Forfatter Emne: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?  (Læst 14991 gange)

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Jeg roder med mine sjællandske aner for øjeblikket, og i dén forbindelse er jeg kommet på dén tanke, at en af mine direkte aner, Ane Hansdatter (1761-1839, Udby, Bårse), gift med Hans Hansen Lydike (den ældre) i Udby (1767-1841), kunne være en søster til dén Hans Hansen Oxe, som gifter sig med den enlige mor Maren Larsdatter, og derved bliver stedfar til en anden af mine direkte aner, Maren Jacobsdatter - bedre kendt som Maren 'Hans Oxes Datter'.

Sidstnævntes OGSÅ uægte datter, væversken Maren Hansdatter, bliver gift med Ane Hansdatters og Hans Hansen Lydikes barnebarn, Peder 'Lydik' Hansen.

Hele denne slægtsgren er ufatteligt kompliceret. Fx gifter Maren 'Hans Oxes Datter' sig med skovfoged Niels Hansen fra Stokket, som er morbror til Peder 'Lydik' Hansen, og søn af mine direkte aner, Hans Nielsen Væver og Birthe Pedersdatter, der har boet mange forskellige steder og ligeledes har voldt mig mange kvaler, slægtsforskningsmæssigt.

Grunden til at jeg har fået den tanke, at Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter kan være søskende er en dåbsindførsel for Ane Hansdatters og Hans Hansen Lydikes første barn, nemlig min ane Hans Hansen 'Lydike' (den yngre), i 1788, meget tæt på 1787-folketællingen:

*Her ses nemlig som fadder en bror til moderen (Ane Hansdatter), Hans Hansen, som i 1787 altså bor i Udby:
Citér
Hans Hansen, Skallerup. 1788.
blev Huusmand Hans Hansen og H: Anna HansD: af Skallerup deres første Barn døbt og kaldet Hans.
Lisbeth, Ole ?'s ibid, bar ham. De øvrige Faddere vare: Hans Hansen, Barnets Morbroder, boende i Udbye, Husmand Peter Hansens Hustru Ellen Hansdatter (som er barnets moster og onkel). Karen Nielsdatter ?, Peder Hansen og Ellen Pedersdatter, tjenende Niels Rasmussens Enke, alle ? af Skallerup. Moderen introduceret d: 16 Trin


***Når man tjekker folketællingen for Udby sogn 1787, finder man en række Hans Hansen'er, som jeg senere vil vende tilbage til.

I øvrigt skaber dåbsindførslen fra Udby 1797 for et andet af Ane Hansdatters og Hans Hansen Lydikes børn, Birgitte, stor forvirring, idet der blandt fadderne nævnes en morbror og moster til barnet, som i virkeligheden er barnets farbror og faster!!! Det drejer sig om Anders Hansen (Lydike) og Magrethe Hansdatter (gift med Hans Fyen). Derimod er dén Ellen Hansdatter som også er blandt fadderne, barnets moster.
Citér
AO, ops. 28: "Testo Annuc. - Birghte Hansd Skallerup - M) D 2den April:) Blev Huusmand Hans Hansen Lydike og Hustr: Anne Hansd: af Skallerup deres Datter døbt og kaldet Birgthe. Gjertrud Henriksd: ibid. bar Hende. De øvrige Faddere var: Barnets Morbroder Anders Hansen og Moster Magrethe Hans Fyens, Jens Ingvorsens Hustr. Anne Nielsd: og Peder Hansens Hustr. Ellen, alle af Skallerup, samt Karen Olsd: tjenende Skytte Schultz paa Stokket"

---

Herunder kommer først Ane Hansdatter og hendes søskendes dåbsindførsler, hvoraf en Hans Hansen KAN være identisk med Hans Hansen Oxe.

Ane Hansdatters forældre dør tidligt fra deres børn, hvis dåbsindførsler alle ses herunder:
Forældrenes navne: Hans Jensen (født 1729 i Grumløse, Udby, død i Skallerup, Udby, 1762)
og hustru Kirsten Hansdatter (født 1731 i Skallerup, Udby, død samme sted i 1768).

Maren Hansdatter, Udby 1751:
Citér
Dom: 18 p: Tr:
Samme Søndag hafde Hans Jensen i Schallerup en Datter til Daaben og blev kaldet Maren.
Jens Larsens Hustrue i Winterbølle bar hende.
Test: Hans Bødker (?) og Datter Sidsel i Øster Egesborg, Hans Larsens Hustrue i Gederød, Niels (?) Madsens Søn Oluf og Hans ?s Stifsøn Anders i Schallerup.

Hans Hansen 1, Udby 1754:
Citér
Hans Olsens Hustru i Øster Egesborg, Schouhuse, bar ham. Tests: Hans Olsen og Hans Broder Niels Olsen, Anders Madsen, Jens Madsens Pige Marie og Hans Ibsens Pige Inger, alle i Schallerup.

Ellen Hansdatter, Udby 1755:
Citér
1755, døbt i Udby Kirke. Hans Jensen i Schallerup en datter til Daaben, som blev kaldet Ellen. Hans Larsens Hustrue i Gederød bar hende. Tests: Hans Olsen, Jens Jensen, Oluf Hugger, Niels Olsens Hustru, og Søren Lollikes Hustru, alle i Skallerup.
(jeg har et DNA-match med hendes nulevende efterkommere i USA)

*Hans Hansen, Udby 1758 (dén Hans Hansen, som MÅSKE er identisk med Hans Hansen Oxe i Udby)
Citér
1758, Dom: Palm: hafde Hans Jensen i Schallerup en Søn til Daaben, som blev kaldet Hans. Niels Olsens Hustrue ibidem bar ham. Testes: Hans Olsen, hans Hustrue. Niels Jacobsen. ? Lollikes Hustrue, og Rasmus Olsens Pige Kirsten, alle ibidem.

*Ane Hansdatter, Udby 1761 (min direkte ane, gift med Hans Hansen Lydike den ældre i Udby):
Citér
1761, Dom: Cant: hafde Hans Jensen af Schallerup en Datter til Daaben, som blev kaldt Ane.
Døbt 19 April 1761. Niels Olsens Hustr: ibdm bar hende.Test: Hans Olsen, Oluf ?sen, ? ?, Niels Jacobsen Gaardmd, og Niels Jacobsens ? Hustru, alle ibdm, Hans P?s Pige ? af Fæbye.

---

Hans Hansen Oxe og hustru Maren, samt et fælles barn Kirsten Hansdatter, ses i folketællingen for 1801 i Udby her:
Citér
Præstø, Baarse, Udby, Udbÿes Bÿe, husmand, 27.fam., FT-1801, B2146
Navn:   Alder:   Civilstand:   Stilling i husstanden:
Hans Hansen           47   Gift   husbonde
Maren Lars Datter   43   Gift   hans kone
Kirsten Hans Datter   8   Ugift   deres barn
Jeg har udover denne Kirsten også fundet en søn Hans af parret. Født i henholdsvis 1788 o 1793, Udby.

Og så til nævnte folketælling 1787, Udby, med Hans Hansen'er:

***Her ses med sikkerhed min Hans Hansen Oxe og hustru Maren Larsdatter, samt den datter Maren Jacobsdatter, som jeg har nævnt tidligere, og som mest blev kaldt Maren 'Hans Oxes Datter':
Citér
Præstø, Baarse, Udby, Udbÿe Bÿe, husfolk, 18, FT-1787, B1113
Navn:   Alder:   Civilstand:   Stilling i husstanden:
Hans Hansen   34   Gift   husbond
Maren Lars Datter   29   Gift   hustruen
Maren Jacobs Datter   7   Ugift   hendes uægte datter

Vi må antage, at Ane Hansdatters bror, som stod fadder til hendes første søn i 1788, også bør findes i folketællingen for Udby i 1787.
I dåbsindførslen for dette barn i 1788 bliver Ane Hansdatters bror kun nævnt som barnets morbror. Der nævnes ikke nogen hustru. Men Hans Hansen Oxe blev jo gift med den enlige mor Maren Larsdatter i Udby 1785.

Ikke desto mindre kan jeg ikke rigtig få øje på en anden Hans Hansen i folketællingen for Udby 1787, som kunne passe i alder med Ane Hansdatters bror Hans Hansen, der blev født i Udby 1758. Altså bør han i folketællingen 1787 være opgivet som omkring 30 år.

Udover 34-årige Hans Hansen (Oxe) og hustru i ovenviste husstand, har vi følgende Hans Hansen'er i Udby i samme folketælling:

Citér
Præstø, Baarse, Udby, Udbÿe Bÿe, gårdfolk, 9, FT-1787, B1113
Navn:   Alder:   Civilstand:   Stilling i husstanden:   Erhverv:   Fødested:
Hans Nielsen                           34   Gift   husbond   fæstebonde   
Joh: Margrete Peders Datter     30   Gift   hustruen      
Niels Hansen                             5   Ugift   søn      
Kirsten Peders Datter                   18   Ugift   tjenestefolk   tjenestepige   
Hans Hansen   13   Ugift   tjenestefolk   tjenestedreng   
= ALT FOR UNG.

Citér
Præstø, Baarse, Udby, Udbÿe Bÿe, gårdfolk, 16, FT-1787, B1113
Navn:    Alder:    Civilstand:      Stilling i husstanden:      Erhverv:      Fødested:
Hans Hansen    41    Gift    husbond    fæstebonde    
Anne Anders Datter    47    Gift    hustruen       
Kirsten Hans Datter    15    Ugift    børn af første ægteskab       
Anne Hans Datter    12    Ugift    børn af første ægteskab       
Ingeborg Rasmus Datter    81    Enke(mand)    mandens moder    nyder aftægt    
Frederic Rasmussen    19    Ugift    tjenestefolk    tjenestedreng    
Morten Christensen    12    Ugift    tjenestefolk    tjenestedreng
= Hans Hansen Heeboe.
Ham kender jeg. Han er også min direkte ane, via datteren Anne Hansdatter.
Men denne slægtsgren mødes først senere med dén vi taler om her i tråden, da min oldemor gifter sig med min oldefar.
Det er min oldemors gren, vi arbejder med i denne tråd.

Citér
Præstø, Baarse, Udby, Udbÿe Bÿe, husfolk, 23, FT-1787, B1113
Navn:   Alder:   Civilstand:   Stilling i husstanden:   Erhverv:   Fødested:
Hans Hansen   37   Gift   husbond   daglejer   
Ellen Ols Datter   45   Gift   hustruen      
Maren Ols Datter   12   Ugift   hendes uægte datter      
Birgitte Hans Datter   11   Ugift   deres børn      
Anne Hans Datter   4   Ugift   deres børn      
= ??? Må vist være for gammel til at være identisk med Ane Hansdatters bror fra 1758.

Citér
Præstø, Baarse, Udby, Grumlöse Bÿe, gårdfolk, 7, FT-1787, B1113
Navn:   Alder:   Civilstand:   Stilling i husstanden:   Erhverv:   Fødested:
Jörgen Hansen   34   Gift   husbond   fæstebonde   
Ellen Peders Datter   31   Gift   hustruen      
Hans Jörgensen   11   Ugift   deres børn      
Karen Jörgens Datter   8   Ugift   deres børn      
Anne Jörgens Datter   6   Ugift   deres børn      
Christofer Jörgensen   4   Ugift   deres børn      
Niels Jörgensen   1   Ugift   deres børn      
Mads Olsen   22   Ugift   tjenestefolk   tjenestekarl   
Maren Jens Datter   21   Ugift   tjenestefolk   tjenestepige   
Hans Hansen   76   Gift   mandens forældre,husbond   lever af aftægt   
Karen Rasmus Datter   65   Gift   mandens forældre,hustruen   lever af aftægt   
= ALT FOR GAMMEL.

Citér
Præstø, Baarse, Udby, Grumlöse Bÿe, husfolk, 39, FT-1787, B1113
Navn:    Alder:    Civilstand:      Stilling i husstanden:      Erhverv:      Fødested:
Johannes Pedersen    38    Gift    husbond    møller og ?? ejer af sin mølle    
Maren Geerts Datter    53    Gift    hustruen       
Christen Hansen    25    Ugift    hendes børn af første ægteskab       
Hans Hansen    21    Ugift    hendes børn af første ægteskab       
Cathrine Hans Datter    19    Ugift    hendes børn af første ægteskab       
Kirsten Hans Datter    16    Ugift    hendes børn af første ægteskab       
Jacob Hansen    13    Ugift    hendes børn af første ægteskab
= ALT FOR UNG.

Citér
Præstø, Baarse, Udby, Skallerup Bÿe, gårdfolk, 1, FT-1787, B1113
Navn:   Alder:   Civilstand:   Stilling i husstanden:   Erhverv:   Fødested:
Niels Rasmussen   30   Gift   husbond   fæstebonde   
Anna Niels Datter   31   Gift   hustruen      
Niels Frantzen   17   Ugift   stifsøn efter første ægteskab      
Hans Frantzen   8   Ugift   stifsøn efter første ægteskab      
Niels Frantzen   4   Ugift   hendes egen søn af første ægteskab      
Hans Hansen   21   Ugift   tjenestefolk   tjenestekarl   
Ellen Peders Datter   18   Ugift   tjenestefolk   tjenestepige   
= ALT FOR UNG. Men i øvrigt nævnes Niels Rasmussen og tjenestepigen Ellen Pedersdatter i dåbsindførslen for Ane Hansdatters første søn i Udby 1788.
OG, denne Hans Hansen er faktisk dén Hans Hansen Lydik, som Ane Hansdatter bliver gift med!
Her er han ude at tjene, kort før han bliver gift.

----

Som supplerende oplysning:

Hans Hansen Oxe's og hustru Maren Larsdatters søns dåb i Udby i 1788, i øvrigt samme år som den mulige søster Ane Hansdatter OGSÅ får døbt sin første søn, Hans Hansen (Lydike) i Udby:

Citér
Festo Trinit blev Huusmand Hans Hansen og H: Maren Larsdatter af Udbye deres første Søn døbt og kaldet Hans. Karen Rasmusdatter tjenende ? bar ham, de øvrige Faddere vare: Niels Danielsen og Hustrue, Mads Høys Hustrue og Peder Ipsens Hustrue, alle af Udbye, samt Ole Jensens Hustrue i Skallerup.

Ved Hans Hansen Oxe's og hustru Maren Larsdatters datters dåb i Udby 1793 ses den mulige søster Ane Hansdatter som fadder:

Citér
Festo Annuntzia d. 17 Marts
blev Huusmand Hans Hansens og H. Maren Larsd. af Udbye deres Datters Daab confirmered i Udbye Kirke, da Birgithe, Christopher Hansens af Sværdborg bar hende, og øvrige Faddere vare: Min Karl Jens Hansen, Hans Larsens og Peder ?sens Hustruer af Udbye, samt Hans Hansens Hustru Anne af Skallerup. Ved Hjemmedaaben d 16de Marts holdt Niels Jo?s i Udbye Barnet over Daaben.

----

Jeg vil meget gerne høre andres mening om, hvorvidt Hans Hansen Oxe er bror til Ane Hansdatter i Udby (gift med Hans Hansen Lydike den ældre).

Hvis ikke, hvem søren er han så?
« Senest redigeret: 10 Jan 2014 - 20:17 af Helle Rau Hartmann [11181] »
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Lis B. Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8.794
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #1 Dato: 10 Jan 2014 - 20:25 »
Hej Helle
 
Du skriver:
Citér
Ikke desto mindre kan jeg ikke rigtig få øje på en anden Hans Hansen i folketællingen for Udby 1787, som kunne passe i alder med Ane Hansdatters bror Hans Hansen, der blev født i Udby 1758. Altså bør han i folketællingen 1787 være opgivet som omkring 30 år.

Nu er der jo ingen der siger han er født i Udby - han kan jo være fra Vordingborg, Ørslev eller et af de andre nabosogne.
Lis B. Jensen
* * * * * * * *
Ses i Legacy Forum: http://legacydansk.com og
http://Svoo.dk

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #2 Dato: 10 Jan 2014 - 20:38 »
Præstø, Baarse, Udby, Skallerup Bÿe, gårdfolk, 3, FT-1787, B1113

Her ses Ane Hansdatter som 27-årig ugift tjenestepige hos fæstebonde Ole Jensen i Skallerup, samme Ole Jensen, som optræder som brudens forlover ved Anes vielse til Hans Hansen Lydike i Udby 1788:

 
Navn:   Alder:   Civilstand:   Stilling i husstanden:   Erhverv:   Fødested:
Ole Jensen   25    Gift   husbond   fæstebonde   
Mette Rasmus Datter   48    Gift   hustruen       
Giertrud Henrichs Datter   13    Ugift   hendes børn af første ægteskab       
Henric Henrichsen   9    Ugift   hendes børn af første ægteskab       
Rasmus Pedersen   7    Ugift   hendes barn af andet ægteskab       
Peder Nielsen   25    Ugift   tjenestefolk   tjenestekarl   
Anna Hans Datter   27    Ugift   tjenestefolk   tjenestepige   

---

Mette Rasmusdatter i denne husstand var tidligere gift med Henrich Hansen (1729-1778), som døde da han faldt ned fra et tag.

Deres datter Kirsten Henrichsdatter (1771, Skallerup), var gift 2 gange, første gang med Lars Hansen Lydike fra Sofiendal i Ørslev. Han druknede i øvrigt i 1800 i Storstrømmen, i et tappert forsøg på at redde en nabo fra Vestergaard....

En familie med hang til dramatiske måder at dø på.
« Senest redigeret: 10 Jan 2014 - 21:03 af Helle Rau Hartmann [11181] »
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #3 Dato: 10 Jan 2014 - 21:23 »
Hej Lis, det er korrekt.

Men jeg tænkte også mere på, at Ane Hansdatters bror Hans Hansen er født i Udby i 1758, og at han da han står fadder til hendes barn i 1788, bor i Udby. Tæt på folketællingen i 1787.

Derfor antager jeg - uden at det nødvendigvis er helt sikkert - at denne bror Hans Hansen må være én af de Hans Hansen'er, der er med i folketællingen for Udby i 1787.

Og her passer Hans Hansen Oxe bedst på at være denne bror til Ane - han optræder jo netop i denne folketælling sammen med sin kone Maren Larsdatter.

Og de andre Hans Hansen'er i samme folketælling kan næppe være Ane Hansdatters bror.
Enten fordi de ikke passer i alder, eller fordi jeg ved hvem de er.
« Senest redigeret: 10 Jan 2014 - 21:24 af Helle Rau Hartmann [11181] »
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
OPDATERING Til hvem der måtte have interesse:

Jeg kommer lige med en opdtering til en af mine egne gamle tråde fra 2014, hvor jeg spekulerede i et muligt blodskamsforhold i Udby Sogn, Bårse Herred tilbage i 1814, på min morfars mors slægtsgren.

Jeg har nu fundet stærkt belæg for, at jeg havde ret i min mistanke.

Ved hjælp fra en dygtig herre i et slægtsforsknings-forum på Facebook, er min direkte ane, Hans Hansen Oxe, samt hans søn Hans Hansen i Udby, blevet identificeret i lægdsrullerne.

Personerne kunne følges utvetydigt i lægdsrullerne for Udby, Vordingborg og Beldringe, hele vejen fra 1791 til 1823, hvor sønnen Hans Hansen dør.

Ud fra navne, steder og aldre m.m. i lægdsrullerne, kombineret med kirkebøgerne og folketællingerne, er det nu ad konventionel vej lykkedes at fastslå, at Hans Hansen Oxe BLEV født i Skallerup Udby Sogn i 1758, som søn af Hans Jensen og Kirsten Hansdatter.

Dermed VAR han helbror til de personer jeg nævnte som hans mulige søskende, og han både voksede op og levede og døde i Udby Sogn, som antaget ud fra de oplysninger jeg havde fundet frem til i 2014.

Som nævnt i den gamle tråd, blev Hans Hansen Oxe gift med fruentimmeret Maren Larsdatter, som i forvejen havde en datter født omkring 1779-1780, angiveligt født i Vordingborg Landsogn ifølge et par folketællinger. Denne datter fik sidenhen et ombrust og rodet liv, med mange mænd og mange uægte børn plus en skilsmisse. Hendes navn var Maren Hans Oxes Datter.

I ægteskabet fik Hans Hansen Oxe og Maren Larsdatter i Udby By sønnen Hans Hansen i 1788 og datteren Kirsten Hansdatter i 1793.

Min mistanke fra 2014 gik på, at sønnen Hans Hansen fra Udby By 1788 kunne være identisk med dén unge Hans Hansen på Beldringe, som i 1814 blev udlagt til barnefader til den pige der blev født som Maren, et uægte Barn (siden kaldt Maren Hansdatter, og endda også Maren Nielsdatter efter sin stedfar). Moderen til dette barn var Maren Hans Oxes Datter!

Min antagelse byggede på flere detaljer. Blandt andet folketællingerne, Hans Hansen på Beldringes alder ved vielsen til en Maren Jørgensdatter i Beldringe i 1815, og nogle meget sammenspiste relationer i hele denne families liv. Maren Jørgensdatter tjente på Beldringe samtidig med unge Hans Hansen, og hun holdt i 1814 hans uægte datter over dåben i Udby Kirke. Sidenhen hørte man aldrig mere til ægteparret Hans Hansen og Maren Jørgensdatter. De fik ingen børn sammen.

Nu viser det sig ud fra lægdsrullerne, at unge Hans Hansen, der blev født i Udby By og var ægte søn af Hans Hansen Oxe og Maren Larsdatter, VAR identisk med den Hans Hansen, der opholdt sig i Beldringe og blev udlagt som barnefader til sin halvsøsters datter, "Maren et uægte Barn", født i Udby 1814.

Det kunne være rigeligt galt. Men det bliver værre endnu.

I forvejen havde jeg et DNA-match med en efterkommer af Hans Hansen Oxes søster, Ellen Hansdatter, samt med en efterkommer af den anden søster, Ane Hansdatter, der var gift med Hans Hansen Lydike.

Nu har jeg omsider fået sat mig ind i, hvad forskellen er på et DNA-match der er autosomalt (fordelt ud over kromosomerne 1-22), og et DNA-match der er placeret på X-kromosomet.

Dét match jeg har med Ellen Hansdatters efterkommer i USA, (som ud over denne danske gren ikke har andre forfædre der kan være fælles med mine), ligger UDELUKKENDE på X-kromosomet - og matchet er forbløffende kolossalt, og i ét ubrudt stykke.

Nu hvor jeg omsider ved, hvordan X-kromosom-DNA nedarves nedover generationerne (det er der nogle ret faste regler for), har jeg skrevet det ind i et skema, som ud fra de oplysninger jeg har fundet frem til ad konventionel vej, klart viser at blodskams-sagen er værre end som så!

Det viser sig nemlig, at den DNA-sekvens der er blevet bragt videre i nærmest usvækket tilstand helt fra Hans Hansen Oxes og Ellen Hansdatters forældre, ud fra de kendte oplysninger p.t. KUN kan være blevet en realitet, HVIS Hans Hansen Oxe ikke bare er biologisk far til sønnen Hans Hansen 'på Beldringe', men OGSÅ til Maren Hans Oxes Datter!

Hidtil havde jeg antaget, at Maren Hans Oxes Datter blot var steddatter af Hans Hansen Oxe, og biologisk datter af Maren Larsdatter og en fremmed mand, der muligvis hed Jacob.

Men nu viser X-DNA-matchet, at han med tilnærmelsesvis sikkerhed faktisk VAR Maren Hans Oxes Datter's biologiske far.

Samtidig ved vi nu, ved hjælp fra lægdsrullerne, at han og Maren Larsdatter også var biologiske forældre til den Hans Hansen på Beldringe, som i 1814 fik datteren 'Maren et uægte Barn' med pigen Maren Hans Oxes Datter.

Så jeg må nu se i øjnene, at Maren Hansdatter fra 1814 var et produkt af et højst upassende forhold mellem to helsøskende. Formentlig. Under alle omstændigheder var de som minimum halvsøskende.

X-DNA-mæssigt kan jeg ikke se nogen anden muliged for, at jeg og den anden efterkommer af Hans Hansen Oxes forældre kan have fået lige præcis dét X-kromosom-match vi har i dag, med mindre Maren Hansdatters (det uægte barns) forældre var HELsøskende.

På det danske DNA-slægtsforsknings-forum på Facebook fik jeg stor hjælp til at gå denne teori igennem på alle måder, og jeg fik fuldt medhold i mistanken.

Dette blot som et eksempel på, hvordan man kan kombinere forskellige konventionelle slægtsforskningsmetoder med moderne DNA-teknologi.
Det er dog nok yderst sjældent, at netop en stor gåde i slægtstræet kan opklares ad denne vej.
Det kræver jo at man er så heldig at falde over det helt rigtige match.

 8)

Se mit skema over arvegangen på X-kromosomet i denne sag her:
https://www.myheritage.dk/site-family-tree-117396002/rauhartmanndenmark#!profile-89500068-info

Linket fører til Maren Hansdatters profil i mit slægtstræ på MyHeritage.
Åbn skemaet, der ligger blandt de billeder der hører til hendes profil.
« Senest redigeret: 02 Mar 2016 - 01:10 af Helle Rau Hartmann [11181] »
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Bjørn Marcher

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.019
  • http://www.bearfields.dk
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #5 Dato: 18 Sep 2016 - 22:30 »
Hej Helle,


Tager lige denne gamle tråd op igen, med en supplerende oplysning.

Hans Hansen og Maren Hansdatter/Jacobsdatter havde jo en søster, Kirsten Hansdatter, født 1793 i Udby, i ægteskabet mellem Hans Hansen Oxe og Maren Larsdatter

Denne søster døde i 1815, Opslag 376 i kontra-bogen for Udby sogn:
 
Kirsten Hansdatter, afsindige Almisselem, Hmd Hans Hans Oxe Datter i Udby, 22 Aar

Hun er beskrevet af præsten som afsindig (den eneste døde, der får et karakteristika vedhæftet), jeg antager det betyder en sindslidelse, alternativt et svagt begavet menneske. 
Der står det samme i hoved-bogen, opslag 344.

Det underbygges af, at hun ikke er konfirmeret i Udby KB i perioden 1804 – 1814, opslag 112 – 113. Lovgivningen tilsagde vist det skulle ske senest når de var 19 år.

Så måske var der sindssyge i familien, og måske derfor at lokalsamfundet så mildt på et incest forhold?

Er du stødt på andet der kunne pege i retning af sindssyge eller svag begavelse hos de andre søskende? De er begge konfirmeret og i en alder der ikke var usædvanlig høj.

venlig hilsen

BjørnBjørn Marcher
2670 Greve
www.bearfields.dk
Medlem af DIS-Danmark

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #6 Dato: 19 Sep 2016 - 10:47 »
Hej Bjørn, tusind tak for disse oplysninger.
Jeg havde ikke lige gransket i Kirsten Hansdatter, så det var godt at få sat hendes skæbne på plads.

Nej, jeg er slet ikke stødt på andre tilfælde af 'afsindighed' i min morfars slægt - det er jeg ellers af og til stødt på under mit arbejde med andre slægtsgrene :-)

Det er mit indtryk, at Kirsten har været 'afsindig' fra barnsben, og i så fald anser jeg det for helt usandsynligt at der har været tale om sindssygdom som sådan. Jeg vil nærmere tro at hun er født med en sygdom eller har udviklet en sygdom i barndommen.

Jeg har fx en slægtsgren, hvor der af og til optræder 'afsindige' børn på sidegrene.
Fra mit kendskab til disse familiers videre skæbne frem i tiden, har der formentlig været tale om autisme.
Der optræder også stadig autisme og det autisme-relaterede Asperger syndrom i disse familier.
Min ældste søn havde Asperger. Han var født for tidligt og fik en meget hård start.
Der optræder en del med mild Asperger og enkelte med decideret autisme på min farmors slægtsgren.

Som sagt blev disse tilfælde øjensynligt i gamle dage betegnet som 'afsindighed', eller de blev beskrevet som 'stum og vanvittig', for eksempel.

Så jeg vil tro, at vi skal tage mange muligheder i betragtning, når nogen i så gammel tid bliver beskrevet som 'afsindige'.

Det kunne også være en hjerneskade ved fødslen, så barnet blev fx spastiker. I gamle dage anså man spastikere for at være åndsvage og vanvittige, selv om det som regel slet ikke var tilfældet.
Eller der kunne være tale om en kromosomfejl, eller en stofskiftesygdom som får børn til at gå baglæns i udviklingen, indtil de dør i ung alder.

Der er mange muligheder.

Men nej, som sagt, jeg er overhovedet ikke stødt på andre tilfælde af 'afsindighed' på min morfars slægtsgrene.

Kirsten Hansdatters bror, Hans Hansen 'på Beldringe', havde et ben, der var kortere end det andet :-)
Det er det eneste jeg har bemærket. Det kunne skyldes så meget, det kunne være medfødt, eller opstået på grund af et ubehandlet eller fejlbehandlet benbrud i barndommen.

Men jeg er da ikke i tvivl om, at familien har haft nok at se til med et handicappet barn (Kirsten), og af erfaring ved jeg, at det tager mange ressourcer og opmærksomhed væk fra de øvrige børn, som ofte vil føle sig overset. Vi må prøve at forestille os, hvordan det har været at være en familie med et stærkt handicappet barn på dén tid.
De har sikkert oplevet en vis stigmatisering.
« Senest redigeret: 19 Sep 2016 - 10:53 af Helle Rau Hartmann [11181] »
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Lis B. Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8.794
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #7 Dato: 19 Sep 2016 - 10:53 »
Hej Helle og Bjørn

Spændende med disse nye informationer.
så er der lidt at rette til så familien er sat sammen som den skal være
tak for det
Lis B. Jensen
* * * * * * * *
Ses i Legacy Forum: http://legacydansk.com og
http://Svoo.dk

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #8 Dato: 19 Sep 2016 - 10:58 »
Ja det er faktisk rigtig interessant.
For jeg vil da bestemt tro, at Kirstens voldsomme handicap har haft enorm betydning for resten af familiens trivsel og muligheder.
Et sådant handicap har måske på dén tid været opfattet som Guds straf til forældrene.
De havde jo øjensynligt fået et barn inden de giftede sig, fx.
Og prøv at forestille jer, hvor bundet børnenes mor må have været til hjemmet!
Hun har ikke kunnet tage Kirsten med sig mange steder, dels fordi det var svært, og dels fordi de ville blive set skævt til af omgivelserne.
Børnenes far har været optaget af at tjene til dagen og vejen, og imens må moderen have været optaget af huslige gøremål og overvågning og pasning af den handicappede datter.
De øvrige børn må have følt sig til overs og de må have været overladt meget til at passe sig selv.
De har nok også følt skam over den vanvittige søster.

Der tegner sig et billede af en lille families meget vanskelige betingelser.
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #9 Dato: 19 Sep 2016 - 11:06 »
PS, Hans Hansen Oxe var jo ud af den navnkundige rytterbondeslægt fra Skovhuse.
Jeg går ud fra, at han som udgangspunkt har været noget privilegeret rent socialt på dét grundlag.
Derfor kan præstens velvilje og storsind med familien godt tænkes at have været større end ved så mange andre i menigheden.
Derudover har præsten jo kendt til det stærkt handicappede barn i familien, og han har vidst at familien havde nok at slås med.

Hans Hansen Oxe var i øvrigt 1,71 m høj, ifølge lægdsrullerne.
Det er ganske høj, sammenlignet med samtidens mænd.
Dette tager jeg også som et tegn på, at han som udgangspunkt var ud af en privilegeret slægt, som voksede op med dén næring, de havde behov for, og mere til.

Sønnen Hans Hansen på Beldringe, blev kun 1,63 m høj.

Disse personer hører til på min morfars mors slægtsgren.

Denne slægtsgren havde ofte for tidlige fødsler.
Dette betød mange døde nyfødte, og kan meget sandsynligt også have betydet overlevende, for tidligt fødte børn med skader.
Min morfar blev også født for tidligt, men klarede sig fint. Mange af hans 13-14 søskende døde som spæde fordi de blev født alt for tidligt.

Min mor har født alle os 4 børn for tidligt, heraf én meget tidligt.
Jeg selv har ud af mine 3 fødsler født ét barn alt for tidligt, hvilket fik konsekvenser for ham.
« Senest redigeret: 19 Sep 2016 - 11:14 af Helle Rau Hartmann [11181] »
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Bjørn Marcher

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.019
  • http://www.bearfields.dk
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #10 Dato: 19 Sep 2016 - 18:54 »
Hej Helle,


Du må gerne uddybe denne bemærkning:

Citér
Hans Hansen Oxe var jo ud af den navnkundige rytterbondeslægt fra Skovhuse.

og et andet sted nævner du

Citér
Det fælles anepar mellem Hans Hansen Oxe og hans søstre Ane og Ellen Hansdatter, hed Hans Jensen og Kirsten Hansdatter. Hans Jensen var født 1729 i Grumløse, Udby Sogn, boede i Skallerup, også Udby Sogn, hvor han døde i 1762, kun 33 år gammel. Hans hustru, Kirsten Hansdatter, blev født i Skallerup 1731, og døde samme sted 1768, 37 år gammel.

Jeg ser ikke forbindelsen - men den ligger måske en generation længere tilbage? Og undskyld min uvidenhed - rytterbondeslægten fra Skovhuse - den kender jeg ikke (en mangel i min opdragelse).

Hans Jensen er jo et almindeligt navn, så har du kilder der kan underbygge det netop er personen født i Grumløse (et skifte eller lign.)?   Og tilsvarende spørgsmål for hans hustru Kirsten Hansdatter?

-  -   -

Jeg kunne godt tænke mig at finde en død og begravelse i 1823 for kusken på Beldringegård, Hans Hansen (han meldes død i lægdsrullen). Den er ikke i Udby, Beldringe eller Øster Egesborg sogne... men familien Raben-Levetzau der ejede Beldringegård, havde vist jordbesiddelser flere steder - kan han være død et af de steder?

venlig hilsen

Bjørn
Bjørn Marcher
2670 Greve
www.bearfields.dk
Medlem af DIS-Danmark

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #11 Dato: 20 Sep 2016 - 11:24 »
Hej Bjørn,

Uha, det kræver vist en længere research at finde frem til alt dette igen :-)

Jeg skal forsøge, men det kommer til at tage nogen tid.

Jeg indsætter lige et link til mit slægtstræ, så kan du kigge på Hans Hansen Oxe og hans familie dér så længe:

https://www.myheritage.dk/site-family-tree-117396002/rauhartmanndenmark?rootIndivudalID=89505500&familyTreeID=89

P.t. har jeg Hans Hansen Oxe som født 1758 i Skallerup, Udby Sogn, som søn af Hans Jensen og Kirsten Hansdatter.
Her er hendes dåb:

Citér
Dom: 2 Advent hafde Hans Larsen af Skallerup en Datter til Daaben og blef kaldet Kirsten Inger Jacob Olsens i Skovhuusene bar hende Fadd. Niels Laursen i Udbye, Christopher Olsen, Jens Madsen og Niels Nielsen hos broderen Ole Nielsen i Skallerup, Maren Anders Jensens i Teglstrup, Maren Niels Nielsens og Birte Hansdatter hos Ole Nielsen i Skallerup.

Jeg formoder, at Kirsten Hansdatters forældre var Hans Laursen/Larsen Børring og hustru Birthe Hansdatter.
Birthe Hansdatter var født 1707 i Skovhuse, Øster Egesborg, og var datter af:
Rytterbonde Hans Olesen af Skovhuse og hustru Anne Hansdatter af Tolstrup.
Hans Olesen var søn af Oluf Hansen, rytterbonde i Skovhuse (men født i Mern), og hustru Kirsten Pedersdatter.

Citér
Noter fra Aneopslag.dk:
Uddrag af artiklen "Jacob Olsen og Inger Joensdatter af Skovhuse" i "Historisk Samfund for Præstø Amt - Årbog 1957-61" side 150-174 af Holger Munk:
Jacob Olsens historie begynder med hans fader, Ole Hansens, - gamle Ole Hansen af Skovhuse - som han i almindelighed blev kaldet. Han sagde selv, at han stammede fra Mern, hvor han skulle være født o. 1639, men ud over, at han tjente som karl i Bakkebølle hos Lars Pedersen Børring på den østligste gård i byen, og at han fik gård i Skovhuse i årene efter svenskerkrigen o. 1665, ved vi nu ikke stort om ham fra disse år. - Ole Hansen var gift mindst to gange og havde mange børn, som vi nu kender lidt til, og blandt disse var altså Jacob Olsen, der blev født i Skovhuse omk. 1685 - antagelig på gården under matr. nr. 9 (gl. nr.), der dengang stod i hartkorn for 1 td. 5 skp. 2 fjk. og 1 alb. og i bygninger bestod af 33 fag hus. Det lave hartkorn må ikke forlede os til at tro, at nr. 9 var en ringe gård, snarere tværtimod. Forholdet her i Sydsjælland var nemlig det, at matrikuleringen såvel i 1664 som i 1688 var et meget misvisende og derfor uretfærdigt skattegrundlag, idet visse byer med påviselige fortrin var ansat urimeligt lavt, medens andre til gengæld var ansat alt for højt, alt taget i betragtning af gårdenes faktiske brugsværdi. Til de første hørte bl. a. Skovhuse, som ved at være omgivet af rige skove og gode græsgange havde betydelige fordele, som f. eks. Neble eller Nørre Mern ikke havde, skønt deres hartkorn lå en 5 - 6 gange så højt, og de følgelig også havde tilsvarende højere ydelser. Det er derfor ikke uden grund, at Skovhuse var en meget velanskrevet by blandt de unge karle, som skulle fæste gård, og at man - efter at være kommet lunt ind her - af al magt søgte at bevare gården for efterkommere eller slægt. Vi ved ikke noget nærmere om, hvordan Ole Hansen i sin tid var kommet ind, men vi ved, at han blev på sin gård, til han døde i sin høje alder af 88 år i 1727.

I følge Vagn Boberg Nielsen havde Ole Hansen oprindeligt fået tildelt en ødegård i Stensby efter svenskekrigen. Han er ikke meget for at gå i gang med den forfaldne gård i Stensby; men fik endelig lov til at fæste gården i Skovhuse hans bror Hemming Hansen. Broderen fæstede et hus i Skovhuse og ernærede sig som skrædder.

Ifølge Martin Bang Dahls Hjemmeside 2001 skal en Kirsten Pedersdatter være mor til Jacob Olsen.

Hans fæstegård har hørt til blandt de mindre. Gården brændte for Rasmus Jørgensen 10-3-1760; den var da på 43 fag og hartkornet var 2 td. 4 skp. 3 fjk. 1 alb. Den vurderedes efter genopførslen i 1768, hvor den var reduceret til 30 fag. Kilde: Holger Munk i "Rytterbonden" side 73-74.

Den omtalte Jacob Olsen er altså bror til min Hans Olsen. Og de er brødre til Merete Olsdatter, som jeg også stammer fra. Hun var gift med Gregorius Hansen. Jeg stammer fra deres datter Zitsel Gregoriusdatter og hendes mand Hans Nielsen Skovløber.

---

Min Hans Hansen på Beldringe ses i lægdsrullen for Udby Sogn sammen med faderen i 1791.
Her er sønnen 3 år gammel, og faderen 33.
Det passer fint med mine oplysninger.
Der står at faderen (altså Hans Hansen Oxe, kun kaldt Hans Hansen i lægdsrullen) var født i Skallerup.
Kigger vi i Udby kirkebog for årene omkring 1758, er der kun født én Hans Hansen i Skallerup, på nær en forudgående bror til Hans Hansen Oxe, som blev født i 1754 samme sted, men døde som spæd. Jeg formoder at det er denne døde brors fødselsår, som sidenhen har givet anledning til fejlangivelsen i Hans Hansen Oxes alder hist og pist. Det vil i hvert fald passe med årstallene.

Både Hans Hansen fra 1754 og 1758 er sønner af Hans Jensen og Kirsten Hansdatter i Skallerup.

I lægdsrullen står der i 1791, så vidt jeg kan se, at Hans Hansen (Oxe)'s far hed Hans Hansen.
Det generer mig. Han burde jo hedde Hans Jensen.....
Men som sagt findes der for mig at se IKKE en sådan Hans Hansen født i Skallerup, Udby Sogn, omkring 1758, som skal være søn af en Hans Hansen....

Jeg har fundet følgende børn af Hans Jensen og Kirsten Hansdatter i Skallerup:

Citér
1751 - Dom: 18 p: Tr: Samme Søndag hafde Hans Jensen i Schallerup en Datter til Daaben og blev kaldet Maren. Jens Larsens Hustrue i Winterbølle bar hende.Test: Hans Bødker (?) og Datter Sidsel i Øster Egesborg, Hans Larsens Hustrue i Gederød, Niels (?) Madsens Søn Oluf og Hans ?s Stifsøn Anders i Schallerup.

Citér
1754 - Dom: Laet: hafde Hans Jensen i Schallerup en Søn til Daaben, som blev kaldet Hans. Hans Olsens Hustru i Ø: Egesborg Schovhuuse, bar ham. Testes: Hans Olsen og hans Broder Niels Olsen, Anders Madsen, Jens Madsens Pige Marie, og Hans Ibsens Pige Inger, alle i Schallerup.

Citér
1755 - døbt i Udby Kirke. Hans Jensen i Schallerup en datter til Daaben, som blev kaldet Ellen. Hans Larsens Hustrue i Gederød bar hende. Tests: Hans Olsen, Jens Jensen, Oluf Hugger, Niels Olsens Hustru, og Søren Lollikes Hustru, alle i Skallerup.

(PS, jeg har DNA-match med en efterkommer af Ellen)

Citér
1758 - Dom: Palm: hafde Hans Jensen i Schallerup en Søn til Daaben, som blev kaldet Hans. Niels Olsens Hustrue ibidem bar ham. Testes: Hans Olsen, Jens Jensen, Niels Jacobsen, ? Lollikes Hustrue, og Rasmus Olsens Pige Kirsten, alle ibidem.

(Hans må være min ane, Hans Hansen Oxe)

Citér
1761 - Dom: Cant: hafde Hans Jensen af Schallerup en Datter til Daaben, som blev kaldt Ane.
Døbt 19 April 1761.
Niels Olsens Hustr: ibdm bar hende.
Teste: Hans Olsen, Oluf ?sen, ? ?, Niels Jacobsen Gaardmd, og Niels Jacobsens ? Hustru, alle ibdm, Hans P?s Pige ? af Fæbye.

(PS, jeg har et DNA-match med en efterkommer af Ane - og jeg stammer også selv fra Ane, idet hun blev gift med Hans Hansen Lydike. Jeg stammer fra deres søn, Hans Hansen Lydike, som blev født 1788 i Skallerup og gift med Margaretha Hansdatter fra Stårby, Øster Egesborg.
Jeg stammer fra Hans Hansen Lydike (den unge) og Margaretha Hansdatters søn, Peder Lydik Hansen, født 1822 i Lekkende og gift med TADAAHH: Væversken Maren Hansdatter, hende med de mange børn med mange fædre!!! Dén Maren Hansdatter, som var DATTER AF HANS HANSEN PÅ BELDRINGE OG HANS SØSTER MAREN HANS OXES DATTER !)


Jeg vender tilbage når jeg har kigget mere på alle dine spørgsmål.
« Senest redigeret: 20 Sep 2016 - 11:32 af Helle Rau Hartmann [11181] »
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Lis B. Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8.794
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #12 Dato: 22 Sep 2016 - 19:25 »
Hej Helle og Bjørn

Børn skriver:
Citér
Hans Jensen er jo et almindeligt navn, så har du kilder der kan underbygge det netop er personen født i Grumløse (et skifte eller lign.)?   Og tilsvarende spørgsmål for hans hustru Kirsten Hansdatter?

Nu har jeg prøvet at kigge i Vordingborg-Tryggevælde Amter i Navneregisteret og har ikke fundet hverken Hans Jensen eller hustruen Kirsten Hansdatter
Lis B. Jensen
* * * * * * * *
Ses i Legacy Forum: http://legacydansk.com og
http://Svoo.dk

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #13 Dato: 22 Sep 2016 - 19:31 »
Hvad kan det skyldes, Lis?
Og kan man finde andet på dem, et eller andet sted?
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Lis B. Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8.794
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #14 Dato: 22 Sep 2016 - 19:38 »
Hej Helle

Jeg ved det ikke - det er et rodet foretagende i den periode -  somme tider er det bare Vordingborg amt - til andre tider amtsstuen eller rytterditriktetet - og så også den nævnte der er blandet med tryggevælde amt

Se feks Præstø amt, Godsskifter, Vordingborg rytterdistrikt, Register til skifteprotokol, 1766 - 1770 -    http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=129895&side=1                         
« Senest redigeret: 22 Sep 2016 - 19:43 af Lis B. Jensen [339] »
Lis B. Jensen
* * * * * * * *
Ses i Legacy Forum: http://legacydansk.com og
http://Svoo.dk

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #15 Dato: 22 Sep 2016 - 22:00 »
Ok, tak skal du have. :-)

Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #16 Dato: 22 Sep 2016 - 23:12 »
Hans Jensens og Kirsten Hansdatters datter, Ane Hansdatter, som blev gift med Hans Hansen Lydike, fik i 1788 sønnen Hans Hansen Lydike.

Blandt fadderne var barnets MORBROR, Hans Hansen (Oxe), boende i Udby.
Samt Peter Hansens Hustru Ellen Hansdatter (Ellen er søster til Ane og Hans Hansen Oxe).

Her er dåben for den Hans Hansen Lydike, som blev født i Skallerup, Udby, i 1788.

Citér
Hans Hansen, Skallerup, 1788, blev Huusmand Hans Hansen og H: Anna HansD: af Skallerup deres første Barn døbt og kaldet Hans.
Lisbeth, Ole ?'s ibid, bar ham.
De øvrige Faddere vare:
Hans Hansen, Barnets Morbroder, boende i Udbye, Husmand Peter Hansens Hustru Ellen Hansdatter. Karen Nielsdatter ?, Peder Hansen og Ellen Pedersdatter, tjenende Niels Rasmussens Enke, alle ? af Skallerup. Moderen introduceret d: 16 Trin.Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #17 Dato: 22 Sep 2016 - 23:54 »
Hans Hansen Oxes søn, Hans Hansen 'på Beldringe', er født i Udby by, Udby Sogn, her er han i lægdsrullerne:


1791 - Udby Sogn
(faderen til Hans Hansen Oxe) Hans Hansen (må være en fejl, skal hedde Hans Jensen)
   Søn: Hans Hansen (dettte er Hans Hansen Oxe)
   Født i Skallerup, Udby sogn. 33 År. 65 1/2 tommer høj.
         Søn: Hans Hansen (Hans Hansen på Beldringe), 3 år, født i Udby By.

1792 - Udby Sogn
Oxe er nu 35 år gammel, sønnen Hans er 5 år.

1796 - Udby Sogn
Sønnen er nu 8 år.

1800 - Vordingborg
Sønnen nu 11 år.

1801 - Udby Sogn
Tilbage til Udby, sønnen nu 12 år.

1803 - Udby Sogn
Stadig i Udby.

1804 - Beldringe Sogn
Nu opholder sønnen Hans Hansen sig på Beldringe. Han er 15 år.
Der står at han er overført fra Vordingborg, men det må være en fejl, for han blev overført fra Udby, og det nummer som han skulle være overført fra i Vordingborg, er en helt anden person.

1806 - Beldringe Sogn
Hans Hansen den unge er nu 18 år gammel. 62 1/2 tommer høj.
Notat: Soldat 1810.

1810 - Beldringe Sogn
Hans Hansen, født i Udby, 21 Aar, 62 1/2 tommer høj.
Søn af Hans Hansen.

1810 1 April
N(orske) L(iv) R(egiment)
Kasseret efter Anmeldelse 13 Aug 1810 i hans Sted 83-32.
Venstre Been kortere - tienl til Kystmilice. Casseret Sess.

1813 - Beldringe Sogn
Stadig i Beldringe.

1817 - Beldringe Sogn
Stadig i Beldringe.

1819 - Beldringe Sogn
Stadig i Beldringe.

1823 - Beldringe Sogn
Stadig i Beldringe. Nu noteret som død.
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #18 Dato: 23 Sep 2016 - 00:04 »
Jeg formoder at det er Maren Hans Oxes datter, som konfirmeres som 16-årig i Udby 1796, under navnet Maren Hansdatter.
Der står desværre ikke andre oplysninger i dén anledning.
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Lis B. Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8.794
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #19 Dato: 23 Sep 2016 - 20:19 »
Hej Helle

Fandt lige en Jens Hansen OXE død 1738 i Øster Egesborg  her http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=159328&side=118&zoom=71.42857142857143 - kan det være familie?
Lis B. Jensen
* * * * * * * *
Ses i Legacy Forum: http://legacydansk.com og
http://Svoo.dk

Bjørn Marcher

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.019
  • http://www.bearfields.dk
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #20 Dato: 23 Sep 2016 - 21:26 »
Hej Helle og Lis,


Fint at se der kommer nye oplysninger, om en Jens Hansen Oxe. Det lyder jo sandsynligt at det kunne være familie, og tidsmæssigt kunne det passe med det er faderen til Hans Jensen, som vel er født omkring 1720-30. Godt fundet, Lis!  

Lad os se, hvad vi har på Hans Jensen:

I lægdsrullen 1791 og 1792 for Hans Hansen (Oxe) nævnes en Hans Hansen som fader - og fødested Skallerup, Udby sogn. Hvis vi regner med at fødestedet er korrekt angivet, så er faderens patronym forkert!  Jeg har været gennem Udby kirkebog, og der er ikke dåb af en Hans Hansen's søn fra Skallerup gennem en ti årig periode (1752-1761), der passer godt. Der er kun tre fra Skallerup i perioden, der døbes Hans, og kun Hans Jensens søn fra 1758 passer godt tidsmæssigt.

Hvordan kan det så være at patronymet er forkert?

Husstanden i Skallerup starter med Kirsten Hansdatter og Hans Jensen (trolovet 10.september 1751). Han dør 1762, begravet 6.februar (uden alder anført), hvorefter enken Kirsten Hansdatter (hun dør 1768) vies til Henrich Hansen (der dør i 1778), der som enkemand bliver gift med Mette Rasmusdatter (hvor ved jeg ikke ?) måske o. 1773, og Mette bliver åbenbart gift med Ole Jensen ….
Det kan ikke være et rigtigt barndomshjem for Hans Hansen Oxe og søstrene Ane og Ellen mere. End ikke stedfaderen lever til de bliver voksne. Det kunne jo forklare et forkert patronym i lægdsrullen for Hans Hansen Oxe! Vi er på stedmoder og stedstedfar, så ingen kan huske Hans Jensen's rigtige patronym.


 
venlig hilsen  
Bjørn
« Senest redigeret: 23 Sep 2016 - 21:38 af Bjørn Marcher [833] »
Bjørn Marcher
2670 Greve
www.bearfields.dk
Medlem af DIS-Danmark

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #21 Dato: 23 Sep 2016 - 23:51 »
Spændende fund I har gjort begge to :-)

Jeg glæder mig til at dykke ned i det i morgen.
Lige nu kalder dynerne.

Og ja, jeg er nået til samme konklusion, Bjørn, omkring det øjensynligt forkerte synonym.
Men det er første gang at jeg er stødt på et sådant i lægdsrullerne.

Her ses en folketælling, hvor min ane, Ane Hansdatter, søsteren til Hans Hansen Oxe og Ellen Hansdatter, er tjenestepige hos, tadah! :

Citér
Præstø, Baarse, Udby, Skallerup Bÿe, gårdfolk, 3, FT-1787, B1113
Her ses Ane Hansdatter som 27-årig ugift tjenestepige hos fæstebonde Ole Jensen i Skallerup, samme Ole Jensen, som optræder som brudens forlover ved Anes vielse til Hans Hansen Lydike i Udby 1788:
 
 
Navn:   Alder:   Civilstand:   Stilling i husstanden:   Erhverv:   Fødested:
Ole Jensen                           25   Gift   husbond   fæstebonde   
Mette Rasmus Datter           48   Gift   hustruen       
Giertrud Henrichs Datter   13   Ugift   hendes børn af første ægteskab       
Henric Henrichsen             9   Ugift   hendes børn af første ægteskab       
Rasmus Pedersen                     7   Ugift   hendes barn af andet ægteskab       
Peder Nielsen                   25   Ugift   tjenestefolk   tjenestekarl   
Anna Hans Datter           27   Ugift   tjenestefolk   tjenestepige   
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #22 Dato: 24 Sep 2016 - 00:00 »
Men vil det så sige, at Jens Hansen Oxe er den sandsynlige far til Hans Jensen, og dermed Hans Hansen Oxes farfar? Eller hvordan?

Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #23 Dato: 24 Sep 2016 - 00:36 »
Jens Hansen Oxe fik i 1725 en søn, Hans, i Røstofte, Øster Egesborg Sogn.
Båret af Rojes Hustru.

1729 får Jens Hansen Oxe sønnen Hemming, båret af Kirsten Jeppesdatter. Øster Egesborg.


En Jens Oxe fik en datter Maren i Ugledige 1722, død 9 uger gammel, og året efter begraves hans dødfødte tvillinger samme sted (altså Allerslev Sogn).

Måske er Jens Oxe derefter flyttet til Øster Egesborg i forbindelse med et nyt ægteskab.
Hans Hansen Oxes far kunne så måske være Jens Oxes søn født i Røstofte 1725?« Senest redigeret: 24 Sep 2016 - 01:08 af Helle Rau Hartmann [11181] »
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Lis B. Jensen

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 8.794
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #24 Dato: 24 Sep 2016 - 10:37 »
Hej Bjørn og Helle
ET bud på Henrich Hansen vielse med Mette Rasmusdatter er i Sværdborg 21 oktober 1768, Denne Hernik Hansen  begraves i Udby 23/8-1778 og Mette 5/4-1824.
Mette blev gift med Peder Pedersen d. 18/12-1778 i Udby og med Ole Jensen 6/6-1787 også i Udby

jeg har en vielse mellem Jens Nielsen (1700-1735) og Kirsten Niesdatter
Viede i Udby:
1728, Vielse i Udby Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt: 1728, De 2de (tvende) undertegnede forsikrer at intet er i nogen maade som kand hindre Jens Nielssøn Ungkarl fra Snertinge og Kirsten Nielsdaatter af Grumløse deres Ægteskab, men Sognepræsten Hr. Christian Peter Runge kand dem baade trolofve og vie uden nogen paafølgende fare for svig, fra som hverken Slægtskab eller til nogen anden udgifvet er noget Ægteskabsløffte, det vi med egne Hænder her bekræffter. Torkild Hanssøn i Snertinge og Peder Olsen i Grumløse. Trolofvede Dom. Qvasimodo 1728. Copulerede Dom. 19 Tr: 1728.
   Udby Kirke, Udby Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt, Denmark
1728

disse er så vidt jeg ved Hans Jensens forældre.

dåb af Hans - http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=158109&side=37&zoom=51.020408163265316 venstre side nederst
« Senest redigeret: 24 Sep 2016 - 10:50 af Lis B. Jensen [339] »
Lis B. Jensen
* * * * * * * *
Ses i Legacy Forum: http://legacydansk.com og
http://Svoo.dk

Bjørn Marcher

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.019
  • http://www.bearfields.dk
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #25 Dato: 24 Sep 2016 - 10:49 »
Hej alle,


Nu ser det fornuftigt ud, jeg må tilstå at jeg fik set i forkert kirkebog i går aftes.... da jeg ledte efter Hans Jensens dåb. Helle fandt den, opslag 13 i Øster Egesborg KB 1718 - 1771:

(1725) Den 11.Marts Døbt Jens Oxes Søn af Røstofte, kaldet Hans. Ham baar Bøjes Hustru, Testes Caspar Nielsen , Madz ?? Bøje, Peder Willumsen Matz Pedersens Hustru, Hemmings Boel, alle af Røstofte.

Det kan jo passe nydeligt med at Hans Jensen (Oxe?) bliver viet i 1751  her må han være 26 år; får Hans Hansen (Oxe) i 1757 og i øvrigt dør 1762 - i en alder af 37 år (som ikke registreres).

De sidste fund passer jo fint med den liste, Lars Skovvang Larsen tillede til rådighed i tråden om "Peder Hach i Kalvehave"   :)    Stor tak til Lars for denne!

Kan vi underbygge slægtsskabet - med en vielse, et skifte eller lignende ?

- - -

Lis fik postet ovenstående, mens jeg skrev på dette indlæg: Jeg tror at vi har to Hans Jensen i spil her. Lis' har en mulighed, der også passer fint tidsmæssigt. Jeg finder ikke en alder på Hans Jensen ved hans begravelse i 1762, så for mig vil en person i en slægt med lejlighedsvist tilnavn "Oxe" være mere sandsynlig. Måske nogen af jer har supplerende kilder, der kan pege på den ene eller den anden? 


mange varme hilsener

Bjørn
« Senest redigeret: 24 Sep 2016 - 11:00 af Bjørn Marcher [833] »
Bjørn Marcher
2670 Greve
www.bearfields.dk
Medlem af DIS-Danmark

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #26 Dato: 24 Sep 2016 - 11:06 »
Det er vildt spændende.
Rigtig mange brikker falder på plads eller bliver bekræftet nu.
Og rigtig mange slægtsforhold har været sløret p.g.a. mange tidlige dødsfald af forældre, og efterfølgende ægteskab på ægteskab.

Men vi står så over for at slå fast med sikkerhed, hvem der var farmor og farfar til de 3 søskende, Hans Hansen Oxe, Ane Hansdatter og Ellen Hansdatter.

1. Var det, som Lis og jeg p.t. har i træet: Jens Nielsen fra Grumløse (1700-1735) og hustru Kirsten Nielsdatter?

2. Eller var det den interessante nyfundne Jens Hansen Oxe i Øster Egesborg, muligvis tidligere fra Ugledige, Allerslev?

Mon denne her Jens Hansen Oxe har forbindelse til dén Hermand Hansen Oxe, som Lars Skovvang har haft fat i på Aneopslag?
« Senest redigeret: 24 Sep 2016 - 11:11 af Helle Rau Hartmann [11181] »
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #27 Dato: 24 Sep 2016 - 13:26 »
I et forsøg på at belyse sagen, vil jeg lige liste teksten op fra dåben af Hans Hansen Oxes, Ane Hansdatters og Ellen Hansdatters børn. Måske vil faddernavnene være interessante:

Først de 3 søskende selv, samt deres 2 forudgående søskende:

1751. Skallerup, Udby Sogn. Maren Hansdatter:
Citér
Dom: 18 p: Tr: Samme Søndag hafde Hans Jensen i Schallerup en Datter til Daaben og blev kaldet Maren.
Jens Larsens Hustrue i Winterbølle bar hende.
Test: Hans Bødker (?) og Datter Sidsel i Øster Egesborg,
Hans Larsens Hustrue i Gederød,
Niels (?) Madsens Søn Oluf og Hans ?s Stifsøn Anders i Schallerup.

1754. Skallerup, Udby Sogn. Hans Hansen (død som spæd):
Citér
Dom: Laet: hafde Hans Jensen i Schallerup en Søn til Daaben, som blev kaldet Hans.
Hans Olsens Hustru i Ø: Egesborg Schovhuuse, bar ham.
Testes: Hans Olsen og hans Broder Niels Olsen,
Anders Madsen,
Jens Madsens Pige Marie, og
Hans Ibsens Pige Inger, alle i Schallerup.

1755. Skallerup, Udby Sogn. Ellen Hansdatter:
Citér
Hans Jensen i Schallerup en datter til Daaben, som blev kaldet Ellen.
Hans Larsens Hustrue i Gederød bar hende.
Tests: Hans Olsen,
Jens Jensen,
Oluf Hugger,
Niels Olsens Hustru, og
Søren Lollikes Hustru, alle i Skallerup.

1758. Skallerup, Udby Sogn. Hans Hansen (Oxe):
Citér
Dom: Palm: hafde Hans Jensen i Schallerup en Søn til Daaben, som blev kaldet Hans.
Niels Olsens Hustrue ibidem bar ham.
Testes: Hans Olsen,
Jens Jensen,
Niels Jacobsen,
? Lollikes Hustrue, og
Rasmus Olsens Pige Kirsten, alle ibidem.

1761. Skallerup, Udby Sogn. Ane Hansdatter:
Citér
Dom: Cant: hafde Hans Jensen af Schallerup en Datter til Daaben, som blev kaldt Ane.
Døbt 19 April 1761.
Niels Olsens Hustr: ibdm bar hende.
Teste: Hans Olsen,
Oluf ?sen, ? ?,
Niels Jacobsen Gaardmd, og Niels Jacobsens ? Hustru, alle ibdm,
Hans P?s Pige ? af Fæbye.

---

Her børnene af Ellen Hansdatter. Hun blev viet til Peder Hansen i Udby 1777.
Peder Hansen var søn af Hans Olsen og Mette Matthiasdatter i Skallerup:


1777:
Citér
Johanne Pedersdatter i Skallerup.
Dom. 15 Trin. Introd. Dom. 19 Trinit. blev Huusmand Peder Hansens og Hustrues Ellen Hansdatters første Barn døbt og kaldet Johanna.
Johan Vævers Hustrue bar hende, de øvrige Faddere vare
Hans Petersen,
Frantz Nielsen,
Henrik Hansen, og
Niels Olsens Pige Maren, alle af Skallerup.

1780:
Citér
Matthias Pedersen, Skallerup. Dom 17 Trin. Introd. d. 20 Trin. blev Huusmand Peder Hansen og Ellen Hansdatter af Skallerup deres Søn døbt og kaldet Matthias.
Gl. Peder Hansens Hustrue af Fæbye bar ham;
de øvrige Faddere vare: Gaardmand Rasmus Pedersen,
Søren Lolliks Hustrue,
Niels Olsens Pige Dorthe, og
Frantz Nielsens Pige Anne Hansd: alle af Skallerup.

1782, december:
Citér
Anno Eccles: 1783. Ole Pedersen, Skallerup. Dom. 3 Adv. Introd. d. 2. p: Circumc. 1783. blev Huusmand Peter Hansen og Hustrue Ellen Hansd: af Skallerup deres Søn døbt og kaldt Ole.
Hans Sørensens Hustrue af Tejlstrup bar ham;
de øvrige Faddere vare: Niels Andersen tjen: Rasmus Petersen Gdmd. ibid.
Hans Hansen tjen: Frantz Nielsen ibid.
Anne Hansd: tjen: Peder Pedersen ibid. og
Peder ?sens Datter Sidse af Udbye.

1786:
Citér
Maria Pedersdatter, Skallerup. Introd. Fest: Annunc. Dom Reminisc: blev Huusmand Peder Hansen og Hustr: Ellen Hansdatter af Skallerup deres Datter døbt og kaldet Maria.
Rasmus Pedersens Pige Sidse bar hende;
de øvrige Faddere vare, Anders Smed,
Barnets Moster Anne Hansd: tjen: Peder Pedersen,
Hans Knudsens Hustrue og
U: Peder Andersens Hustrue, alle af Skallerup.

1789, Henrich Pedersen, det er med HANS nulevende efterkommer i USA, at jeg og min mor deler næsten hele vores X-kromosom ifølge 23andMe:
Citér
Dom. Oculi. Introduc. F: 2 Pasch: Henric Pedersen, Skallerup. Blev Huusmand Peder Hansen og Hustr: Ellen Hansdatter af Skallerup, deres Søn døbt og kaldet Henrich,
baaren til Daaben af sin Moster Anne Hans Hansens ibid.
Fadderne vare Didrick (?) Hansen,
Niels Olsens Søn Ole, begge ibid:
Maren Hans Hansens og
Johanne Andersd: begge i Udbye.

1792:
Citér
Kirsten Pedersd. Skallerup.Dito Dom. Introduc. d. 1 Epiph. 1792. blev Huusmand Peder Hansen og Hustrue Ellen Hansd: af Skallerup deres Datters Hjemmedaab confirmered i Udbye Kirke,
da Mette, Ole Nielsens i ? Skallerup bar hende.
Faddere vare, Rasmus Pedersen, Gdmd. Skallerup,
Hans Hansen Hsmd i Udbye,
Johanne Andersdatter ibid. og
Hans Lydiks Hustrue Anne Hansd. i Skallerup.

1794:
Citér
Karen Pedersd. Skallerup. Die Virid: Introduc. d. Misericord. D. 17 April blev Hjemmedaaben confirmered i Udbye Kirke for Huusmand Peder Hansens og H: Ellen Hansd: af Skallerup deres Datter Karen. Mette Ole Nielsens ibid. bar hende;
de øvrige Faddere vare: Anders Smed,
Jens Ingvorsen,
Niels Frantzen,
Hans Knudsens og
Ole Jeppesens Hustruer, alle af Skallerup.

1798:
Citér
Karen Pedersd. Skallerup. Die Viridium, Introduc. Dom. Jubil. D. 5 April blev Huusmand Peder Hansens og Hustr. Ellen Hansd: af Skallerup deres Datter døbt og kaldet Karen.
Anders Smeds Enke ibid bar hende.
De øvrige Faddere vare: Gaardmand Niels Hansen,
Jens Hansen,
Anders Lydik,
Hemming Hansen og
Anne Hans Hansens, alle af Skallerup

---

Her er børnene af Hans Hansen Oxe:

Ca. 1779, måske i Vordingborg Landsogn, datteren Maren Hansdatter, som måske, måske ikke, er biologisk datter af Hans Hansen Oxe, sammen med hans kommende hustru, Maren Larsdatter.
Desværre kan dåben ikke findes p.g.a. mangler i kirkebogen. Forældrene Hans Hansen Oxe og Maren Larsdatter vies 1785 i Udby:
Citér
1785, vielse i Udby Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt: Den 31. Juli 1785 blev Ungkarl Hans Hansen og Maren Larsdatter af Skallerup trolovede. Deres Forløfttningsmænd vare: Frantz Nielsen, Gaardmand i Skallerup, og Ole Christensen, Huusmand i Walleboe. Copulerede d: 21 Trinit.

1788, Udby By, UdbySogn, Hans Hansen (Hans Hansen på Beldringe):
Citér
Festo Trinit blev Huusmand Hans Hansen og H: Maren Larsdatter af Udbye deres første Søn døbt og kaldet Hans. Karen Rasmusdatter tjenende Degnen bar ham, de øvrige Faddere vare: Niels Danielsen og Hustrue, Mads Høys Hustrue og Peder Ipsens Hustrue, alle af Udbye, samt Ole Jensens Hustrue i Skallerup.

1793, Udby, datteren Kirsten, hende som blev betegnet som afsindig og døde ung:
Citér
Festo Annuntzia d. 17 Martsblev Huusmand Hans Hansens og H. Maren Larsd. af Udbye deres Datters Daab confirmered i Udbye Kirke, da
Birgithe, Christopher Hansens af Sværdborg bar hende,
og øvrige Faddere vare: Min Karl Jens Hansen,
Hans Larsens og Peder ?sens Hustruer af Udbye, samt
Hans Hansens Hustru Anne af Skallerup.
Ved Hjemmedaaben d 16de Marts holdt Niels Jo?s i Udbye Barnet over Daaben.

---

Her er Ane Hansdatters børn. Hun blev viet til Hans Hansen Lydike i Udby 1788
Hans Hansen Lydike var søn af Hans Olesen Lydich og Sisse Hansdatter i Udby.
Vielsen:

Citér
1788, d: 29 Marts, blev Ungkarl Hans Hansen og Pige Anna Hansdatter af Skallerup trolovede. Deres Forlovningsmænd vare: Gaardmændene Jacob Jensen og Ole Jensen, begge af Skallerup. Copulerede d: 9 Juni.

1788, Skallerup, Udby Sogn, Hans Hansen Lydike. Han bliver viet til Margaretha Hansdatter og de bliver sammen forældre til dén Peder Lydik Hansen, der bliver viet til vores famøse MAREN HANSDATTER, hende med de mange børn med mange fædre. Hende som var datter af Hans Hansen på Beldringe og Maren Hans Oxes Datter! Peder Lydik Hansen og den famøse Maren Hansdatter er farmor og farfar til min oldemor, min morfars mor:
Citér
Hans Hansen, Skallerup, 1788, blev Huusmand Hans Hansen og H: Anna HansD: af Skallerup deres første Barn døbt og kaldet Hans.
Lisbeth, Ole ?'s ibid, bar ham.
De øvrige Faddere vare:
Hans Hansen, Barnets Morbroder, boende i Udbye,
Husmand Peter Hansens Hustru Ellen Hansdatter.
Karen Nielsdatter ?,
Peder Hansen og
Ellen Pedersdatter, tjenende Niels Rasmussens Enke, alle ? af Skallerup.
Moderen introduceret d: 16 Trin.

1791, Skallerup, Udby Sogn, Ole Hansen Lydike:
Citér
1791, Udby. Ole Hansen, Skallerup. Blev Hans Hansen Lydik og Hustru, Anna Hansdatter, Huusfolk af Skallerup, deres Søn døbt og kaldet Ole.
Hans Larsens Datter Birghte af Teilstrup bar ham.
De øvrige var Rasmus Pedersen
og Ole Jensen, begge Gaardmænd,
Husmænd Peder Hansens
og Mads Hiorts Hustruer, alle af Skallerup,
og Maren Hans Hansens i Udby.

1794, Skallerup, Udby Sogn, Henrick Hansen Lydike:
Citér
Henrick Hansen, Skallerup. Dom: Esto Mihi (d 2 Martii) blev Huusmand Hans Hansen Lydik og Hustr: Anne Hansd: af Skallerup deres Søn døbt og kaldt Henrick.
Kirsten Hans Lydiks i Ørsløf bar ham.
De øvrige Faddere vare: Rasmus Pedersen
og Ole Jensen Gaardmand,
Niels Ingvorsen og moder Anne Ingvors, alle af Skallerup.

1797, Skallerup, Udby Sogn:
Citér
D 2den April:) Blev Huusmand Hans Hansen Lydike og Hustr: Anne Hansd: af Skallerup deres Datter døbt og kaldet Birgithe.
Gjertrud Henriksd: ibid. bar Hende.
De øvrige Faddere var:
Barnets Morbroder Anders Hansen og Moster Magrethe Hans Fyens,
Jens Ingvorsens Hustr. Anne Nielsd:
og Peder Hansens Hustr. Ellen, alle af Skallerup,
samt Karen Olsd: tjenende Skytte Schultz paa Stokket
DER SKULLE HAVE STÅET: Barnets FARbroder Anders Hansen og FASTER Magrethe Hans Fyens !

1799, Ugledige, Allerslev Sogn:
Citér
Anno 1800, 1ste Søndag efter ? 5te Janr: Kirsten. Ægtefødt af ? Hans Hansen og Hstr: Ane Hansd: fra Ugledie, (her kommer noget jeg ikke kan læse), førhen hiemmedøbt.
Faddere, Ole Hansen,
Jens Hansen og
Anders Christensen fra Teglstrup.

1803, Ugledige, Allerslev Sogn - Lars Hansen Lydike - jeg har et DNA-match med hans nulevende efterkommer i USA:
Citér
10de Trinit: d: 14de August: Lars. Ægtefødt af Indsidder Hans Hansen og Hustru Ane Hansdatter i Ugledie.
Baaren af Peder Olsens Hustru ibdm.
Faddere: A? Olsen
og Jens Hansen ibd.
« Senest redigeret: 24 Sep 2016 - 13:37 af Helle Rau Hartmann [11181] »
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #28 Dato: 24 Sep 2016 - 15:13 »
Vedrørende dåben af Hans Hansen Oxes søster Maren, der døde som barn:

Citér
1751. Skallerup, Udby Sogn. Maren Hansdatter:
Citat
Dom: 18 p: Tr: Samme Søndag hafde Hans Jensen i Schallerup en Datter til Daaben og blev kaldet Maren.
Jens Larsens Hustrue i Winterbølle bar hende.
Test: Hans Bødker (?) og Datter Sidsel i Øster Egesborg,
Hans Larsens Hustrue i Gederød,
Niels (?) Madsens Søn Oluf og Hans IBSENS Stifsøn Anders i Schallerup.

Jeg kiggede lige på dåben igen, og ser at en af fadderne, som jeg tidligere ikke kunne tyde helt, er HANS IBSENS søn Anders i Skallerup.

Hans Ibsen er også min direkte ane.

Han var dragon, og siden gårdmand i Skallerup, Udby Sogn.

Citér
Kilde: Aneopslag.dk
Adresse : Gård nr. 2 og halvdelen af 3, Skallerup, Udby sogn i 1739 Noter : Ved trolovelsen i 1727 var han dragon.
I 1729 var han fadder til Ole Nielsens og Sophie Hansdatters søn Niels i Skallerup.
Den 5. februar 1731 var han til auktion i Ornebjerg over Hans Hansen Krogs dødsbo. Han var i 2 tilfælde køber.
I VRJ 1739 er han opført som gårdmand på gård nr. 2 og halvdelen af 3 - i alt godt 5 tdr. hartkorn. Ingen sønner og ingen tjenestefolk. Slet tilstand. 1 lille kakkelovn og bryggerskedel.

Hans Ibsen er bror til Kirsten Ibsdatter (24024) i Lekkende. Hun var i 1730 gudmor til datteren Anna og i 1734 til sønnen Jeppe; da nævnt som "Barnets faster Kirsten Søfrens af Lekkende". Ved førstnævnte dåb i 1730 var også en farbror til barnet blandt fadderne; men hverken navn eller sted er indskrevet.

Skifteprotokollen for Vordingborg Rytterdistrikt, folie 332a+b:
Skifte den 7. juni 1760 efter gårdmand Hans Ibsen i Skallerup.
Enke: Mette Andersdatter - med lavværge Hans Pedersen.
Børn og arvinger - 2 døtre med hans forrige hustru:
1) Anne Hansdatter, gift med Johann Vilhelm i Gederød.
2) Sidsel Hansdatter, gift med indsidder Hans Olsen i Skallerup.
Vurderingsmænd: Stephan Holm i Faksinge og tredingsfoged Christen Brandt i Teglstrup.
Gården var 3-længet: Stuelængen 11 fag, søndre længe 14 fag og vestre længe 9 fag.
Registreringen er ikke indført; den samlede vurdering var på 125 rdl. Boets samlede udgifter var 175 rdl. Altså underskud i boet. Enken lovede at betale enhver sit.

Hans Ibsen døde 1759 i Skallerup.

Han og hans første hustru var mine direkte aner.

Første hustru var Margrethe Hansdatter.
Død 1750 i Skallerup, Udby.
Citér
Paaske Aften D 28 Martii - Q - Margrete Hans Ibsens af Skallerup begrav.
Hun var født i Skallerup 1702.
Citér
d 5 Trinitatis hafde Matz Jensen og Ane Anders Datter et barn til Daaben kaldt - Margrete. Faddere: Rasmus Jyde og hans Dreng Jörgen, Hans Jensen, alle i Schalderup, Jens Boes Kone, Hans Jensens Pige Ane Lars Datter, Gres? Persens Kone udi Skovby, Per Olsens Kone i Udby bar barnet, Moderen leedt i Kirche D 10 Trinitatis.

Hans Ibsen og Margrethe Hansdatter blev viet i Udby 1727:
Citér
Trolovede Onsdagen d. 22 Oct: 1727. Copulerede Dom: 3 Nov: 1727. Vi 2de Undertegnede Erik Ohlssön og Niels Anderssön i Bakkebölle, gaaew i Löffte for Hans Ibsön Dragoun og Margrete MadzDaatter af Skallerup, at intet er som kand hindre deres Ægteskab, hvilken Ægteskab eller til andre udgifven Ægteæskabslöfte paa enten af Siderne, det vi med vore Hænder bekræfter. EOS NAS.

Jeg stammer fra deres datter Sisse Hansdatter:
Citér
Dom: 8 post Tri: blef Hans Ibsens Datter af Skallerup døbt og blef kaldet - Sisse.
Bodil Christopher Saugskiærers af Skall: (Skallerup) bar hende.
Faddere, Jens Madsen,
Peder Jensen og
Ole Hugger af Skallerup,
Anders Madsen af Teglstrup og
Ellen Niels Oelsens af Skallerup.

Denne datter, Sisse Hansdatter, blev gift med Hans Olesen Lydich fra Ørslev, og de er sammen forældre til:
Dén Hans Hansen Lydike, som blev født 1767 i Udby, og i 1788 blev gift med Hans Hansen Oxes søster, Ane Hansdatter.

:-)

Sisse Hansdatters søster Ane Hansdatter var gift med Johan Christian Wilhelmsen Zemche.

Hans Ibsens første hustru Margrethe døde i Udby 1750, hvorefter han giftede sig med Mette Andersdatter i Allerød.

« Senest redigeret: 24 Sep 2016 - 15:18 af Helle Rau Hartmann [11181] »
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle

Helle Rau Hartmann

 • Medlem
 • Bruger med indlæg
 • Indlæg: 1.218
Sv: Er Hans Hansen Oxe og Ane Hansdatter i Udby søskende?
« Svar #29 Dato: 24 Sep 2016 - 15:49 »
Citér
Hans Ibsens første hustru Margrethe døde i Udby 1750, hvorefter han giftede sig med Mette Andersdatter i Allerød.

Jeg mente naturligvis: I Gederød, Allerslev Sogn. :-)
Helle Rau Hartmann
Jerlev, Vejle