Forfatter Emne: Hans Cornelius Kisbye, c. 1695-1778, godsforpagter på Sjælland  (Læst 466 gange)

Christopher Emil Hagedorn

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 434
Hej alle,

Jeg søger enhver oplysning om og reference til Hans Cornelius Kisbye som jeg endnu ikke har fundet, især i tiden før 1752.

Jeg synes, at jeg kan finde ud af mere om en af mine bonde-forfædres liv end denne godsforpagters liv, hvilket frustrerer mig.

Jeg er ikke bange for at bruge mange timer på at søge gennem hundredevis af opslag i et arkivalue hvis jeg tror, at der kan være noget at finde. Men jeg er virkelig løbet tør for idéer til hvor, jeg mere kan lede.

I korte træk er han født ca. 1695, viet ca. 1718 til Anne Cathrine..., søn Peder f. ca. 1719, datter Else Margrethe ca. 1730, søn(?) Hans Cornelius ca. 1739(?) datter Anne Kirstine 1741 i Roholte (på Lindersvold Gods); derefter er han 1752-59 på Cathrinebjerg i Sengeløse Sogn, tager derefter til sønnen Peder på Gjorslev i Holtug Sogn 1759-60, videre med sønnen Peder til Harrestedgård i Hyllinge Sogn frem til 1769; bor derefter frem til sin død 1778 i Herlufmagle hvor enken også senere dør, samt endnu senere også sønnen Peder og dennes enke. En datter Anne Kirstine viet til en møller i Rangle Mølle, Holmstrup Sogn; en datter Else Margrethe viet til en kobbersmedemester på Brede Værk i Kongens Lyngby Sogn; mulig søn Hans Cornelius først ladefoged for sønnen Peder, derefter skovfoged ved Ringsted og til sidst husmand i Sandby Sogn.

Først vil jeg optegne min tidslinje for ham (og lidt for hans børn), og derefter underneden vil jeg lave en liste med de arkivalier, jeg har gennemsøgt. Jeg giver naturligvis meget gerne kilder, men har ikke medtaget dem her da indlægget ellers ville blive meget langt.

• 1694/1695, født, sted ukendt, kunne tænkes at være af slægten fra Nykøbing F.
• ca. 1718, gift med Anne Cathrine, sted ukendt
• ca. 1719, søn Peder født
• ca. 1730(?), datter Else Margrethe født
• ca. 1739(?) søn(?) Hans Cornelius født
• 5. februar 1741, datter Anne Kirstine døbt i Roholte Sogn. Han må da have været forpagter eller hollænder på Lindersvold, eller hollænder på Strandegård. Faddere var forpagter Arent Huulegaard af Strandegård, ridefoged Jens Nielsen af Lindersvold, Monsr. Christian Schnekel samt Anne Cathrine Claudia.
• 1742, febr. og marts er hhv. hans hustru og han selv faddere i Roholte.
• 1745 er det antagelig hans datter Else Margrethe som konfirmeres i Holtug Kirke som "Else Margetha Cornelij Datter".
• 1752 ses "Mons. Kisbye hollænder paa Cathrineberg" som fadder ved en dåb i Sengeløse Kirke; det kunne være han selv eller sønnen Peder.
• 1753, febr. er hans datter "Jomfru Ane Christine Kisbye" fadder ved en dåb i Sengeløse Kirke.
• 1753, sommeren er hans hustru og datter "Madame Kisbye" og "Jomfrue Kisbye" faddere sammen ved dåb af urtegårdsmandens barn i Sengeløse Kirke.
• 1753, 12. oktober vies hans datter Else Margrethe til kobbersmedemester Jochum Adolph (Marcussen) Jørgensen af Brede Kobberværk i Kgs. Lyngby Sogn (jf. Sengeløse opsl. 19); hendes forlover var hendes fader Hans Cornelius Kisbye på Cathrinebjerg.
• 1754 konfirmeres hans datter "Anne Kirstine Kisbye" af Cathrinebjerg i Sengeløse Kirke.
• 1754, 3. november ses et skriftemål i Holtug Kirke; kvinden tjente "paa Giorsløf for hollenderen Monsr: Corneliisen"; antageligvis sønnen Peder.
• 1757, august er hustruen "Madame Kisbye" fadder ved dåb af deres datter else Margrethes søn Cornelius i Kgs. Lyngby Kirke.
• 1758, 14. juli vies han søn "Monsr. Peder Kisbye" til Anna Maria Haagensdatter i Holtug Kirke.
• 1759, april er hans hustru "Madame Anna Cathrine Kisbye" og datter "Jomfru Anna Kirstine Kisbye" faddere ved dåb af datteren Else Margrethes datter Anne Cathrine i Kgs. Lyngby Kirke.
• 1759, juli er han selv eller hans mulige søn af samme navn "Hans Kisbye" fadder sammen med hans hustru "Madme Kisbye" og datter "Jomfrue Kisbye" ved dåb af deres søn Peders datter Anne Dorthe i Holtug Kirke.
• 1759, 14. dec. ses hans søn Peder som "Forpagter Kisbye fra Gørslow"
• 1760, 13. juni ses hans søn Peder som "Sr. Kisby, Forpagter, fra Harrestedgaard"; 19. december samme år som "Forpagter Peder Kisbye, paa Harrestedgaard" (i Hyllinge Sogn.)
• 1761, marts er en han selv ELLER hans mulige søn af samme navn "Hans Cornelius Kiesbye paa Harrested" fadder ved dåb af hans søn Peders datter Cathrine Margrethe i Hyllinge Kirke.
• 1762, marts er hans hustru "Madame Kisbye Senior" fadder ved dåb af deres søn Peders søn Hans Cornelius i Hyllinge Kirke.
• 1763, juni, hustruen igen fadder ved dåb af sammes søn Haagen sammesteds
• 1766, 24. marts vinder sønnen Peder en højesteretsag mod vintapper Jacob Lynge i Næstved (om 140 rdlr. sendt med posten men ikke ankomne.)
• ca. 1769 er sønnen Peder flyttet som forpagter fra Harrestedgård i Hyllinge Sogn til Cathrinebjerg i Sengeløse Sogn. På dette tidspunkt er Hans Cornelius Kisbye og hustru flyttet til Herlufmagle by og sogn.
• 1770, 7. aug. ses "Jomfrue Kisbye og Msr. Kisbye fra Cathrineberg med deres Moster" som udkomne fra inoculationsanstalten udenfor Nørreport i Kbh. efter at have været indlagt for 2 rdlr. ugentligt.
• 1771, i Oeders ses "Cornelius Kisbye" som 76-årig forhenv. forpagter med sin 73-årige hustru, begge i 1. ægteskab, i Herlufmagle; de underholdes af deres søn, som er forpagter på Cathrinebjerg.
• ca. 1771 er hans datter Anne Kirstine blevet viet til Otto Christopher Thune (som 1766 fik skøde på Rangle Mølle i Holmstrup Sogn).
• 1772 holdes der skifte efter denne Otto Christopher Thune. Her ses "Sr. Hans Cornelius Kisbye fra Herlovmagle" som foreviste obligation af 11. dec. 1767 udgivet af afdøde på 600 rdlr. med 2. prioritet i Rangle Mølle same 1. prioritet udi møbler og effekter; renterne var betalt 1767-1771.
• ca. 1773 er datteren Anne Kirstine blevet gift med Bertel Svendsen Buchwald, som fæstede Rangle Mølle efter Otto Christopher Thunes død.
• 1778, 7. maj døde "Hans Cornelius Kiisbye i Herlufmagle", 84 år, "været i Ægteskab med sin efterlevende Ægtefælle i 60 Aar".
• 1781, 30. marts troloves og 17. juni vies hans mulige søn Hans Cornelius Kisbye "tienende hr. Forpagter Kisbye paa Conradsborg" (= sønnen Peder) til Anne Maria Jensdatter i Vetterslev Kirke. (Han ses 1787 som skovfoged i "Norhuuset" ved Ringsted, 1801 som husmand i Buske i Sandby Sogn hvor han døde 18. nov 1815 som "Hans Kornelius", 74 år gammel.)
• 1792, 9. november begraves hans enke "Ane Cathrine Sal. Kiesbyes" i Herlufmagle, 95 år gammel.
• 1802 dør sønnen Peder og 1806 dennes enke i Herlufmagle.
• 1820 dør datteren Anne Kirstine i Jyderup. Hendes skifte nævner kun hendes afdøde broder Peder og dennes arvinger, selvom Else Margrethe helt sikkert var hendes søster og også havde efterladt sig arvinger.

Jeg har søgt i forksellige kilder:
• Aviser, alle tænkelige stavemåder
• Selvfølgelig på Google, alle tænkelige stavemåder og navnekombinationer.
• Registre til Sjællandske Registre og -Tegnelser, ledt 1722-71 under Hans... og Kisbye...
• Register til Sjællandsfar Landstings justitsprot. 1717-86, litra H og K
• Ingen Hans Cornelius ses døbt 1693-97 i Boren Gemeinde i Slesvig, hvor byen Kiesby ligger.
• Der ses hverken skifte efter ham eller hustruen under Holmegård, Gisselfeld Kloster eller Tybjerggård godser; ej heller under Vordingborg-Tryggevælde Amter.

Derudover har jeg ledt i et stort antal kirkebøger for sogne hvori der ligger godser og herregårde (i parentes):
• Torslunde Sogn (Benzonsdal): døbte 1751
• Sengeløse Sogn (Cathrinebjerg): døbte fra 1727 og frem; konfirmerede fra 1737 og frem.
• Brønshøj Sogn (Husum og Utterslev Hovedgårde): døbte 1731-32
• Kgs. Lyngby Sogn (Frederiksdal): hele kirkebogen
• Asminderød Sogn (Krogerup og Fredensborg): døbte 1737-41
• Tikøb Sogn (Hellebækgård): døbte 1728-31
• Krogstrup Sogn (Orebjerg): døbte 1725-39
• Vejlø Sogn (Gavnø): døbte 1729-39, 1742-47 (kun gudmødre noterede); konfirm. 1736-46
• Rønnebæk Sogn (Grevensvænge, Rønnebæksholm): døbte 1725-37 (kun gudmødre noterede til og med 1726)
• Holme-Olstrup Sogn (Holmegård): døbte 1719-39 (kun gudmødre noterede til og med 1727)
• Lundby Sogn (Lundbygård): døbte 1725-39
• Toksværd Sogn (Sparresholm): døbte 1729-32
• Snesere Sogn (Bredeshave, Engelholm): døbte 1737-40, 1743; konfirm. 1736-45
• Everdrup Sogn (Bækkeskov, Rådegård): døbte 1723-41 (kun gudmødre noterede til og med 1727, 1733-36 m.fl.)
• Skibinge Sogn (Christinelund): døbte 1727-36
• Vordingborg Sogn (Slottet, Iselingen): døbte 1727-31
• Jungshoved Sogn (Jungshovedgård): døbte 1727-33
• Øster Egesborg Sogn (Lekkende, Lilliendal): døbte 1729-31. NB: her ses degn Frederik Brandt Kisbye (af Nykøbing Falster slægten) med sin hustru i kirkebøgerne som Monsr. og Madame Kisbye, hvilket gør det vanskeligt at lede her efter Hans Cornelius Kisbye.
• Præstø Sogn (Nysø): døbte juni 1727 til maj 1738
• Allerslev Sogn (Oremandsgård): døbte 1727-31
• Alslev Sogn (Alslevgård): alle minist. 1727-31, 1736-37.
• Øster Egede Sogn (Jomfruens Egede): døbte 1724-37
• Roholte Sogn (Lindersvold, Strandegård): Døbte 1739-40 (ses her 1741-42), 1743-46; konf. 1737-52. (Kirkebogen har døbte fra 1737 og konfirm. fra 1739. MÅSKE er hans hustru den "Anne Cathrine" som er fadder her i 1739 og 1740; anden gang sammen med Monsr. Huulegaard og Sr. Schneckel.)
• Kongsted Sogn (Lystrup): døbte 1730-32, 1738-41
• Karise Sogn (Tryggevælde): alle minist. 1729-31
• Tureby Sogn (Turebyholm): døbte 1728-32
• Vemmetofte Slot- og Klosterkirke: døbte 1725-40
• Holtug Sogn (Gjorslev): døbte 1728-34, 1737-47; konfirm. 1737-60. (MÅSKE hans datter "Else Margetha Cornelij Datter" konf. her 1745; sønnen Peder er her 1754-60.)
• Hellested Sogn (Juellinge): alle minist. 1732-36
• Magleby Sogn (Søholm): døbte 1729-37
• Højelse Sogn (Lellingegård): døbte 1729-35
• Valløby Sogn (Vallø): alle minist. 1728-42; slotskirken 1718-23 (mgl. 1724-31), 1732-36. (Værd at nævne: 6. juli 1739 ses en "Cornelius Laqvei hos Princessen" som fadder ved dåb af hollænderen Mads Boesis søn Peter i Vallø Kirke.)
• Aversi Sogn (Assendrup): kirkebog fra 1737, da er han hverken forpagter eller forvalter i sognet (to andre mænd ses i kb.)
• Næsby Sogn (Næsbyholm): døbte 1728-43
• Sandby Sogn (Sandbygård): døbte 1734-45
• Ejby Sogn (Spanager, Farebæksholm): døbte 1726-37; konfirm. 1736-37.
• Greve Sogn (Gjeddesdal): døbte 1735-40, 1742-48; konfirm. 1736-50
• Kornerup Sogn (Kornerupgård): døbte 1724-40
• Borup(-Kimmerslev) Sogn(e) (Svenstrup): døbte 1728-32
• Haslev Sogn (Bregentved): døbte 1728-35
• Sneslev Sogn (Eskilstrup): døbte 1727-39
• Benløse Sogn (Kærup): døbte 1725-38
• Kværkeby Sogn (Rosengård) (kb. mgl. 1719/20-30): døbte 1717-18(-19), 1731-38.
• Terslev Sogn (Sofiedal): alle minist. 1727-31
• Vetterslev Sogn (Conradsborg) (kb. fra dec. 1739, men 1734 nævnes Sr. Peder Jensen som forpagter jf. Kornerup opsl. 40): døbte dec. 1739 til 1752; konf. 1740-52; trol. 1740-45.
• Tårnborg Sogn (Tårnborg, Kruusesminde): døbte 1727-39
• Gunderslev Sogn (Gunderslevholm): døbte 1724-31, 1737-45; konfirm. 17(39)-40-59.
• Fyrendal Sogn (Fuirendal): døbte 1738-41
• Førslev Sogn (Førslevgård): døbte 1737-42; konfirm. 1737-56
• Hyllinge Sogn (Harrestedgård): døbte 1728-23,-26-29, -32-34, -37-50 (mgl. nov. 1741 til juni 1743); konfirm. 1739-50; trol./viede 1716-22. (Han er her 1760-69)
• Karrebæk Sogn (Saltø): døbte 1727-30 (1720 er Anders Sørensen forpagter)
• Tystrup Sogn (Vinstrup): døbte 1725-39 (ingen faddere 1736-38)
• Tjæreby Sogn (Basnæs): døbte 1738-38 (mgl. 1719-31)
• Sæby Sogn (Kattrup, Nørager, Gundetved [Selchausdal], Sæbygård): døbte 1719, 1726, 1732 (mgl. 1730-31)
• Store Tåstrup Sogn (Bonderup): døbte 1728-32
• Ågerup Sogn (Eriksholm): alle minist. 1728-31
• Skamstrup-Frydendal Sogne (Orelund, Frydendal): alle minist. 1728-31

Jeg håber meget, at en læser af denne tråd skulle have en god idé, til hvor man ellers kunne håbe på at finde Hans Cornelius Kisbye nævnt. Hvis det ikke sker, så vil jeg i det mindste håbe, at en fremtidig læser vil kunne slippe for spildt arbejde, ved ikke at søge, hvor jeg allerede har søgt.

Med venlig hilsen og ønske om et godt nytår,

Christopher

Christopher Emil Hagedorn

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 434
Jeg har siden fundet et par småting i aviserne ved at søge på fejltranskriptionen "Kiebye":

3. august 1767, "Kbh. Kgl. alene priv. Adr.-Cont. Eftr.", side 3:
- "Ind- og Udpasserede [...] Frue Kisbye og Jomfrue Datter, Monsr. Kisbye og Seidelin til Erichsholm"
Febr. 1768 ses dog Sr. Christen Rasmussen som forpagter på Eriksholm, og hverken Hans Cornelius eller andre Kisbyer ses som faddere ved dåb af dennes datter i marts samme år. "Seidelin" er vel junker Brink Seidelin; han ses 1768 på Eriksholm. Hans Cornelius Kisbye og familie ses slet ikke i kirkebogen fra aug. 1767 til og med 1769. Ej heller nævnt 1728-31. 1737 er Iver Bruun forpagter.

23. november 1792, "Kbh. Kgl. alene priv. Adr.-Cont. Eftr.", side 2:
- "Dødsfald. [...] Herlufmagle. Enken Anna Catharine Kisbye, i sit 95 Aar."

Videre ej fundet i kirkebøger:
• Eggeslevmagle Sogn (Gerdrup, Lyngbygård): døbte 1727-32
• Herlufsholm Sogn (Herlufsholm m. avlsgårde): døbte 1729-31; konfirm. 1736-55
• Hyllinge Sogn: også døbte 1728-23
• Bråby Sogn (Gisselfeld): døbte 1718-21 og -28-33; viede 1716-20
• Sandby Sogn (Sandbygård): nu døbte 1724-45; viede 1718-21
• Hellested Sogn (Juellinge): nu alle minist. 1718-20 og -32-36
• Kongsted Sogn (Lystrup): nu døbte 1719-22, -30-33 og -38-42; viede 1717-21

Lars Skovvang Larsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.076
  • www.aneopslag.dk
Hej Christopher.

Du kan få et par brikker mere ved at kikke i skifter under Rosendal/Rosenlund gods i Fakse sogn.

I 1771 er nævnt forpagter Kisbye på Katrinebjerg:
Skiftet efter Anders Jensens Skomagers kone Anna Dorothea Madsdatter i Fakse by. Hendes 2 arvinger var Anna Elisabeth Nielsdatter tjenende Sr. Kisbye på Katrinebjerg og Maria Haagensdatter gift med bemeldte Sr. Kisbye.
Skiftet er underskrevet af P. Kisbye.

I 1783 er Peder Kisbye nævnt som Ridefoged / Forvalter på Rosendal.
I 1784 er samme nævnt som fuldmægtig på Rosendal.
I 1785 var han køber på dødsboauktionen efter Peder Nielsen i Neble, Allerslev sogn, Bårse herred - under Rosenlund gods. Han var da forvalter.

Se i øvrigt vedhæftede ekstrakt af skifter under Rosendal.
I ekstrakterne, som jeg har lavet, har jeg bestræbt mig på at få alt navnemateriale med.

Venlig hilsen
Lars
Nævnt i 1786.
Venlig hilsen
Lars Skovvang Larsen, Faxe
www.aneopslag.dk

Christopher Emil Hagedorn

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 434
Hej Lars,

Mange tak for filen med ekstrakter!

Jeg var godt opmærksom på skiftet efter sønnen Peder Kisbyes svigermoder i 1771, men ikke de tre gange du nævner at han optræder i 1780erne. Det er rart at få alting med!

Kan du ikke også lige finde Hans Cornelius nævnt i f.eks. 1730erne, så er du en skat :D

Rigtig godt nytår,

Christopher

P.S. i Kongsteds kirkebog (opsl. 30) nævnes 1719 en fadder "Anne Cathrine på Lindesvold". Dette kunne tænkes at være Hans Cornelius' hustru. Jeg vil læse fadderne for de år jeg endnu ikke har gennembladret i Kongsteds kirkebog, nemlig 1723-29 og -34-37. Med lidt held er hun nævnt igen med mere information...

Christopher Emil Hagedorn

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 434
Jeg er simpelthen SÅ stolt!

Han er fra Norgaardholz i Steinberg! Døbt 21. juli 1695, søn af Cornelius Kiesbuy (viet 16. juni 1690 i Steinberg til Elsche Tr...feld; hun begr. 11. juli 1706, han 3. dec. 1727), som igen var søn af Hans Kuysbuy (begr. 25. jan. 1691 i Steinberg), som igen var søn af Peter Kysbuy, gårdmand i Norgaardholz.

Denne Hans (Corneliussen) Kiesby/Kisbye viedes netop i 1718 (ved hans død 1778 siges han at have været gift 60 år med sin efterlevende hustru), og netop til en Anne Cathrine, navnlig Sönksen (Sønniksen); brylluppet stod 9. juli 1718 i Steinberg.

Hans Kiesbys fader Cornelius viedes 2. gang 8. nov. 1708 til Drude Catharina, med hvem han bl.a. fik en søn Peter søbt 5. sept. 1717.

Hans havde altså en halvbroder Peter Kiesby, og denne Peter kaldes senere også netop for "Peter Cornelius Kiesby" med Cornelius som mellemnavn selvom han kun er døbt Peter, akkurat ligesom Hans. (Denne Peter begravedes 8. marts 1754 i Steinberg).

Min kilde for nu er "Chronik des Kirchspiels Steinberg" af Bernhard Asmussen (familien Kysbuy, Kuysbuy, Kiesbuy, Kiesby etc. er i bind II/1, side 633)

Jeg vil indtaste de deri angivede data i mit private stamtræ og derefter købe en måned til Archion.de og så dobbelttjekke alting i kirkebøgerne. Til sidst vil jeg overføre de nye data til mit offentlige stamtræ på geni (link).

Selvfølgelig kan man godt sige, at jeg mangler det fuldstændige endegyldige bevis, men altså...

Hans (Cornelius) Kiesby, født 1695, viet 1718 til Anne Cathrine Sönksen, halvbroder Peter (Cornelius) født 1717 (denne arvede faderens gård); ses ikke død i Steinberg

Hans Cornelius Kiesby, født ca. 1695, viet 1718 til Anne Cathrine...., søn Peter født ca. 1719, ses fra 1741 på Sjælland, hvor han dør 1778.

Ydermere hed Hans Kiesbys moder Else og han havde en søster Margrethe: Hans Kisbye får en datter Else Margrethe.

Det skulle da være utroligt, hvis det ikke var den samme mand.
« Senest redigeret: 09 Jan 2020 - 17:09 af Christopher Emil Hagedorn »

Christopher Emil Hagedorn

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 434
Aha! Hans Kisbys søn Peter døbes netop dom. exaudi 1719 i Steinberg (tauffen 1665-1761 fol. 178)!

Det passer perfekt med Hans Cornelius Kisbyes søn Peder, som skulle være født ca. 1719.

Lars Skovvang Larsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.076
  • www.aneopslag.dk
Usædvanligt flot arbejde. Det kan du godt tillade dig at være stolt af Christopher.

Jeg tillader mig at kopiere nogle af dine linjer, der fører frem til Freiesleben, som jeg har slægtsforbindelse til via "mine" Pram´er.

Jeg er ikke støt på mere Kisbye i mit hovedområde Østsjælland.

Lars
Venlig hilsen
Lars Skovvang Larsen, Faxe
www.aneopslag.dk

Christopher Emil Hagedorn

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 434
Mange tak for de pæne ord Lars!

Pudsigt nok har min farmors kusines mor også aner, der kan følges tilbage til Kisbye-Freisleben ægteskabet.

Jeg er meget glad for, at du kan bruge mit arbejde. Du har forhåbentlig set, at jeg har lagt meget mere information op på Geni, end det jeg har skrevet her :)

Fortsat god dag,

Christopher

Lars Skovvang Larsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.076
  • www.aneopslag.dk
Hej Christopher

Selvom det så kommer lidt udenfor denne tråd, vedhæfter jeg en aneudskrift for Hans Henrich Freiesleben 1749-1823. Den har så din farmors kusines Pram-aner med - og de er ikke så kendte.

Hvis din farmors kusines Freieslebenefterkommere må komme ud, vil jeg meget gerne have dem. De hører jo så til i min Pramafdeling.

MVH
Lars
Venlig hilsen
Lars Skovvang Larsen, Faxe
www.aneopslag.dk

Christopher Emil Hagedorn

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 434
Hej Lars,

Mange tak for filen med Hans Henrichs aner!

Din 1. i. Peter Kisbye Freisleben (1793-1875) blev gift med Caroline Jensine Petersen (1791-1861). De boede 1834 på Gyldensteen Gods i Nørre Sandager sogn på Fyn, hvor Peter var godsforvalter. De fik (mindst) 8 børn, den ældste Constance Frederikke Henriette Kirstine Freisleben (1821-1893), som blev gift med Carl Julius Møller (1818-1872), sagfører i Odense. De fik også (mindst) 8 børn, den 4. Emma Constance Møller (født 1854). Hun blev gift med den jævnaldrende handelsagent Christian Frederik Jørgensen, med hvem hun fik (mindst) 4 børn, alle sønner, den yngste Christian Frederik Jørgensen (født 1888). Han blev gift med Ebba Caroline Dagmar Stamer (f. 1889), og var senere direktør for Dansk Gærings Industri. De fik 1919 min farmors kusines mor, afdøde Kirsten "Kitte" Stamer Jørgensen.

Mvh og fortsat god slægtsforskning,

Christopher

Lise Østerberg Bahr

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.134
Hej Christopher Emil Hagedorn.


men må jeg spørge om din Kisbye har Østerberg slægt (gammelt spm.)
har du evt. en email adresse jeg må skrive til ?


tak for svar og mvh
Lise Østerberg Bahr

Christopher Emil Hagedorn

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 434
Hej Lise,

Nej, jeg er ikke bekendt med nogle Østerberg el. lign. i forbindelse med "mine" Kisbyer.

Mvh,

Christopher

Lars Skovvang Larsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.076
  • www.aneopslag.dk
Hej Christopher

Tak for dine tilføjelser. Dem vil jeg kikke på efter årets smatferie i Sydsverige.

Lars
Venlig hilsen
Lars Skovvang Larsen, Faxe
www.aneopslag.dk

Christopher Emil Hagedorn

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 434
Lars: fortsat god ferie!

Lise: jeg glemte at skrive, at min email er indtastet på min profil, så du skulle gerne kunne skrive til mig vha. det lille ikon ude til venstre.

Lise Østerberg Bahr

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 3.134
Okay og tak Christopher


Vh Lise