Forfatter Emne: Hjælp til tydning af KB Barn mell. nr. 6 og 7 Ane Christine Henriette Rasmussen.  (Læst 151 gange)

Leif Hagh

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 373
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137983#180118,30545631

Jeg læser

Ved Daaben:
Uægte Barn af Pigen
Karen Kirstine Rasmus
sen i Blangstedgaards
?...huus, ? Til Barnefader
Ungkarl Christen Nielsen
fra Kjerteminde.
Fadderne:
? Fadderne ?i Tilmeldte.
Anm.:
Tilmeldt Sogneraadet
de 20 Juli 1871. (Fraugde)

Med venlig hilsen
Leif Hagh

Inge Hedal

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8.844
Hej

(Døbt i Fraugde kirke)
Uægte Barn af Pigen
Karen Kirstine Rasmus-
sen i Blangstedgaards
Skovhuus, udl Barnefader
Ungkarl Christen Nielsen
fra Kjerteminde.

Fadderne:
Fadderne ei Tilmeldte.

Anm.:
Tilmeldt Sogneraadet
d 20 Juli 1871. (Fraugde)

Fadderne fremgår af Fraugde kirkebog, nr. 10:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17137551#179166,30387327

Mvh Inge

Leif Hagh

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 373
Hej Inge!
Tak for tydningen. hvorfor står hun i 2 KB og her kommer så fadderne i Fraugde KB.
Her har jeg tydet den nye KB ok?

Fadderne:
Pigen Ane Kirstine. Knudsen. Marslev: Smed
Johannes Hansens Kone. ? Holluf: Smed Johannes
Hansen ibid. Stenhugger Peder Christensen i
Blangstedgrds Skovhuus. Kudsk Niels Nielsen fra
Blangstedgrd..

Med venlig hilsen
Leif

Inger Toudal

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 14.609

Fadderne:
Pigen Ane Kirstine Knudsen, Marslev. Smed
Johannes Hansens Kone i Holluf. Smed Johannes
Hansen ibd. Stenhugger Peder Christensen i
Blangstedgrds Skovhuus. Kudsk Niels Nielsen fra
Blangstedgrd.

Barnet er født og døbt i Fraugde sogn, men moderen må have opholdt sig i Marslev sogn på 10-månedersdagen før fødslen:
https://wiki.dis-danmark.dk/index.php/10-m%C3%A5nedersdagen

https://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Fors%C3%B8rgelsesretforordning_af_1844 - §§ 4 og 5
Citér

 § 4

Med Hensyn til uægte Børn bliver det Sted, hvor Moderen Timaanedersdagen forinden Fødselen har havt fast Ophold eller Tjeneste, at betragte som Fødehjem; men, dersom hun intet fast Opholdssted til den Tid har havt, bliver den Kommune at ansee som Barnets Fødehjem, hvor Moderen ved sin Nedkomst er forsørgelsesberettiget. ligesom der og med Hensyn til den eventuelle Anvendelse af P. 28 Decbr. 1827 bliver at forholde saaledes som ovenfor er bestemt for ægte Børn.

 § 5

Naar i Overensstemmelse med foranførte Regler et Barn skal ansees at have sit Fødehjem paa et andet Sted end det, hvor det virkelig er født, bør Præsten paa sidstnævnte Sted uopholdeligen gjøre Anmeldelse til Præsten paa det førstnævnte Sted, og den fornødne Antegnelse om Barnets Fødsel og Hjemsted foretages i begge Steders Kirkebøger. Saafremt den Præst, til hvem hiin Anmeldelse er skeet, skulde have Tvivl om Rigtigheden af de Forudsætninger, hvorpaa samme er grundet, haver han at foranledige Spørgsmaalet afgjort paa den for Forsørgelsessagers Afgørelse anordnede Maade, hvorefter det endelige Resultat, som foranført, bliver at tilføre vedkommende Kirkebøger. I de Tilfælde, hvor det er i en af flere Sogne bestaaende Kjøbstad, at et andetsteds født Barn antages at have sit Fødehjem, bliver den Anmeldelse, som i Almindelighed skal skee til Sognepræsten, at gjøre til Fattigkommissionnen, og hvad Kjøbenhavn angaaer til den administrerende Direktion for Fattigvæsenet, ligesom det da vil paaligge fornævnte Autoriteter at foranstalte det videre Fornødne.


Venlig hilsen
Inger Toudal

Leif Hagh

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 373
Hej Inge!
Tusinde tak for dine gode supplerende oplysninger, jeg er dybt taknemmelig.
Mvh
Leif