Forfatter Emne: Har du lyst? - Tydning af et helt skifte ca. 1 side i god kvalitet  (Læst 852 gange)

Kim Gregersen

  • Bruger
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 96
Hej
Jeg vil rigtig gerne have en afskrift at skiftet efter slibemester Thorgren Christophersen i min slægtsbog.
Der bliver desværre rigtig mange huller, når jeg selv forsøger.
Hvis du er en ørn til den slags, og har lyst, vil jeg være meget taknemmelig for din hjælp.

På forhånd tak!!

Kim

Hellebæk birk, 1811. Starter nederst på venstre side.

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=141846#141846,34693051

Alternativ skanning: https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?bsid=128677#128677,33614701

Ole Westermann

  • Medlem
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 21.798
Så er her min facitliste til tydningen af skiftet, så har du den at øve dig med:

Anno 1811 d. 9 Juli indfandt vi undertegnede os paa Hr Birkedommer
Lemvigs Vegne, for at foretage Registerings Forretning efter
den under 17 Septbr f.A. afdøde Slibemester Torgrim Christo-
phersen af Havreholms Slibemølle, til videre paafølgende Skifte
og Deling imellem hans efterladte Enke Anne Pedersdr og deres
sammenavlede Børn, som ved ovenstaaende Anmeldelse af Dags
Dato er opgivet. - Forretningen blev fremmet som følger:
1 Bord med Skuffe              1 rd - 0 mk - 0 sk
1 Ege Bænk                            0-1-0
1 Slag Bænk                           2-0-0
5 stk Stole                              1-4-0
1 Himmelsæng med Omhæng   8-0-0
1 Brunstribet Overdyne            1-4-0
1 linned rødstribet Dyne           3-0-0
2 lange Hoverpuder                 2-3-0
                                Latr       20 rd
1 lang Hovedpuder                  0-4-0
1 pr Lange Do                         1-3-0
1 Bruun Fløibord                      3-0-0
1 Blaae malet Thebord             1-0-0
1 Nürnberger Uhr                    4-0-0
1 stor Klæde Skab                   1-0-0?
1 Tavl                                     0-1-8
1 beskadiget Spejl                   0-1-0
                               Latr        48-3-8
1 Sæng med Omhæng             6-0-0
1 blaastribet Underdyne           6-0-0
1 gl. Linned brunstribet do        0-4-0
5 stk lange Hovedpuder           2-0-0
1 pr Lagner                             2-0-0
1 Væv                                    8-0-0
1 Kiste                                   1-0-0
1 Slagbænk                            1-3-0
1 grønstribet Dyne                  1-0-0
1 do                                       1-0-0
2de lange Puder                      0-4-0
1 pr Lagner                             2-0-0
1 Sølv Lomme-Uhr                  16-0-0
1 Mørk blaae Underkjole          6-0-0
1 rød Vest                              2-0-0
1 stribet do                             2-0-0
1 gl. ditto                                0-4-0
1 gl. blaae Kiole                       1-0-0
1 ditto Klædes                          1-3-0
1 pr Mankjesters Buxer             2-3-0
1 blaae Klædes Trøje                1-2-0
1 Hat                                       0-1-8
3 stk Natskiorter                       4-0-0
1 hvid Nattrøje                         0-3-0
1 Kobber Kjedel                       18-0-0
                                  Latr      128-1-0
2 The Kjedler                            3-3-0
1 Blæsepibe m.v.                      0-4-0
3 stk Jern Gryder                      3-0-0
1 Jern Pande                            0-1-0
1 Salt Kar                                1-3-0
1 Hakkebret og 1 Fjerding         0-1-0
1 Dein Trug og 1 Kierne            0-3-0
6 stk Siebøtter                         1-3-0
1 Hegl og 1 Sigte                      0-3-0
1 Kobber Fad                            0-3-0
1 Tin Fad                                  0-3-0
2 Grynkasser                           0-4-0
2de Kar                                   2-0-0
2 Øll Fjerdinger                        2-0-0
1 Ballie og 2 Spande                 2-0-0
1 træ Flaske og 1 gl. Bord         0-2-0
1 rød Koe                                60-0-0
1 Do                                       40-0-0
5 Faar og 4 Lam                       45-0-0
2de Sviin                                 30-0-0
                        Summa        323 rd 1mk
Da intet videre forefand-
tes Stervboet tilhøren-
de, blev Forretningen sluttet, og det passerede bekræftet
med Underskrift. -    Datum ut supra
    Hans Hansen - Søren Nicolai -
     Som Enkens Laugværge       Som Formynder for Børnene
       Christian Pedersen                     Lars Hansen

mvh Ole

Kim Gregersen

  • Bruger
  • Bruger med indlæg
  • Indlæg: 96
Hej Ole

Tusinde tak!

Det er jeg rigtig glad for!

Med venlig hilsen

Kim