Forfatter Emne: Fæsteprotokol Sønderskov Gods 1767  (Læst 1774 gange)

Niels J Dinnesen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 259
  • dinnesen.com
Fæsteprotokol Sønderskov Gods 1767
« Dato: 25 Feb 2016 - 17:16 »
Jeg har brug for hjælp til at oversætte en hel tekst fra gotisk skrift. Det handler om en fæsteprotokol fra Sønderskov Gods 1767. Fæsteren er Johannes Andersen 'fra Sikier, fbr. 28/12 1767 på et sted i Hvolvad (=Hulvad) kaldet Høyhuset, som Hans Christensen beboede'. Protokollen findes i Sønderskov Gods Fæsteprotokoller 1719-1796 side 380 på denne adresse:
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8938-MVS3?mode=g&i=205&wc=M52H-PTR%3A333467401%2C333732201%2C333732202%3Fcc%3D2015318&cc=2015318
Jeg ved, det er et stort ønske at bede om oversættelse af en hel tekst - men dels er jeg ikke trænet i at tyde længere tekster, dels går jeg ud fra, at en fæsteprotokol indeholder en række standard-sætninger, som en trænet læser vil have nemt ved at omsætte.
Lad mig høre, om der er nogen, der har mod på at hjælpe.
Mvh/ Niels J.
 

Jørgen Thue Pedersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 14.811
Sv: Fæsteprotokol Sønderskov Gods 1767
« Svar #1 Dato: 26 Feb 2016 - 06:47 »
Hej!
Jeg har prøvet:
(du skal nok se det igennem og ikke tage store/små bogstaver for højtideligt; især "H")

Samuel Nicolaus Claudius Til Synderschov
kongelig Mayst (Maye=stæts) Cancellie Raad Giør Vitterligt at
have bortfæsted, som ieg og hermed Stæder og (bortfæster?)
til Nærværende Johannes Andersen fra (Sikier som med ?)
sit Rigtig Pas til mig er Ankommen, det før Hen (førhen)
af Hans Christesen beboede i Hvolvadskov beliggende Huus
Kaldet Høy Huuset, med tilliggende KaalHauge og de Stykke(r?)
Agger Jord som formanden for Hen (forhen) har havt i fæste og Brug
item Græsning til een Koe el(ler) Toe (=to) udi Heeden ved Huuset.
som Hannem aarlig paa de Stæder hvor ingen Græs kand
slaaer el(ler) Høe bierges, anviises, saa forundes Hannem og-
saa at grave nogle Tørv og Klyne, saalænge Mar-
ken kand taale det og det ikke skeer til Skade, som
Hannem ogsaa aarlig anviises. - Derimod skal bemelte
Johannes Andersen være forpligtet, at vogte og freede
Hvolvadskov saaleedes at hværken paa dens End el(ler) græs-
ning, baade i hegnet og u-hegnet Tiid, ved fremmede
Cræaturer Drivte, el(ler) ogsaa paa anden optænkelig Maade,
nogen Skade forøves, Ligesaa Hand ogsaa naar mine
Creaturer græsses i Hvolvadskov, og Engen bierges, i behøven-
de tilfælde skal være behielpelig. - Saa længe hand dette
efterlever, og holder Huuset, som hand i goed Stand har
imodtaget det, vedlige, er hans Hosbonde eller udskik-
kede hørig og lydig, og i øvrigt retter sig efter Hans
Kongel. Allernaadigste Lov og Forordninger, maae hand
bemelte Huus nyde bruge og beholde, hvilket hans i
Vidrig (=modsat) Fald skal have fortabt, og desuden være tilbør-
lig Straf underkast, og desuden, skulle hand ikke for(-)
rette sin Tieneste som skee bør, el(ler) hans Husbond ikke
finder? for got at lade ham blive ved Huuset Længere
skal hand efter et Halv aars opsigelse være forbunden
til at flytte bort og giøre Huuset Rydelig, da det ogsaa skal
være ham tilladt efter et half aars opsigelse at blive ent-
leediget fra dette Fæste om hand andenstæds paa Godset
kand søge sin lykke - - Ved Stædets aftrædelse leverer hand
1 Td (=fork. for Tønde) Rug sæd i Marken, forsvarligt og Vel Handlet ligesom
Hand ved antrædelsen har imodtaget.
(næste side) >
til Bekræftelse under min Haand og Seigl.
(Synder/Sønder)skov dend 28 December 1767. S. N. Claudius
                     (L. S.) [= Loco Sigilli, seglets sted]
(Lige)lydende originale Fæstebrev er mig leveret som
(ieg i) aller Maader Lover at holde mig efterrettelig.
                  Johannes Andersen

mvh

Jørgen
« Senest redigeret: 26 Feb 2016 - 07:10 af Jørgen Thue Pedersen [760] »
mvh
Jørgen

Niels J Dinnesen

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 259
  • dinnesen.com
Sv: Fæsteprotokol Sønderskov Gods 1767
« Svar #2 Dato: 26 Feb 2016 - 15:35 »
Tusind tak til Jørgen for hjælpen med dette.

Fæstebonden Johannes Andersen stammer fra Sikier, som er en lokalitet i Holsted sogn. Stedet hedder i dag Sekær. Johannes Andersen er døbt i Holsted kirke den 18. januar 1728. Navnet på hans far er 'Anders Nielsen af Siekjær'. [Holsted 1703-1758, opslag 52] Anders Nielsen bliver den 2. juli 1719 gift med Anna Christensdatter af Bobøl. [Holsted 1703-1758, opslag 126]