Forfatter Emne: Johan Sommer i Underup og hans søster Silke Henriksdatter, hvor nævnt i 1676  (Læst 5712 gange)

Mona Skov Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 343
Hej

Håber at nogen kan hjælpe mig.
Johan Sommer i Underup og hans søster Silke Henriksdatter, skulle i følge en hjemmeside være  nævnt i nedenstående protokol. https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=304997#304997,62489463

Men det er de ikke.
De skulle være stævnet d. 23. september 1676 til Stensballegård Birkedommer.

Så mit spørgsmål er, om nogen her skulle være stødt på dem et andet sted. Man skulle jo tro at oplysningen må stå et sted.

Jeg havde sådan håbet, at det nu endelig var lykkedes mig at få bekræftet Silke Henriksdatters eksistens.

Hun skulle være datter af præsten i Stouby Henrik Jørgensen og Margrethe Holgersdatter. Og gift med Clemen Sørensen i Vrønding, Tamdrup sogn. Men det er det skriftlige bevis jeg mangler. Eller i hvertfald at man kan udelukke andre muligheder.

At Clemen Sørensens hustru hedder Silke, er ret sikker, da samtlige børn har en datter ved navn Silke.
Hans første søn døbes Henrik. Så muligheden for, at hun er en Henriks datter er jo ret stor. Men.. hun kunne jo have været gift tidligere med en Henrik.

Jeg er tidligere blevet henvist til nogle slægtsbøger. Men de har heller ikke kunnet give noget bevis for, hvor man har fra, at hun er datter af Henrik Jørgensen.
Så hvis nogen kunne finde, hvor det er hun og broderen er nævnt, vil det jo bekræfte at hun hedder sådan.

Med venlig hilsen
Mona Skov Jensen

 Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432
Hvis det lykkes at finde JOHAN SOMMER i Unnerup (ca. 1636-1681, begr. 28/3 i Nim, 45 år) og SILKE HENRIKSDATTER (død 1698),  gift o. 1675 med CLEMEN SØRENSEN i Neder Vrønding, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt (ca. 1635-1729, begr. 13/2 i Tamdrup),  - omtalt som søskende, er de børn af MARGRETHE HOLGERSDATTER af Gammelby Præstegård, Stouby Sogn (ca. 1615-1690, død i Horsens) fra hendes 2 ægteskaber, og altså halvsøskende.

MARGRETHE HOLGERSDATTER var gift første gang med Sognepræst i Stouby og Hornum, Bjerre Herred, Vejle Amt, 1634-1639 Hr. MADS JØRGENSEN KATTRUP (SOMMER) (død i december 1639) og blev gift anden gang med Sognepræst i Stouby og Hornum Hr. HENRIK JØRGENSEN (ca. 1610-1649). De boede i Gammelby. -
 Hr. Mads Jørgensen Kattrup (Sommer) i Gammelby må have ægtet en datter af Hr. Holger Gabrielsen eftersom datteren, Anne Madsdatter Sommer i Engom, kalder LENE HOLGERSDATTERS mand, Sognepræst HANS OLUFSEN NYSTED i Løsning og Korning, sin svoger. –

I sit første ægteskab var hun altså mor til JOHAN MADSEN SOMMER i Unnerup  (ca. 1636-1681, begr. 28/3 i Nim, 45 år). -

Hun var også i første ægteskab mor til ANNE MADSDATTER SOMMER i Engum Præstegård (død 9/6 1703).
- En indførsel i Engom Kirkebog, der er den eneste i kirkebogen fra krigsåret 1660: “10 Maj, 1660 waar mit Troloufuelse i Randløf Prestegaard med Erliug och Gudfryctig Pige ANNA MADSDATTER SOMMERS 17 Junij 1660 waar wores Brølup i Randløf Præstegaard. Gud gifve Lyche och Velsignelse.
B. Fahlencamp.”  - Pastor BERNT BERNTSEN FAHLENCAMP i Engom og Hedensted (død 1674) havde haft en bror, Hr. JENS BERNTSEN FAHLENCAMP i Øster-Nykirke, som 6/8 1659 var blevet myrdet eller pint til døde af polakkerne,  hvorved han efterlod sine i forvejen nedgravne kostbarheder til Nationalmuseet.  Naturligt nok følte Hr. Bernt sig derfor ikke tryg i sit hjemsogn.
Faktisk er Engom Kirkebog ikke ført mellem 17/3 1659 og “Tredie Pinsedag 24. Maj”, hvilken dag indtraf i 1670. Bernt Fahlsncamp beskriver tilstanden efter hjemkomsten til sit kald således :
“1660 er alle uden VII Halvgaarde i denne Fejdetid afbrændt, nederbrudt og ganske øde”. –
25/7 1675 stod Anne Madsdatter Sommers bryllup med Fahlencamps efterfølger Hr. JENS JENSEN KRAG. De udsteder 17/12 1696 i Engom  en forskrivelse om, at den længstlevende må sidde i uskiftet bo, da de ikke efterlader sig livsarvinger. Vidner er deres kære “Svogre” Sr. ERICH HENRICHSEN på Vedøe  og hæderlig og vellærde Hr. HANS OLUFSEN (NYSTED), Sognepræst til Løsning og Qvorning. - Anna Sommer dør 9/6 1703. Hendes bomærke findes under forskrivelsen af 1696 og viser et af to pile gennemboret hjerte.
 
I andet ægteskab var MARGRETHE HOLGERSDATTER så mor til SILKE HENRIKSDATTER (død 1698). -

- - - -

Dette rejser så et nyt spørgsmål:

I 1676 burde Hr. JENS JENSEN KRAG i Engom være indkaldt til tinge på lige måde som sin svoger JOHAN MADSEN SOMMER og svigerinde SILKE HENRIKSDATTER.

Men hvorfor er han så ikke det?
- - - - -

JOHAN MADSEN SOMMERi Nim, Nim Herred (ca. 1636-1681, begr. 28/3 i Nim, 45 år). – 13/10 1671 var han Fuldmægtig på ”de von Sprechelseners Gods af Hamborg” (= Dronningborg).  1673 boede han i Unnerup. - Gift 2/6 1672 i Nim Kirke med MAREN SØRENSDATTER (Død i Hoved. – Skifte 5/4 1729 Skanderborg Rytterdistrikt, fol. 234. – Erik Brejl, nr. 1400). – Forældre til bl. a. SØREN JOHANSEN SOMMER i Århus (Se der). Nim Kirkebog er kun bevaret ved Lengnicks Kirkebogsuddrag. - Han synes, at dømme efter børnenes navne, at have heddet JOHAN HENRIKSEN SOMMER. - Omtales 20/8 1688 på Randers Byting som ”Johan Sommer, forrige Forvalter på Dronningborg”  - blev gift 2/6 1672 i Nim, Nim Herred, Skanderborg Amt, hvor de boede endnu i 1679 med MAREN SØRENSDATTER, kaldet SOMMER, som døde i Hoved, Ørridslev Sogn, 1729 (Skifte 5/4 1729 Skanderborg Rytterdistrikt, fol. 234. – Erik Brejl, nr. 1400). -  29/4 1685 på Randers Byting: ”Markvard Eggers på salig Johan Sommers hustru, Maren Sørensdatter hendes vegne, fordrede dom over Henrik von Hatten KM tolder i Randers for 100 sletdaler, som han skal være hende skyldig, som er for 50 tønder rug, som han af hende har bekommet, og fremlagde en dom af Støvring herredsting 10/4 sidst afvigte, hvor sagen blev henvist til Maren Sørensdatters værneting, og derefter fremlagde et skriftligt indlæg, hvorimod Henrik von Hatten fremlagde et bevis fra Peder von Sprechelsen, at betalingen for omtalte 50 tønder rug, som tolderen skulle forhandle for Maren Sørensdatter, skulle tilstilles ham som betaling for resterende KM kontributioner, hvorefter blev afsagt dom, at Henrik von Hatten bør at gøre den anstalt, at Maren Sørensdatter bekommer hendes betaling, som er 100 sletdaler, såfremt han ikke selv vil stå til rette derfor..” -
Hendes børn var
HENRIK SOMMER i Underup (begr. 25/5 1749 fra Torp i Underup),

 SØREN SOMMER i Århus,

 MARGRETHE SOMMER, gift med Avlsmand RASMUS JENSEN BINDEBALLE i Horsens (Skifte Horsens Købstad 4/2 1737, fol. 588 b. – Erik Brejl, nr. 818),

SIDSEL SOMMER, enke efter MIKKEL ANDERSEN i Underup. Mor til: MAREN MIKKELSDATTER (Skifte Skanderborg Ryttergods 12/8 1730. – Erik Brejl, nr. 1446), gift med NIELS FRANDSEN i Davding og mor til SIDSEL NIELSDATTER (f. 1729) og til ABELONE MIKKELSDATTER (f. ca. 1709 – Hun blev gift med JENS NIELSEN, Træskomand i Underup (ca. 1700-1755, begr 16/3 i Unnerup. -.Skifte 3/5 1755 Hansted Hospital, fol. 188. – Erik Brejl, nr. 179 ).

Desuden arvede ANNE MARGRETHE MARCUSDATTER, gift med RASMUS SØRENSEN i Hoved (ca. 1679-1757, begr. 26/1 på Kattrup Kirkegård). -

Med venlig hilsen

Bjørn Sommer.

Mona Skov Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 343
Ja, bare man kunne finde det sted Johan og Silke er nævnt.

Som du skriver, tyder det på, at Johan Sommer er en Henriksen. Men hvis hans far også er Henrik Jørgensen, hvorfra har han så Sommer navnet, det troede jeg kom fra Mads Jørgensen?

Mvh
Mona

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432
Jeg skriver jo faktisk, at JOHAN SOMMER er en MADSEN (ca. 1636-1681, begr. 28/3 i Nim, 45 år), som søn af  Sognepræst i Stouby og Hornum, Bjerre Herred, Vejle Amt, 1634-1639 Hr. MADS JØRGENSEN KATTRUP (SOMMER) (død i december 1639).
Han er igennem sin mors, MARGRETHE HOLGERSDATTERS, andet ægteskab med efterfølgeren i kaldet stedsøn af Hr. HENRIK JØRGENSEN i Stouby og Hornum (ca. 1610-1649). -

Faderen, Hr. MADS JØRGENSEN (SOMMER) (død i december 1639), der 1620 7/1 anbefaledes til optagelse i Sorø Skole og blev optaget 1/5 1622 (Torben Glahn, 1978: "Soranerbiografier 1584-1737", s. 143 nr. 473) blev  under navnet “MATTHIAS GOORGII KATTERUP” 1634 Sognepræst i Stouby og Hornum efter (sin svigerfar) Hr. HOLGER GABRIELSEN (f. ca. 1585 på Egebjerggård i Hansted, død 1641 i Hylke), der flyttede til Hylke.
Der er ingen grund i antagelsen om, at Hr. MADS JØRGENSEN KATTERUP (SOMMER) skulle være identisk med den Hr. MADS JØRGENSEN LUND, Præst i Hylke 1632, som i 1634 fik kongebrev på at nyde tiende af Ringe Kloster. -Tilnavnet "KATTERUP" afslører JOHAN MADSEN SOMMERS far, Hr. MADS JØRGENSEN (SOMMER) som søn af Sognepræsten 1597-1636 Hr. JØRGEN MADSEN SOMMER i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup, Voer Herred, Skanderborg Amt, og hustru JOHANNE NIELSDATTER BANG.

Hr. JØRGEN MADSEN SOMMER var muligvis den GEORGIUS MATTHIÆ MEDELFARDENSIS, som i 1594 blev optaget på Københavns Universitet.  - 1597 19/11 omtales i et missive til biskoppen i Århus en præst, som er kommen til Katterup, Ørridslev og Tolstrup sogne efter Hr. Laurids Olufsens død.  Denne præst har været Hr. Jørgen Madsen Sommer. - Hr. Jørgen Madsen i Kattrup var på skifte 24/8 1630 testamentarisk blevet givet og foræret et jordstykke på Ingestrup Mark efter NIELS JENSEN GRØN Borup og hans hustru KIRSTEN NIELSDATTER med samtykke fra Niels Grøns arvinger i, at jorden skal efterfølge Jørgen Madsen og hans arvinger til evig tid.  – Bjarne Nørgaard Pedersen har nærmere undersøgt den arvesag herom, der førtes på Voer Herredsting 1679-81.
Tilnavnet Sommer forekommer i Lise Lunds: “Forfatteren Poul Martin Møllers anetavle”, hvor han og hustru, JOHANNE NIELSDATTER, optræder som ane 80-81.  Hustruen angives som datter af NIELS JØRGENSEN BANG, der i 1577 nævnes som selvejer i Kattrup, Voer herred, og denne er vel en søn af selvejer samme sted JØRGEN NIELSEN BANG, der nævnes i 1577. De kilder, hvor jeg har truffet Hr. Jørgen, foretrækker blot at skrive “Jørgen Madsen”. -

Hr. JØRGEN MADSEN SOMMER har muligvis gået på Latinskolen i Middelfart på Fyn før han 1594 kom på Københavns Universitet.

Han kan muligvis være søn af Selvejergårdmand i Davinde, Åsum Herred, Odense Amt, MADS PEDERSEN SOMMER (Carl Langholz, 1989: "Anetavler for berømte Danskere" I: Stamtavle 23: "Poul Martin Møllers Anetavle", s. 91-96). -

Noter:

Lise Lund, “Persh. Tidsskr.” 16. rk. III, s. 120: “Forfatteren Poul Martin Møllers anetavle” ane 80—81.
 
H. Friis Pedersen: ”Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1602”, s. 141.

Kcl. Brevb. 1597 19/11 —

Herdis Therkelsen, “Østjy. Hjemstavn” 1972: “En mordsag fra Hovedgård i 1680”, s. 148-49.  -

Bjarne Nørgaard Pedersen i ”Slægten” Nr. 35, Januar 2007: ”Efterlod Niels Grøn i Borup sig livsarvinger?”, s. 48-49. - Ridefoged i Skanderborg Len, NIELS GRØN (GØDSEN), død 1612, beboende 1592 en gård i Borup, Kattrup Sogn, som han 1608 med sin hustru, KIRSTEN NIELSDATTER af Kronen fik livsbrev på. 1596 gav Niels Grøn i Borup stager til Ørridslev kirke for hans forældres, JENS GRØN i Hoved og ANE NIELSDATTERS begravelse i altergulvet. 1567- 90 nævnes Jens Grøn i Hoved, 1610 og senere lå Hoved under Skanderborg Slot (TRAP).

“Personalhist. Tidsskr” 16. rk. III, s. 120 + s. 122.

”Wibergs Præstehistorie”. - Anton Blaabjerg, 2000: ”Nutiden og Valdemar Sejr”, s. 46, nr. 25.14, med s. 83 ang. Slægtlinje 25-31. – Palle Rabøl Hansens hjemmeside: ”Our family History” 2012. – 20/10 2005 meddelte Martin Bang Dahl følgende på DIS-Forum: ” Dansk Slægtshistorie i Kjellerup udgav i 1960'erne en håndfuld slægtsbøger, der alle havde et afsnit om "Egebjerggård" og slægten, der efter sigende nedstammer fra Holger Rosenkrantz. I den af disse slægtsbøger som jeg selv har, nemlig "Forslægt og efterkommere efter Mads Laursen og hustru Ulricha Sophie Jensdatter (Glasow) (Hvis mormor var en Zitscher, datter af sognepræsten Ulrich Zitscher og Margrethe Pedersdatter (Neuling)), står der følgende om HOLGER GABRIELSENS (og KIRSTEN NIELSDATTERS) børn:  Holger Gabrielsen efterlod sig 8 børn: Lene Holgersdatter, gift med Rasmus Pedersen Tøxen, præst i Løsning-Korning, Anne Lisbeth Holgersdatter, vistnok gift med Mads Frandsen i Ejer, Niels Holgersen, præst i Gangsted-Søvind, gift med Maren Jensdatter, Anders Holgersen, forpagter på Hanstedgård og ejer af Ørskovgård, gift med Kirsten Johansdatter, Margrethe Holgersdatter, gift første gang med Mads Jørgensen Sommer, præst i Stouby 1634-1640, og gift anden gang med hans efterfølger Henrik Jørgensen, Maren Holgersdatter, gift med Anders Lauritsen Stourup, rådmand i Fredericia, Karen Holgersdatter, gift med Peder Mortensen (Neuling), sognepræst i Lundum-Hansted, Marie Holgersdatter, gift med Jens Pedersen Bredal, præst i i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup.
Endvidere nævnes et barnebarn Frands Andersen Stourup som sognepræst på Hirtsholmene.
I øvrigt kan man ved hjælp af Carl Langholz' "Anetavler for berømte danskere" finde f.eks. forfatteren Aage Dons blandt efterkommerne af Holger Gabrielsen.
Mvh..Martin B. Dahl.”

“Vejle Amts Aarbøger” 1925, s. 34. 

Aksel Lassen, 1965: “1659- da landet blev øde”, s. 98. –

“Nationalmus. Vejledninger” 1968: “Danmark 1530-1660 s. 33; Rum 43, Montre 2, Fund E.

“Vejle Amts Aarbøger” 1925, s. 33-34.

“Danske Kancellis Jydske Reg.” 1697, fol. 185 ff., nr. 6.
 
ERICH HENRICHSEN (27/9 1640-1/2 1704) købte Vedø i Koed 1685. - G. m. ANNE SVENDSDATTER (22/9 1654-21/12 1714) enke efter NIELS THOMSEN til Rygård. Hendes 4 børn: Svend Behr, Andreas Nicolai Behr, Thomas Nicolai Behr og Nille Marie Behr.  (A. Nellemann, Persh. T. 103: 1 (1983). “Lidt personalhistorie fra Rygård og Vedø på Djursland”, s. 31-32).

Ehrencron-Müller: Forfatterlexicon, VI, s. 128. – HANS OLUFSEN NYSTED (14/6 1664-21/12 1740) blev præst i Løsning og Korning, Hatting Herred, Vejle Amt, i 1693 efter Hr. RASMUS PEDERSEN TØXEN. – Han blev gift første gang 28/3 1694 med enken LENE HOLGERSDATTER (ca. 1639-1714, begr. 18/3 i Løsning. - Skifte Hatting Herreds Provsti 12/9 1714, fol. 84 b. – Erik Brejl, nr. 9) og efterlod sig ingen børn. – 17/12 1696 underskrev han som ”svoger” Hr. Jens Jensen Krag i Engom og Anne Madsdatter Sommers testamente (Se II: 3: 4.). – Han og Lene Holgersdatter gjorde testamente 6/3 1696. Som eneste arving efter hende nævnes 12/9 1714 Hr. Holger Jensen Bredal i Skade Præstegård, Sognepræst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup, der var søn af Hr. Jens Pedersen Bredal (død ca. 1681), Sognepræst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup, og hustru Marie Holgersdatter. Det vil sige, at Hr. Holgers berømte, lærde søster, Anne Margrethe Jensdatter Bredal (13/9 1655-2/3 1729, begr. i Horsens), ikke var betænkt i testamentet, ligesom der også kan være andre slægtninge, som ikke var betænkt.

Vor Herreds Tingbog ved Bjarne Nørgaard Pedersen 22/1 1675, fol. 238.

Herdis Therkelsen, Østjy. Hjemstavn 1972, “En mordsag fra Hovedgård i 1680”, s. 146.  -

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.


« Senest redigeret: 11 Jan 2020 - 01:48 af Bjørn Sommer »

Mona Skov Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 343
Hej Bjørn

Mange tak for dine mange oplysninger.

Men tilbage står stadig, hvor findes det notat, som oplyser at Silke Henriksdatter er søster til Johan Sommer. Håber der er en der ved hvor det findes.

Jeg har forøvrigt været i kontakt med hende, der har den hjemmeside, som nævner at de er søskende, men hun kan desvære ikke længere huske, hvor hun har oplysningen fra.

Mvh
Mona

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432
https://forum.slaegt.dk/index.php?topic=133371.0 -

Når JOHAN SOMMER er nævnt sammen med sin søster SILKE HENRIKSDATTER på tinge; mens svogeren Hr. JENS JENSEN KRAG ikke er nævnt i samme dokument, må det betyde, at JOHAN MADSEN SOMMER er med på tinge som lavværge for søsteren. -

Sagen kan derfor specielt være rejst imod SILKE HENRIKSDATTER kort før hendes ægteskab med CLEMEN SØRENSEN i Vrønding, Tamdrup Sogn, idet ægtemanden ellers ville have repræsenteret hende?
SILKE HENRIKSDATTERS ældste søn var HENRICH CLEMENSEN i Tamstrup (1678-1727).
http://patach.dk/tngfiles610/familygroup.php?familyID=F3828&tree=2b -

Ifølge Wiberg boede hendes mor MARGRETHE HOLGERSDATTER i 1675 i Horsens med sine børn.

Sagen kan derfor i 1676 have været for Horsens Byting?

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.
« Senest redigeret: 13 Jan 2020 - 05:50 af Bjørn Sommer »

Mona Skov Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 343
Jeg vil prøve at kigge i Horsens bytings protokol.
Det er da en mulighed.

Tak for det forslag.

Mvh
Mona

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=298661#298661,61393442 -

2/3 1675:
Erlig og Velagte Ungkarl CHRISTOPHER HENRICHSEN DYSTRUP, på hans vegne var skikket Ærlig, Velagt og Forstandige Mand IFUER ANDERSEN, Borger og Indvåner her ibm., Som Esket.  For Domb fremstoed forne Ifuer Andersen og på bemte CHRISTOPHER HENRICHSEN DYSTRUP hans Vegne begierde af Borgerskabet, som tilstede vaar, at de vilde give og meddele et sandfærdigt Vidensbyrd og Kundskab hvorledes det er vitterligt, at han er født og båren, og af hvad Forældre på Fæderne og Møderne Side.
Så fremstod for domb 24 ærlige, trofaste og forstandige Dannemænd nemlig (osv)
Samtlige forskrevne 24 Dannemænd ... vandt og kundgjorde, at forn: CHRISTOPHER HENRICHSEN DYSTRUP er barnfødt udi Gammelbye Præstegaard, her for Horsens liggendes ....
Hans Fader var Hæderlig og Vellærde Mand nu Salig Hr. HENRICH JØRGENSEN DYSTRUP, fordumb Sognepræst til Stouby og Hornum Sogne som boede og døde i forne Gammelbye Præstegaard, hans Moder er den Erlig, Dyderig og Meget Gudelskende Matrone MARGRETHE HOLGERSDATTER, som her udi Horsens er bosiddendes og udi nogle Aar været haver,
så ingen med Sandfærdighed kan sige ham andet på end det som ærligt og oprigtigt er udi alle måder.
Det samme vandt og tilstod den ganske del af Borgerskabet, som i dag ved Tinget til stede var
hvorefter bemeldte IFVER ANDERSEN på forne CHRISTOPHER HENRICHSEN DYSTRUPS Vegne var Tingsvinde begierendes. 

Mona Skov Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 343
Hej Bjørn

Fantastisk, med det fund du her har gjort. Her bliver jo bekræftet Wibergs oplysning om at Margrethe Holgersdatter er i Horsens 1675. At hun var gift med Henrik Jørgensen Dystrup. Samt en ukendt søn af dem? Jeg er ihvertfald ikke tidligere stødt på ham.

Jeg har desvære ikke haft tid til, selv at kigge i Horsens byfoged protokol. Og er heller ikke lige så god til at tyde disse protokoller.

Mvh
Mona


Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432
https://archive.org/stream/aalekongen_gmail_VOR/VOR_djvu.txt -

Der var udsendt varsel til 22/1 1675 på Voer Herredsting bl. a. til MARGRETHE HOLGERSDATTER i Horsens og hendes børn, da JØRGEN OLUFSEN i Hoved med fuldmagt af 4/11 1674 fra sine søskende skødede til sin bror MADS OLUFSEN al den part, som de var tilfaldet. -

Mona Skov Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 343
Tak for det. Jeg vil prøve at gå den afskrevne Voer herreds tingbog igennem.

MVH
Mona

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432
Jeg havde i mit indlæg af 9/1, der var hentet fra noget upubliceret materiale, centreret omkring præsten Hr. CHRISTEN MADSEN SOMMER i Sjelle, Skørring og Låsby Sogne 1679-1716 og Provst i Framlev Herred 1710-1720 glemt at gennemredigere teksten, således at der samtidig kom til at stå, at JOHAN SOMMER i Underup hed "JOHAN MADSEN SOMMER" og at han nok hed "JOHAN HENRIKSEN SOMMER". - - -

Først nu opdager jeg, at min tekst ikke var entydig.
Beklager forvirringen!

JOHAN MADSEN SOMMER holder jeg mig til i håbet om, at man finder, hvor han i 1676 optræder sammen med sin søster SILKE HENRIKSDATTER DYSTRUP. -

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.

Mona Skov Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 343
Jeg har nu kigget lidt i den afskrevne del af Vor herreds tingbog.
Og fandt 15.1. 1675 (234) " sl hr Mads Jørgensens arvinger hr Jørgen Madsen i Fyn og Anne Madsdatter i Engum deres fædrene part, som næstkommende fredag skal bevises."
Jeg synes det ser ud som om, der kun er de to arvinger, men burde Johan Sommer ikke også have stået der hvis han er hel bror til dem?

Forøvrigt er Jørgen Madsen, på Fyn og Jacob Madsen Lund samme mand? Da det er Jacob som er nævnt ugen efter den 22.1. 1675 i tingbogen. (Jacob var jo præst på Fyn)

Margrethe Holgersdatter burde jo have mindst en søn ved navn Jørgen, begge hendes svigerfædre hed Jørgen.
Hun burde også have både en Holger og Mads. Hvis navne opkaldet, skulle være opfyldt før hun får en Jacob og Johan.

Mvh
Mona

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432

I dette kildested er der tale om to arveparter efter Hr. MADS JØRGENSEN (SOMMER), som er afkøbt 2 af arvingerne. -
Der er intet nævnt om, hvor mange arveparter, boet i alt var opdelt i.

To af arvingerne nævnes, nemlig:
1) Hr. JØRGEN MADSEN på Fyn -
og
2) Hr. JACOB MADSEN LUND.
Student fra Ribe Skole 1656. - Sognepræst i Flemløse, Båg Herred, Odense Amt, 26/8 1668-29/9 1678 (Epitafium i kirken). -Gift med KIRSTEN MADSDATTER. - Hun gift første gang o. 1659/60 med enkemanden Hr. GREGERS PEDERSEN ELYSIN i Flemløse, Sognepræst 16/10 1645-22/8 1668. - Epitafium).
- - - - -

Interessant fra Voer Herreds Tingbog er i øvrigt denne indførsel fra 16/9 1681 (fol. 139):

**” ”hr Jens Krabbe i Kattrup med opsættelse 5/8 fremlagde tingsvidner 22/7 og 5/8 samt genpart af tingsvidne 27/6 1649, hvori HANS JØRGENSEN i Overby fremæskede af hr OLUF NIELSEN i Kattrup, hvorledes han er kommet til det skøde, han har på Engestrup mark, hvortil han svarede, at han var kommet lovligt til det, hvortil hr NIELS JØRGENSEN i Ring på sine egne og hans sl brødres børn deres vegne svarede, at da JØRGEN OLUFSENS bo blev registreret, er samme breve der taget under forsegling, og fremlagde en genpart af en henfindelsesdom 1/8 1679, hvori er indført et gavebrev og tilsigelse af sl NIELS GRØNS arvinger, at de har bevilget et stykke jord i Engestrup mark, som NIELS GRØN og hans hustru KIRSTEN NIELSDATTER havde foræret deres sognepræst hr JØRGEN MADSEN og hans efterfølgere i kaldet, og han fremlagde et lovbudsvidne 9/8 1650, hvor HANS JØRGENSEN i Overby på hans medarvinger, nemlig hr CHRISTEN NIELSEN i Randlev hans hustru JOHANNE JØRGENSDATTERS vegne hr OVE LAURIDSEN i Tønning hans hustru KIRSTEN JØRGENSDATTERS vegne hr OLUF NIELSEN i Kattrup hans efterleverske METTE JØRGENSDATTERS vegne hr NIELS JØRGENSEN i Ring JØRGEN JØRGENSEN i Skablund sl hr MADS JØRGENSENS bøm og HANS JØRGENSEN på egne vegne lovbød Engestrup mark, som hans sl far hr JØRGEN MADSEN havde i brug, og befindes hr OLUF NIELSEN i levende live at have fået kald og varsel for samme lovbud, og det har aldrig været brugt af andre end sl hr JØRGEN MADSENS arvinger, som har været i Kattrup kald, indtil hr JENS kom dertil, hvorefter der blev afsagt dom: da jorden er givet til præsterne i Kattrup, bør dem følge hr JENS KRABBE og hans efterkommende præster.” -

Dette kildested viser, at ANNE MADSDATTER SOMMER i Engum opholdt sig hos sin faster JOHANNE JØRGENSDATTER (SOMMER) og hendes mand Hr. CHRISTEN NIELSEN KROGSTRUP i Randlev, da hun i 1660 blev gift i Randlev Præstegård med Hr. BERNT BERNTSEN FAHLENCAMP i Engom. -

Desuden var Hr. CHRISTEN NIELSEN KROGSTRUP i Randlev med meget stor sandsynlighed bror til Hr. OLUF NIELSEN KROGSTRUP i Kattrup, der ved ægteskab med METTE JØRGENSDATTER (SOMMER) var hans svoger.

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=282333#282333,54957695 -

Her er et link til Voer Herreds Tingbog 15/1 1675, 234.

Specielt for at se om Hr. OLUF NIELSEN KROGSTRUPs enke i Kattrup vikelig deri kaldes med slægtsnavnet "HAMMER", som anført i tekstafskrivningen "Full text af "Vor Herreds Tingbog".

Hendes navn er skrevet i femtesidste linje til højre (Opslag 440 = Opslag 441), samt på anden linje fra oven på højre side (Opslag 442).

Især sidstnævnte sted er entydigt læsbart som "deris Moder METTE JØRGENSDATTER SOMMERS med hindis Laugværge". -

Bemærk i øvrigt det tilskrevne fornavn i opslag 442 højre side linje 7 fra oven:

Jeg læser det som "Hr. JACOB MADSEN i Fyen" og ikke som "JØRGEN".

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=304997#304997,62489454 -

Her er Sognepræsten i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup Sogne Hr. CHRISTIAN ZIDSCHER fremmødt for Stensballegård Birketing. -

Og 8/1 1676 nævnes en Højagtbar CLEMEND SØRENSEN på Mesing (?) fremmødt foran domstolen. -

29/1 1676 er der tvist imellem Rentemester HENRIK MØLLER og Hr. CHRISTIAN ZIDSCHER.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=304997#304997,62489455 -« Senest redigeret: 25 Jan 2020 - 05:50 af Bjørn Sommer »

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=304997#304997,62489520 -

Stensballegård Birketing 16/8 1679:

Hr. JENS KNABE, Sognepræst til Kattrup, Ørridslev og Tolstrup Sogne fik vidnesbyrd, at "de i dag gav 14 dages varsel til Velfornemme Matrone METTE HAMMERS Sl. Hr. JENS HOLMBOES, forrige Sognepræst til Kattrup, hans efterleverske for vinder.
Han begærede, at hun ville fremlægge i retten sal. NIELS GRØNS skøde på et stykke jord, kaldes Ingestrup Mark til Sl. Hr. JØRGEN MADSEN i Kattrup.

Det fremlagte pergamentsskøde var dateret 7/9 1614 og er i sin helhed skrevet af i tingbogen.

Der nævnes skiftet efter NIELS GRØN 24/8 1630. -

NIELS GRØNS arvinger nævnes, som anerkendte, at NIELS GRØNS og hustru KIRSTEN NIELSDATTERS Testamentariske gave til Hr. JØRGEN MADSEN i Kattrup og hans arvinger skal respekteres.

Læst på Voer Herredsting for dom 25/8 1630,  14/3 1649, 6/6 1649, 18/7 1649, 9/8 1678 og 20/6 1679, samt 1/8 1679.

Mona Skov Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 343
Undskyld jeg ikke har reageret de sidste dage, men jeg har været optaget af arbejde mmDu har virkelig været igang med tydning. Du skrev d. 22. Om Jacob Madsen, og jeg kan godt se, at der må være læst/ skrevet forkert af i den afskrevne tingbog Vor herred. Der står nok nærmere Jacob end Jørgen. Skriverens andre Ø er skrevet anderledes. Og det sidste bogstav må være b.

Som sagt har jeg selv lidt svært ved at læse tingbøger, så det er rigtig dejligt at du går dem igennem.
Håber det lykkes at finde Silke Henriksdatter nævnt.

Mvh MonaBjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432
Stensballegård Birks Tingbog 15/11 1684:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=304997#304997,62489619 -

Sognepræsten i Væhr og Nebel sogne og Provst i Voer Herred, Hr. JENS PEDERSEN BAY, fremlagde en kvittering, som var udgivet af Ærlig, agtbar og Velfornemme Mand SØFREN JENSEN HOLMBOE, Borger og Handelsmand i Horsens. anlangende S. J. H.s søstersøn, nemlig FOG ERICHSEN, som var Salig Hr. ERICH CLEMENDSENS, Velbemeldte Hr. Jens Pedersen Bays formand, fordum Sognepræst til Væhr og Nebel Sogne, og (hustru) METTE JENSDATTER HOLMBOE deres efterladte søn hans bemeldte fædrene og mødrene arv, desligeste, hvis forn. FOG ERICHSEN arveligen kunde tilfalde efter hans Sal. heele Broder JENS ERICHSEN, og hans halve Søster MAREN ERICHSDATTER med derhos påfølgende fuldmagt, som også var udgiven af Velbemelte SØREN JENSEN HOLMBOE. 


https://wiberg-net.dk/1374-Vaer.htm

Wiberg kender ikke Erich Clemensens kone METTE JENSDATTER HOLMBOE. -Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432
SØFREN JENSEN HOLMBOE i Horsens kalder Hr. JENS PEDERSEN BAY i Væhr og Nebel "Svoger". -

Det vil sige, at Hr. JENS PEDERSEN BAY har været gift første gang med enken i kaldet, METTE JENSDATTER HOLMBOE. -

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432

Stensballegårds Birketing 15/8 1685:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=304997#304997,62489655 -

Hr. JENS KRABBE, Sognepræst til Kattrup med annexer, forbydes at levere fra sig nogen af de midler, han har hos sig, af den Hæderlig og Gudfrygtige Matrones METTE JENSDATTER Sl. Hr. CHRISTIAN ZIDSCHERS havde indtil videre med videre sagsbehandling.

14/5 1680 mødte Ærlige og Velforstandige Mand JØRGEN OLUFSEN i Hoved på Voer Herredsting på sin søster METTE JENSDATTER Sl. Hr. Christian ZIDSCHERS vegne.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=304997#304997,62489663 -


Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21658914#408366,75703364 -

I Matriklen 1688 for Underup by, Nim Herred, Skanderborg Amt (i 1688 Stjernholm Amt), er Matr. nr. 3 MAREN SOMMERS Selveje (Gl. Htk.: 6-7-2-2-; ny Htk.: 14-0-2-2- + Skov 0-1-3-2-). -
Den har husbondhold til von Sprechelsen (på Dronningborg). -

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21658914#408366,75703360

I Vrønding, Tamdrup Sogn er CLEMEN SØRENSEN fæster på 1688-Matr. nr. 9 u. von Sprechelsen (Gl. Htk.: 6-4-2-2-; ny Htk.: 5-2-0-0-).
« Senest redigeret: 27 Jan 2020 - 07:21 af Bjørn Sommer »

Mona Skov Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 343
Det vil sige at Clemen Sørensen var fæster under Dronningborg, så et evt skifte efter Silke Henriksdatter skal findes der.

Men det findes så desværre ikke, kan se at Brejl først har Dronningborg fra 1707.

Mvh
Mona

Erik Brejl

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 579
  • https://www.brejl.dk/
Det Dronningborg jeg har, er amtet.
Det er i stedet Dronningborg rytterdistrikt, men det bliver det ikke bedre af, da det først begynder 1719.
Erik

Erik Brejl

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 579
  • https://www.brejl.dk/
Undskyld. Der var jeg vist lidt for hurtig.
En selvejer skifter jo under amtet.

Mona Skov Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 343
Hej Erik

Tak for oplysningen om, at der både er et Dronningborg amt samt rytterdistrikt.

Og hvis protokollerne havde været bevaret, skulle vi have brugt dem begge, for at finde de to søskendes skifter.
Som Bjørn skriver, var Johan Sommers enke Maren Sørensdatter selvejer, det må han jo så også have været.

Hvorimod Silke Henriksdatters mand Clemen Sørensen var fæster.

Mvh
Mona
« Senest redigeret: 29 Jan 2020 - 07:51 af Mona Skov Jensen »

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432

VOER HERREDSTING 22/7 1681 (126):
** hr Jens Krabbe i Kattrup stævnede Anne Sofie, Jørgen Olufsens, i Hoved med hendes lovværge, Mads Olufsen i Torrild, Johanne Jørgensdatter i Trustrup med lovværge, Mette Jensdatter i Kattrup med lovværge, Johanne Olufsdatter og Maren Olufsdatter sst med lovværger, Niels Hansen og Jørgen Hansen i Overby, Kirsten Jørgensdatter i Ring med hendes lovværge, hr Niels Jørgensen sst, hr Niels Olufsen i Vissing, hr Christoffer i Tønning og hans hustru Ingeborg Olufsdatter, hr Jens Krag i Engum og hans hustru, Hans Jonasen i Elling for syn vidne og æskning angående Engestrup mark, og hernæst fremlagde en varselsseddel af Viborg landsting til alle sl hr Jørgen Madsen, fordum sognepræst til Kattrup menighed, hans efterladte arvinger for vidner og dom anlangende Engestrup mark, som i hans formands tid har været brugt til Kattrup præstegård, og Laurids Knudsen i Borup vidnede, at da hr Jørgen Madsen i Kattrup var død, ville hans arvinger lovbyde Engestrup mark, men hr Ole, som kom efter ham i kaldet, spurgte Laurids Knudsens far Knud Lassen i Borup, om marken hørte arvingerne til, og Laurids Knudsens far gav ham et pergamentskøde, udgivet af sl Niels Grøn til hr Jørgen Madsen og hans efterfølgere i kaldet, og efterskrevne, som mindes op til 40 år, vidnede, at så længe, enhver kunne mindes, da har Engestrup mark været brugt til Kattrup præstegård. –
https://archive.org/stream/aalekongen_gmail_VOR/VOR_djvu.txt -


JOHAN SOMMER i Underup  (ca. 1636-1681, begr. 28/3 i Nim, 45 år) var død ca. 4 måneder før fremmødet af Hr. JØRGEN MADSENS arvinger.

Man må derfor undre sig over, at hans børn ikke er nævnte eller repræsenterede, da dog Hr. JENS KRAG i Engum og hans kone (ANNE MADADATTER SOMMER) nævnes. -


JOHAN SOMMERS børn er nævnt i skiftet efter hans enke, MAREN SØRENSDATTER, kaldet SOMMER, som døde i Hoved, Ørridslev Sogn, 1729 (Skifte 5/4 1729 Skanderborg Rytterdistrikt, fol. 234. – Erik Brejl, nr. 1400). 

En af disse børn:
SØREN JOHANSEN SOMMER, der 1729 boede i Århus, boede 1680 i Vinten, Tamdrup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt, hvor han fik døbt en søn: JØRGEN SØRENSEN SOMMER (hjemmedøbt 26/4 1680 fra Vinten, Tamdrup Sogn). -

22/7 1681 ville altså nogle af JOHAN SOMMERS børn være voksne og i stand til at møde i faders sted på Voer Herredsting.

Når dette ikke sker, må det mest sandsynligt være fordi JOHAN SOMMER i Underup slet ikke (!!!) er søn af Hr. MADS JØRGENSEN i Stouby!!!

Desværre forbliver hans oprindelse således en gåde. - - -

Dette rokker dog ikke ved, at SILKE HENRIKSDATTER, som sin bror CHRISTOFFER HENRIKSEN DYSTRUP, må være datter af Hr. HENRIK JØRGENSEN DYSTRUP og hustru MARGRETHE HOLGERSDATTER.
Problemet er blot at finde, hvorfra vi kender hendes navn?

I øjeblikket ligner henvisningen til JOHAN SOMMERs og SILKE HENRIKSDATTERS fælles optræden på tinge mest af alt et FALSUM. - - -

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.Bjørn Sommer.

Mona Skov Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 343
Mon ikke det er en anden Søren Johansen Sommer der får et barn døbt 1680? For Johan Sommers søn Søren er i følge Lengnicks kirkebogsuddrag født 1675. Hvis Johan Sommer skulle have en søn der får børn i 1680, må han have været enkemand da han i 1672 bliver gift med Maren Sørensdatter.

Jeg tænker om Johan er søn af Henrik Jørgensen. Da han har en søn Henrik. Men hvor har han så Sommer navnet fra?
Jeg har dog set hjemmesider som gør de to præster Mads og Henrik til brødre. Men igen hvor er beviset, udover de begge hedder Jørgensen.

Og som du skriver, hvor kender vi Silke Henriksdatters navn fra. Er det kun gætværk udfra navne opkald.

Jeg har forøvrigt fundet en hjemmeside mere hvor stævningen 1676 også nævnes, den har jeg kontaktet, og afventer svar.

Mvh
Mona

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432
CLEMEN SØRENSEN og SILKE HENRIKSDATTER må være nævnt i et Kopskattemandtal o. 1678.

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 432
JOHAN SOMMERS beregnede fødselsår ved hans alder på dødstidspunktet vil gøre ham til søn af Hr. HENRIK JØRGENSENS forgænger, Hr. MADS JØRGENSEN KATTRUP/LUND/SOMMER, men søn af MARGRETHE HOLGERSDATTER.

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.