Forfatter Emne: Hjælp til skifte fra 1778  (Læst 100 gange)

Jimmi Mysander

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 37
Hjælp til skifte fra 1778
« Dato: 11 Sep 2019 - 14:30 »

Min yndlingsane -  Peiter Henric Stübe -  som i nogle kirkebøger nævnes med det lidt mere fordanskede navn; Peter Henriksen Stybe - kommer til Nakskov fra Lübeck omkring 1740 og bliver en succesfuld købmand i byen. Han bliver gift 2 gange (den første hustru døde) og får 4 børn hvoraf to af dem, Niels og Jens Stübe, også blev store handelsmænd i byen. Peiter Heinric Stübe dør i Nakskov den 30. september 1778, godt 61 år gammel.

Jeg har fundet hans skifte, som ser afsindig spændende ud og jeg har ihærdigt prøvet at tyde skriften. Jeg håber meget at der er nogle af de dygtige, dejlige og venlige sjæle herinde, der kan tyde de manglende ord, og endelig rette mig, hvor jeg eventuelt har fejlet.

Jeg læser (højre side):

Madame Anna Niels Datter, afgangne Peiter Stübes efterlevende Enkes (anmodning) om at sidde i uskiftet Boe.

Vi, Christian den Sÿvende af Guds Naade Konge af Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg gjöre alle vitterlig: At der efter Anna Niels Datters afgangne Peiter Stübes (-) i Nachschou (-) Laalland (-), hendes afgangne Mand og Börnenes Fader (-) Justitien 31. Martz 1719 allernaadigst (-) Slott Christiansborg i Hans kongelige Residens (-) 6. november 1778 (-)
Efter Hans Kongeligt Majestæts allernaadigste Befaling: Anna Niels Datters afgangne Peter Stübes Efter(-) af Nachschou i Laalland Bevilling (-) udskiftet Boe og i (--) at skifte med Samfrænder.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=15288439#132995,33356163


Lau Michelsen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.326
Sv: Hjælp til skifte fra 1778
« Svar #1 Dato: 11 Sep 2019 - 19:03 »
Jeg læser - store dele af teksten er "standard"

Madame Anna Niels Datter, afgangne Peiter Stübes
efterlevende Enkes Bevilling om at sidde i uskiftet Boe.

Vi, Christian den Sÿvende af Guds
Naade Konge af Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi
Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg gjöre alle vitterlig:
At der efter Anna Niels Datters afgangne Peiter Stübes efterleverske i Nach-
schou udi Vort land Laalland hendes forhen allerunderdanigste andsøgning om Be-
giæring allernaadigst have bevilget og tilladt, nu og herved Bevilge og tillade, at hun for-
uden Rettens Middels forseyling, Registering og Vurdering efter Loven med hendes og
bemeldte hendes afgangne Mand fælleds sammen aflede umyndig Barn
udi uskiftet Boe maae blive besiddende, saa længe som hun i eenlig Stand for-
bliver, siden Sønnerne af første Egteskab haver meddelt behørig Afkald for
Fædrene og Mødrene Arf, Og om hun imidlertid skulle blive til Sinds at
skifte og deele, maae hun selv indbyrdes med sine frender handle og
slutte een Skifte forhandling om den Arf, som bemeldte hendes Børn
efter fornævnte hendes afgangne Mand, Börnenes Fader kand tilkomme
som hun med dennem til Børnenes gavn best kunde < for > eenes foruden Ret-
tens Middels overværelse, eller vider Registering og Vurdering efter Loven
Dog have bemeldte Samfrænder, et skriftligt Instrument, derover at for-
fatte, som billigt kand være, og Da i fremtiiden, naar Børnene kommer til
deres myndige Aar eragte at kunne forsvare; Og ville vi herfor aller-
naadigst have befalet, dem som dette SKifte i saa Maade forrettendes vor-
de, at de i alle Maader holde sig dend første Articul udi dend om adskilligt
Justitien vedkommende dend 31. Martz 1719 allernaadigst udgangne
Forordning allerunderdanigst efterrettelig Hvilket og skal skee af dend
Øvrighed og Rettens Betient, som det ellers kunde tilkomme samme Skif-
te at forrette, forsaavit bemeldte Articul dem angaaer, som og derover intet
i Deres Rettighed fra skal afgaae; Forbydendes alle og enhver hermed efter
som foreskrevet staaer at hindre, eller udi nogen Maade forfang at giø-
re, under vor Hyldest og Naade - Givet paa vort Slott Christiansborg i
Hans kongelige Residentz Satd Kiøbenhavn dend 6te novemb 1778ve
Under Vort Signet
(L:S:)
Efter Hans Kongel: Majestets allernaadigste Befaling.
Anna Niels Datters afgangne Peter Stübes Efterlevenrske af Nachsch.
udi Laalland, Bevilling at sidde udi udskiftet Boe og i sin Tiid at Skifte
med Samfrænder. -


Mvh
Lau

Jimmi Mysander

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 37
Sv: Hjælp til skifte fra 1778
« Svar #2 Dato: 11 Sep 2019 - 19:40 »
WOW Lau - bare WOW og tusind TAK!

Det er virkelig godt gået og jeg tror den sidder lige direkte i det berømte skab.


Jørgen Thue Pedersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 12.783
Sv: Hjælp til skifte fra 1778
« Svar #3 Dato: 11 Sep 2019 - 20:24 »
Hej!
Jeg havde ikke set foregående.
(Jeg skulle lige spise midt i det hele :D )
Du kan selv sammenligne teksterne.
Jeg bruger ikke to prikker over y og ø. Det er ikke nødvendigt
at transskribere dem.


Madame Anna Niels Datter, afgangne Peiter Stübes
efterlevende Enkes Bevilning om at sidde i uskiftet Boe.
C7de Fire Rigsdaler   No 9818
Vi, Christian den Syvende aff Guds
Naade Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug udie
Slesvig, Holsten, Stormaren, Dytmarschen og Oldenborg, Giøre alle Vitterlig:
At Vi efter Anna Niels Datters afgangne Peiter Stübes efterleverske i Nach-
schou udie Vort land Laalland hendes herom allerunderdanigste andsøgning og Be-
giæring, allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed Bevilge og tillade at hun for-
uden Rettens Middels Forseyling, Registering og Vurdering efter Loven med hendes og
bemelte hendes afgangne Mands Felleds sammen aflede umyndig Børn
udie uskiftet Boe maa blive besiddende, saa længe hun i eenlig Stand for-
bliver, siden Sønnen af første Egteskab haver meddeelt behørig Afkald for
fæderne og møderne Arf, Og om hun imidlertiid skulle blive til sinds at
skifte og deele, maae hun selv indbyrdes med Samfrender handle og
slutte een Skifte forhandling om den Arf, som bemelte hendes Børn
efter fornævnte hendes afgangne Mand, Børnenes Fader kand tilkomme
som hun med dennem til Børnenes gavn best kunde foreenes foruden Ret-
tens Middels overværelse eller videre Registering og Vurdering efter Loven.
Dog have bemelte Samfrænder, et skriftligt Instrumente derover at for-
fatte, som billigt kand være, og Da i Fremtiiden, naar Børnene komme til
deres Myndige Aar eragte at kunde forsvare; Og ville vi herhos aller-
naadigst have befalet, dem, som dette Skifte i saa Maade, forrettende vor-
der, at de i alle Maader holde sig dend første Articul udi dend om adskilligt
Justitien vedkommende dend 31 Martz 1719 allernaadigst  udgangen
Forordning allerunderdanigst efterrettelig hvilket og skal skee af dend
Øvrighed og Rettens betient, som det ellers kunde tilkomme denne?/samme? Skif-
te at forvalte, forsaa vit bemelte Articul dem andgaaer, som og derover intet
i Deres Rettighed skal afgaae; Forbydendes alle og enhver, herimod efter
som foreskrevet staaer at hindre, eller udie Nogen Maader forfang at giø-
re, under Vor Hyldest og Naade, - givet paa Vort Slott Christiansborg i
Vores Kongelige Residents Stad Kiøbenhavn den 6te November 1778ve.
         Under Vort Signete
            (L.S.) [Loco Sigilli]
Efter Hands Kongl. Majestets allernaadigste Befaling.
      Luxdorph,   P. Aagaard

Anna Niels Datter afgangne Peter Stübes Efterleverske af Nachschou
udie Laalland, Bevilling at sidde udie uskiftet Boe og i sin Tiid at Skifte
med Samfrænder.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=15288439#132995,33356163
« Senest redigeret: 11 Sep 2019 - 20:30 af Jørgen Thue Pedersen [760] »
mvh
Jørgen

Jimmi Mysander

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 37
Sv: Hjælp til skifte fra 1778
« Svar #4 Dato: 11 Sep 2019 - 20:55 »

Tusind tak Kære Jørgen!

Det giver et rigtig godt helheds billede.

Jeg har ind til videre (er ret ny i slægtsforskningssammenhæng) troet at L.S. var initialer for skriveren. Men nu fik jeg googlet Loco Sigilli, så tak for også at gøre mig klogere på det.

Ak ja, livet handler om at lære :-)

Tak endnu en gang.