Forfatter Emne: Amerikansk statsborgerskab  (Læst 246 gange)

Ronnie

  • Bruger
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 3
Amerikansk statsborgerskab
« Dato: 14 Jan 2020 - 13:50 »
Kan nogen mon oplyse mig om, hvor længe en indvandrer  i USA i begyndelsen af 1900-tallet skulle have opholdt sig i landet, inden han/hun kunne opnå amerikansk statsborgerskab. Jeg har fundet en slægtning. som i 1919 fik amerikansk statsborgerskab.  Så vidt jeg ved, udvandrede han til USA omkring 1910, muligvis i 1909,hvilket jo ville passe med, at man dengang kunne blive amerikansk statsborger efter 10 års ophold i landet. Er det mon en korrekt konklusion? Jeg har ikke kunnet finde ham registreret på diverse "indvandrerlister".

Verner Bentsen

  • Medlem
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 1.625
Sv: Amerikansk statsborgerskab
« Svar #1 Dato: 14 Jan 2020 - 17:33 »
Vejledning fra 1890.

Om Erhvervelse af amerikansk Borgerret,
Den amerikanske Borgerret kan erholdes efter 5 Aars Ophold i de forenede Stater, dog maa man have Opholdt sig mindst et helt Aar i den Stat eller det Torretorium, hvor man vil søge om Meddelelse af Borgerbevis. Mindst 2 Aar før sin Optagelse i Borgersamfundet, maa den Ansøgende under Ed er­klære for den behørige County-Autoritet eller Kredsret, at det er hans optigtige Hensigt at ville være ame­rikansk Borger og fra nu af for Eftertiden at ville sværge Troskab mod den Herre og det Land, hvor­ under han hidtil har hørt. Han faar da udstedt et saakaldt „første Borgerbrev".
En Person, der er indvandret før sit 18de Aar, er fritaget for nævnte Formaliteter og kan uden videre indgive Andragende om Borgerbrev, saasnart han har fyldt sit 21de Aar, forudsat at han har været 5 Aar i Landet. Den Maade paa hvilken den „endelige" Optagelse i Borgersamfundet sker, er éns for alle Indvandrere og er i Hovedsagen følgende: Den Kjændsgjærning, at de i det mindste har haft Ophold i 5 Aar i de forenede Stater, skal ved Ed bekræftes af et troværdigt Vidne, hvorefter de under visse For­maliteter tages i Ed paa Forfatningen.
Sønner, der leve hos deres Forældre, og hvis Fader paa ovennævnte Maade har erhvervet sig ame­rikansk Borgerret, behøve ikke at lade sig naturalisere, da de sammen med Faderen faa Borgerret.
Vender en paa fornævnte Maade naturaliseret Person tilbage til sit Hjemland og tager Ophold der i længere end 2 Aar, da kan han ansés for at have opgivet sit andet Fædreland (adoptiv Fædreland).


mvh Verner