Forfatter Emne: Brødrene SØREN PEDERSEN SMED og ANDERS PEDERSEN i Ammelhede, Virring Sogn.  (Læst 124 gange)

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 327
At SØREN PEDERSEN SMED i Ammelhede og ANDERS PEDERSEN i Ammelhede må være brødre, synes at fremgå af deres regelmæssige gensidige fadderskab til hinandens børn. -

1. SØREN PEDERSEN SMED i Ammelhede, Virring Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt (f. 1724 i Hørning Sogn, død i Ammelhede 1799, begr. 10/11 1799 i Virring). - (underskrift 15/7 1785: ”Søren Pedersen”).  – Fæstegårdmand i Ammelhede u. Gl. Estrup Gods 1760-1788. – 5/6 1767 var Søren Jensen og Søren Pedersen i Ammelhede (= Ane 66) formyndere for børnene på skiftet efter Husmand Laurs Erichsen Svensk i Ammelhede (ca. 1685-1767, begr. 17/5 i Virring. - Skifte 5/6 1767 Gl. Estrup Gods),  der var gift med Kirsten Hansdatter (f. ca. 1733) som blev gift anden gang 2/10 1767 i Virring Kirke med Laurs Nielsen i Ammelhede. Dette ægtepar var i 1787 Husfolk i Fausing by og sogn med en hjemmeværende datter, Anne Marie Larsdatter (f. ca. 1781). – 22/4 1769 havde de fået tilladelse til at bytte bolig med Boelsmand Niels Jacobsen Ring i Fausing, så denne overtog huset i Ammelhede og Lars Nielsen boelstedet i Fausing mod løfte om ophold til boelets tidligere fæster Niels Laursen Kaas i Fausing. – 24/7 1773 fæstede Niels Jacobsen Ring af Ammelhede det hus i Drammelstrup, som Jens Rasmussen Aal fraflyttede til Ammelhede ved mageskifte. - Søren Pedersen Smed af Lund, Hørning Sogn, blev gift 13/6 1760 i Hørning Kirke med
KAREN JENSDATTER af Moeskjær i Hørning Sogn, Sønderhald Herred (f. 1730 i Moeskjær, død 1785 i Ammelhede, Virring Sogn, begr. 22/5 i Virring. – Skifte Gl. Estrup Gods 15/7 1785, 179 b-182 a). -

Deres børn var:
a) JENS SØRENSEN (døbt 15/2 1761, begr. 22/2 1761 i Virring). Faddere: Anders Pedersens hustru i Ammelhede (= Kirsten Pedersdatter, gift anden gang 15/6 1759 i Virring Kirke med Anders Pedersen), Niels Haarboe, Peder Haarboe, Christen Andersen, Kirsten Christensdatter. –

b) PEDER SØRENSEN i Ammelhede (døbt 5/9 1762, død 1789. – Skifte 9/11 1789 Gl. Estrup Gods, 284 b. - Ingen børn). Faddere: Anne Hansdatter af Årslev, Søren Hellis kone i Virring, Søren Pedersen og Søren Kusk i Krogsager, Anders Pedersen i Ammelhede. -  Fæstede 13/6 1788 den gård i Ammelhede (Htk. 5-6-0-4/5- og skovskyld 0-0-3-3/5-) ”som hans Fader sidst har beboet men nu formedelst Alderdom og svageligt Helbred til hannem afstaaet haver, imod at han giver hannem frie og uPaaklagelig Huusværelse og Ophold hans Livstid”. – Trolovet 6/11 og gift 19/12 1788 i Virring Kirke med Maren Laursdatter af Floes (døbt 2/7 1765, død 17/7 1824 i Ammelhede, Virring Sogn. – Skifte 18/7 1824 Gl. Estrup Gods, 405, 425), som derpå 1790 ægtede Christen Sørensen Helie (ca. 1761-27/8 1845) gårdens næste fæster, der måtte gå ind på, at den afdøde Fæsters Fader SØREN SMED gives aarlig Ophold naar hand ey længere bliver ved Stedet 12 Skp Rug 6 Skp. Byg ½ Td Smør 1 Td Øl og 1 feed Gaas og Rar Husværelse samt 8te Læster Korn, alt paa Livstid”.   – Gården er 1844-matriklens nr. 2 a af Ammelhede. Den fik senere navnet Enghavegård. -

c) Dødfødt tvilling til b /begr. 15/8 1762 i Virring). –

d) JENS SØRENSEN (døbt 23/6 1765, død 28/3 1825 i Øster Alling, begr. 5/4). Faddere: Anders Aals kone i Vester Alling, Michel Jensens kone, Peder Horboe, Christen Sørensen (ca. 1717-1773, begr. 7/3 i Virring) og Jens Rasmussen alle af Ammelhede. - Tjente 1789 i Virring Præstegård. 1796-1801 Selvejergårdmand på Estvadholm, en udflyttet, enligt liggende gård fra Bøjen By i Lime Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt. - 22/1 1802 var han gårdmand i Øster Alling, da han var lavværge for sin søster på skiftet efter hendes første mand, boelsmand Frands Pedersen i Fløjstrup (Gl. Estrup, fol. 777). - Gift første gang 30/9 1796 i Lime Kirke med Mette Frandsdatter (ca. 1773-9/2 1799, begr. 13/2 i Lime). Død efter barsel. - Gift anden gang 1799 med Ane Sophie Jensdatter (f. ca. 1770 i Øster Alling, død 13/10 1849 af alderdom som aftægtskone i Øster Alling). Datter af gårdmand i Øster Alling Jens Degn (f. ca. 1730) og hustru Bodil Sørensdatter (f. ca. 1739). - Far til:

da) CHARLOTTE LOVISE JENSDATTER, kaldet LOTTE (f. 22/11 og hjemmedøbt 24/11 1800 i Lime Sogn. Konfirmeret 1814 i Øster Alling, 14 ½ år). - Gift med Anders Christensen i Øster Alling (f. ca. 1795), der overtog svigerfaderens gård. Mor til: daa) KIRSTEN MARIE ANDERSDATTER (f. ca. 1727). – dab) ANE SOPHIE ANDERSDATTER (f. ca. 1833). – dac) ANE KIRSTINE ANDERSEN (f. ca. 1837).
Børnene kaldes også efter moderne skik ”CHRISTENSEN”. –

db) JENS JENSEN DEGN (f. 3/2 1803 i Øster Alling, konfirmeret 1820). 1834,1840 og 1845 tjenestekarl i fødegården. –

dc) BODIL CATHRINE JENSDATTER (f. 5/3 1807 i Øster Alling, konfirmeret 1822). 1834 tjenestepige i fødegården. –


e) ANNE SØRENSDATTER ( døbt 30/10 1768 i Virring, død 27/12 1808 i Fløjstrup, Hørning Sogn). Faddere: Michel Jensens hustru, Jens Aals hustru,  Peder Horboe, Anders Pedersen og Lass Nielsen, alle af Ammelhede. –Gift 1. gang 23/6 1789 med FRANDS PEDERSEN af Floes, Virring Sogn (f.ca. 1761, død 26/12 1801 Fløjstrup, Hørning Sogn. – Skifte 27/1 1802 Gl. Estrup Gods), der var oldebarn af Ane 356-357.. Frands Pedersens far, Peder Andersen i Floes, afstod 1774 30/12 fæstet på gården under Gl. Estrup Gods til sønnen Anders Pedersen i Floes (Htk. efter Ligning: 7-6-2-1 1/3 -), men begge afstod igen 23/6 1785 fæstet til den yngre broder FRANDS PEDERSEN. 1789 24/7 bytter Frands sin gård med boelsmand i Fløjstrup Jens Thomassen. Hans eftermand i boelet i Fløjstrup, JENS CHRISTENSEN HJULMAND (f. i Drammelstrup og døbt 22/9 1773 i Fausing Kirke, død 9/5 1858 i Fløjstrup, Hørning Sogn). - Boelsmand i Fløjstrup, som fæster u. Gl. Estrup fra 20/10 1802 (Htk. 3-2-1-2-) efter Frands Pedersen, hvis enke han ægter ved  sit 1. ægteskab 6/2 1802 i Hørning Kirke. - Gift 2. gang 20/6 1809 i Hørning Kirke med MAREN RASMUSDATTER fra Raaballe (ca. 1768- 24/5 1816) og Gift 3. gang 5/10 1816 i Øster Alling Kirke med BIRTHE MARIE JENSDATTER (f. ca. 1783 i Østeralling, død 10/7 1868 i Fløjstrup, Hørning Sogn).  - Hun gik 1842 på aftægt hos svigersønnen Anders Pedersen i Fløjstrup. -
2. ANDERS PEDERSEN i Ammelhede, Virring Sogn (f. ca. 1726, død mellem 1787-1801). -
ANDERS PEDERSEN i Ammelhede, Virring Sogn (f. ca. 1726). – 20/6 1786 fæstede Mogens Jensen i Ammelhede (f. i Tøjstrup, Vejlby Sogn)   af Gl. Estrup Gods det hus  i Ammelhede, Virring Sogn, som Anders Pedersen hidtil har beboet, og til ham afstået, på condition, at han og hustru nyder fri husværelse deres livstid, alt efter den mellem dem derom indgåede accord. – 1787 var husets beboere Søren Thomassen i Ammelhede (f. ca. 1737) og hustru Kirsten Nielsdatter (f. ca. 1738) med børnene Christen Sørensen (f. ca. 1775) og Else Kirstine Sørensdatter (f. ca. 1780).  - Gift første gang 15/6 1759 i Virring Kirke med enken Kirsten Pedersdatter af Ammelhede (ca. 1713-1773, begr. 24/1 i Virring), der var fra Floes, Virring Sogn, og datter af Gårdmand Peder Sørensen i Floes. – Hun trolovet første gang 24/5 og gift 22/6 1753 i Virring Kirke med enkemanden Søren Christensen Snedker i Ammelhede (ca. 1679-1758, begr. 10/12 i Virring). – Han gift første gang med Anne Christensdatter af Ammelhede (f. ca. 1680, begr. 28/1 1753 i Virring). -  Kirsten Pedersdatter stod 8/7 1753 fadder til Christen Sørensens søn Rasmus Christensen i Ammelhede og 15/1 1758 fadder til Maren Rasmusdatter, der var datter af Rasmus Pedersen i Floes, Virring Sogn (ca. 1711-1763, begr. 13/3 i Virring. – Fæster 17/9 1748 af Gl. Estrup Gods den gård i Floes, som hans far Peder Sørensen i Floes har beboet og er fradød (Htk.: 1688: 7-6-3-2-; men efter gårdsligning nu Htk.: 7-6-2-1 1/3-). – Anders Pedersen blev gift anden gang med Zidsel Andersdatter i Ammelhede (døbt 13/11 1746 i Hørning Kirke), datter af Budfoged Anders Sørensen i Krogsager, Hørning Sogn, og hustru Anne Rasmusdatter (f. 1703 i Krogsager, Hørning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, død 1763 i Moeskier, Hørning Sogn. – Skifte 14/1 1764 Gl. Estrup Gods, 865 f.). - Anders Sørensen blev anden gang gift 17/2 1764 i Hørning Kirke med Kirsten Mathiasdatter i Moeskiær (f. ca. 1695, begr. 1/5 1792 i Hørning), enke efter Frands ….   – 1787 nævnes Zidzel Andersdatter som gift Husinderste i Ammelhede. – Hendes mand, Anders Pedersen, er da gift tjenestekarl hos hendes bror, Jens Andersen Budfoged i Moeskjær, Hørning Sogn, der er gift med sin fars steddatter Anne Frandsdatter i Moeskjær (f. ca. 1730, begr. 13/4 1796 i Hørning), en datter af den Kirsten Mathiasdatter i Moeskjær (f. ca. 1695), som 31/10 1784 bar deres datter, Anne Andersdatter til dåb i Virring Kirke.  – 1801 er Zidzel Andersdatter enke, Husinderste og Væverske i Ammelhede. -

ba) PEDER ANDERSEN (døbt 6/3 1774, begr. 27/3 1774 i Virring). Test.: Zidsel Christensdatter i Hørning, Jens Aals hustru, Peder Horboe, Michel Jensen og Laurs Nielsen af Ammelhede. –

bb) KIRSTEN ANDERSDATTER (døbt 17/9 1775). Test.: Charlotte Andersdatter, Peder Horboes hustru, Michel Jensen, Laurs Nielsen og Søren Pedersen, alle af Ammelhede. – 1801 hos sin mor. -

bc) PEDER ANDERSEN (døbt 5/3 1780, begr. 4/5 1780 i Virring).  Test.: Christen Michelsens hustru i Vester Alling,  Peder Horboes hustru, Michel Jensen, Søren Pedersen og Søren Christensen af Ammelhede. –

bd) ANNE ANDERSDATTER (døbt 31/10 1784). Test.: Kirsten Mathiasdatter af Moeskjær, Michel Jensens hustru, Søren Pedersen, Laurs Nielsen, Peder Nielsen, alle af Ammelhede. – 1801 hos sin mor. –

- - - -

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 327

ad 1:
Faddere hos SØREN PEDERSEN SMED i Ammelhede (f. ca. 1724, begr. 10/11 1799 i Virring) og hustru KAREN JENSDATTER (f. ca. 1730 i Moeskjær, Hørning Sogn, begr. 22/5 1785 i Virring):

(KIRSTEN PEDERSDATTER), Anders Pedersens hustru i Ammelhede (ca. 1713-1773, begr. 24/1 i Virring), var fra Floes, Virring Sogn, og datter af Gårdmand Peder Sørensen i Floes. – Hun trolovet første gang 24/5 og gift 22/6 1753 i Virring Kirke med enkemanden Søren Christensen Snedker i Ammelhede (ca. 1679-1758, begr. 10/12 i Virring). – Gift anden gang 15/6 1759 i Virring Kirke med Anders Pedersen i Ammelhede.  –: 1761.

NIELS (PEDERSEN) HORBOE i Ammelhede (f. ca. 1697, begr. 28/5 1769 i Virring), søn af PEDER HAARBOE i Ammelhede (f. ca. 1677, begr. 7/11 1745 i Virring): 1761.

PEDER (NIELSEN) HORBOE i Ammelhede (f. ca. 1727, begr. 16/12 1798 i Virring). – Gift første gang med Mette Rasmusdatter i Ammelhede (f. ca. 1706, begr. 9/7 1769 i Virring). – Trolovet 6/8 1769 og gift anden gang 1769 i Virring Kirke med Maren Laursdatter af Virring (f. ca. 1746).: 1761, 1765, 1768.

CHRISTEN ANDERSEN = CHRISTEN ANDERSEN i Krogsager, Hørning Sogn (ca. 1707-1777, begr. 19/12 i Hørning). - Fik 12/5 1741 fæstebrev på faderen Anders Mogensens gård i Krogsager, Hørning Sogn u. Gl. Estrup Gods, som denne nu for ham godvilligt har opladt (Htk. 1688: 7-3-2-2-; men nu efter Herskabets Ligning Htk.: 7-5-1- ¼ -). - Han nævnes 1747 i Krogsager og skal ikke sammenblandes med Christen Andersen i Moeskjær (ca. 1681-1746, begr. 6/5 i Hørning). – Gift med N. N. (ca. 1706-1773, begr. 27/6 i Hørning): 1761.

KIRSTEN CHRISTENSDATTER: 1761.

ANNE HANSDATTER i Årslev (f. ca. 1722). – 1787 enke og Husbeboerske i Årslev: 1762.

(KAREN SØRENSDATTER, f. ca. 1735) Søren (Christensen) Hellies (f. ca. 1732 i Floes, Virring Sogn, begr. 12/11 1777 i Virring) kone i Virring: 1762.

SØREN PEDERSEN i Krogsager (f. i Tammestrup, Essenbæk Sogn). Husmand. – 8/8 1752 gift med enken Maren Sørensdatter i Krogsager, Hørning Sogn, der var gift første gang med Jens Jensen i Krogsager (ca. 1706-1752, begr. 12/4 i Hørning): 1762.

SØREN KUSK i Krogsager: 1762.

ANDERS PEDERSEN i Ammelhede (f. ca. 1726, død før 1801). – Kaldes 29/4 1774 ”Anders Snedker i Ammelhede” da han står fadder i Hørning Kirke til Jens Andersen budfogeds søn, Søren Jensen. Tilnavnet Snedker synes overtaget fra hustruens første mand. - Gift første gang 15/6 1759 i Virring Kirke med enken Kirsten Pedersdatter i Ammelhede (f. ca. 1713 i Floes, Virring Sogn,1773, begr. 24/1 1773 fra Ammelhede i Virring), datter af Peder Sørensen i Floes, Virring Sogn. – Hun havde været trolovet første gang 24/5 og gift 22/6 1753 i Virring Kirke med enkemanden Søren Christensen Snedker i Ammelhede (ca. 1679-1758, begr. 10/12 i Virring).  – Gift anden gang 1763 med Zidsel Andersdatter i Ammelhede (døbt 13/11 1746 i Hørning Kirke, lev. 1801), datter af Budfoged Anders Sørensen i Krogsager, Hørning Sogn, og første hustru Anne Rasmusdatter (f. 1703 i Krogsager, Hørning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, død 1763 i Moeskier, Hørning Sogn. – Skifte 14/1 1764 Gl. Estrup Gods, 865 f.). – Zidsel Andersdatter kaldes 10/12 1775 ”Fasteren i Ammelhede”, da hun står fadder i Hørning Kirke til sin brors, Jens Andersen Budfogeds datter i Moeskjær, Anne Jensdatter.  – Hendes far: Budfoged Anders Sørensen blev anden gang gift 17/2 1764 i Hørning Kirke med Kirsten Mathiasdatter i Moeskjær (f. ca. 1695, begr. 1/5 1792 i Hørning), enke efter Frands ….   –: 1762, 1768.

ANDERS AALS kone i Vester Alling: 1765.

(ANNE NIELSDATTER af Ammelhede) Michel Jensens kone i Ammelhede. - Trolovet 2/5 og gift 18/6 1762 i Virring Kirke med Michel Jensen i Ammelhede (f. i Virring). – Han gift anden gang med Mette Jensdatter i Ammelhede (f. ca. 1756): 1765, 1768.

CHRISTEN SØRENSEN i Ammelhede (f. ca. 1717, begr. 7/3 1773 i Virring). – Kirsten Pedersdatters stedsøn og søn af Søren Christensen Snedker i Ammelhede og første hustru Anne Christensdatter af Ammelhede (f. ca. 1680, begr. 28/1 1753 i Virring). - : 1765.

JENS RASMUSSEN = JENS RASMUSSEN AAL i Ammelhede (døbt 5/8 1736 i Virring, død 19/8 1810 i Ammelhede, Virring Sogn) var søn af Rasmus Aal i Ammelhede, begr. 1754 i Virring), gift 29/7 1731 i Virring Kirke med Mette Rasmusdatter i Ammelhede. – Trolovet 1/10 1765 i Virring Kirke og gift med Anne Olufsdatter Vorup (f. ca. 1748, død 3/4 1820 i Ammelhede, Virring Sogn): 1765.

(ANNE OLUFSDATTER VORUP), Jens Aals hustru i Ammelhede (f. ca. 1748, død 3/4 1820 i Ammelhede, Virring Sogn). - Trolovet 1/10 1765 i Virring Kirke med Jens Rasmussen Aal i Ammelhede (døbt 5/8 1736 i Virring, død 19/8 1810 i Ammelhede, Virring Sogn). – Besvangret 1761 i Galten Præstegård af Christen … (lev. 1761), der var far til Kirsten Christensdatter (døbt 4/10 1761 i Hørning Kirke): 1768. -


ad 2:
Faddere hos ANDERS PEDERSEN i Ammelhede, Virring Sogn (f. ca. 1726), og anden hustru ZIDSEL ANDERSDATTER (døbt 13/11 1746 i Hørning Kirke).:

ZIDSEL CHRISTENSDATTER i Hørning: 1774.

(ANNE OLUFSDATTER VORUP), Jens Aals hustru i Ammelhede (f. ca. 1748, død 3/4 1820 i Ammelhede, Virring Sogn). - Trolovet 1/10 1765 i Virring Kirke med Jens Rasmussen Aal i Ammelhede (døbt 5/8 1736 i Virring, død 19/8 1810 i Ammelhede, Virring Sogn).: 1774. – Besvangret 1761 i Galten Præstegård af Christen … (lev. 1761), der var far til Kirsten Christensdatter (døbt 4/10 1761 i Hørning Kirke). -

PEDER (NIELSEN) HORBOE i Ammelhede (f. ca. 1727, begr. 16/12 1798 i Virring). – Gift første gang med Mette Rasmusdatter i Ammelhede (f. ca. 1706, begr. 9/7 1769 i Virring). – Trolovet 6/8 1769 og gift anden gang 1769 i Virring Kirke med Maren Laursdatter af Virring (f. ca. 1746). : 1774, 1780. –

MICHEL JENSEN i Ammelhede (f. ca. 1732 i Virring). – Trolovet 2/5 og gift første gang 18/6 1762 i Virring Kirke med Anne Nielsdatter i Ammelhede. – Gift anden gang med Mette Jensdatter i Ammelhede (f. ca. 1756): 1774, 1775, 1780. –

LAURS NIELSEN (GYDE) i Ammelhede (døbt 23/1 1724 i Fausing Kirke). Båret af (søsteren) Maren Nielsdatter. Faddere: Niels Sejersen, Jens Simonsen, Mads Groesen, Dorthe Thomasdatter, Anne Marie Hansdatter.  - 1739 hjemme hos faderen i Fausing. 1764 i Drammelstrup. – Husmand i Drammelstrup. – Gårdmand i Ammelhede, Virring Sogn, 30/11 1771.  -  30/11 1771: ”Som LAURS NIELSEN GYDE Husmand i Drammelstrup (Htk. 1688 under no. 18: 0-2-7-1-) er blevet forenet med Gaardmand JENS RASMUSSEN AAL i Ammelhede om at ….ske deres steder saaledes at LAURS NIELSEN forflyttede til Gaarden i Ammelhede og JENS RASMUSSEN erholdt Huset i Drammelstrup, hvilken deres Forening underdanigst er indsendt og af hans Høygrevelige Excellence … Ratificeret og indholden deraf paa begge Sider … Stæd og fæst … LAURS NIELSEN GYDE den Gaard i Ammelhede, som berørte JENS RASMUSSEN AAL i Villie og … haver fraflyttet” (Htk. i Herskabets Ligning: 5-6-0-4-). –Trolovet 27/3 1763 i Fausing Kirke og gift 18/5 1763 i Auning Kirke med Birthe Mathiasdatter (f. ca. 1734).: 1774, 1775, 1784. –

CHARLOTTE ANDERSDATTER i Ammelhede: 1775. –

(MAREN LAURSDATTER) Peder Horboes hustru (f. ca. 1746): 1775, 1780. –

SØREN PEDERSEN (SMED) i Ammelhede (f. ca. 1724, begr. 10/11 1799 i Virring). -  (underskrift 15/7 1785: ”Søren Pedersen”).  – Fæstegårdmand i Ammelhede u. Gl. Estrup Gods 1760-1788. – 5/6 1767 var Søren Jensen og Søren Pedersen i Ammelhede formyndere for børnene på skiftet efter Husmand Laurs Erichsen Svensk i Ammelhede (ca. 1685-1767, begr. 17/5 i Virring. - Skifte 5/6 1767 Gl. Estrup Gods),  der var gift med Kirsten Hansdatter (f. ca. 1733) som blev gift anden gang 2/10 1767 i Virring Kirke med Laurs Nielsen i Ammelhede. Dette ægtepar var i 1787 Husfolk i Fausing by og sogn med en hjemmeværende datter, Anne Marie Larsdatter (f. ca. 1781). – 22/4 1769 havde de fået tilladelse til at bytte bolig med Boelsmand Niels Jacobsen Ring i Fausing, så denne overtog huset i Ammelhede og Lars Nielsen boelstedet i Fausing mod løfte om ophold til boelets tidligere fæster Niels Laursen Kaas i Fausing. – 24/7 1773 fæstede Niels Jacobsen Ring af Ammelhede det hus i Drammelstrup, som Jens Rasmussen Aal fraflyttede til Ammelhede ved mageskifte. - Søren Pedersen Smed af Lund, Hørning Sogn, blev gift 13/6 1760 i Hørning Kirke med Karen Jensdatter af Moeskjær i Hørning Sogn, Sønderhald Herred (f. 1730 i Moeskjær, død 1785 i Ammelhede, Virring Sogn, begr. 22/5 i Virring. – Skifte Gl. Estrup Gods 15/7 1785, 179 b-182 a). –: 1775, 1780, 1784. –

(ANNE PEDERSDATTER i Vester Alling, f. ca. 1757/61, lev. 1801 – Skifte 14/3 1807 og 2/5 1807 Gl. Estrup Gods, fol. 30 og fol. 45. – Hun var søster til Søren Pedersen i Vester Alling) Christen Michelsens hustru i Vester Alling. – Gift med Gårdmand Christen Michelsen i Vester Alling (f. ca. 1750/53, lev. 1801): 1780. –
Børn: Maren Christensdatter (f. ca. 1782 i Vester Alling), Karen Christensdatter (f. ca. 1787 i Vester Alling), Bodil Christensdatter (f. ca. 1789 i Vester Alling), Peder Christensen (f. ca. 1792 i Vester Alling), Anders Christensen (f. ca. 1795 i Vester Alling). -
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=192801#192801,32323937
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=192801#192801,32323937 -

SØREN CHRISTENSEN i Ammelhede (døbt 23/3 1755 fra Ammelhede). - Han fæstede 3/5 1774 den gård i Ammelhede, som hans forældre, Christen Sørensen i Ammelhede og hustru, begge var fradøde. – Htk. 5-6-0- 4/5 -). – Han gift første gang 17/6 1774 i Hørning Kirke med Maren Andersdatter i Ammelhede (døbt 21/1 1748 fra Krogsager, Hørning Sogn, begr. 6/8 1775 i Virring). – Ægteskab barnløst. - Gift anden gang 13/10 1775 i Virring Kirke med Charlotte Lovise Andersdatter Kragballe i Virring (f. ca. 1745, begr. 5/2 1783 i Virring). - Gift tredje gang med Kirsten Holgersdatter (f. ca. 1761, død 27/6 1810 og begr. 30/6 i Virring. – Hun druknede sig selv. – Hvad årsagen dertil var, ved ingen) og i andet ægteskab far til Maren Sørensdatter (døbt 15/9 1776), samt i andet ægteskab far til Anders Sørensen (døbt 5/2 1783). – I tredje ægteskab far til Charlotte Lovise Sørensdatter (døbt 19/10 1788). Test.: Anders Ottesens hustru af Virring, Michel Jensens hustru, Peder Sørensen, Laurs Nielsen og Peder Nielsen, alle af Ammelhede, og Charlotte Lovise Sørensdatter (døbt 21/3 1790). Test.: Niels Holgersens hustru af Fårup, Mogens Willadsens hustru, Christen Sørensen, Michel Jensen og Peder Nielsen, alle af Ammelhede. - : 1780. –

KIRSTEN MATHIASDATTER i Moeskjær, Hørning Sogn (f. ca. 1695, begr. 1/5 1792 i Hørning). – Gift første gang med Frands … i Moeskjær, Hørning Sogn (lever 1730 – En Frands Rasmussen i Floes Virring Sogn, f. ca. 1699, begr. 20/4 1763 i Virring). - Gift anden gang 17/2 1764 i Hørning Kirke med Budfoged Anders Sørensen i Krogsager, Hørning Sogn, søn af Husmand Søren Jensen i Krogsager og hustru Anne Rasmusdatter (f. 1703 i Krogsager, Hørning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, død 1763 i Moeskier, Hørning Sogn. – Skifte 14/1 1764 Gl. Estrup Gods, 865 f.). – Stedmor til Zidsel Andersdatter i Ammelhede (døbt 13/11 1746 i Hørning Kirke), der 1763 blev gift med Anders Pedersen i Ammelhede, og til Gårdmand Jens Andersen Budfoged i Moeskjær, Hørning Sogn (døbt 3/6 1743, lev. 1801). - Han blev gift 14/8 1767  i Hørning Kirke med sin stedsøster Anne Frandsdatter (f. ca. 1730, begr. 13/4 1796 i Hørning). – Anders Pedersen (f. ca. 1726) var gift tjenestekarl hos dem i 1787. – Jens Andersen Budfogeds og Zidsel Andersdatters farfar var: husmand med jord (Htk 0-2-2-1. – Jordebog adinterim 1720) Søren Jensen i Krogsager, kaldet Søren Jensen Smed i Krogsager, hvis hustru ZIDZEL ANDERSDATTER sammen med sine søskende var arving efter sin afdøde søster Kirsten Andersdatter i Årslev (Skifte 7/2 1730 Brusgård Gods, 149), Niels Madsens hustru. De øvrige søskende var: Christen Andersen, som tjente i Hørning, Karen Andersdatter gift med Christen Pedersen i Hørning, Esther Andersdatter, gift med Anders Andersen i Årslev, og Dorthe Andersdatter gift med Jens Madsen i Årslev. Husmand SØREN JENSEN SMEDS børn var: ANDERS SØRENSEN, gårdfæster i Moeskjær 1737 ved ægteskab med Ane 135 og budfoged ved Gl. Estrup (Han fæstede 8/8 1737 af Gl. Estrup Gods den gård i Moeskjær, som Jens Andersen i Moeskjær sidst beboede og fradøde (Htk. 1688: 6-4-3-2-; men efter Herskabets Ligningsmatrikel står for Htk.: 7-1-1-2 1/3 -). – MAREN SØRENSDATTER (død o. 1781), gift første gang med Jens Jensen Aal i Moeskjær (Skifte 7/6 1752 – Han fæstede 26/6 1737 det hus i Krogsager, som Søren Smed i Krogsager forhen haver beboet og nu for denne fæstende godvillig opladt, med de conditioner at Jens Jensen Aal skal ægte Søren Smeds datter, samt aftægt til de gamle) og anden gang 8/8 1752 i Hørning Kirke med Søren Pedersen Hul (f. ca. 1726) fra Tammestrup, Essenbæk Sogn, der i 1787 var budfoged og husmand og gift anden gang med den 39-årige Maren Jensdatter. - KAREN SØRENSDATTER (f. ca. 1725), gift 6/10 1758 i Hørning Kirke med Søren Christensen af Virring (død før 1787). Børn: CHRISTEN SØRENSEN (f. ca. 1762, SØREN SØRENSEN (f. ca. 1766), KAREN SØRENSDATTER (f. ca. 1770), JENS SØRENSEN (f. ca. 1774) og PEDER SØRENSEN (f. ca. 1776), som 1787 alle opholdt sig hos moderen i Virring. : 1784. –
(METTE JENSDATTER) Michel Jensens hustru i Ammelhede (f. ca. 1756): 1784. -

- - -
Kan nogen mon udrede, hvor SØREN PEDERSEN SMED (f. ca. 1724), der ved sit bryllup siges at være fra Lund i Hørning Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt, og ANDERS PEDERSEN i Ammelhede (f. ca. 1726) har deres slægt?

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 327

Skiftet efter PEDER NIELSEN HORBOE i Ammelhede, Virring Sogn, dateret 6/1 1799, findes her:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=192799#192799,32323658 -

Lavværge for enken MAREN LAURSDATTER var Peder Hautorn i Virring.
De umyndiges formynder var Michel Jensen i Ammelhede. -

PEDER NIELSEN HORBOE i Ammelhede ((f. ca. 1727, begr. 16/12 1798 i Virring. – Skifte 6/1 1799 Gl. Estrup Gods, fol. – Opslag 5).  efterlod sig kun børn i sit andet ægteskab med MAREN LAURSDATTER (f. ca. 1746).

Disse var:

1) METTE KIRSTINE PEDERSDATTER (HORBOE) i Vester Alling (døbt 12/8 1770 i Virring Kirke). Test.: Terkels hustru Anne Nielsdatter i Lund (Hørning Sogn), Jens Aals hustru i Ammelhede, Jens Michelsen, Peder og Niels Hautorn af Virring
Gift (første gang o. 1798) med (enkemand og Selvejergårdmand) THOMAS (SØRENSEN) SNEDKER i Hedegårdene, Vester Alling Sogn (Gift anden gang o. 1810 i Vester Alling Kirke med Gårdmand JENS FRANDSEN (f. ca. 1776) i Vester Alling Udflyttere. -

2) LAURS PEDERSEN (HORBOE) (døbt 19/4 1772 i Virring Kirke). Test Marie Laursdatter, Peder Hautorn, Niels Hautorn og Søren Helle af Virring, samt Laurs Nielsens hustru i Ammelhede. -

3) SØREN PEDERSEN (HORBOE) (døbt 3/10 1779 i Virring Kirke). Test.: Michel Jensens hustru i Ammelhede, Peder Hautorns hustru i Virring, Laurs Nielsen, Søren Christensen og Søren Pedersen, alle af Ammelhede. -

4) TOVE PEDERSDATTER (HORBOE) (døbt 21/4 1782 i Virring Kirke). Test.: Rasmus Rasmussen Koch og hustru af Uggelhusene, Peder Hautorns hustru, Anders Jensen og Søren Jensen Aal af Virring.  -

5) INGER PEDERSDATTER (HORBOE) (døbt 7/11 1784 i Virring Kirke sammen med sin tvillingsøster KIRSTEN PEDERSDATTER, der blev begr. 16/1 1785 i Virring). Test.: Erik Christensens hustru i Kastrup (Virring Sogn) og Michel Jensens hustru i Ammelhede, Niels Hautorns hustru i Virring, Anders Jensens hustru ibid., Laurs Nielsen, Anders Pedersen, Søren Christensen, Søren Pedersen, alle af Ammelhede. -

6) NIELS PEDERSEN (HORBOE) (døbt 4/5 1788). Test.: Niels Andersens hustru i Fløjstrup (Hørning Sogn), Michel Jensens hustru i Ammelhede, Søren Christensen ibid., Peder Sørensen i Øster Alling og Rasmus Rasmussen Kock i Uggelhusene. -

- - - - -

Blandt fadderne nævnes

SØREN PEDERSEN (SMED) i Ammelhede 1779 og 1784.

ANDERS PEDERSEN i Ammelhede 1784. -

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.

Bjørn Sommer

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 327

ANNE HANSDATTER i Årslev, der stod fadder 5/9 1762 til Søren Pedersen Smeds og Karen Jensdatters søn, Peder Sørensen, kan evt. være den på dette tidspunkt endnu ugifte ANNE HANSDATTER  (døbt 31/3 1739 i Årslev, død 31/5 1805 i Hørning og begr. 5/6). -

Hun var datter af  HANS MADSEN i Årslev (f. ca. 1703, begr. 27/2 1780 i Årslev) og hustru MAREN JENSDATTER i Årslev (f. ca. 1706, begr. 26/9 1779 i Årslev). -

Blev gift 27/6 1764 i Årslev Kirke med SØREN ANDERSEN MØLLER i Hørning (f. ca. 1729, død 14/4 1804 i Hørning). -

1762 var hun 23 år. -

Med venlig hilsen
Bjørn Sommer.