Forfatter Emne: Fæstebrev Christen Stær  (Læst 105 gange)

Stinne Jensen

  • Medlem
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 903
Fæstebrev Christen Stær
« Dato: 20 Sep 2019 - 20:45 »
Hej

Jeg mangler lidt hjælp til dette fæste.

mvh
Stinne

Jeg læser:

11. Fæstebreff paa Christen Nielssøns iboende 3/4 Gaard i Svingelborg
som er HartKorn 3 tn: 2 skpp: 3 fc: 2 alb:
Kiendis ieg underskreffne Thomas Sørensøn Dragenholm Ridefo-
get paa Lerkenfeldt, at som Christen Nielsøn Stær ej har nogen
fæstebreff at fremvise, haver ieg effter Kongl: Allernaadigste forord-
ning af Dato: 23.January 1719, har med paa deris Excellence
Høj og Velb: Hr.Vincent Lerche til Lerkenfeldt. Ridder, Kongl:
Majts. Gehejme Raad etc: min Højgreflige Herres Vegne, stæd og
fæst, saa og hermed stæder og fæster f....  Christen Nielsøn
Stær Bem(el)te 3/4 gaard f.... deel.. , som hand ..gelighed
Hans liffs tid skal nyde bruge og beholde, og der af ..... alle Kongl:
Contributioner og paabudden skyld og landgielde Aarlig i Rette Tid
effter min ...... Jordebog at yde og levere, samt ..gt og arbejd
som tilforn at for..... samme 3/4 gaards Bygning forsvarlig at
.. Bygge og Vedlige Holde, Disse Jorder ...børligen Dyrker og
med Handler, og dend ej til upligt at Bruge eller Bruge lade, hvad
som Hand med Rest... til Dato, enten af skatter, Landgield, Restan-
cher eller for.....ninger, ..................... Hand til Hans Høy ....
Paa... Hosbond, og i alle maader Holder sig Hans Kongl: Majst:
Lov og allernaadigste udgangne forordninger, samt Dette fæste-
breff effterrettelig, under disse forbrydelse, ........................
under min Egen Haand Lerkenfeldt, dend 12. Maii 1719
                                       Thomas Sørensøn .........
                                                                                 ny side
Ligelydende fæstebreff med dette er mig underskreffne Christen Niel-
søn meddeelt, som ieg i Krafftigste maader ..ver og mig Her med rever-
serer fast og ..yggelig i alle maader at effterleve og effterkomme til
Bekræftelse under min Egen Haand, og med mig til Vitterlighed af
underskrive om....  Espen Christensøn i Svingelberg, Datum
Svingelberg ut Supra     Christen Nielsøn Stær
Til Vitterlighed Espen Christensøn 

Nederst højre side:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21027297#330571,66481220

Lau Michelsen

  • Medlem
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 2.320
Sv: Fæstebrev Christen Stær
« Svar #1 Dato: 21 Sep 2019 - 00:09 »
Jeg læser
* efter tilføjelser / ændringer

11. Fæstebreff paa Christen Nielssøns iboende 3/4 Gaard i Svingelborg
som er HartKorn 3 tn: 2 skpp: 3 fc: 2 alb:
Kiendis ieg underskreffne Thomas Sørensøn Dragenholm Ridefo-
get paa Lerkenfeldt, at som Christen Nielsøn Stær ej har nogen
fæstebreff at fremvise, haver ieg effter Kongl: Allernaadigste forord-
ning af Dato: 23.January 1719, her* med paa deris Excellence
Høj og Velb: Hr.Vincent Lerche til Lerkenfeldt. Ridder, Kongl:
Majts. Gehejme Raad etc: min Højgreflige Herres Vegne, stæd og
fæst, saa og hermed stæder og fæster fornte*  Christen Nielsøn
Stær Bem(el)te 3/4 gaard fremdeelis*, som hand til* brugelighed*
Hans liffs tid skal nyde bruge og beholde, og der af svare* alle Kongl:
Contributioner og paabudden skyld og landgielde Aarlig i Rette Tid
effter min Herris* Jordebog at yde og levere, samt ægt* og arbejd
som tilforn at forntte* samme 3/4 gaards Bygning forsvarlig at
bebygge* og Vedlige Holde, Disse Jorder tilbørligen* Dyrker og
med Handler, og dend ej til upligt at Bruge eller Bruge lade, hvad
som Hand med Resterer* til Dato, enten af skatter, Landgield, Restan-
cher eller forstreckninger, svarer og betaler* Hand til Hans Høy-Vel-*
baarne Hosbond, og i alle maader Holder sig Hans Kongl: Majst:
Lov og allernaadigste udgangne forordninger, samt Dette fæste-
breff effterrettelig, under disse forbrydelse, til bekræfftelse
under min Egen Haand Lerkenfeldt, dend 12. Maii 1719
                                       Thomas Sørensøn S:holm (?)*

Ligelydende fæstebreff med dette er mig underskreffne Christen Niel-
søn meddeelt, som ieg i Krafftigste maader lover* og mig Her med rever-
serer fast og uryggelig* i alle maader at effterleve og effterkomme til
Bekræftelse under min Egen Haand, og med mig til Vitterlighed af
underskrive ombedis* Espen Christensøn i Svingelberg, Datum
Svingelberg ut Supra     Christen Nielsøn Stær
Til Vitterlighed Espen Christensøn
effter begiering.*


Mvh
Lau

Stinne Jensen

  • Medlem
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 903
Sv: Fæstebrev Christen Stær
« Svar #2 Dato: 12 Okt 2019 - 18:49 »
Hej Lau

Tusind tak for din hjælp.

mvh
Stinne