Forfatter Emne: Opdaterede lister over faldne og savnede 1914-1918, Sønderjylland  (Læst 6702 gange)

Hanne C. Christensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 194
Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot har i november 2015 lagt en opdateret version af museets (foreløbige) liste over faldne 1914-1918 med tilknytning til Sønderjylland ud på museets website.

Listen ligger på dette link: http://www.museum-sonderjylland.dk/SIDERNE/Museerne/Sonderborg-SLot/09e-Faldne1914-1918_NY.html#.VklwP8t7xlY
Listen ligger lidt nede på siden sammen med en opdateret læsevejledning som pdf-filer, der sorteret på flere forskellige måder f.eks. sorteret alfabetisk, efter dødsdato eller regiment.
Listen er ikke korrekturlæst og der arbejdes fortsat på listen.

Listen omfatter pt. over 6240 navne over faldne og savnede personer.

Nyhed:
I 2015 er tilføjet oplysninger fra Nordslesvigsk Vælgerforenings mindeblade, som findes på Studieafdelingen og Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
Disse er medtaget, da det er samme type mindeblade, som findes på Rigsarkivet Aabenraa og Sønderborg Slot.

Rigsarkivets mindeblade er digitaliserede og kan findes på https://www.sa.dk/ao-soegesider/other/index-creator/2/9615963/17052232.
Mindebladene på Sønderborg Slot er ikke digital tilgængelige, men kan ses efter aftale med museet.

Med venlig hilsen
Hanne Christensen.
Forsker hovedsagligt i det østlige Sønderjylland med grene til Tyskland, samt primært Jylland og Fyn.
Er pt. optaget af 1. verdenskrig - se www.denstorekrig1914-1918.dk

Inge Nissen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.936
Flot arbejde - jeg har brugt listen mange gange - har flere slægtninge fra Als, der faldt i 1. verdenskrig, og har også kendt andre, der mistede familiemedlemmer, en far, en bedstefar, en svigerfar. Bl.a. mistede min mormor 3 fætre.

Min farfar og en af hans brødre var også soldat i den krig, de kom dog begge hjem i god behold.

Jeg kan se, at nu er der også henvisning til hvem, der er billeder af i Museum Sønderjyllands database med billeder fra Sønderjylland (ville gerne indsætte et direkte link, det fungerer desværre ikke billeder.museum-sonderjylland.dk) og hvem, der er enkepensionssager på.

Og så har jeg set, at I nu arbejder med lister over sønderjyske krigsfanger.

Venlig hilsen Inge
« Senest redigeret: 16 Nov 2015 - 08:00 af Inge Nissen [2041] »

Inger Buchard

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 6.378
Jeg kan se, at nu er der også henvisning til hvem, der er billeder af i Museum Sønderjyllands database med billeder fra Sønderjylland (ville gerne indsætte et direkte link, det fungerer desværre ikke billeder.museum-sonderjylland.dk) og hvem, der er enkepensionssager på.

Billeder:
http://billeder.museum-sonderjylland.dk/#1447661461931_18

... men hvor er listen over enkepensionssager?

Inger
Redaktør på DIS-Wiki

Inge Nissen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.936
Hej Inger

Tak for linket (jeg bruger mest en iPad hvor jeg ikke lige kan kopiere og sætte ind.)

På den lange liste over alle de faldne er der nu også en rubrik der hedder
Ansøgning i Invalidenævntes Efterladtesager -
så man i hvert fald kan se, der er en sag - de ligger vel i Aabenraa - kan man få en af dem sendt til Erhvervsarkivet mens det endnu befinder sig i Århus? Eller skal man en tur til Aabenraa - jeg kan af listen se at der i hvert fald er en "efterladtesag" på den ene af min mormors fætre Laurits Petersen, Nymølle og at der både på ham og broderen Frederik er mindeblade.

Venlig hilsen Inge

Inger Buchard

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 6.378
Fint - det havde jeg ikke opdaget. Jeg ved, Hanne C. Christensen bruger Invalide-/Enkesagerne i søgningen efter faldne, der ikke er dukket op på anden vis

Du kan iøvrigt (indtil Hanne er færdig) bruge listen over Enke- og Invalidesager på
http://wiki.dis-danmark.dk/index.php/Invaliden%C3%A6vn

Redaktør på DIS-Wiki

Inge Nissen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.936
Hej

Jeg kan se, at en 4. af min mormors fætre, Hans August Philipsen, der døde i 1920, efter det der fortaltes i familien som følge af hans deltagelse i krigen, nu også er kommet på listen, i enkepensionssagen står der åbenbart ikke noget om at han var død som følge af krigsskader, men af lungetuberkulose, men hans kone får dog tildelt pension - de havde 4 døtre og enken giftede sig nogle år senere med en anden af min mormors fætre, der havde mistet en bror i krigen. Vi har breve liggende, hvor min oldefar skriver om at han må hjælpe enken i høsten, fordi Hans August stadig har det meget dårligt, men jeg ved ikke om der det p.g.a. lungetuberkulosen eller krigstraumer?

Ved billederne af ham i Museum Sønderjyllands billeddatabase stod der oprindelig, at han var død en dato i krigsårene, det har jeg efter mail med Sønderborg Museum fået rettet tidligere.

Dejligt at se at listen udbygges mere og mere.

Inge

Hanne C. Christensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 194
Til Inge Nissen.

Du kan bestille de enkelte E-akter til det nærmeste landsarkiv, men du skal søge om adgang til akten via Daisy.
Det skyldes, at der er rigtigt mange personlige oplysninger i sagen herunder oplysninger om f.eks. enkernes helbred og økonomi mm.

Ifølge den lille arbejdsgruppe, der pt. er ved at gennemgå de mange E-akter, ligger der flere oplysninger om din mormors fætter Hans A. Philipsen i sagen.  Han var ifølge sagen krigsinvalid (dvs. skaden/sygdommen er anerkendt) og det er derfor hustruen har fået Efterladterente.

På grund af projektets omfang er det kun valgt at uddrage basisoplysningerne omkring soldaterne, der skal benyttes i museets liste, samt basisoplysningerne om enken (dvs. fødselsdato, dødsdato og evt. andet ægteskab) til brug for et mere detaljeret navneregister til E-akterne end det Inger Buchard henviser til.  Det sidste overdrages til Rigsarkivet Aabenraa, når arbejdet er afsluttet om nogle år.

Museets liste er ikke tænkt som en selvstændig kilde, men mere som en kildeoversigt.

Er man interesseret i at læse mere om E-akterne, kan man i Sønderjysk Månedsskrift, nr. 3, 2014, læse en artikel om emnet.

Med venlig hilsen
Hanne Christensen.

Forsker hovedsagligt i det østlige Sønderjylland med grene til Tyskland, samt primært Jylland og Fyn.
Er pt. optaget af 1. verdenskrig - se www.denstorekrig1914-1918.dk

Inge Nissen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.936
Hej Hanne

Tak for uddybningen ang. Hans August, og mulighederne for at se disse enkesager. At Hans August var krigsinvalid betød vel at han fik pension til han døde. Mistede hans kone mon sin pension da hun giftede sig igen, eller fik hun fortsat pension, evt. til børnene, der var jo 4 døtre, født mellem 1910 og 1918.

Jeg har som barn truffet hans enke, Marie, født Carstensen og senere gift med Peter Hansen, han var også fra Havnbjerg. Jeg har et billede af hende og Hans August med deres 3 ældste døtre og andre familiemedlemmer, bl.a. hans bror og far.

Inger Buchard har også givet mig et link til oplysninger om invalide- og enkesagerne, det må jeg studere nærmere. Og få fundet det nr. af Sønderjysk Månedsskrift frem.

Venlig hilsen Inge

« Senest redigeret: 18 Nov 2015 - 20:03 af Inge Nissen [2041] »

Hanne C. Christensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 194
Hej Inge.

Børnene fik børnerente til de blev 16 eller 18 år. Aldersgrænsen blev ændret undervejs.
Beløbet udbetales til børnenes værge - eller moderen, hvis hun er værgen. Børnenes rente fortsætter også selv om moderen gifter sig igen.

Hvis en enke giftede sig igen kunne hun søge om en affindelsessum. Der var også her nogle
regelændringer undervejs, da de danske og tyske love ikke var ens på dette punkt og de danske love også ændres over tid.
Desuden var der visse betingelser tilknyttet retten til en affindelsessum, bl.a. skulle den nye mand være dansk statsborger ved vielsen og så skulle der være en vis økonomisk trang til stede.

Affindelsessummen var normalt 2 gange den årligt udbetalte efterladterente forudsat at det nye ægtepar opfyldte reglerne. I den forbindelse kan der ligge udtalelser fra f.eks. sognerådet og naboer for en udtalelse om, hvilke forhold parret lever under.

Nogle gange ligger Invalidesagen ( = I-akten) i Efterladtesagen ( = E-akten), men det er ikke altid tilfældet.
Det kommer også an på, om soldaten er hjemsendt fra militæret med eller uden forsørgelse - dvs. med eller uden invaliderente.

Hilsen
Hanne Christensen.
Forsker hovedsagligt i det østlige Sønderjylland med grene til Tyskland, samt primært Jylland og Fyn.
Er pt. optaget af 1. verdenskrig - se www.denstorekrig1914-1918.dk

Inge Nissen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.936
Hej Hanne

Tak for endnu flere gode oplysninger. Det med en affindelsessum, har jeg vist hørt om en gang.

Da jeg var elev på postkontoret i Rødekro i 1964/65 husker jeg at invalide- og enkepension vedr. 1. verdenskrig blev udbetalt på særlige blanketter, så vi må på posthuset have haft lister over, hvem der havde ret til denne pension. Jeg blev en gang eller måske to sendt hen på kommunekontoret med blanketterne for at få bekræftet at de pågældende stadig levede.

Jeg har kigget lidt på listen vedr. Johannes Theodor Hansen, der i flg. listen var ringforlovet og efterlod sig et uægteskabeligt barn. Jeg studsede lidt, jeg har nemlig sidste år hjulpet med at registrere børnene efter Jørgen Lassen fra Skovby/Lysabild. Blandt disse børn var Marie, der 23.12.1912 giftede sig med Johannes Theodor Hansen, (vielsen er i Lysabild KB, jeg har ikke kunnet finde vielsen i PR.) og omtrent samtidig fik en datter Theodora (hvis fødsel jeg ikke har fundet), Marie dør 29.1.1913, og den lille datter dør 1 år gammel 14.1.1914, begge dele registreret i PR for Lysabild - og Johannes falder så allerede få uger efter krigens begyndelse - det synes jeg var en sørgelig historie, men nu ser det ud til at han hurtigt fandt en anden kæreste, som han fik et barn med.

Mvh. Inge
« Senest redigeret: 18 Nov 2015 - 21:37 af Inge Nissen [2041] »

Inge Nissen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.936
Hej Hanne

Ud for Johannes Theodor Hansen står der MSS i rubrikken "Foto på MSS" - jeg troede det betød, at der var et foto på Billeder.museum.sonderjylland.dk, hvor jeg har fundet fotos af mange andre, men jeg kan ikke finde ham?

Mvh. Inge


Hanne C. Christensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 194
Hej Inge.

Tak fordi du gør opmærksom på, at der er fejl i listen.
Den er som sagt ikke korrekturlæst og der vil givet være en del fejl.
Det er på grund af omfanget ikke praktisk muligt at gennemføre en egentlig korrekturlæsning og derfor er projektet afhængige af, at læsere/brugere kontakter den angivne adresse med oplysninger om fejl eller supplerende oplysninger.

Ang. Johannes T Hansens familie:
Jeg sender oplysningerne videre til den lille arbejdsgruppe, så de kan undersøge, om der er sket en sammenblanding af 2 personer eller noget andet.

Når der står "MSS" i rubrikken "Foto på MSS", så findes der et billede på Sønderborg Slot og det kan også findes på http://billeder.museum-sonderjylland.dk - problemet er, at navnet er meget forkortet i registreringen.

Prøv at skrive "hansen skovby" i søgefeltet, så kommer bl.a. Johannes T. Hansens billede frem.
Her angives dødsdatoen som 10. september 1914 - det er oplyst på Lysabild mindesten.

Hilsen
Hanne Christensen.
« Senest redigeret: 19 Nov 2015 - 17:40 af Hanne C. Christensen [132] »
Forsker hovedsagligt i det østlige Sønderjylland med grene til Tyskland, samt primært Jylland og Fyn.
Er pt. optaget af 1. verdenskrig - se www.denstorekrig1914-1918.dk

Inge Nissen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.936
Hej Hanne

Ja der var han jo, tak for det. Jeg havde søgt på Johannes Theodor og Johannes Hansen, burde havde været lidt mere fantasifuld.

Jeg kan godt se, at der er lidt tvivl om hans dødsdato, under alle omstændigheder var det jo få uger efter krigens start.

Det kan jo sagtens være rigtigt, det der står om ham fra efterladtesagen, hans første kone døde jo allerede i januar 1913. Men jeg ville da gerne vide om kæreste og barn også var fra Skovby, siden han får sit navn på mindestenen der, må han jo fortsat have haft bopæl i Lysabild sogn.

Venlig hilsen Inge


Hanne C. Christensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 194
Hej Inge.

Jeg har fået styr på Johannes T. Hansen og hans familie ved opslag i kirkebøger mm.

Jeg har sendt dig en personlig besked her på Slaegtogdata.

Hilsen
Hanne Christensen.
Forsker hovedsagligt i det østlige Sønderjylland med grene til Tyskland, samt primært Jylland og Fyn.
Er pt. optaget af 1. verdenskrig - se www.denstorekrig1914-1918.dk

Inge Nissen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.936
Hej Hanne

Tak for din besked, dejligt du også blev lidt grebet af sagen

om lidt får du en mail fra mig om hvorfor jeg har forsket i denne familie.

Hilsen Inge

Hanne C. Christensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 194
Til alle interesserede.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot har nu lagt en ny opdateret liste over de faldne / savnede sønderjyder fra 1. verdenskrig.  Listen er sidst opdateret ultimo juni 2016.

Listen findes på http://museum-sonderjylland.dk/SIDERNE/Museerne/Sonderborg-SLot/09e-Faldne1914-1918_NY.html#.V3f918vU_VI , hvor den er sorteret på forskellige vis i flere pdf-filer på hver ca. 412 sider.
Listen omfatter pt. 6317 personer og der er nu tilføjet oplysninger fra ca. halvdelen af de ca. 4000 Efterladtesager (også kaldet E-sager og E-akter) fra Invalidenævnets Arkiv, Rigsarkivet Aabenraa.

Listen er ikke korrekturlæst og ikke tænkt som en selvstændig kilde, men mere som et opslagsværk / register.
Hvis feltet i en kolonne yderst til højre er tom (f.eks. under Mindeblad eller Marselisborg), så betyder det, at personen ikke er nævnt eller pt. ikke fundet i den pågældende kilde.

Enkelte af de savnede i de tidligere lister, har vist sig at være krigsfanger, der kom hjem efter 1919.
Oplysninger om disse - ligesom andre rettelser og supplerende oplysninger - skal sendes til kontaktpersonen på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Læs evt. mere om projektet og listen på http://denstorekrig1914-1918.dk/faldne-1914-1918-opdateret-liste-soenderborg-slot/, som bl.a. benytter listen.

Med venlig hilsen
Hanne Christensen.
« Senest redigeret: 02 Jul 2016 - 19:58 af Hanne C. Christensen [132] »
Forsker hovedsagligt i det østlige Sønderjylland med grene til Tyskland, samt primært Jylland og Fyn.
Er pt. optaget af 1. verdenskrig - se www.denstorekrig1914-1918.dk