambøger og Justitsprotokoller (Fortid og Nutid, 1928) s. 138–147
https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/115810

Om udskrivningssteder (se s. 172):

Knud C. Rockstroh, Oversigt over de vigtigste Afdelinger af Krigsministeriets Arkiv og Vejledning m. H. t. Benyttelsen (Fortid og Nutid, 1919) s. 170–176
https://tidsskrift.dk/fortidognutid/article/view/116939

Om hvervning i praksis i rytterdistrikterne:

F.H.K. Kristensen, Fra dengang man hvervede Soldater (Fra Ribe Amt, 1928) s. 111–118
https://tidsskrift.dk/fraribeamt/article/view/76775

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986