For alle > Opslag i bøger og på arkiver m.v.

Degne og Skoleholdere i Danmark

(1/17) > >>

Kirsten Sanders:
Kære brugere i Forum

Tanken med denne tråd er at samle alle oplysninger og forespørgsler om degne og skoleholdere, således at der med tiden kan blive et godt overblik over den viden vi har og får på dette område.

Venlig hilsen
Kirsten Sanders

Mikkel Eide Eriksen:
Hej!

Jeg har ifb. med min egen slægtsforskning samlet noter om diverse embedsmænd i Søborg-Gilleleje sogne, herunder degne og skoleholdere, og vil på et tidspunkt renskrive disse og lægge dem her på tråden.

I mellemtiden har jeg lavet et par brede søgninger i DIS-Bibliotek og Det kongelige Biblioteks REX, herunder oplistet alfabetisk efter forfatterens efternavn:

K. Bang Mikkelsen, Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814 (1977)
-- DIS-Bibliotek
-- Det kongelige Bibliotek

H. Friis-Petersen, I. Degne i Aarhus Stift. II. Degne i Lolland-Falster Stift (1945)
-- Det kongelige Bibliotek

C. C. Hedemand, Præster, Degne og Skoleholdere i Græsted siden Reformationen (1930)
-- Det kongelige Bibliotek

Esbern Jespersen, Kirker, Præster og Degne i Vinding - Vind (1934)
-- Det kongelige Bibliotek

Annette Jordan, Hads herred, degne og skoleholdere indtil 1814 (2009)
-- Det kongelige Bibliotek
-- se også http://www.degnehistorie.dk

Annette Jordan, Ning herred, degne og skoleholdere indtil 1814 (2006)
-- Det kongelige Bibliotek
-- se også http://www.degnehistorie.dk

Alfred Larsen, Lolland-Falsters degne og skoleholdere (1960)
-- DIS-Bibliotek
-- Det kongelige Bibliotek

C. F. Nielsen, Biographiske Efterretninger om Geistligheden og Lærerstanden i Oddens Pastorat eller Præsternes, Degnenes og Skolelærernes ..., Personalhistorie i Oddens Sogn i Sjælland siden Reformationen... (1878)
-- Det kongelige Bibliotek

Anders Pedersen, Sjællands Stifts Degnehistorie : Et Bidrag til de svundne Aarhundreders Personal- og Kulturhistorie udarb. efter Kirkebøger og Arkivdokumenter (1899)
-- DIS-Bibliotek
-- Det kongelige Bibliotek
-- "Personalhist. Uddrag om Degne og Lærere" (noter til ovenstående?): Det kongelige Bibliotek

Ejnar Poulsen, Hardsyssels Degnehistorie (1931–34)
-- Det kongelige Bibliotek

Ejnar Poulsen, Viborg amts degne- og skolehistorie (1957)
-- Det kongelige Bibliotek

P.M. Rørsig, Skoler og Degne i Vendsyssel indtil 1814 : Bidrag til Skolens Udviklings- og Personalhistorie (1933–44)
-- DIS-Bibliotek
-- Det kongelige Bibliotek

Adolf Sommer Nielsen, Degne og skoleholdere i Gudum, Lillevorde, Gudumlund og Gudumholm 1558-1956 (1982)
-- Det kongelige Bibliotek

Evald Tang Kristensen, Gjellerup Sogns Degnehistorie samt en lille Fremstilling af Skolevæsnets Udvikling der efter skriftlige og mundtlige Kilder (1917)
-- Det kongelige Bibliotek

Svend Aage Mikkelsen:
Hej

I Anna Rasmussen, Hylke sogn i det attende århundrede, 1980 er der side 164-177 omtale af degne og lærer.


I Anna Rasmussen, Hylke sogn i det nittende århundrede, 1985 er der side 200-221 omtale af degne og lærer.


Svend Aage
6200

Christian Konstmann Autzen:
Hvis det skal give rigtig mening og nem hjælp, så bør "Degne" og "Skoleholdere" (m.v. som kunne tænkes oprettet) etableres i vel samme form som med præster i Wiberg. Vi skal så her tænke på, at skoleholdere kan der sagtens være flere af i hvert sogn.

En ide kunne være, at der var nogen, som kunne komme med et oplæg til en sådan struktur, og som vi så kunne diskutere lidt - før en endelig form fastlægges. - Jeg har så ikke hverken tiden eller lige ideen til at udforme et oplæg til en sådan struktur.

Dejligt iøvrigt at se, at bestyrelsen for en gangs skyld er hurtig på tasterne - modsat lidt med DNA tråden, som tog lidt tid, men nu kører fortræffeligt. Den specifikke viden (DNA-tråden), som her bliver fremlagt, er til stor gavn for utroligt mange - og den retning vil givet blive en af en række hjørnesten som slægtsforskning vil blive bygget på fremadrettet.

Som jeg tidligere - i også lidt kraftige vendinger - har skrevet, så er det på internettet tingene sker, og det bør bestyrelsen have de rette øjne rettet ind mod.

Hilsen
Christian

Henrik Jensen:
I  Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 1909-1915, 1918 samt 1925-28 findes der en fin degnehistorie omhandlende de enkelte sogne på Thy og Mors.
 
De gamle Degne
Af Lærer Severin Christensen, Skjoldborg:

Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred:
1909:
http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/1909/Christensen,%20Severin%20%20%20De%20gamle%20Degne%20(1909).pdf

1910:
http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/1910/Christensen,%20Severin%20%20Om%20de%20gamle%20degne%20samt%20om%20folkeskolens.pdf

1911:
http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/1911/ChristensenSverinOmdegamleDegne1911.PDF

1912:
http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/1912/Christensen,%20Severin%20%20%20Om%20de%20gamle%20degne%20%20%201912Degne.PDF

1913:
http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/1913/Christensen,%20Severin%20%20%20Om%20de%20gamle%20degne.pdf

1914:
http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/1914/Christensen,%20Severin%20%20Om%20de%20gamle%20degne.pdf

1915:
http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/1915/Christensen,%20Severin%20%20%20Om%20de%20gamle%20degne.pdf

1918:
http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/1918/Sortfeldt,%20Severin%20Christen%20%20%20Om%20de%20gamle%20degne.pdf


Degnene paa Mors:
Om de gamle Degne. Ved  S. C. Sortfeldt:
1925:
http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/1925/Sortfeldt,%20S.%20C.%20%20Om%20de%20gamle%20degne.pdf

1926:
http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/1926/Sortfeldt,%20S.%20C.%20%20Om%20de%20gamle%20degne.pdf

1927:
http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/1927/Sortfeldt,%20S.%20C.%20%20Om%20de%20gamle%20degne.pdf

1928:
http://www.arkivthy.dk/images/Aarbog/1928/Sortfeldt%20S.%20C.%20%20Om%20de%20gamle%20Degne.pdf


Register:
http://degnehistorie.dk/thisted.html (Copyright 2009 Annette Jordan Andersen, Jelshøjvænget 45, 8270 Højbjerg)

Navigering

[0] Emneindeks

[#] Næste side

Skift til fuld version