Forfatter Emne: Philip Christoph Behringer (* ~1735 Alsace, † 1772 Bergen?) – falsk doktor?!  (Læst 6546 gange)

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.492
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Hej

Min ane Philip Christoph Behringer (også skrevet Beringer og Berner, danske efterkommere skrevet Bierring & Bering) skal være født ca. 1735 i Alsace (Elsaß) ifølge nedenstående mønstringsrulle.

Ved vielse og tre børns dåb i Garnisons kirke i København i perioden 1757-1764 nævnes han som musketer ved "Oberstløjtnant Rantzaus Holstenske Regiment". Det har vist sig at være Otto Rantzau, og det Holstenske geworbne Infanteriregiment.

Jeg har haft fat i stambøgerne for regimentet, men jeg kunne ikke finde ham i selve stambøgerne som ikke lader til at være bevaret for alle kompagnier. Derimod fandtes han i Münster Rolle von dem Holsteinisch geworbenen Infanterie Regiment unter Commando Hr. Hochfürstl: Durchl: der Herrn Generalen Herrn Ernst Friederich Carl regierenden Herzog zu Sachsen Hildburghausen und zwar der Ersten Genadier Compagnie, udfærdiget Copenhagen den 30ten May 1765.

Han er ikke i den tilsvarende mønsterrulle for Otto Rantzaus kompagni, så han må være forflyttet i løbet af 1764-65.

I rulleomslaget ligger først en oversigt over de fraværende (absenten Mannschafft), hvor han er opførst som nummer 14, Grenadier Philip Christoph Behringer og er detachiert nach Norwegen. I selve rullen står han under nr. 23 og er commandiert nach Norwegen. Han har ifølge rullen på det tidspunkt tjent i 11 år og har 3 år tilbage, dvs. indtil 1768.

Ud fra dette har jeg fundet ham i Oeders efterretninger hvor det ses at han stadig opholder sig i Norge:

Citér
Kilde:    OE-1771
Mandens navn:    Beringer    Mandens erhverv:    aftakket Soldat og opholder sig for nærværende Tiid i Bergen i Norge
Mandens alder:    36    Mandens civilstand:    Gift
Mandens nr. ægteskab:    1    Mand død (ja/nej):    Nej
Hustru død (ja(nej):    Nej    Hustrus alder:    35
Hustrus civilstand:    Gift    Hustrus nr. ægteskab:    1
Sogn:    Sankt Annæ Vester Kvarter    Herred:    København (Staden)
Amt:    København    Stednavn:    338b
Indtastningsnr:    C7267    Løbenr.:    3136

I Garnisons kirkes fattigprotokoller findes hans enke indskrevet i hvert års protokol fra 1781 (den tidligst bevarede) til 1795. I protokollerne står hendes tilgangsdato som 14. oktober 1772 så min formodning er at han er død ca. 1771-72.

I Bergens domkirkes kirkebog findes denne begravelse:

Citér
d: 13 [Julÿ 1772] Christopher Philip Berring Doct: medic: paa Kgrd [37 Aar gl]

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8638&uid=ny&idx_side=-51

Den samme mand er at finde sparsomt beskrevet af Kristian Carøe i Den danske Lægestand: Doktorer og Licentiater 1479-1788 (Gyldendal, 1909) s. 13:

Citér
Beringer, Philip Christoph.
Dr. med., prakt. i Bergen i 1769.

Navn, alder, og sted passer alle som støbt til min ane; endda har både mønstringsrullen og Carøe den korte udgave af "Christoph".

Men hvis han er den samme skal han have taget en doktorgrad i medicin 1768-1769, og det falder mig at være en imponerende præstation med en så kort studietid... Kan han blot have foregivet at være mediciner? Der var dengang ikke noget universitet i Bergen og han var vel næppe allerede doktor da han blev hvervet som 19-årig.

Hvilken kilde kan Carøe have brugt? 1769 smager lidt af folketællingen det år, men den findes kun så vidt jeg ved som statistisk ekstrakt?

Hvilke muligheder har jeg for at af- eller bekræfte om de er den samme person?

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.492
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Ifølge Garnisons fattigprotokoller bliver et barn af Karen Jensdatter konfirmeret nok 1789, idet hun 20. januar 1790 flyttes fra afd. 2 Forældre som nÿder Almisse formedelst Mængden af deres Børn til afd. 1 Fattige som nÿder Almisse for deres egen Person med en note: Barnet er Confirmeret.

Desværre fremgår hverken alder, køn eller navn på barnet af protokollerne, men hvis det konfirmeres 1789 er det formentlig født senest 1775.

Hvis Behringer er død 1772 må barnet formodes at være uægte, da hun konsekvent omtales som Soldaterenke i fattigprotokollerne og bærer sin mands navn (Karen Bierring) og altså ikke har giftet sig igen. Under alle omstændigheder finder jeg ingen konfirmand med nogen variation af navnet Behringer/Bierring i de Københavnske kirker 1788-89.

Mærkeligt nok bor der ikke noget barn hos hende i FT 1787:

Citér
FT 1787

København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, , Klerkegade 398 - 399, 2818, FT-1787, C1746
Navn:     Alder:     Civilstand:     Stilling i husstanden:     Erhverv:     Fødested:
Karen Bierring    53    Enke    Huusmoder    Nyder Almisse ved Garn.Kirke   
Peter Danter    23    Ugift    Logerende    Klæder Væber Svend   
Niels Erlandsen    36    Ugift    Logerende    Arbeids Karl   

http://www.sa.dk/ao/billedviser?bsid=01877#1877,73530

Så det er vist tilbage til spørgsmålet om hvorvidt min soldat Behringer kan være doktor Beringer der dør i 1772... Nogle bud?

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.492
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Link til den norske udgave af denne tråd hvor nedenstående også er blevet lagt: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=131241

Jeg har nu haft fat i Bergens Borgerbok 1752-1865. Der var desværre ikke nogen Behringer/Bierring-variant i navneregisteret bagi; ej heller fandt jeg nogen passende kandidat ved at gå alle borgerskaberne igennem i perioden 1760-1775.

Desuden har jeg kigget i Johan Scharffenberg, Bidrag til de norske lægestillingers historie før 1800, bind 1 som omhandler Bergen. Der var heller ingen Behringer/Bierring nævnt, men den var også kun om stadsfysikatet så det var lidt et spinkelt håb.

Endelig har jeg også haft fat i hvad det danske Rigsarkiv havde liggende af arkivalier fra Det Delmenhorstiske Regiment som jeg tænkte at han muligvis kunne være overflyttet til fra det Holstenske geworbne. Jeg fandt ham dog ikke nævnt.

Så jeg er stadig på bar bund. Kan nogen her fortælle om skiftemyndigheder i Bergen ca. 1772? Jeg ville umiddelbart formode at en læge normalt havde et bo af en størrelse der fordrede offentligt skifte... Hvor kan der søges?

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.492
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Hej

Ang. doktoren der nævnes af Carøe, så har jeg været på det Kgl. Bibliotek hvor de har flere sager fra ham i deres håndskriftssamling, herunder Nedici [sic!] 1479-1788 som er hans håndskrevne registerkort brugt under udarbejdelsen af Den danske Lægestand.

Desværre indeholdt kortet for Beringer ikke andre kildehenvisninger udover at han ikke er i Danske Kancellis Norske Registre & Tegnelser:

Citér
Beringer, Philip Christoph
Omtales som læge i Bergen i
1769. Dr. med.
Intet i N. reg. eller tegn.

Stort billede: http://i.imgur.com/12qSz5J.jpg

Jeg har søgt videre, og tror måske at Carøe kan have benyttet Bergens Andressecontoirs Efterretninger, idet 6. november 1769 har en annonce side 2 hvori Behringer melder at have haft en sag ved retten i Bergen:

Citér
Ædle Hr. Brose, høistærede fornemme Ven!
Min respective Begiær til min Herre er at
han vilde lade indføre udi Uges Adviserne, at
jeg havde tilforhandlet mig en Sølv-Brocherer-
Vest paa Askefarved Silke i Grunden hos Karen
Due, men den Tid Accorden skeede, havde jeg
ikke Penger men udgiver min Haandsirift og lo-
ver Betalingen med det første hvlllen skulde koste
8 Rdlr. Denne min Haanbskrift beholder di,
men ei leverer mig ovenmeldte Vest og beholder
selv begge Dele, nu behager det dem at søge mig for
Vesten imod min udgivne Haand og erhver-
vet Dom over mig, som ventelig var, eftersom
min udgivne Haand laag derfor, haver og maat-
te erstatte dem Pant for Dommens Lydelse, der-
for skeer denne min Indførsel udi Deres Adviser,
paa det at enhver efterdags kand tage sig i vare
for dette uretfærdige Menneskes onde Gerninger.
I øvrigt har jeg den Ære at henleve med største
Estime

Deres
tienest skyldigste Tienere
Philip Christoph Behringer
Doctor. En. Medicinæ.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensadressecontoirsefterretninger_null_null_17691106_5_45_1

Har nogen her mon erfaring med at søge retslige sager i Norge? Hvis forhørsprotokoller eksisterer kan mit held være at han afgiver en levnedsbeskrivelse, det har jeg ofte set i Københavnske sager.

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.492
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Hej!

Jeg har fået tilsendt sagen fra 1769 af en hjælpsom nordmand. Det var Bergens Gjeldskommisjon der håndterede den. Den belyser desværre ikke hvorvidt der er tale om den samme Behringer.

Dog fandtes i sagen to håndskrevne sedler fra Behringer selv, hvor han formulerer sig på "tysk på dansk substrat": https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php/topic,105930.0.html

Han underskriver sig "Doctor & P: en Medicinæ" (P vel for Physicus?), hvilket den da dansk-norske universitetstitel ikke kaldtes (den hed blot "Doctor medicinæ" uden "en"). Han findes heller ikke i Københavns universitets matrikel. Så min formodning er at han enten er uddannet i udlandet, eller slet ikke.

Det er svært at finde det fældende bevis!

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Jakob Ramlau

 • Bruger
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 850
Jeg kan desværre ikke give Kapitel og Vers til en omfattende Dokumentation af Datidens Doktoranders unge Alder. Men det kunde gaa ganske hurtigt................Doktorafhandlingerne var meget sjældent experimentelt baserede, men var tilsyneladende, reverenter talt, latinsk Stil paa et Op- og Sammenkog af tidligere Skrifter.
Men det gør det ikke mindre interessant at han skulde have avanceret fra Musqueter til Doctor medicinae?
Kan han have været Feltskær? Arméen var paa dette Tidspunkt vistnok kun forsynet med Feltskærere paa en ad hoc Basis og man vil derfor næppe finde dem i Rullerne. Omkring 1800 kunde haandværksmæssigt uddannede Felt/Bartskærere fungere som Compagnichirurger. Efter et kortere Kursus paa Chirurgisk Academi i København kunde man saa avancere til Bataillons/ Regimentschirurg. Ikke saa faa disse fungerede saa som Districtschirurg i Garnisonsbyerne og tog civile Patienter ved siden af.
Man antog meget gerne udenlandske Feltskærere hvis de havde et CV fra udenlandske, blodige Slagmarker med relevant Erfaring. Jeg kan ikke rigtigt huske hvad Krigshistorien byder paa i dine Aarstal?
Nu taler og læser jeg Fransk som en Tydsk Hest -- men er Doctor udi Medicinen mon ikke nærmest Docteur en Medicine? 

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.492
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Tak for indlægget, Jakob!

Han kunne vel strengt taget godt have været feltskær, men i de danske kilder frem til 1765 omtales han udelukkende som musketer og grenader, og i Oeders 1771 som "aftakket Soldat". Enken kaldes også blot "Soldaterenke" i de danske kilder. Det er kun den lille håndfuld Bergenske kilder der snakker om medicin.

Jeg har lidt på fornemmelsen at han efter at være kommet til Bergen har haft lyst til at "starte på en frisk" og så har udgivet sig for at være doktor... Han var i hvert fald ikke ansat ved stadsfysikatet i Bergen, og havde ikke vundet borgerskab. Det kan måske tænkes at man skulle søge privilegium eller lignende for at øve medicin, for kvaksalveri var vel ilde set?

Ang. sprog så er hans egen hånd som nævnt på en art tysk (og hans vielse og børn er i Garnisons tyske kirkebøger), men han kunne måske en sjat fransk når nu han kom fra Alsace.

Det er frustrerende nok ikke lykkedes mig at finde et skifte efter nogen Behringer-variant hverken i Bergen eller København. Der ville arvingers nævnelse jo ellers være guld værd!

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.492
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Ved at grave i Schous Forordninger er jeg kommet frem til at Københavns "Barbeer-Amt" besværede sig for kongen i 1735 over "det alt for meget i Svang gaaende Fuskerie, da de militaire Personer i Kjøbenhavn ikke alene virkelig exercere Chirurgiam, men endog offentlig og uden Undseelse skal barbere Alle og Enhver, som det begjerer".

Det gik jo ikke, så det kom der en befaling ud af 4. november og en forordning 9. november. Befalingen dækkede tilsyneladende kun staden København, men den blev gentaget 24. oktober 1768. En egentlig landsdækkende forordning mod kvaksalveri kom så vidt jeg kan se først 5. september 1794.

Endvidere kom en forordning 6. maj 1743 om at Chirurgi der nedsætter sig Danmark-Norge skal lade sig examinere og betale til bykassen. I Bergens tilfælde 40 rigsdaler. Medici nævnes ikke i denne forordning.

Men det tyder dog på at det ikke var i orden som militær feltskær eller barber at drive privat praksis. Det var nok indtil forordningen af 1794 "lovligt" at sælge urtete og slangeolie, så længe folk ikke kom til skade.

Der blev oprettet et Collegium medicum regii (sundhedskollegiets og dermed -væsenets forgænger) i 1740. Det er ikke tydeligt i forordningen om de tog sig af at godkende privatpraktiserende doctores medici, men det er nok forsøget værd at kigge nærmere på næste gang jeg kan komme på arkiv. Desværre er en del af deres arkiv brændt i 1803 og 1807.

Ekstrakt af gældende forordninger fra Behringers tid i Norge (hele registeret):
9. nov 1735: Extract af Kgl. Befaling 4 Nov. 1735, ang. Uberettigede, som antage nogen i Cuur, m. v.
http://www.nb.no/nbsok/nb/90b322c2a8ec0cbd99ae76624f2d333c.nbdigital?lang=no#221
http://hdl.handle.net/2027/uva.x004627000?urlappend=%3Bseq=304

9. apr 1740: Fr. Om et Collegii Medici Regii Stiftelse og Indrettelse i Khavn. http://www.nb.no/nbsok/nb/90b322c2a8ec0cbd99ae76624f2d333c.nbdigital?lang=no#411

6. maj 1743: Pl. Ang. hvad enhver nye Chirurgus i Khavn og andre Stæder til Kongens Kasse skal betale;  saa og hvad enhver, der bliver examineret, skal betale, og hvad enhver Amtesmester, til Amphitheatri Underholdning, saavelsom Barbeersvende skal betale.
http://www.nb.no/nbsok/nb/90b322c2a8ec0cbd99ae76624f2d333c.nbdigital?lang=no#543

24. oct 1768: Pl. hvorved Pl. 9 Nov. 1735 igientages, ang. Uberettigede, som antage nogen i Cuur. http://www.nb.no/nbsok/nb/09d32554b4e77d5622bc883d9427511c.nbdigital?lang=no#105

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Bjørn Marcher

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.031
  • http://www.bearfields.dk
Hej Mikkel,


du nævnte Delmenhortistiske Regiment ovenfor et sted. Ved ikke om du kender militærrullen, der er lavet for vistnok halvdelen af regimentet i 1770, "Militærrulle 1770 for det delmenhorstiske regiment, livbataljonen (søkbar 1770-1770)". Du finder den på

http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/sok/11/100449?fornavn=&etternavn=&alder=&fodselsaar=&fodestad=&bustad=&gard=&rode=&sokn=&prestegjeld=&stilling_stand=&sivilstand=&stad=&mil_eining=&innrullert=&page=3
  
hvor jeg søgte uden at skrive i nogle felter, og får hele basen på 359 personer. Jeg kan ikke umiddelbart finde din mand, men der er jo mange mulige stavemåder.....

mvh
Bjørn
Bjørn Marcher
2670 Greve
www.bearfields.dk
Medlem af DIS-Danmark

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.492
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Hej Bjørn

Tak for buddet. Jeg har heller ikke kunnet finde Behringer i rullen (med div. variationer på navnet). Hans kontrakt med holstenske geworbene udløb ifølge mønsterrullen fra første indlæg i 1768, så han har formentlig ikke skrevet ny kontrakt.

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.492
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Hej

Jeg har modtaget flg. fra Spørg Arkivaren:

Citér
Betingelserne for at nedsætte sig som læge i Danmark var fastlagt i kong Christian V's medicinalforordning af 1672: link . Kong Christian VI's forordning af 1740 om oprettelsen af Collegium Medicum Regium kan ses her: link

Det overordnede ansvar for godkendelse af læger i Danmark var således i 1700-tallet lagt i hænderne på Københavns Universitets Medicinske Fakultet. Fakultetets arkiv indeholder imidlertid først eksaminations- og karakterprotokoller fra 1769 og videre frem. Her er link til registreringen af den del af fakultetets arkiv, der dækker årene 1700-1800: link

Store dele af Collegium Medicum Regiums arkiv er gået tabt, dels ved en brand i 1803, dels ved Københavns bombardement i 1807. Her er link til registreringen af de bevarede dele af arkivet: link

Så han skal altså findes i Københavns universitets medicinske eksaminationsprotokoller, som starter i 1769! Det er en temmelig stram timing hvis jeg skal være heldig at finde ham (han underskriver sig doc.med. allerede i april 1769)...

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Bjørn Marcher

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.031
  • http://www.bearfields.dk
Hej Mikkel,


kender du skattemandtallet 1762 for København. Der er et seddelregister for navnene, og jeg tror han er her

https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=17142344#182826,31033283 opslag 272 :

Berring, Philip, soldat   11, 615. ( Bind 11, side 615) .... På Rigsarkivets læsesal til selvbetjening er skattemandtallets originaler, og her står typisk en side om hver husstand. Typisk har de selv skrevet, og ofte med pudsige oplysninger (for at søge at få nedsat skat!). 

Står også hustruen er Karen Jensdatter, og et par børn er nævnt.

Jeg har flere gange fundet ekstra oplysninger om mine aner her!

venlig hilsen

Bjørn
Bjørn Marcher
2670 Greve
www.bearfields.dk
Medlem af DIS-Danmark

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.492
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Hej Bjørn

Ja, den har jeg :) vedhæftet relevant udsnit, her afskrift:

Citér
Skattemandtal 1762; udfyldt 16. oktober 1762

St Annæ Wester Qvarteer No. 450
Riigens Gade

Wartow Hospitals Eÿendoms Huus
som forhen har tilhørt Jens Jen-
sen Langeland og hvor udi ere
følgende Leyere

...

I Stuen.
Apellone Kielsdatter Langelands
Enke gl: og fattig nÿder penge
paa Silcke-huuset.
Haver en Datter nafnl: Karen Jens-
datter hvis Mand er Soldat ved
det Holsteenske Regiment nafnl.
Phillip Berring ved OberstL: Rantzows
Compagnie. Der haves 2de Børn, neml:
en Søn Jens Diederich Berring 2,5 aar
En Datter Inger Chirstine Berring, 4 aar
foruden en gl: Enke i Stuen
nafnl: Lisbeth Larsdatter.

Jeg er ikke helt sikker på om det skal læses som at han er fraværende på tællingstidspunktet.

Apellone Kielsdatter er stedmor til Karen Jensdatter, hun var Jens Jensen Langelands 2. hustru.

Mandtalsarket er udfyldt "paa Hr Justitz Raad Stendrups Vegne" af "C. Kier" (de nævnes ellers ikke på arket).

mvh
Mikkel

[vedhæfting slettet af admin]
« Senest redigeret: 05 Feb 2016 - 00:12 af Mikkel Eide Eriksen [1174] »
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.492
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Hej

Jeg fandt kun een sag fra Bergen i Collegii Medici arkiv, en delvis tydning:

Citér
Annus MDCCLXIX [1769]

dato 10 Januarij indløb fra Dotor Papei Ber-
geni en Besværing og Klage imod Doctor og
Stads Physicus Büchner, de [for..emmeste] Poster
som efterfølgende.
1. At han ved obductioner cadaverium i forensiske
questioner udebliver og icke er tilstæde; men
lader det ankomme alleene paa Chirurgorum
Behandling og [Befindelse].
2. At han, [være] som enten for Fornøyelses
eller privates Andligggenheder [reyser] af Byen
--
en Tiid lang, da constituerer en Chirurgus til at
iagttage Physicates Pligter, uagtet at der er en
legitime promotus Medicus i Byen.
3. At han saa vel ved Chirurgorum, som og ved
Jordemødrenes examination udebliver og icke
tilkalder den der vlrende Medicinæ Doctorem.
4. At han paa [Andet] Aar icke har holdet nogen Vi-
sitation paa Stadets Apothequer, og icke [heller]
efter den ham tilkomne [påkomne] admonition dertil
kaldet Doctor Pape.

Det tyder dog på at stadsfysikatet i Bergen har sejlet lidt, hvilket nok har givet god plads til ekstra doktorer – legitime eller ej!

mvh
Mikkel
« Senest redigeret: 19 Feb 2016 - 12:47 af Mikkel Eide Eriksen [1174] »
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.492
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986

Anders M. Petersen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.592
  • www.anders.morup-petersen.dk
Hej Mikkel!

Tillykke med gennembruddet - og et sjovt sted at finde "den rygende pistol".

Hilsen Anders
Medlem af DIS / Bruger Legacy 9.0
Mine aner: www.anders.morup-petersen.dk

Mikkel Eide Eriksen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 5.492
 • Kontakt: mikkel.eriksen@gmail.com
Tak, Anders!

Ja, man ved aldrig hvor svaret findes :D

mvh
Mikkel
Interesse: alt Gilleleje plus Lindberg/Humble (SE/DK) Svane (Mors) Behringer (Alsace/DK/NO) Bortvig/Fleischer (Lolland)

Hjælper gerne med Sverige: https://forum.slaegt.dk/index.php/topic,153986