Forfatter Emne: Besvangret af en gift mand i 1790 i Skjern sogn i Viborg amt  (Læst 155 gange)

Jens Ole Jensen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.684
Jeg er stødt på denne lidt specielle beretning i min slægtsbog:
Håber på tydningshjælp

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=169274&side=59
 In Nom. ? Trinit (side 60)
Anno 1791
U-ÆGTE BØRN SOM KUNDE FØDES I WESTER WELLING OG SCHIERN SOGNE
Martii d: 6de
Som var ? Søndag havde ugift Karen Andersdatter
i Løvschal som gennem sin hjemme Daab var navng. Anders
i Schiern kirke til Daabspublication Faddere vare Esben Andersen
i Taarup, Christen Mogensen i Løvschal og Michel Madsen udi Ulstrup
Ane Cathrine Andersdatter paa Ulstrup bar Barnet og Jens Drei-
ers Datter i Løvschal fulgte med. Til Barnefader havde hun
udlagt Stiftsmand Peder Stephansen i Wæste? Som med hendes
?færdige underskrift findes indført i den gamle Ministr
ael Bog Pag: 62 under dato 16de September 1790 – hvilket af mig
tilrettes til blev anmeldt for Birkedommeren skriftligt

Side 62
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=169273&side=67
Jeg underskrev ? Karen Anders Datter som ? for mig
? har tient Peder Nielsen i Dængsø’e indtil den Dag
angivne hun nedkom indfor min Sognepræst i 2de manned nær
værende ?? ugift befinder mig høy ??
? og at? i min tjeneste hos bemeldte Peder
Nielsen i Dængsøe er bleven besvangret af en gift
mand i min Tjeneste Peder Stepohansen i Wæste som har
deraf ag haftsin gang til mig i Dængsøe i hvilken
??? godvillig underskriver og
beder vidnes nærværelse 2de Mænd ? som
Vidner har undertegnet mit ? tillige mod?
Underskrivne
Wster Velling Præstegaard d. 16de September 1790
Karen Ander Datter
Christen Andersen
Mads Pedersen SmedJens Ole Jensen, Aalborg

Poul F. Andersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 7.413
Mit bud:

Første del:

Anno 1791

U-ÆGTE BØRN SOM KUNDE FØDES I WESTER WELLING OG SCHIERN SOGNE

Martii d: 6de

Som var Fastelauens Søndag havde ugift Karen Anders Datter
i Løvschal sit uægte Barn som ved sin hjemme Daab var nævnet Anders
i Schiern kirke til Daabspublication - Faddere vare Esben Andersen
i Taarup, Christen Mogensen i Løvschal og Michel Madsen udi Ulstrup
Ane Cathrine Andersdatter paa Ulstrup bar Barnet og Jens Drei-
ers Datter i Løvschal fulgte med. Til Barnefader havde hun
udlagt Stiftmand Peder Stephansen i *Væth som med hendes
egenhændige underskrift findes indført i den gamle Ministeri-
ael Bog Pag: 62 under dato 16de September 1790 – hvilket af mig
til rette Tid blev anmeldt for Birkedommeren skriftlig.

* Ligger i Randers Amt, Ørum Sogn og staves stadig på samme måde.

Og her anden del med nogle usikkerheder:

Jeg underskrevne Karen Anders Datter som ?? ?? ??
? har tient Peder Nielsen i Dængsøe indtil ?? Dag
andgiver herved for min Sognepræst i 2de Mænd(s) Nær-
værelse at ieg (jeg) som ugift befinder mig høy-frugtsomme-
lig og at ieg  i min tjeneste hos bemeldte Peder
Nielsen i Dængsøe er bleven besvangret af en gift
mand naunlig Peder Stepohansen i Væth, som har
deraf a?? haft sin gang til mig i Dængsøe i hvilken
Tilstaaelse ieg godvillig underskriver og
beder disse nærværende 2de Mænd ville som
Vidner paa mit Udsigende tillige med mig
underskriver. : Wester Velling Præstegaard d. 16de September 1790
Karen Ander Datter
Christen Andersen
Mads Pedersen Smed

« Senest redigeret: 16 Maj 2019 - 10:23 af Poul F. Andersen [20851] »
Venligst
Poul F. Andersen

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 13.377
Sidste passage:

Jeg underskrevne Karen Anders Datter som i siste 5 Fierding
Aar har tient Peder Nielsen i Dængsøe indtil denne Dag,
andgiver herved for min Sognepræst i 2de Mænds Nær-
værelse, at ieg som Ugift befinder mig høyfrugtsomme-
lig, og at ieg i min Tieneste hos bemeldte Peder
Nielsen i Dængsøe er bleven besvangret af en gift
Mand naunlig Peder Stephensen i Wæth, som har
derfra havt sin gang til mig i Dængsøe - Hvilken
Tilstaaelse ieg selv godvillig underskriver og
beder disse nærværende 2de Mænd ville som
Vidner paa? mit Udsigende tillige med mig
underskrivne. Wester-velling Præstegaard d. 16de Septembr 1790
                Karen Ander Datter
                Christen Pedersen
              Mads Pedersen Smed

mvh Ole

Jens Ole Jensen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.684
En meget stor tak.
Står der gift mand i det øverste eller stiftmand?

Jens Ole

Ole Westermann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 13.377
Jeg læser 1. passage sådan:

Martii d. 6te
Som var Fastelauens Søndag havde ugift Qvinde Karen Anders Datter
i Løvschal sit uægte Barn som ved Hiemme Daab var nævnet Anders
i Schiern Kirke til Daabspublication - Faddere - vare Espen Andersen
i Taarup, Christen Mogensen i Løvschal og Michel Madsen udi Ulstrup
Ane Cathrine Anders Datter paa Ulstrup bar Barnet og Jens Drei-
ers Datter i Løvschal fulgte med. Til Barne-Fader havde hun
udlagt Gift Mand Peder Stephansen i Wæth, som med hendes
egenhændige Underskrift findes indført i den gamle Ministeri-
ael Bog Pag. 62 under dato 16de September 1790 – Hvilket af mig
til rette Tiid blev andmeldt for Vedkommende skriftlig. -

mvh Ole

Jens Ole Jensen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 2.684
Tak for hjælp.
Jens Ole